Monthly Archives: Červen 2007

Po letech budu opět student…

Dnes jsem si na poště vyzvedl doporučený dopis z Olomouce, v němž se píše, že jsem přijat "ke kombinovanému studiu bakalářského studijního programu oboru Andragogika v profilaci na personální management na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci."

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Co život dal... a vzal.

Akta X

Všichni jsme obklopeni nevysvětlitelnými úkazy. Někdy je registrujeme, jindy nikoli, někdy je vytěsníme, někdy… hledáme vysvětlení. Záleží pak na osobnosti každého z nás, zda uvažujeme o vysvětlení racionálním, nebo zda popustíme uzdu fantazii a víře a uvažujeme v dimenzích nadpřirozena. Oba úhly pohledu mají svou cenu a nejblíže pravdě se ocitáme, jsme-li schopni problém nahlížet oběma způsoby, dokážeme-li je zkombinovat. Tento střet, ale i doplňování se, obou postojů dobře ilustruje úspěšný seriál Akta X, respektive dvojice jeho protagonistů – agenti Mulder a Scullyová. Já však v této chvíli nechci obecně teoretizovat o možných přístupech k tajemným úkazům; jednoho tajemného úkazu jsem byl včera svědkem a o něm budu nyní psát…
aktax1.jpg

Celý příspěvek

komentářů 13

Filed under Úvahy a postřehy

Ashab a lvice

Minarety se rozzářily v prvních paprscích vycházejícího slunce a volání muezzinů vybízelo k ranní modlitbě. Město se probouzelo. I princ Ashab vzdal Bohu chválu, ale jeho myšlenky se již upínaly k nastávajícímu lovu. Brzy poté vyrazila jeho družina z městské brány.
Ashab lov miloval. Divokou jízdu po sluncem zalitých pláních, prchající stáda i šípy, hledající své cíle.
Toho dne však neměl štěstí. Unavení jezdci dlouho nemohli narazit na kořist. Až k večeru spatřili nevelkou skupinu gazel, která se okamžitě dala na útěk. Princ vystřelil a skolil jednu z nich.
Najednou z malého hájku vyskočila lvice a strhla gazelu, již poranil jeden z lovců. Ashab na ni okamžitě zamířil. Šelma se výhružně vztyčila nad svou kořistí. Byla krásná. Krásná a vznešená. Její zářící oči se střetly s jeho. Dlouho tak na sebe bez hnutí hleděli.
Pak princ sklonil luk a gestem tak přikázal i ostatním.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Povídky a příběhy

Květy Propasti v deseti zastaveních

Tento projekt vznikl na podzim roku 2005 a je poetickou rekapitulací mé dosavadní výtvarné tvorby. Původně byl na jiném webu, ale rozhodl jsem přenést jej sem, už proto, že na původním místě je prakticky nefunkční guestbook. Jednotlivé obrázky se (s jinými komentáři) budou postupně objevovat v Galerii, toto dílko jako celek jsem se ale rozhodl zařadit k pracem poetickým. Vítejte tedy v hlubině mágovy černé duše…

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Poesie

Ostrov blažených zatracených

Tento obrázek vznikl v roce 2003. Byla to doba kdy mi opravdu hodně "hrabalo". Prožíval jsem cosi mezi mánií a agitovanou depresí, fungoval jsem jako neřízená střela, rozházel (za knihy a zvířata) spoustu zděděných peněz a nakonec se i pořádně zadlužil… Prostě jsem dělal všelijaké pitomé věcí, jimiž není radno se příliš chlubit. Ale také jsem koupil nový počítač a scanner a hodně jsem tvořil. V té době vznikl mimo jiné i tento obrázek. Je to počítačová koláž pohledu z okna mého bytu a krajiny vytvořené programem Terragen. Dotvořeno v Corel Photo Paint.
A příslušné asociace? Když se dnes podívám z okna, vidím krásnou scenérii, ale v té době mi byl běžný svět cizí. Vnímal jsem jiné struktury a mé zatracení bylo svým způsobem skutečně blažené. Jen ten dopad na dno pak pořádně bolel. Ale nelituji ničeho. Těch pár obrázků za to stálo. A zkušenost, ač zaplacena draze, byla k nezaplacení.

