Komentáře Liber AL vel Legis II: 10-14

10. O prophet! thou hast ill will to learn this writing.

11. I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.

Crowley je postaven do pozice Princezny holí, což v něm vzbuzuje nepříjemné pocity…

Ale verše hovoří i ke čtenáři, který záležitosti týkající se utrpení nemá ještě pořešené. Když jsem tyto verše četl poprvé, také jsem měl nemocnou vůli (nebo, řekněme, podstatně nemocnější, než nyní…). Proto nejde o bezvýznamnou připomínku, ale i o promluvu určenou k zachycení pozornosti Proroka i čtenáře. Pravda, čtenář to má, ovšemže k vlastní škodě, snazší a může knihu odhodit do kouta… I když… pokud už je dostatečně zaháčkován, nedá mu to… 😉

12. Because of me in Thee which thou knewest not.

13. for why? Because thou wast the knower, and me.

Poukaz na dualitu v Prorokovi, která je nyní překonávána. Protože byl tím, kdo ví, je disponován přijmout toto poselství, ale dosud není v dokonalé vědomé jednotě se svou Pravou vůlí, proto se vzpírá.

Obdobně jako u předchozích veršů jde o sdělení i pro čtenáře.

14. Now let there be a veiling of this shrine: now let the light devour men and eat them up with blindness!


Nyní budiž zahalena tato svatyně: ať světlo už pohltí lidstvo a stráví je slepotou!

(překlad upravený Zuzanou Antares)

Komentářem je můj esej O dvojím světle.

Reklamy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis II: 10-14

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře nejsou povoleny.