O toleranci aneb Je křesťanství nepřítelem pohanů, magiků a satanistů?

Zvláště u novopohanů se setkávám v záležitosti křesťanství s postojem typu Žít a nechat žít. Konec konců – každý má přece právo věřit tomu, čemu chce, pokud mě nechá na pokoji, není-liž pravda? Také je běžné vymezování se mnohých novopohanů či magiků vůči satanismu, vyznívající téměř jako výkřik: My jsme ti dobří! Nejsem si však jist tím, zda si novopohané, ale i mnozí magikové a leckteří satanisté, uvědomují, že křesťané – ať už se tváří jakkoli blahosklonně – už z principu jejich nepřáteli jsou. Důkazem je jediný prostý a neoddiskutovatelný fakt: Misie…

Abych své myšlenky podpořil zjevnými argumenty, vložím sem dva velmi ilustrativní a velmi aktuální články; první byl zveřejněn na křesťanském portálu ChristNet, druhý na stránkách Rex Claritas – Přímé aktuální zpravodajství z katolického světa.

Takže – jak se dívá na oblíbené krédo Žít a nechat žít Římskokatolická církev?

 

Papež sloužil mši v Angole, při níž odsoudil kouzelnictví

21.3.2009 13:18 ČTK (Luanda, Angola)

Papež Benedikt XVI. dnes sloužil mši v angolském hlavním městě Luandě. Během ní podle agentury AP apeloval na obyvatele této převážně katolické země, aby pomohli získat pro křesťanství ty, kdo věří v čarodějnictví a kdo se cítí být ohroženi duchy a magií.

Během návštěvy Angoly, která uzavírá papežovu první cestu do Afriky, Benedikt XVI. navázal na více než 500 let existence římskokatolické církve v této africké zemi, když prohlásil, že křesťanství bylo mostem mezi místními obyvateli a portugalskými osadníky.

V Africe dokonce i někteří praktikující katolíci, zároveň věří tradičnímu animismu a radí se s šamany a hadači, které církev odsuzuje. Papež katolíkům radil, aby žili v míru s animisty a dalšími nevěřícími a vyzval Angolany, aby se stali "novými misionáři" a přivedli ke Kristu ty, kdo věří v kouzelnictví. Ze 16 milionů Angolanů je 80 procent křesťanů, z toho zhruba 65 procent katolíků.

 

Myslím, že je zcela zjevné, že se zde jedná o výzvu k spirituální agresi vedené, pochopitelně, "v míru". Středověké "přesvědčovací metody" se dnes již nenosí a exemplární upalování čarodějnic a čarodějníků by křesťanům neprošlo. Ale ptám se: Musím cítit zápach páleného lidského masa, abych mohl hovořit o spirituální agresi? Neřekl bych… A to nyní rozjímám nad článkem, který se týká církve Římskokatolické, která je stále ještě – ve srovnání kupříkladu s protestantskými fundamentalisty (kteří posílají do Pekla i katolíky!) – relativně mírná.

Dovedete si představit podobný článek, v němž by třeba koordinátor Pohanské federace vyzýval k misii mezi křesťany? Patrně ne – pohané přece žijí a nechávají žít! A neuvědomují si, že křesťanství je exkluzivní typ víry, což znamená, že křesťané považují svou víru za jedinou pravou ("Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." – Jan 14,6), a má ve svém ideologickém základu požadavek misie ("Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal". – Mt 28,19n).

Jak na ty, které "odsuzuje", Katolická církev dnes pohlíží, a jak je obrací, ilustruje druhý vybraný článek:

 

V oblasti Střední Afriky působí film o Ježíšovi proti kouzelnictví a čarodějnictví. Tyto praktiky se jinak v řadě regionů šíří jako epidemie a terorizují obyvatelstvo.

Filmový tým projíždí v regionu Bossangoa od vesnice k vesnici a promítá části filmu, natočeného podle Lukášova evangelia. Mnoho kouzelníků a čarodějnic se pod jeho vlivem vzdalo svých praktik a stalo se křesťany. Vzniklo zde už 18 nových křesťanských obcí.

Film byl natočen v roce 1979 společností Warner Brothers. Filmaři ho v Africe promítají pod širým nebem.

Hovoří-li katolíci v souvislosti s kouzelnictvím ve Střední Africe o "epidemii", je důvod se domnívat, že na Evropské novopohany, šamany či mágy pohlížejí jinak?

