Monthly Archives: Říjen 2007

Otokar Březina: Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně

Zabýváme-li se lidskou duší, například v podobě studia psychologie, nebo pokud se věnujeme magii, esoterici, divinaci… neustále pracujeme se symboly. Můžeme nad nimi bádat a můžeme je na sebe nechat působit. Obojí je důležité. Proto je třeba kromě literatury odborné studovat také literaturu, jež k nám promlouvá řečí symbolů, ať již jde o pohádky, mýty či poesii…

Dosti však výkladu, začtěme se… Slova nás povedou.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Knihomolův koutek

Změna e-mailu!

Vzhledem k tomu, že provozovatel mailové schránky má technické obtíže (výsledkem je, že mi nechodí pošta), rozhodl jsem se přestat užívat svou mailovou adresu kojot@magick.cz a přejít na adresu kojot333(at)gmail.com

Pokud jste mi v poslední době psali a nedočkali se odpovědi, raději mi prosím napište znovu na nový mail.

Děkuji.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Porůznu

Sundust

Tento obrázek vznikl z popelu, prachu, špíny, lepidla a běloby v rámci semináře pořádaného Zuzanou Antares v Pršticích v roce 2002. Přilepil jsem jej na okno a rád se dívám, jak jej prozařuje slunce. Toto je pouze jedna z mnoha variant, které jsem mohl spatřit… Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Galerie

O Harnackových Dějinách dogmatu (referát)

ÚVOD:
V teologii je devatenácté století stoletím dějin. Vedle historicko-kritického bádání o písemných pramenech monoteismu izraelského a křesťanského ve Starém a Novém zákoně a s tím souvisejícího zpracování náboženských dějin, znamenají dějiny dogmatu v teologii 19. století hlavní pole práce a nově objevené bohaté naleziště nových poznatků. Oba tyto nejvíce zpracovávané obory souvisejí spolu tak, že dějiny dogmatu jsou pokračováním dějin křesťanství. Na obojím poli bylo vykonáno velmi mnoho, a to nejen pro teologii, ale i pro historii, náboženskou filosofii a religionistiku.

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Filosofie a religionistika

Unitářská svatba jako zajímavá alternativa k tradičním druhům sňatku

V současné době mají lidé povědomí o tom, že mohou uzavřít sňatek buď občanský, nebo církevní. Někteří lidé si navíc stále ještě myslí, že v případě sňatku církevního musejí poté ještě absolvovat sňatek občanský, to je však omyl – státem uznané církve a náboženské společnosti mají "licenci" na legální oddávání. Co však dělat, když chcete, aby vaše svatba byla duchovního rázu, ale vaše spiritualita není v souladu s dogmatem žádné z církví? Samozřejmě můžete absolvovat sňatek civilní a souběžně si udělat obřad dle vašeho gusta, ale existuje i (dle mého názoru) lepší alternativa – svatba unitářská.

Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Úvahy a postřehy

***

Hvězdy jsou jiskry vykřesané z labyrintů.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Poesie

Svatební oznámení

Lucienne a Kojot oznamují, že byli oddáni dne 6. 10. ve 14 hodin v brněnském parku lužánky u potoka pod vrbou.

Svatební rituál je popsán zde.

Reportáž ze svatebního dne napsala Lucienne

– tam také prosím pište, co máte na srdci

 

Lucienne a Kojot - u potoka

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatební oznámení

Filed under Co život dal... a vzal.

Hermetický svatební rituál

Tento svatební obřad vychází ze svatebního obřadu thelémské Gnostické a Katolické Církve (Ecclesia Gnostica Catholica), a byl upraven a zjednodušen Kojotem a Lucienne tak, aby v něm figurovali pouze snoubenci a oddávající. Dále jsme upravili některé části tak, aby lépe korespondoval s naším duchovním zaměřením. Věříme, že je v této podobě použitelný a pokud zvažujete, že jej v budoucnu použijete, neobávejte se jej dále upravovat tak, aby byl ve shodě s vaší vůlí.

Oddávající by měl být kompetentní nejen úředně, ale i duchovně.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Magie-mystika-víra

JEDNOU SE ROZEDNÍ-kapitola poslední-POSLEDNÍ ELF

PŘEDCHOZÍ KAPITOLY

III. POSLEDNÍ ELF

Nad přístavem zapadalo slunce a měnilo šedivá mračna v malebné červánky. Moře bylo klidné a mírné. Elf hleděl na stromoví stovek stěžňů rybářských lodí i několika přepychových výletních jachet. Na povel počítače se rozsvítily lampy.

Čekal.

Desítky lidí proudily do hospůdek a barů, aby nalezly zábavu, kterou hledaly.

Nevelká jachta si hledala cestu přístavištěm.

Po chvíli vyskočil na břeh snědý Arab a přivázal loď k molu.

Kolem projel kabriolet a na chvíli odehnal ticho hlučnou hudbou z autorádia.

Z jachty vystoupil vysoký hubený muž, rozloučil se s námořníkem a vykročil k čekajícímu.

Nad Marseilles zapadlo slunce.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JEDNOU SE ROZEDNÍ-kapitola poslední-POSLEDNÍ ELF

Filed under Četba na pokračování

Credo Gnostické a Katolické církve

Věřím v jednoho tajného a nevýslovného Pána, v jednu Hvězdu ve Společenství Hvězd, z jejíhož ohně jsme zplozeni a do něhož se navrátíme, v jediného Otce Života, Mystérium Mystérií, v Jeho jménu CHAOS, výsostného místodržícího Slunce nad Zemí, v jediný Vzduch, jenž vyživuje vše, co dýchá.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Překlady