Therion: To Mega Therion

Hudba: C. Johnsson
Text: T.Karlsson

Přebásnil: Jaroslav A. Polák

Nejprve si poslechněme originál:

 

To Mega Therion

Moc klify Tagirion

Hleď! Šelma se rodí!

Pro To Mega Therion

dračí hudba světem zní.

Plaz oko otevírá:

pravdu i lež v něm zříš,

duchovní svrchovanost.

Jeď na Šelmě extáze,

duchovně svrchovaný.

Jeď na Šelmě extáze.

Jalbaúv tvořivý blesk

Temnotu projevuje.

Jalbaúv tvořivý blesk.

Význam písmene Tet:

v něm sílu má Bafomet.

Význam písmene Tet.

Zraněný Baal se léčí,

když pečeť se rozlomí.

Zraněný Baal se léčí.

Svět

bude plát

Soratovým

ohněm.

A sluneční

symbol

je

Zjevení.

A z moře ďábel stoupá

naplnit proroctví.

Lidstvo hněv Šelmy pozná.

Fenrir-vlk propuštěný.

Plaz oko otevírá:

pravdu i lež v něm zříš,

duchovní svrchovanost.

Toť konec zvěstování,

velkého znesvěcení

Toť konec zvěstování.

Pozvedni znak vítězství,

a nes osudu kopí.

Pozvedni znak vítězství.

Moc klify Tagirion

pro To Mega Therion.

Moc klify Tagirion.

Hleď! Šelma se tu rodí,

dračí hudba světem zní.

Hleď! Šelma se tu rodí!

Svět

bude plát

Soratovým

ohněm.

A sluneční

symbol

je

Zjevení.

Moc klify Tagirion

je Šelma, kterou zříš.

Moc klify Tagirion.

Moc klify Tagirion

pro To Mega Therion.

Moc klify Tagirion.

Hleď! Šelma se tu rodí,

dračí hudba světem zní.

Hleď! Šelma se tu rodí!

Význam písmene Tet:

v něm sílu má Bafomet.

Význam písmene Tet.

Zraněný Baal se léčí,

když pečeť se rozlomí.

Zraněný Baal se léčí.

Svět

bude plát

Soratovým

ohněm.

A sluneční

symbol

je

Zjevení.

Poznámky:

Původní text této mé nejoblíbenější z koled rozhodně nebylo snadné přeložit, nota bene přeložit tak, aby jej bylo možné v překladu zpívat. Proto nejde o přesný překlad, ale o přebásnění s maximálním respektem k originálu. Člověk neznalý v hermetické tradici se v použité terminologii jistě nevyzná, pokusím se tedy alespoň o stručné nastínění problematiky.

Klifa je označení pro paralelu sefiry (nádoby na Stromě života), je to energetické centrum na odvrácené straně kabalistického Stromu života (tzv. Stromu smrti). Slovenský mág Jozef Karika klifot (plurál) charakterizuje (v doporučeníhodném článku Filmový horor z pohledu magie – Iniciační význam strachu) takto: "Podle kabalistického učení jsou světy klifotu (střepin) prvotními emanacemi bytí, v nichž nedošlo k vyrovnání, strukturaci a harmonizaci sestupně emanující energie, následkem čehož jsou neuspořádané, chaotické, racionálně nepostižitelné a slouží jako příbytky démonů." Ostatně celý text této písně odpovídá uvedené charakteristice… Tagirion je klifa odpovídající sluneční sefiře Tiferet.

Sorat je slunečním démonem. Je to "démon rozrušující základní strukturu lidského Já, narušitel tzv. sluneční složky v člověku. Každému, kdo se se Soratem setká, zbývají jen dvě možnosti. Buď tohoto démona přemění ve svého zasvětitele (spojence), nebo jej Sorat pohltí, rozleptá, přemění v žalostnou ustrašenou figurku očekávající (a shodou zvláštních okolností i dostávající) úder zpoza každého rohu."

Co se týče věty "Jalbaúv tvořivý blesk" – v originálu zazní "Ialbaoph", což je varianta jména Jaldabaóth, což je v gnosi stvořitel nižšího, hmotného, světa, tedy Demiurgos.

Bafomet je "rohatý bůh", pán tohoto světa, síla přírody. Souvisí s písmenem Tet, které náleží tarotovému trumfu XI. – Chtíč, zobrazujícím ženu jedoucí na Šelmě.