Novopohan či magik, který prohlásí, že není satanista (a pochopitelně jím není, pokud se jím být necítí…) si dále často neuvědomuje, že jeho počínání je v očích křesťana službou Satanovi a dílem ďábla, které je prakticky totožné se satanismem. Esoterici, stoupenci New Age či třeba i esoterního křesťanství dopadnou stejně. V nejlepším případě jsou "pomýlení" a je třeba jim "ukázat Pravdu". A mimochodem: Pokud vám nějaký křesťan sdělí "Pravdu" a vy budete zatvrzele trvat na svém, máte problém, jehož závažnost závisí především na míře liberálnosti dotyčného křesťana. Osvícený katolík, jako je třeba Tomáš Halík, bude soudit, že jediným opravdu zničujícím hříchem je "hřích proti Duchu Svatému" a že když v dobré víře jdete nějakou spirituální cestou, tak ke spáse dospějete. Méně liberální křesťan bude zastávat pozici, že pokud v dobré víře jdete svou cestou a nikdo vám neukáže "Pravou Cestu", pak k tomu dojde po vaší smrti a vy jste ještě celkem z obliga. Pokud však přesto, že se vám dostalo správné informace, sveřepě odmítnete "spásu skrze Pána Ježíše", tak už je to váš problém… Třeba vám milosrdný Bůh odpustí… No, a jsou i tací, kteří v tom mají jasno: Věříš tomu co já? Budeš spasen a navěky budeš pobývat v Nebi. Nevěříš? Budeš zatracen a navěky budeš trýzněn v Pekle.

Čím více křesťan věří tomu, že vás vaše čarodějnictví a modloslužebnictví předurčuje věčnému zatracení, tím víc se vás, protože vás "miluje" (což nic nemění na skutečnosti, že jste nepřítel – křesťan má uloženo milovat své nepřátele), bude snažit obrátit. A když neuspěje, inu – "sami jste to chtěli".

Rozumějte, já vím, že existují tolerantní křesťané, kteří jsou duchovně na výši, mají smysl pro humor, neodsuzují jiné cesty a jsou schopni se s vámi pobavit jako normální lidé. Ale je třeba celý fenomén posoudit z hlediska postoje většiny věřících a z hlediska oficiální politiky. Oficiální politika Římskokatolické církve se změnila jen v oblasti používaných metod, nikoli však ve svém principu. Ono vlastně ani jinak nejde – kdyby se křesťan vzdal úkolu definovaného výše citovaný veršem z Matoušova evangelia (mimochodem – nepokládám jej za autentický Ježíšův výrok), nepopřel by jeden ze základních principů svého vyznání?

Pokud církev odsuzuje a snaží se obrátit šamany a hadače, zcela zjevně odsuzuje i novopohany a magiky (o satanistech pochopitelně ani nemluvě). A pokud mě někdo odsuzuje a hodlá bojovat proti tomu, čemu věřím a k čemu se hlásím, nevidím důvod, proč jej nepokládat za svého nepřítele – zvláště pokud mne odsuzuje pro něco, do čeho mu z mého pohledu vůbec nic není!

Proto pokládám křesťanství za ideologii a praxi nepřátelskou nejen satanismu, ale i novopohanství a soudobé magii. Je to fakt, před kterým bychom, ať už se řadíme ke kterémukoli (či kterýmkoli) z těchto směrů, neměli zavírat oči. Nic na tom nemění skutečnost, že křesťanství dle mého názoru mělo své historické opodstatnění, že stálo u zrodu mnoha skvělých filosofických idejí a uměleckých děl, a že rozhodně nelze zavrhnout paušálně vše, co s křesťanstvím souvisí. Nelze ani paušálně zavrhovat všechny křesťany: tak, jako mezi nimi najdeme dogmatiky a fanatiky, najdeme mezi nimi i skvělé lidi, kteří – mnohdy navzdory oficiální politice své církve – mají daleko k odsuzování našeho postoje. Je však třeba otevřít oči a uvědomit si, že křesťanství jako takové, jako ideologie, se nevzdalo svého misijního poslání, a jsem přesvědčen, že kdyby dostalo příležitost, dost možná by znovu přitvrdilo i co se používaných metod týče!

Je-li tedy křesťanství nepřátelskou ideologií, jak se k němu postavit? Všimněme si, že spousta novopohanů a esoteriků se ke svému nepříteli chová vstřícněji, než sami křesťané: Neodsuzují je ani neobracejí. Je to znak duchovní vyspělosti nebo důsledek nepochopení situace?

Zapalování kostelů a obětování křesťanů bohům zjevně nebude ta pravá cesta. Tyto metody si ponechejme v záloze pro případ, že bychom se v důsledku civilizačního kolapsu vrátili do středověku, a křesťané se rozhodli obnovit své středověké praktiky. Pokud je hozená rukavice v oblasti souboje idejí, je třeba svádět bitvy na tomto poli. Pokládám za důležité se křesťanstvím zabývat, psát o něm z našeho úhlu pohledu, poukazovat na jeho temné stránky. Je třeba působit na ty, kteří ještě hledají, a kteří mají potenciál nebýt pouhou ovcí (ty klidně křesťanům přenechejme!) – a ukázat jim alternativu. Avšak – narozdíl od křesťanů – nekázat "Jedinou Pravou Cestu", ale ukazovat, že ten největší poklad se neskrývá někde na Nebesích, ale ve srdci a mysli každé skutečně živoucí svobodné lidské bytosti!

komentářů 45

Filed under Magie-mystika-víra

45 responses to “O toleranci aneb Je křesťanství nepřítelem pohanů, magiků a satanistů?

