Základní kniha o Šibalovi

Vzhledem k tomu, jak je Trickster-Šibal českými badateli opomíjen (jen se pokuste najít nějakou monografii o Hloupém Honzovi či o masopustu!), nezbývá, než čerpat odbornou inspiraci v knihách, jež se zabývají podobami Šibalského boha v podání jiných národů. Ovšem ani překladové literatury se příliš nedostává. Oceňuji proto nakladatelství Dobra, které v roce 2005 vydalo klasické dílo amerického etnologa Paula Radina "Trickster", doplněné o (velmi hodnotné) studie Karla Kerényiho a C. G. Junga. Rovněž potěšitelný je překlad, jehož se ujal kultovní brněnský šaman (jenž ovšem posléze "dezertoval" k zenu) Gato aka Martin Pelčák.

Jádrem knihy je důkladně komentovaný winnebagský mýtus o Šibalovi, díky němuž se nám dostává látky ve velmi archaické a syrové podobě. Autor jej dále srovnává s dalšími indiánskými mýtickými cykly a dle mého názoru se snaží až příliš násilně oddělit roli Blázna od role Kulturního hrdiny, jenž podle jeho názoru k Šibalovi původně nepatří. Osobně se domnívám, že tato role k Šibalovi patří, protože právě touto jí se završuje cesta Tricksterovy individuace. Připouštím, že role Kulturního hrdiny mohla být Tricksterovi přisouzena o něco později, nicméně ji i tak pokládám za velmi starobylou. Tato moje polemika ale nic nemění na skutečnosti, že každý, kdo se chce zabývat tématem Trickstera-Šibala, by měl po této knize sáhnout jako po povinné literatuře. Dozví se totiž, že Šibal není jen ten, kdo chytračí, ale i ten, kdo je přechytračován. Podvedený podvodník. Bytost bolestně hledající cestu k vlastní integritě mimo obvyklé rámce dobra a zla a dalších kategorií, jež by jinému posloužily jako berličky…
A pokud máte rádi řádně syrový, morbidní až fekální humor, i pro vás je tato kniha. Ony ty neučesané mýty vskutku mají své nezaměnitelné kouzlo…

Paul Radin (K. Kerényi, C. G. Jung): Trickster – Mýtus o Šibalovi, Dobra, 2005, 198 Kč

komentáře 2

Filed under Recenze

2 responses to “Základní kniha o Šibalovi

  1. Když jsem se zabývala Trickterem jako symbolem,narazila jsem tenkrát na web : http://fraternitas-coyotii.moonfruit.com/.Zaujalo mě to, že „F:.C:. nemá žádnou pevnou hierarchii, nemá vůdce ani stupně zasvěcení, neboť Šibal je bytostí chaotickou – proto lze o F:.C:. hovořit spíše jako o okkultním chaosu nežli řádu. Naše práce spočívá v plném integrování šibalského archetypu do bytosti zasvěcence.“ jak se píše na úvodní stránce. Je-li princip trickstera přítomen v každé události jako potenciální zvrat mezi chaosem a řádem, je o důvod víc přiznat si osobní stránku trickstera v sobě samém a v životě, kterým procházíme. Podívám-li se na medicinskou kartu Kojota jako ztělesnění Trickstera http://www.ini.cz/ranka/medicina/13.htm , význam je jasný: KOJOTE… TY ĎÁBLE!ZNOVU JSI MĚ PODVEDL!MUSÍM SI SEDNOUT A KOUMATPROČ JSI TO PROVEDL.A opět zde máme i v tomhle principu možnost podívat se zrcadlově na svou skutečnost. Nejde totiž jen o „akci“ samu, o děj, který se právě hraje, ale jde právě o to si sednout a podívat se proč se to či ono děje. Bilancování…Pozitivní pohled (karta rovná):Prohlédni skrze génia činů své vlastní sabotáže. Uvědom si, jak je celé tvé počínání směšné a směj se. „Směj se kojote!“ Jestli se nedokážete zasmát sami sobě a své bláznivé frašce, prohráli jste. Vždy, když se věci stanou příliš vážnými, přichází kojot. Jeho medicina spočívá ve smíchu a vtipkování, aby bylo snazší přijmout nové hledisko.“Negativní pohled (karta obrácená):“Obrácená karta kojota může signalizovat období, kdy vše, čeho se dotknete, se obrátí proti vám. Všechny vaše žerty vám mohou vybuchnout do tváře. V této pozici kojot signalizuje také období, kdy byste se měli mít na pozoru před úmysly jiných a vyhledat bumerang, který jste sami na někoho hodili, protože by se mohl vrátit a udeřit vás zezadu. Může na vás být namířen něčí trik nebo se k vám blížit nějaký podvod. Cokoli, co obrácený kojot vyčaroval, může přijít z jakéhokoli směru. A pamatujte, že tento vtipálek je vždy drsný a divoký.“ Že jsou to jenom dvě strany jedné mince? Jedna fotka skrývající dualitu i když vidíme jen pozitiv a negativ už si nepředstavujeme?Ale kdepak – jsou to všeobsažné body – definujte je a stanete se králi, neboť obejmete jin a jang i s principem točící se mince!