Celý příspěvek

komentářů 17

Filed under Galerie

Totalita, strach, vina a odpuštění

Jsou témata, k nimž se člověk neustále vrací a jež se mu sama připomínají, témata, s nimiž se tak či onak musí neustále vyrovnávat, neboť v něm oslovují něco niterného, v mém případě niternou pochybnost o síle své odvahy a schopnosti čelit strachu z represe. Včera se mi toto téma opět připomnělo dokumentem o kolaboraci některých představitelů církví s komunistickým režimem.

Celý příspěvek

komentářů 13

Filed under Co život dal... a vzal.

Základní kniha o Šibalovi

Vzhledem k tomu, jak je Trickster-Šibal českými badateli opomíjen (jen se pokuste najít nějakou monografii o Hloupém Honzovi či o masopustu!), nezbývá, než čerpat odbornou inspiraci v knihách, jež se zabývají podobami Šibalského boha v podání jiných národů. Ovšem ani překladové literatury se příliš nedostává. Oceňuji proto nakladatelství Dobra, které v roce 2005 vydalo klasické dílo amerického etnologa Paula Radina "Trickster", doplněné o (velmi hodnotné) studie Karla Kerényiho a C. G. Junga. Rovněž potěšitelný je překlad, jehož se ujal kultovní brněnský šaman (jenž ovšem posléze "dezertoval" k zenu) Gato aka Martin Pelčák.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Recenze

Jiné peklo

Rozbolavělou rukou uchopíš zdroj, upevníš jej do šasi, šasi položíš na pás. Vezmeš z velké krabice další prázdné šasi, položíš si je na stůl, z menší krabice vyjmeš zdroj… Vdechuješ přeschlý vzduch. Máš žízeň. Snažíš se uspořádat roztěkané myšlenky, ale nejde to. Chvílemi vnímáš stále se opakující zvuky – sykot a cvakání pneumatických šroubováků, tichý šepot pásu, rachocení kol vozíků. V pravidelných intervalech zaslechneš stále se opakující sekvenci z nějakých zpráv v jazyce, který je ti povědomý, nedokážeš však rozluštit ani slovo, i když se snažíš – jak dlouho už?

"OPUSTÍTE-LI SVOU POZICI, ZTRÁCÍTE PRÁVO NA PŘESTÁVKU!"

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Povídky a příběhy

Proč je dobré být slušný

VAROVÁNÍ!: Následující povídka obsahuje velké množství sprostých slov. Jemnocitnějším duším doporučuji, aby raději neklikali na volbu Celý článek, zvláště pokud by hrozilo, že o mně ztratí iluze. Duším drsnějším pak přeji příjemné počtení následující malé etudy ze života napsané před sedmi lety krátce po vyvenčení bratrova psa…

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Povídky a příběhy

Občanské sdružení Lotos Brno

Již jsem se na tomto weblogu porůznu zmínil, že pracuji jako terapeut v zařízení následné péče pro lidi se závislostí na alkoholu. Rozhodl jsem se napsat o své práci více, protože je zajímavou a nedílnou součástí mého současného života.

Základní informace

Nejprve několik základních informací: Občanské sdružení Lotos Brno vzniklo v roce 2003 a od června roku 2004 provozuje terapeutickou komunitu pro muže se závislostí na alkoholu v podobě dvou třípokojových bytů. Tyto byty jsou na stejné adrese ve středu Brna a klientům v nich bydlícím se věnuje jeden tým odborných pracovníků. Od října roku 2005 je v provozu renovovaný třípokojový byt, rovněž ve středu města, který slouží jako terapeutická komunita pro ženy.

Lotos Brno rovněž provozuje Centrum služeb sociální prevence, které vzniklo v listopadu roku 2005 jako Kancelář podporovaného zaměstnávání, nový název nese od března 2007. Centrum pomáhá jak klientům rezidenčního programu, tak i klientům "z venku", kteří splňují podmínku závislostí na alkoholu a o služby projeví zájem. Na rozdíl od rezidenčního programu není podmínkou využití služeb Centra dodržování abstinence (ale klient musí na schůzku s pracovníkem přijít střízlivý). Služby Centra se zaměřují především na oblast zaměstnanosti, celoživotního vzdělávání klientů, dluhového poradenství, sociálního a právního poradenství, čímž se zvyšuje možnost uplatnění klientů ve společnosti.

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Terapie závislostí