 1. Dorian

  Nepřátelská ideologieKřesťanství je bezpochyby náboženství nepřátelské pohanství, ale musí se kvůli tomu to pohané zpřáhat se satanisty ? To že podle křesťanů vzýváme Satana neznamená že se jejich pohledem musíme řídit. Podle mě ten humbuk kolem satanismu jen odvrací pozornost od Bohů.

 2. tak nějakDocela mi mluvíš z duše. V některých případech s tebou souhlasím. Víra je víra, a pravda je pravda. Přečti si něco od Michaela Newtona. Není to přesně to, o čem píšeš, ale dozvíš se tam, proč sou myšlenky katolické víry, a kterékoli jiné, nesprávné.

 3. Doriane, já někde píšu, že se pohané MUSÍ „zpřáhat se satanisty“ – u Velesových rohů, kde prosím? Já pouze upozorňuji na skutečnost, že tolerance některých pohanů (viz Eurikův vzkaz) je dosti jednostranná záležitost.Politiku P)O(F, je – li charakterizována postojem „Nejde ani tak o to, že bych s tebou v principu nesouhlasil, to spíše naopak“ + „na fórum, kde je jedním z principů tolerance a kde se mj. klade důraz na veřejný obraz pohanství, takovéto výkřiky prostě nepatří.“ pokládám za pokryteckou.

 4. Dorian

  Kojote, nepíšeš, ale působíš to házíš pohany a satanisty „na jednu loď“.Co se té tolerance týče souhlasím, myslím že pravda je důležitější než veřejný obraz.

 5. Doriane, z úhlu pohledu, o který tu jde, přeci na jedné lodi skutečně jsou! Tady nejde o to, jaké má kdo sebepojetí, ale o to, jak se ke všem zmíněným směrům povětšinou staví křesťanství. Hermetik, novopohan a satanista mohou mezi sebou diskutovat, mohou se vzájemně vymezovat nebo naopak hledat společnou řeč… – o to ale teď nejde. Z hlediska křesťana všichni slouží Satanovi. Jenže někteří si tuto skutečnost odmítají uvědomit.Osobně nechápu, proč se někteří novopohané až hystericky vymezují vůči satanismu. Vlastně je to jako kdyby se ono „Žít a nechat žít.“, „Tolerance“ a podobné věci sice vztahovaly na křesťany (kteří se k pohanům staví nepřátelsky), ale nevztahovaly se na satanisty (kteří se k novopohanům nepřátelsky nestaví!). Vždyť je to absurdní!

 6. Dorian

  Kojote, z tohodle pohledu ano, jsou to směry a náboženství jejichž praktikování považuje křesťanství za uctívání Satana.Na vymezování vůči satanismu nic zvláštního nevidím. On totiž nikdo nikdy nepoložil otázku „Novodobé křesťanství – je to pohanství ?“, takže pohané nemají potřebu se tak jasně vymezovat, protože vymezení je jasně viditelné. A ostatně moderní satanismus často nebývá ničím jiným (tím nemyslím třeba PČSCHCS) než ateismem (+dark look a metal)

 7. Byla smazána off topic diskuseOdvedení diskuse od tématu, kterého jsem neprozřetelně dopustil, popel na mou hlavu, bylo smazáno se všemi navazujícími komentáři. Vraťme se prosím k tématu článku.

 8. Doriane – já nevidím problém v tom, že se někdo pokládá za pohana a nesouhlasí s tezemi satanismu. Ale nevidím ani problém v tom, že se někdo pokládá za satanistu a vnímá sám sebe jako pohana. Proč by neměl? A pokud sám sebe tak vnímá, tak jsou dvě možnosti: Buď existuje nějaké objektivní kritérium, které umožňuje říci: Dle definice satanista není pohan bez ohled na to, že se za něj považuje (pak by mne zajímalo, kdo takovou objektivní definici nastolil), nebo je to věc světonázoru každého jednoho člověka, a pak není proti čemu se vymezovat. Z toho důvodu na tuto skutečnost poukazuji.

 9. Dorian

  Kojote, samozřejmě že se někdo může považovat zároveň za pohana i satanistu. On je satanismus název pro hodně věcí, za satanistu se může pokládat ateista, hermetik a třeba i ten pohan, ale otázka je pak co ze satanismu zbyde (kromě špatně přežvýkaného nietzchiánství). Nechápu k čemu by pohan potřeboval uctívat křesťanského padlého anděla, nebo mají křeťané pravdu ?

