Komentáře Liber AL vel Legis II: 15 – 16

15. For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed. The Empress and the King are not of me; for there is a further secret.

9 = 4 + 5: Císařovna + Císař dle starého systému (D+H), na nějž pošetilci dosud nedají dopustit…

* * *

81 je pořadí verše II:15.

* * *

Jednička v osmě: Crowley píše o Alef v Atu VIII = AL, LA (Ne, Not), což dává smysl.

Dále můžeme sečíst Atu I a VIII = IX, viz můj komentář k II:7

Další zajímavou interpretaci jedničky v osmě nabízejí trojúhelníková čísla: Sečtením čísel 1-8 dostaneme 36, součtem 1-36 pak 666. S jedničkou v osmě souvisí i jedenáctý verš sedmnácté kapitoly Zjevení Janova: A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

Napadá mne ještě výklad geometrický: Střed souřadnic čtyřrozměrného kontinua (sever, jih, východ, západ, zenit, nadir, minulost, budoucnost). Viz komentář k II:3.

* * *

Dále můžeme o verši uvažovat přímo v intencích Stromu života:

Bláznům, takto rozhodně ve smyslu pošetilcům, jsem číslicí devět = Jesod, lunární já, ego. Je snadno představitelné, že pošetilec (poté, co odvrhne vnějšího Boha) dosadí na jeho místo ego místo Self. Explicitní je to u soudobéhop satanismu, který je ale přinejmenším vrcholně upřímný, narozdíl od různých "esoterních" hnutí…

Spravedlivým jsem osmičkou = Hod – vyjádření merkuriální povahy naší cesty… a jedničkou v osmě = Keter v Hod – není-li naše cesta nasměrována k Nejvyššímu, je nanejvýš sofistikovanější, ale v podstatě stejně iluzorní jako výše zmíněná cesta pošetilců.

* * *

Dále zde existuje souvislost s nejposvátnějším číslem buddhismu: 108.

Typický tibetský růženec (thengwa) má 108 kuliček, a i když je možné použít růžence s jiným počtem kuliček, v Tibetu se používají velmi málo. Toto nejposvátnější buddhistické číslo bylo posvátné již ve starověké Indii dávno před buddhismem. Někteří učenci uvádějí, že buddhisté jej převzali od hinduistů, kteří toto číslo spojovali s božstvy. Buddhistické i hinduistické spisy uvádějí mnoho různých výkladů symboliky čísla 108.

Číslo 108 je součinem všech číslic v magickém trojúhelníku:

1

22

333

Dále např. 108 = 9 x 12, tj. je součinem devíti planet a 12 obydlí zvířat zvěrokruhu, je symbolem čtyř čtvrtí měsíce v každém z 27 lunárních stavů a konstelací (108 = 4 x 27). Číslo 108 je dělitelné devíti a ještě součet číslic v tomto nejposvátnějším buddhistickém čísle je také 9. (Číslice 9 jako největší možná číslice je také posvátná). Jeden buddhistický spis uvádí, že člověk provede za 24 hodin 21600 dechů, které se skládají z 60 cyklů po 360 dýchnutích, tj. ve dvanáctihodinovém dnu provede 10 800 dýchnutí. (podle: Tibinfo.cz)

Všimněme si také, že 9 a 12, jejichž vynásobením získáme 108, vzniknou součty prvních tří lichých (1+3+5) a sudých (2+4+6) čísel, tedy mužských a ženských kvalit.

Za krátkou kontemplaci v tomto smyslu stojí i grafické vyjádření čísla v našich číslicích: Lingam – Jóni – Dělící se vajíčko.

Úhel 108° v astrologii je tridecil.

DECIL, TRIDECIL (KEPLER) (36° 324° / 108° 252°) (+-2°)

Decil a tridecil nesoucí jméno J. Keplera symbolizují univerzální zákonitosti, nové tvůrčí impulsy a přenesení univerzálních hodnot do cyklu následujícího (Richard Novotný: Úvod do astrologie)

16. I am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my bride is eleven.

Tyto verše souvisejí s I:57. Mezi Círařovnou a Hierofantem není dle alefbety nyní Císař, ale Hvězda. Což může být ono tajemství, na něž odkazuje předchozí verš. Jak je to s tím 4+6=11: AC poukazuje na záměnu VIII – XI a dále na III+V=VIII – Chet – 8 – 418, Abrahadabra – jedenáct písmen.

Mohli bychom tomu rozumět též jako hieros gamos Císařovny a Hierofanta, posvěcený Duchem, tedy + Alef.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis II: 15 – 16

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře nejsou povoleny.