Komentáře Liber AL vel Legis II: 1-4

1. Nu! the hiding of Hadit.

Komplement I:1. Další verše upřesňují definici…

* * *

IT = 19 = ChVH (dát na vědomí, vylíčit, manifestovat)

HAD = 10 = GBH = být vyvýšený, vysoký. Dále ChB (chób) = hruď (viz II:6); AT = kouzelník, zaklínač duchů (viz komentář k II:7)

HADIT = 29 = HDK = sloveso s významovým okruhem strčit, tlačit, bodnout, řídit, rozdrtit, srazit… Neboli: Kdo se neřídí Pravou vůlí, bude (v nejlepším případě) strčen a pokud mu to nedojde… rozdrcen

NVIT = 75 = LJLH (Lajlá) – noc.

Ale též NV = 56 = JVM (Jóm) – den! Nu v sobě tedy obsahuje svůj (zdánlivý) protiklad – Hathór, bohyni denní oblohy ("malou sestru").

HAD + NU + IT = 85 = PH, Pe, Ústa. Ústa jsou úkryt jazyka (viz I:6).

85 = XVI + V = XXI, Universum, pantákl Celku.

* * *

Několik tarotových poznámek:

NV = XIII + V = XVIII = Q = 100 = K P = X + XVI. Vznikání a zanikání.

100 = JMJM (jámím) – moře, (jómím = dny, časy…)

HAD = XVII + 0 + III = XX = Š = 300 = AVR BPAHH = Světlo se šíří (Konx om Pax, Khabs am Pekth), též RVCh ALHIM, Ruach Elohim, Duch boží.

= IT = IX + XI = XX = Š = 300

NV IT = XVIII + XX = Q Š = 400 = KŠF – čarovat, kouzlo, čáry…

HAD IT = XX + XX = Š Š = 600 = ŠŠ – šest, šestkrát (viz AL I:47-48); QŠR = vázat, svázat, uzel… ; ŠQR = klam, klamný, oklamat… (ve smyslu oklamat ego? Castaneda píše, že na stezku čarodějů je třeba adepta vylákat klamem, kdyby ego vědělo, co to obnáší, zabránilo by člověku vydat se takovou cestou…); SRK (se Sin) = rudý, ryšavý, rudé víno, ušlechtilé hrozny. ŠRK = pískat, hvízdat ale i syčet! (viz II:26) Srovnej též legendy o hvízdajících hadech.

NV + HAD + IT (v tomto smyslu) = 100 + 300 + 300 = 700 = Sin + Tav (XX + XXI) = Seth!

NVIT+HADIT = 1000 = ALEF = Atu 0

2. Come! all ye, and learn the secret that hath not yet been revealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I am not extended, and Khabs is the name of my House.

Doplňuje verše I: 1, 8. Objasněno v mém výkladu problematiky pojmu khabs.

3. In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.

Pokud je Hadit středem, který je všude, je středem koule o nekonečném poloměru. Kolik rozměrů tato koule má, pokud je Nuit obvodem?

Obvodem kruhu o nekonečném poloměru je přímka (nekonečná kružnice).

Obvodem koule o nekonečném poloměru je rovina (nekonečná sféra).

Obvodem čyřrozměrné koule o nekonečném poloměru je prostor (nekonečná třídimenzionální sféra). Nuit je tedy definována jako sféra čtyřrozměrné koule o nekonečném poloměru.

Z této souvislosti vyplývá jedna zajímavost: "Obvodem" jednorozměrné přímky je bezrozměrný bod. Takto je definován Ra-Hoor-Khuit. Jako vztah mezi Haditem a Nuit je polopřímkou, coby "obvod" této polopřímky, je bodem, tj. Keter.

Z uvedeného dále plyne: Pokud je Hadit středem čtyřrozměrné sféry o nekonečném poloměru (Nuit) a Ra-Hoor-Khuit je Keter, kterého se tato sféra dotýká, pak Ra-Hoor-Khuit leží na hranici vesmíru, která je zevnitř tohoto vesmíru nedosažitelná (není nikde).

4. Yet she shall be known & I never.

Oko nevidí sama sebe. Může vidět svůj vlastní obraz případně odraz, ale ne sebe jako takové. Druhá kapitola Liber AL podává takový obraz, informuje nás o obrazu Hadita, nikoli o Haditovi samém. Každý takový obraz Hadita je součástí Nuit. Tím i Hadit jiné hvězdy (odlišné od pozorovatele): Hadit v druhém je součástí Nuit. Pohlížíme-li na Hadita coby úhel pohledu, střed, někoho jiného, pohlížíme na Nuit, neboť "jediný pravý Hadit" je ten, který se dívá.

Reklamy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis II: 1-4

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře nejsou povoleny.