 10. Doriane, a teď jsem Tě načapal. Takže „špatně přežvýkané nietzchiánství“, říkáš? A není právě toto odsuzující, deklasující a dehonestující výrok, výrok, který si určitá část novopohanů ráda a bez obav střihne vůči satanismu, ale ne vůči křesťanství? Nedokládá to mé tvrzení, že satanismu se ona deklarovaná „tolerance“ u jisté části novopohanů jaksi „samozřejmě“ netýká?Ovšemže satanismus a pohanství skloubit lze; skutečnost, že to „nechápeš“ svědčí o Tvém nedostatku chápavosti a nikoli o tom, že by to nešlo. Moje pojetí je zde: http://kojot.name…-satanismus.php

 11. Dorian

  Je to dehonestují výrok a jako takový byl myšlen. Křesťanství je zas židovská sekta která po pár letech zjistila že Apokalypsa stále nepříchází tak se to rozhodla zkusit jinak. A já nikdy o sobě neřekl že jsem tolerantní.Tvůj článek novopohanství a satanismu znám a přečetl jsem si ho znovu. Víceméně bez výhrad souhlasím. Výmluvy na „špatný obraz“ satanismu bych považoval za liché, ovšem jen kdybych ho k pohanství řadil. Samozřejmě že pohan se můžu chovat podle satanistické etiky („špatně přežvýkaného nietzchiánství“), ale to z něj prostě učiní pohana co je voluntarista a iracionalista. Což já jsme z velké části taky, ale satanista nejsem.A ještě k té toleranci, včera jsem s jedním satanistou strávil krásnej den, takže v běžném životě tohle náboženství logicky nijak neostrakizuju

 12. Dobře, pokud to máš nastavené takto, tak nemám námitek. V dohledné době sem dám článek o tom, jak to mám s vírou nastavené já.

 13. BTW Doriane, – ať to není tak jednosměrné – k jakému směru či typu víry se hlásíš Ty?

 14. Dorian

  K slovanskému pohanství, ne přímo k rekonstrukcionismu, v méně striktním a tradičním podání než třeba podává Rodná víra. Především se soustředím na Velese a stále bloumám jak své Bohy zasadit do moderního města kde žiju 🙂

 15. No vidíš, tak to máme hodně společného. Včetně toho Velese. Ten článek o tom, jakým způsobem věřím v bohy, sem dám už zítra.

 16. Doriane..Doriane, proč musíš jiný náboženský či spirituální směr urážet? Dává ti nějaký pocit zadostiučinění?(bez urážky tenhle styl komunikace mi připomíná spíše 4. cenovou skupinu v hospodě)

 17. Dorian

  Cody, nedává mi to pocit zadostiučinění. Ale jak mám názor že satanistická filosofie zjednodušuje Nietzseho a výsledek nedosahuje hloubky předlohy (pravdou je že moje snahy přečíst Zarathuštru vždy skončili neúspěchem :-)? A s tím křesťanstvím, skutečně je to směr který vznikl odštěpením od oficiálního judaismu a ve svých počátcích očekával brzký druhý příchod Krista a Apokalypsu, jež nepřišla a křesťanství se vnořilo do oficiálních struktur Římské říše. Ano, napsal jsem to s hodnotícím nábojem, ale nemůžeme se pořád chytat do sítě korektnosti.

 18. Myslím, že ona soudobá posedlost „korektností“ skutečně může skutečně vést do slepé uličky neustálého přenálepkovávání. Soudím, že názor je možné vyjádřit i „nekorektně“, důležité je, aby byl konzistentní. Doriane, a nemyslíš, že LaVey udělal užitečný kus práce, když z Nietzscheho bezpochyby brilantní a hluboké filosofie udělal systém vhodný pro praxi a čtivý a srozumitelný i pro ty, kteří nemají buňky na to, aby vstřebali hluboký a náročný text? Navíc přidal něco, co u Nietzscheho nenajdeme: Praxi. Uvědomil si lidskou potřebu rituálu a začlenil ji do systému. Když už jsme u té filosofie – u LaVeye není Nietzsche jediný inspirační zdroj! Druhým mocným inspiračním zdrojem (logickým, neboť LaVey byla Američan) je americký pragmatismus – tedy teze, že pravdivé je to, co je prakticky použitelné (hodně zjednodušeně řečeno). Němci jsou rození teoretici (nejdál to dotáhl asi Hegel), Američané praktici. LaVey to dal skvělým způsobem dohromady. Ano, na někoho to může působit primitivně (i na mě to kdysi tak působilo), ale Satanská bible NENÍ filosofické pojednání pro intelektuály, nýbrž praktická příručka pro každého, kdo nemá v hlavně nasráno. Tak je třeba k ní přistupovat. A z tohoto hlediska je to opravdu přelomová kniha.

