Živlová hvězda

Následující rituál může sloužit samostatně nebo jako součást většího celku. Jeho cílem je oslovit osm druhů bytostí z osmi směrů a vytvořit tak v krajině osmicípou hvězdu s mágem ve středu.

Běžné živlové rituály pracují pouze se čtyřmi základními živlovými bytostmi, tato varianta je širší a zahrnuje i bytosti odlišných ("meziživlových") kvalit. Jejich přiřazení jednotlivým božstvům s světovým stranám má svoji logiku (dochází tak místy k odlišnému přiřazení božstev a světových stran, než jaké uvádí Karika). Oproti mnou vytvořené kosmogonii a struktuře univerza jsou přidána dvě božstva – Bělbog a Černobog, které vnímám jako aspekty Svaroga a kteří se velmi hodí jako patroni Osudu a Času.

Prostorové rozvržení: Mág stojí ve středu, na jih od něj je zapálený oheň, sever, tedy Zemi, symbolizuje velký kámen, západ – vodu – nádoba s vodou, východ – vzduch – kadidlo. Mezisměry jsou rovněž vyznačeny, mohou být použity příslušné atributy přiřazených božstev nebo symboly evokující danou třídu bytostí. V noci se ukázalo jako skvělý nápad označit každý ze směrů svíčkou, usnadňuje to orientaci.
Jedná se o dosti náročný rituál. Je nezbytné jej provozovat v krajině, nejlépe na posvátném místě. Zde zveřejněný text neobsahuje úvod a závěr – slovanská svastika a či rituál karugu jistě dobře poslouží. Stav gnóze je nezbytný. Rituál je spíše osnovou – když jsem jej prováděl, přicházela mi další slova, zvuky, asociace (je dobré mít zažité příslušné pocitové šémy).
Je také možné vybrat jen jeden ze směrů a rituálně oslovit jen jednu konkrétní třídu bytostí.

Přestože je tento rituál i rozčlenění prostoru výsledkem práce se slovanskou magií, myslím, že by nemělo být problémem rituál v pozměněné podobě použít i v rámci jiných polyteisticky zaměřených formách magie.

Rituál začíná na jihu ohněm Svarogovým, ale stejně tak dobře může začít i Matkou Zemí na severu nebo třeba tradičně na východě.


SLOVANSKÁ ŽIVLOVÁ HVĚZDA

(JIH) "Oheň! Svarog! Svarog! Svarog! Přijďte duchové ohně! Přijďte ohniví hadi! Přijďte zmekové a plivníci! Přijďte a obdařte mne silou!"

(ZÁPAD) "Voda! Mokoš! Mokoš! Mokoš! Přijďte duchové vody! Přijďte víly a rusalky! Přijďte a obdařte mne silou!"

(SEVER) "Země! Zemlja! Zemlja! Zemlja! Přijďte duchové země! Přijďte duchové hor! Přijď Kovalde, přijďte permonící! Přijďte a obdařte mne silou!"

(VÝCHOD) "Vzduch! Dažbog! Dažbog! Dažbog! Přijďte duchové větru! Přijď Větře, Vichře, Burjo, Mjateĺ, Vjugo! Přijďte oblačné víly! Přijďte a obdařte mne silou!"

(JIHOVÝCHOD) "Osud! Bělbóg! Bělbóg! Bělbóg! Přijďte neúplatní duchové osudu! Přiď Rode! Přijďte Rožanice! Přijďte a obdařte mne silou!"

(JIHOZÁPAD) "Čas! Černobóg! Černobóg! Černobóg! Přijďte strašliví duchové času! Přijď Polednice, Klekánice, Půlnočnice! Přijďte a obdařte mne silou!"

(SEVEROZÁPAD) "Les! Veles! Veles! Veles! Přijďte mocní duchové lesa. Přijďte diví mužové a ženy! Přijď strašlivý Lešiji! Přijďte a obdařte mne silou!"

(SEVEROVÝCHOD) "Pole! Perun! Perun! Perun! Přijďte starostliví duchové polí! Přijď Polevoji, Bělune, Žitholo, Ječmínku! Přijďte a obdařte mne silou!"

"Jste zde! Jste zde, duchové našich předků."
(Mág obětuje v ohni (skrze Svaroga) připravenou obětinu.)
"Přijměte můj dar a shlédněte příznivě na mé dílo!"

(Prožití a imaginace osmicípé hvězdy, jednotlivé cípy vedou směrem od mága do nekonečna.)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Živlová hvězda

Filed under Magie-mystika-víra

Komentáře nejsou povoleny.