Pramen Indoevropanů

Snad budete souhlasit když prohlásím, že naše civilizace vyrůstá především z řeckých (kultura), římských (právo) a židovsko-křesťanských kořenů více či méně okořeněných dalším folklórem (lidovou moudrostí!). Pomineme-li nyní semitský vliv židovský, který mezi indoevropské národy pronikl převážně díky křesťanství, zjistíme, že všechny ostatní vlivy (Maďaři, Finové a Estonci nechť prominou) se v dávné minulosti setkávají u společného pramene indoevropanství (či indoevro-panství?).

Ať už si o našich prapředcích – barbarských nomádech, kteří zničili vzkvétající matriarchální (zjednodušeně řečeno) středomořské kultury, starobylé kultury praobyvatel Indie a mnoho jiných – myslíme cokoli, měli bychom poznat alespoň to málo, co máme ze společného indoevropského kulturního základu k dispozici. Už proto, abychom lépe pochopili dobyvačnou cestu indoevropských národů – od podmanění středomoří, přes kolonizaci Ameriky až po válku v Iráku…

Jedním z mála dostupných pramenů v češtině jsou "Védské hymny" v překladu Oldřicha Friše doplněné studií Petra Vavrouška. Pokud očekáváte dvacetisvazkové dílo, budete bohužel zklamáni. Z Véd – náboženských a rituálních textů té větve árjů, jež dobyla Indii – je přeloženo pouze několik zlomků. Překladatel ovšem zvolil hymny z různých důvodů důležité a příznačné. Dobře napsaná Vavrouškova studie pak seznámí čtenáře s jejich dalšími kulturními souvislostmi. Potěšující je, že každý z hymnů je otištěn i v původním védském znění (v přepisu latinkou), takže získáte představu o tom, jak monumentálně znějí v originálu. Védy sice nejsou tím nejpůvodnějším obrazem pravěké indoevropské kultury, ale ze všech existujících zdrojů jsou jim nejblíže. A i tento uzoučký výbor nám pomůže o něco lépe poznat samy sebe, své kořeny. Poznat, odkud pramení síla ničit a tvořit, jíž Indoevropské národy tak skvěle vládnou na úkor síly k zachovávání a udržování.


("Védské hymny" – Prameny hinduismu, svazek 1., DharmaGaia, Praha 2000)

Reklamy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pramen Indoevropanů

Filed under Recenze

Komentáře nejsou povoleny.