 19. Dorian

  Kojote to máš jistě pravdu Satanská bible je bezpochyby mnohem stravitelnější věc než Nietzcheho knihy. Nepopírám že La Vey vytvořil praktický a použitelný etický systém. Ale mě se prostě satanistická etika příčí.

 20. Doriane, takže teď se dostáváme k jádru pudla – příčí se Ti satanistická etika. Tak proč to neříct rovnou? Proč ty fidloprčičky kolem? Je samozřejmě naprosto v pořádku, že se Ti příčí nějaká etika, to je Tvoje věc. Ale když mně kupříkladu nesedí wiccan rede, tak řeknu, že mi nesedí wiccan rede a nediskutuju o tom, jestli wicca je nebo není pohanství!

 21. Dorian

  Kojote, špatně nalezené jádro 🙂 Jak jsem řekl pohan který bude vyznávat etiku totožnou se satanistickou etiku pro mě pohanem bude (ačkoliv s jeho etikou nebudu souhlasit). Satanista vyznávající jakoukoliv morálku pro mě pohanem nebude. Pojmem „satanista“ chápu člověka jež uctívá Satana jako střed svého panteonu. Náboženství přece není jen o etice.

 22. Takže: Není důležité, co pod pojmem „Satan“ vidí křesťan, nebo třeba Ty, ale to, jak to interpretuje satanista. Pokud jej tedy ztotožňuje třeba s Velkým rohatým bohem, proč by neměl být pohan? Pokud v něm vidí pantheistickou sílu přírody, která se projevuje v podobě různých bohů (můj případ), proč by neměl být pohan? Pokud v něm vidí symbol boje proti křesťanství a v praxi provozuje třeba severský šamanismus (jako Gaahl ze skupiny Gorgoroth), proč by neměl být pohan? Křesťanská interpretace Satana je naprosto irelevantní a nevím, proč ji sem taháš. To je demagogie. Vlastně děláš naprosto totéž, co křesťané, kteří říkají něco ve smyslu: „Satan je padlý anděl, zdroj všeho zla a otec lží a kdo jej uctívá, bojuje proti Bohu a uctívá Zlo.“ To, že Ti není blízká nějaká etika, je naprosto v pořádku, to, že někomu podsouváš svoji vlastní interpretaci toho, čemu věří, a na základě takto podsunuté interpretace jej odsuzuješ, pokládám za nezdvořilé a neslušné.Když už jsem zmínil demagogii: Uctíváš Velese. Veles má rohy. Satan má rohy. Veles je satan, jedna z jeho podob. Vždyť naši předkové užívali kletbu „jdi k Velesovi“ ve smyslu „jdi k čertu“, či „ký Veles ti to nakukal“ – rovněž ve smyslu ďábla našeptávače. Proto je zjevné, že uctíváš Satana, jen pod jiným jménem, a jsi tedy satanista!Hmmm?

 23. Dorian

  Kojote, já prostě jiného než judaistického, křesťanského a islámského neznám. Z jakých jiných zdrojů mám čerpat ? Proč nazývat sílu přírody zrovna Satan, co s ním má společného. Přijde mi to jako kdyby jí někdo říkal Tezcatlipoca, sv. František z Assisi nebo třeba Jim Morrison.U Velese není křesťanská interpretace důležitá protože to není křesťanská postava. Myslím že rozdíl slovanský bůh (označený křesťany za ďábla) x křesťanský démon (označený satanisty za objekt hodný úctívání) je evidentní.

 24. Doraine, to, že se nějaký pojem přeznačí a použije v jiném významu, není nic neobvyklého. Když jsi zmínil ten islám: Muslimové věří v Ježíše, ale jinak než křesťané – pokládají jej za proroka, jehož učení bylo překrouceno. Je pro ně člověkem. Naopak někteří gnostikové věřili, že Ježíš Kristus vůbec nebyl člověkem, neměl hmotné tělo a jeho smrt na kříži byla iluzorní (tomu učení se říká dokétismus). Ovšemže se křesťané vztekali a tvrdili, že ti druzí nic nepochopili a použili jejich ideu nesprávně – jenž i oni byli terčem kritiky judaistů, kteří zase namítali, že křesťané překroutili ideu mesiáše. A tak dále. Idea satanistického Satana vychází ze skutečnosti, že křesťanství zatlačilo původní bohy do Pekla a udělalo z nich démony. Pokud proces obrátíme a začneme se k nim vztahovat, není velký problém přijmout Satana jako zastřešující pojem – jako rohatého Pana. Pak jediné, co je na překážku, je jméno Satan. Ale proč nepoužít právě jméno Satan? Je provokativní a tudíž vhodné pro komunikační strategii zaměřenou na zdůraznění toho, že odmítáme křesťanskou etiku. Je tradičně spojen s tělem, které křesťanství vnímá jako zdroj hříchu – hříchu, který považujeme za vyjádření přirozených potřeb tělesného člověka… Atd.Ale vlastně není potřeba vysvětlovat, proč Satan a ne třeba Pan nebo Bafomet. Protože – a to znovu opakuji – to, že Ty něco neznáš, je naprosto irelevantní. A pokud něco, jak sám připouštíš, neznáš, nemáš se k tomu co vyjadřovat. Argumentace nevědomostí není dobrá vizitka…