Sloky písně narážejí na symboliku Zjevení Janova a také germánského Ragnaröku. V této souvislosti je zajímavé spálení světa Soratovým ohněm – jméno Sorat lze číst také jako Súrt, což je démon ohně přijíždějící z jihu. Viz též můj komentář k 46. verši první kapitoly Knihy Zákona.

A konečně To Mega Therion je (řecky) Velká Šelma ze Zjevení Janova.

Píseň zvěstuje duchovní transformaci světa, k níž v současné době dochází. Je třeba ji vnímat v symbolické rovině, jako křest lidstva ohnivou potopou dávných legend. Kdo se dokáže proměnit, přežije, kdo nikoli, pocítí "hněv Šelmy" – bude smeten ohnivou potopou.

Celkově jde o píseň o odvrácené straně znovuzrozeného Slunce. Tu přivrácenou stranu půjdu dnes přivítat na půlnoční mši. Rovnováha je v těchto záležitostech velmi důležitá… 😉

 

Šťastné a veselé Vánoce všem svým čtenářům přeje…

Kojot a Luna

 

komentářů 5

Filed under Překlady

5 responses to “Therion: To Mega Therion

  1. Kojote, obtížně se prokousávám Tvými texty a přiznávám, občas z některých nic nepochopím, ba co víc (potupně přiznávám) některé nedokáži dočíst.Ale poslední větě jsem dnes rozuměl dokonale.A tak bez ohledu na výše uvedené opět a zas zaskočím nahlédnout, zda je zde i pro mne nějaké to čtení. Tak jako dnes, nebyl jsem zklamán. Nemyslím jen tu poslední větičku ,-) líbil se mi i Tvůj text koledy.Kojote, přeji Ti krásný čas vánoční a po něm novoroční a po něm celoroční.

  2. 2 Gomba: Díky! Totéž přeji já Tobě.

  3. Mob

    Vzhledem k tomu, že Švédové si žijí v sociálním nadprůměru, nikdo tam neumírá na hladomor a evidentně si chrochtají v sefirotické straně spektra, tak bych to nebral jako nějakou zasvěcenou sondu do klifotu. Samozřejmě naši oblíbení saťoši a kvazi-thelemité budou opěvovat povstání a nutnost klifotu, ale mně osobně to připadá jako taková dobová móda – dozvuk Grantových knížek z hipísáckého období, dnes už se dědula Kenny G. chlubí jenom tím, kolik kněžek mu při obřadech zařvalo… kdyby podobné věci oslavovali lidi, co přežili Vietnam, koncentrák a nebo děcka, co umírají v Africe na aids, tak tomu budu přikládat nějakou důležitest. Toho je spíš takový špatný operní metal dětiček z nadstandartně sociálně nastaveného kapitalistického státu – mimojiné kult těla a eugenika má kořeny ve Skandinávii (proto tam to porno tak letí). Heil Sweden!

  4. 2 Mob: Díky za příspěvek. Je fakt, že ač jsem přežil ledacos, koncentrák nebo Vietnam tedy ne. Přesto, nebo spíše právě proto, jsou pro mne Therioni docela uhrančiví. To, že revoluci vymýšlejí lidé, kteří jsou ve špatném postavení, ale lidé, kteří se mají relativně dobře, je známá věc. Dobře, že jsi na to v této souvislosti poukázal. Budu na toto téma dále kontemplovat…

  5. 2Mob:Já bych to brala spíš než jako věc oslavy jako koloběh. Ti, kteří přežili Vietnam či podobné šílenství války nebo krutého utrpení, vlastně odvrácenou stranou prošli ke straně přivrácené. Vidím to jako točité dveře, kde procházíš neviditelnými tabulemi od jednoho k druhému a přitom jsi stále v jednom kruhu. Proto jsou všichni v nějakém stadiu a jedni o tom mohou zpívat a vzývat to či oslavovat, druzí to mohou prožívat či už být „za“ a vůbec se to nevylučuje natož aby se nad tím jeden pozastavoval jako „tohle beru vážně a tohle ne“. Přijde mi to nesmyslné. Píseň je umělecké vyjádření něčího subjektivního pocitu a určitého osobnostního světonázoru či víry – proč ji deklasovat… Ovšem, to není otázka, kterou bych si měla pokládat já.