Monthly Archives: Duben 2007

Temná strana Slunce

"Tento dětský Horus je dvojný, dva v jednom. Horus a Harpokratés jsou jedno a jsou také jedno se Setem či Apophisem, zhoubcem Osiridovým. Je to zničení principu smrti, skrze co se zrodili."1

Aleister Crowley, The Equinox of the Gods (s. 134)

To, co je nad Abyssem spojeno, se v projeveném světě rozpadá na protiklady. Z pohledu projeveného světa můžeme takto uvažovat i o vládcích jednotlivých aeonů. Každý projevený princip má svou odvrácenou stranu, svůj Stín. Zdá se, že Stínem minulého i současného aeonu je (ale jen částečně) tentýž princip, tatáž entita, známá jako Seth (Sutech, Set), bratr a vrah Osiridův.

Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Magie-mystika-víra

Hadačka

Na stole koule z křišťálu,

kadidlo a svíce.

Hadačka čte mi

z rukavice.

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Poesie

Z kojotího doupěte V.

Přítelkyně je zpátky! Poté, co si pobyla v nemocnici a já si první dny stýskal, že s ní mohu být jen dvě a půl hodiny denně, mě přepadla střevní nemoc a tak jsme se nemohli vidět pro změnu vůbec. Už jsem se v minulosti několikrát potácel po bytě (případně venčil Elišku) v horečkách a připadlo mi to tehdy docela normální, ale zdá se, že jsem si příliš zvykl na laskavou blízkost své milované, na její neustálou a na první pohled i málo viditelnou péči o mě i o domácnost. Říká se, že domácí práce je vidět až když se nedělá. Svatá pravda!

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Co život dal... a vzal.

Ctnost, dobro a rozum

(úvaha na voltairovská témata)

 

Úvod

Tento (původně školní) text jsem se rozhodl pojmout spíše jako úvahu o některých vybraných tématech zahrnující i mé osobní postoje a nikoli jako nějaký systematický výklad Voltairova příspěvku k etické problematice. Právě proto jsem jej (s drobnými úpravami) shledal použitelným i nyní – po asi devíti letech po jeho napsání.

 

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ctnost, dobro a rozum

Filed under Filosofie a religionistika

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 10

ΚΕΦΑΛΗ Ι

SUCHÁ STÉBLA

Propast Přeludů má Zákon Rozumu; však v Pravdě zde není pouta s Kratochvílemi Bohů.

Tento Rozum a Zákon je Poutem Veliké Lži.

Pravda! Pravda! Pravda! křičí Pán Propasti Přeludů.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Překlady

Blbě je mi…

Využívám chvíle, kdy nekolabuji únavou nebo nesedím na záchodě, případně před ním neklečím – střevní chřipka jako tajná biologická zbraň kultu uctívačů záchodové mísy… Takže je mi blbě až to hezký není, ale není mi tak strašně blbě, jako mi bylo včera, kdy jsem pro jistotu napsal stručnou a jasnou závěť, v níž vše odkazuji své přítelkyni.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Co život dal... a vzal.

Plamen Selkoru

V nezměrném tichu vesmírné noci se nad planetou vznášel zlověstně se třpytící bitevní křižník. Neviditelné oči lokátorů neúnavně sledovaly okolí lodi, hlavně plasmové artilerie vyhledávaly cíle a tisíce ozbrojenců netrpělivě čekaly u výsadkových modulů.
V nitru korábu, hluboko pod štíty chráněným pláštěm, seděl v pohodlném anatomickém křesle muž, jehož mladá tvář vyjadřovala odhodlání spojené se zkušenostmi získanými stovkami soubojů; a intrik. Věděl, že už brzy začne bitva, které se nemůže vyhnout. Nervózně vzal do drobné, až žensky útlé, ruky krystal, ležící na černým sametem pokrytém stolku, ozdobeném kyticí černých růží v křišťálové váze.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Povídky a příběhy

KHABS A KHU – Esej o Hvězdě

Tento esej je komentářem dvou z nejobtížnějších a současně nejdůležitějších veršů Knihy zákona:

AL I:8. The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.

AL I:9. Worship then the Khabs, and behold my light shed over you!

Zabývá se problematikou staroegyptské symboliky v thelémském mysticismu a konečně také tím, co to znamená být hvězdou.

 

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KHABS A KHU – Esej o Hvězdě

Filed under Magie-mystika-víra

Cesta temným lesem

Dlouho jsem přemýšlel, jak zformulovat pro sebe (i pro druhé) to, co jsem již delší dobou nosil v hlavě – problematiku deprese (a žalu a dalších podobných trápení) jako pohádkové cesty temným lesem, mnohdy doplněné sedmi páry železných bot k „prošoupání“ a podobnými atributy1. Skutečnost, že nám tak prastaré a archetypální příběhy, jakými jsou pohádky, dávají zprávu o nezbytnosti takové cesty v životě hrdiny, si zaslouží hlubší zamyšlení – zvláště v souvislosti s dnešní dobou, tolik orientovanou na okamžité a jednoduché řešení problémů. Všimněme si, že pohádkový hrdina, jenž vešel do „temného lesa“, neutíká zpět do veselejšího světa, nesnaží se mít tuto nepříjemnou cestu co nejdříve z krku ani nepoužije žádné kouzlo, jež by mu pomohlo rychle z tohoto lesa uniknout (respektive: někteří pohádkoví hrdinové – obvykle ‚dva starší bratři‘ tak činí, ale – jak víme – nakonec se jim to nevyplatí.) Hrdina prostě stráví v temnotě tolik času, kolik je třeba. Jde o zkušenost, kterou nelze uspěchat.

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Deprese a spol.

Chytrý Jarek

Chytrému Jarkovi bylo deset let, chodil do páté třídy a dostal toho dne pololetní vysvědčení. Byl únor, zima ještě vládla, město pokrýval tu rozježděný, tu čistě bílý sníh. I přes veškerou svou snahu dostal dvojku. Nevím, z jakého předmětu, ale byla to dvojka, jeho vůbec první dvojka na vysvědčení. Cítil se jako bídák. Cítil se tak hrozně, že se bál jít s tím dvojkou poskvrněným papírem domů a ukázat jej mamince. Bloumal sněhem mezi domy a bylo mu hrozně. Jak jen to řeknu, jak jen to budu moci ukázat mamince. Ne, nebál se trestu v podobě výprasku či podobných věcí. Bál se zklamání v jejích očích. Bylo mu zima…

Celý příspěvek

komentářů 14

Filed under Co život dal... a vzal.