 25. Dorian

  Neargumentuju neznalostí, ty také jiný zdroj neznáš. Co se týče toho Ježíše všechny zmiňované představy vychází z jednoho, Ježíš byl muž jež se narodil kolem našeho letopočtu, měl zazračné schopnosti a umřel na kříži. A je jedno jestli mu bude říkat třeba jako muslimové Ísa a nepovažovat ho za Božího syna.V tomhle kontextu bych chápal třeba Lucifera. Jitřenka pohanských Římanů by byla jako symbol označení Bohů za démony a světla jež nás zbaví křesťanského tmářství mnohem symboličtější a výstižnější. Ano, Satan je provokativní slovo, ale provokace založená na obyčejné negaci mi přijde podivná. Křesťané to mají takhle, tak mi to jen obrátíme a hotovo. Co se týče zastřešujícího konceptu nevím proč by zrovna Satanovi mělo být nadržována v postupu na tuto bezpochyby váženou pozici. Už vidím tu krásnou větu „Veles je slovanským bohem zapadá do archetypu Satana“.Prostě si nemyslím že se musí do pohanství tahat křesťanský koncept, kterým pro mě Satan je. Ano pojmy se mění, ale když by někdo začal nazývat Baldra Ježíšem už vidím kolik pohanů se na něj sesype i kdyby stokrát argumentoval že ten pojem myslí jinak.

 26. Doriane, tahle debata už začíná být vážně únavná. Argumentuješ jako křesťan snažící se vyvrátit herezi. Jenže hereze je křesťanský pojem a pohané něco takového neznali. Přestaň už rozebírat, co je a co není to pravé ortodoxní pohanství a že kdyby satanismus byl luciferianismem, byl by OK, ale jako SATANismus není. Mohl bych tu operovat Sutechem-Sethem, ale tuším, že by to bylo k ničemu. Ty prostě máš SVŮJ NÁZOR… Řeknu jen jediné – satanismus funguje. Satan taky funguje. To je pro mě důležité. Opusťme tedy problematiku satanismu – zeptám se Tě na něco obecnějšího: Z jakého titulu rozhoduješ o tom, kdo je a kdo není pohan?

 27. Re-A-C-T-IonVrátil bych se k tématu článku – osobně nevidím křesťanství jako nepřátelské z několika důvodů:1. Nepřátelské tendence mohou mít jen lidi ne náboženství2. Považovat za nepřítele mohu jen někoho koho jako nepřítele cítím (ne nějaký omezený potěr co mi nesahá ani ke kotníkům)3. Znám spoustu křesťanů, které tyto problémy nemají a to je pro mě symbol pravého křesťanství4. Ti co se tak vyjadřují popírají samotnou podstatu křesťanství5. Vytvářet umělé konflikty a vyhlašovat každému nepřátelství nemá smysl

 28. Sousloví jako „nepřátelská ideologie“ ve mě z nějakého důvodu vyvolávají instinktivní nevoli. Nejspíše z důvodu, o němž mluví Cody – nepřáteli si mohou být pouze konkrétní lidé. Ano, křesťanství má misii. Novopohané ji odmítají. Na druhou stranu je to v jádru jejich náboženství, hlásání evangelia, a pokud ho praktikují důstojně, nelze proti tomu nic namítat. Různé zájmové strany užívají k šíření svých zájmů také všalijaké prostředky (např. pyramidový nábor ekologických organizací, zneužívání mládeže v humanistických politických sektách…).

 29. Dorian

  Kojote1. nijak si nenárokuju že můj pohled je jediný správný. Nevšiml jsem si že bych svým slovům dával závaznou platnost pro ostatní. A na můj subjektivní pohled mi dává právo to že jsem svobodná lidská bytost. Toť vše.2. trochu k Codymu, můj pohled mi nebrání mít za přátele satanisty a křesťany. Co si pohanskosti a platnosti jejich náboženství je moje věc, kterou jím pokud nenarazíme na téma víra neříkám.

