Monthly Archives: Květen 2007

Třetí den po konci světa

Jeden z posledních obrázků mého výtvarného vzepětí z let 2002-2004. Vznikl v září 2004 jako koláž fotografie (zmije v teráriu) a uměle vytvořené krajiny (programem Terragen). Doladěno v programech Paint Shop Pro 8 a Corel Photo Paint 8.
Vznikl v době, kdy nastal čas odvrátit zrak od vnitřních obrazů a obrátit se čelem vstříc světu. Tento obraz jakoby byl posledním melancholickým ohlédnutím se za jedním končícím obdobím.
Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Galerie

Lysohlávky na vlastní mozek

Moje zkušenosti s magickými houbami pocházejí z druhé poloviny devadesátých let, kdy došlo asi k deseti experimentům. Od té doby jsem Je již neužíval – dospěl jsem k závěru, že mně daly již dostatek podnětů (které tak či onak zpracovávám dodnes) a další experimenty by vedly do slepé uličky.

Osobně psychedelika jako součást duchovní cesty nepropaguji ani nezatracuji. Domnívám se, že odvážnému badateli mohou nabídnout zajímavé vhledy z nečekaných úhlů pohledu, samy o sobě ale nemohou nahradit duchovní cestu jako takovou. Rád používám přirovnání k demoverzi softwaru: Ukáží vám, co všechno je v duchovní oblasti možné, ale abyste toho dokázali využít, potřebujete „plnou verzi“ své cesty. Jednoduše řečeno: ani ta sebeúčinnější substance za vás skutečnou práci neudělá.

A nyní se vraťme do devadesátých let minulého století a zavzpomínejme, jaké to tehdy vlastně bylo…

Celý příspěvek

komentářů 23

Filed under Zkušenosti s drogami

Klíč k biblickým jménům

Profesor Jan Heller, jenž patří k předním hebraistům a biblistům nejen českým, ale i světovým, se zabývá problematikou biblických jmen již od roku 1947. Jeho celoživotní dílo ale bylo dovršeno teprve nedávno publikováním "Výkladového slovníku biblických jmen", který lze pokládat za první slovník svého druhu na světě…

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Recenze

Deprese před Vánoci

27. května 2007

Tento text nedávno objevila Lucienne v prázdném sešitě, který jsem jí dal. Byl napsán 2. prosince roku 2002 v práci. Tehdy jsem se živil jako pracovní terapeut duševně nemocných a sám jsem přitom byl v atace duševní nemoci, konkrétně deprese . Ten text jsem, jak si vzpomínám, napsal pro svou psychiatričku jako svého druhu situační zprávu. Přestože nyní jsem na tom podstatně jinak, i dnes mi při jeho četbě běhá mráz po zádech. A takových dnů byla v té době většina…

Ještě dodám, že Sáša byla v té době má šéfová v chráněné dílně a tehdy i nyní má kamarádka a opravdu to se mnou neměla lehké…

A nyní vykročme proti proudu času a vraťme se o necelých pět let zpátky do doby, kdy Jaroslav ještě nevěděl, že je Kojot, procházel právě jedněmi z nejhrozivějších zákoutí Temného lesa a prožíval opravdu hodně divné stavy…

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Deprese a spol.

Letmé srovnání některých náboženských systémů

Před lety jsem vedl se Zuzanou Antares a dalšími lidmi v hospodě delší debatu o pohledech různých náboženství na svět, možnost božského vtělení, mystiku a pohled na posmrtný život. Debata pak pokračovala i prostřednictvím mailů a výsledkem bylo stručné srovnání přístupů různých náboženství na tyto otázky v podobě mailu Zuzaně. Text mi připadl docela užitečný a tak jsem jej publikoval na Ritualu a nyní i zde.

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Úvahy a postřehy

Uvolni se v tom, co právě je…

Ke knize americké buddhistické mnišky Pemy Čhödrön jsem již pro její název: "Když ztrácíme půdu pod nohama" (o tom, že vyšla v nakladatelství Šťastní lidé ani nemluvě) přistupoval – a to přesto, že mi byla doporučena důvěryhodnými lidmi – s určitou nedůvěrou. Obával jsem se "instantního duchovna", jakých je na pultech našich knihkupectví více než dost. Nakonec jsem se ale přeci jen do četby pustil, snad proto, že jsem v té chvíli sám jaksi půdu pod nohama ztrácel. A musím říci, že jsem byl příjemně překvapen.

Celý příspěvek

komentářů 5

Filed under Recenze

Dilema

Nad Propastí
konec Cesty
vrátíš se
krokem dál?

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Poesie

Strážce skalopádu

Koláž z konce roku 2002, kterou jsem posléze upravil v počítači (především barvy a některé drobné detaily). Těžko říci, "o čem" ten obraz vlastně je. Snad v tom vidím hledání pevného bodu na samém okraji normálního solidního světa, za nímž je vše převrácené a "Jiné". Někdy se cítím být takovým pozorovatelem… V době vzniku tohoto díla jsem těžce zápolil s depresí. Snad proto je obraz tolik "blue". Zbytek si domyslete sami…

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Galerie

Stručný úvod do thelémy aneb Čemu že to vlastně věřím

Úvod

Theléma je myšlenkový systém, v němž se snoubí učení evropského hermetismu, kabaly i východních nauk; vychází z textu Liber AL vel Legis (Knihy Zákona), jež byla zjevena v roce 1904 mágu Aleistru Crowleymu.

 

Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon.

Slovo theléma znamená řecky vůle a právě vůle je jedním ze základních principů thelémské filosofie. Není jí však míněno prosté chtění, ale takzvaná Pravá vůle, jejíž následování vede k naplnění jedinečného údělu každé bytosti.

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Úvahy a postřehy

Ostatek

Tato povídka byla napsána v roce 1998 a publikována v Draconian Times (tiskovina brněnského Draconu). Chvíli jsem váhal, zda ji nezmodernizovat, ale rozhodl jsem se nechat ji tak, jak byla napsána. Rejpalům: Tato povídka nemá žádné literární ambice, byla napsána jen pro zábavu. 😉 Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Povídky a příběhy