Credo Gnostické a Katolické církve

Věřím v jednoho tajného a nevýslovného Pána, v jednu Hvězdu ve Společenství Hvězd, z jejíhož ohně jsme zplozeni a do něhož se navrátíme, v jediného Otce Života, Mystérium Mystérií, v Jeho jménu CHAOS, výsostného místodržícího Slunce nad Zemí, v jediný Vzduch, jenž vyživuje vše, co dýchá.

A věřím v jedinou Zemi, Matku nás všech, a v jediné Lůno, z něhož všichni lidé povstali a v němž spočinou, Mystérium Mystérií, v Jejím jméně BABALON.

A věřím v Hada a Lva, Mystérium Mystérií, v jeho jménu BAFOMET.

A věřím v jedinou Gnostickou a Katolickou Církev Světla, Života, Lásky a Svobody, jejíhož zákona Slovo je THELEMA.

A věřím ve Společenství Svatých.

A jelikož pokrm a nápoj jsou v nás denně přeměňovány v duchovní substanci, věřím v Zázrak Mše.

A vyznávám Křest Moudrostí, jímž dovršíme Zázrak vtělení.

A vyznávám svůj jedinečný, individuální a věčný život, který byl, je a má přijít.

 

AUMGN AUMGN AUMGN.

 

– – –

Z anglického originálu přeložil Kojot

komentáře 4

Filed under Překlady

4 responses to “Credo Gnostické a Katolické církve

  1. @Teista

    Dogmaslepeckým písmem vypadá takto:http://ateo.cz/frame/phpgal/pict//4.800.jpg

  2. mikeš

    Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Ale stejně by mě zajímalo, jak má vypadat evangelizace pro 3 tisíciletí…

  3. 2 @Teista: Někdy napíšu úvahu o tom, že mezi uvěřit a ověřit je rozdíl jediného písmene. Duchovní zkušenost je ověřitelná, dá-li si člověk tu práci. Jinak nezbývá, než věřit nebo nevěřit…2 Mikeš: AL III:4-10 ? 😉

  4. Bláznovství2Kojot:Dobrý motto 🙂 Nejlepší je být nula, blázen. Důležitější číslo s tak převratnými následky na druhé snad ani není.Prostě privilegovaný, co dodat :)))