 30. černá vewiurrka

  Tedy, rozveďte to téma někde, neboť já vnímám pohany jako různé ty lidičky uctívající třebas Odina a Thora, nebo třebas Peruna, anebo (nevím zda taková skupina dnes je) Juppitera Kapitolského. Zatímco satanisté jen jaksi myšlenkově paratuzitují na křesťanství. No ale reliligonista nejsu, tak mne to zajímá – co je a není satanista a co je a není pohan? Já to mám nastaveno tak že satanista je ten kdo aplikuje Satanskou bibli – což je relativně nedávný text, případně provádí černé mše a podobně – čili víceméně křesťanská hereze pokud si z dějepisu vzpomínám, no a pohan ten co uctívá zkrátka jiné bohy nějakého staršího systému než je křesťanský a to buď evropské či i mimoevropské – různí ti indiáni s Velkým duchem , nebo nějací týpci co by třebas obětovali Tanemu či Orrovi… a tak…Já osobně satanismus nikdy nebral je to prostě myšlenkově ploché, totálně vyčpělé, jako vše co je postaveno jen na negaci (ono La Veyovo dílko jsem četl, nic moc, něco jako manifest komunismu), zatímco pohanství neupírám velikou inspirativní sílu (např. takový římský kult předků či rity prérijních indiánů mají pro mne opravdu dost do sebe)…Tak k tomu napište něco vy co to oboje praktikujete jak to zkrátka vidíte zevnitř, zajímá mne to…co vám to dává a co to stojí a tak. Myslím že to bude podnětné! Nu a jinak, dělá zde někdo vůbec antický pohanství – vím že severské a slovanské se praktikuje?

 31. Codymu a NoiřeNení důležité, jaké pocity vyvolává to které sousloví. Důležitá je logika:Je křesťanství ideologie? Ano, protože jde o světonázor poskytující odpovědi v oblasti etiky. Pokud tedy křesťanství je ideologie, pak následuje další premisa: Může být ideologie nepřátelská? Může, samozřejmě ovšem jen relativně – vůči někomu. Ukážu, že může: Nacismus je ideologie, která je evidentně nepřátelská (mimo jiné) vůči Židům. Ideologie prokazatelně nepřátelská být může. V článku jsem ukázal a demonstroval křesťanskými zdroji (přičemž první ukazuje postoj nejvyšší lidské autority katolíků!), že se křesťanství staví nepřátelsky k postojům, které zastávají novopohané, šamanisté, mágové či satanisté (protože – ne já, ale křesťané – je prokazatelně hážou do jednoho pytle). Proto je mé tvrzení, že křesťanství je ideologie nepřátelská k tomu, co představujeme, opodstatněné. Q.E.D.Pokud někdo ke mě přistupuje jako k nepříteli a případně i vyvíjí nepřátelské aktivity vůči mě nebo vůči osobám, s nimiž se cítím být spřízněn. Pak tím definuje sám sebe jako mého nepřítele. Jak k tomu přistoupit? Je několik možností:a) Nenechám si to líbit a budu se bránit.b) Nechám to být a nechám nepříteli volnou ruku.Vyberme si.Z toho plynou odpovědi na konkrétní námitky:Cody:ad 1) Ideologie jako taková se pochopitelně musí realizovat skrze konkrétní jednotlivce. Ale tak, jako hovoříme o tom, že je nacismus nepřátelský vůči Židům, místo abychom vyjmenovávali jednoho po druhém všechny esesáky, tak můžeme v tomto smyslu hovořit i o křesťanství a jakékoli jné ideologii.2) Nepřítel může a nemusí být ctěný. Pokud tě napadne banda skinheadů a zmlátí Tě, budeš je ctít? Těžko. Budeš jejich čin považovat za projev nepřátelství vůči své osobě? Divil bych se, kdyby ne. Nevnášej do pojmu nepřátelství rytířkou romantiku…3) To je irelevantní. Kdybys co se týče lidí argumentoval sociologickým výzkumem, který by ukázal, že významná většina křesťanů zastává takové či onaké postoje, budiž. To, že znáš výjimky nedokazuje vůbec nic. Tyto výjimky pro Tebe mohou symbolizovat cokoli, ale ne pravý obraz křesťanství. Nanejvýš obraz křesťanství, jaké by sis je přál mít.4) Papež popírá samotnou podstatu křesťanství? Wow! A není to spíš tak, že popírá to, co bys rád viděl jako samotnou podstatu křesťanství? A to už vůbec nehovořím o všech těch fundamentalistech… A upřímně řečeno: Proč bys právě Ty – nekřesťan, mág a novopohan – měl být směrodatný co se definice podstaty křesťanství týče… 5) Viz výše. Ukázal jsem, že nepřátelský postoj ze strany křesťanství zde skutečně existuje. Samozřejmě to můžeme ignorovat a cítit se být „na výši“. Já touto cestou jít nehodlám…Noiro: To, že něco dělají všichni, nebo spousta skupin, je irelevantní. Jinak viz to, co bylo řečeno výše.

 32. Veverko, satanismus se vyznačuje mimo jiné tím, že nemá žádné závazné „Písmo svaté“, takže není povinné řídit se jen a pouze Satanskou biblí, i když je logické, že je pokládána za inspirativní text. O satanismu asi tedy nějaký zvláštní článek napíšu, zatím jen tolik, že wicca je také moderní záležitost a lze ji mezi novopohanství zařadit. K tomu satanismu, – zatím se mrkni sem: http://cirkevsatanova.com/42.htmPokud vím, tak v Itálii římské pohanství praktikují.

 33. Odkaz na pár článkůZdárek, moc zajímavej článek. Osobně se stavím za šíření sekularismu a ateismu, protože islám a křesťanství fungujou na principu všežravých kobylek. Pohltěj cokoliv, co jim vleze do cesty a čím větší maj někde moc, tím agresivnější bývají metody pohlcování. Plně souhlasím s Nietzschem, když mluví o totálním přehodnocení hodnot a mám za to, že středověk jako takový, ještě zdaleka neskončil, protože jsme ještě nepřekonali křesťanskou mentalitu. Jinak na novopatriot.blogspot.com je taky pár antikřesťanských článků, takže kdo by měl zájem, má možnost si počíst:)

 34. Tak sem si přečetl výsledek celodenní diskuse a sem mírně zmaten, mám dojem, že lidé hledali v článku úplně jiné věci než v něm jsou. Navzdory pozdní hodině si dovolím pár postřehů:1. Pro křesťany je skutečně víceméně jedno jsem -li pohan či satanista. Pohanství je pro ně jen skrytější forma uctívání satana. Absolvoval sem dost diskusí s různými křesťany a mé zkušenosti potvrzují to, co píše Kojot.2. Křesťanství je už z principu nepřátelské. Alespoň tak jak ho chápe 99% oněch křesťanů. Jasně, že po sobě neházíme kameny, ale křesťan nemůže nikdy přijmout tezi, že víra pohana může být stejně tak hodnotná jako jeho a neměl by nikdy polevit ve snaze obracet nevěřící. To je fakt, který málokdo popře. Takže je to naopak. Náboženství nepřátelské je, i když člověk vždy nemusí.Dlouhodobě spolupracuji s hluboce věřícím křesťanem, strávili jsme několik nocí dlouhými teologickými diskusemi, ale nechali jsme toho před více než dvěma lety. Zkrátka jsme se shodli, že se neshodneme.3. Ano, existují jiní křesťané, tací kteří mají mnohem otevřenější a liberálnější přístup, ale tito lidé jsou uprostřed svých společenstev považováni za exoty, ne za vzor pravého křesťanství jak píše Cody.

 35. Břetislav

  quotation…parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est spe sed cum modestia et timore…(Epistula Petri I 3:15b – 3:16a, Biblia Sacra Vulgata)…Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí…(1. list Petrův 3:15b – 3:16a, Český ekumenický překlad)

 36. 2 Novopatriot: Mno, tak jsem se podíval na Tvůj blog a napadlo mne hned několik směrů, jimiž by se dala rozvíjet polemika s Tvými názory. Třeba se k tomu někdy dostanu.2 Darken: Nemám, co bych dodal.2 Břetislav: Ano, Biblí lze opravdu dokázat cokoli, protože pokud něco obsahuje vnitřní rozpory, dá se to vykládat na nekonečně mnoho způsobů. Mne ovšem v tomto článku zajímala především praxe… 😉

 37. KojotOk, budu rád za každou dobrou myšlenku:)

 38. Břetislav

  Žít a nechat žít?Zdravím ještě jednou :-)Poslyš, za určitých situací může heslo "Žít a nechat žít" zavánět alibismem. Sám sice nesnáším nějakou přílišnou angažovanost, ale na druhé straně věřím, že jsou chvíle, kdy nedělat nic – jen abych se náhodou někomu do něčeho nemíchal, je morálně dost možná stejně hnusné jako agrese."Misii" pak chápu zejména v tomto kontextu.

 39. To máš samozřejmě pravdu, Břetislave. Z mého pohledu je ovšem misie formou spirituální agrese, jíž je záhodno se bránit. Naprosto chápu, že misionáři ze svého úhlu pohledu konali a konají dobrou věc, ale z pohledu kulturně antropologického jakož i z pohledu mého (coby člověka, který cítí větší spřízněnost s čarodějníkem) je destruktivní. Co se stalo, stalo se. Vše mělo v dějinách nějaký význam. Ostatně neodsuzuji ani to, že křesťané dělají to, co jim víra velí, a upozorňuj na to a činím to, co víra velí mně… 😉

 40. černá vewiurrka

  ave šataniš"Řeknu jen jediné – satanismus funguje. Satan taky funguje. To je pro mě důležité." . Tos napsal VELIKOU A VELICE PODSTATNOU PRAVDU!!!! Můžu se pod ni podepsat! Jen dodám, že až zjistíš jak draze se tohle poznání platí, pokud jsi k němu došel hrátkami s touto entitou, bývá už povětšinou opravdu moc pozdě. Fakt bych ti nepřál zážitky o jakým mně vyprávěli někteří lidé, co jak se říká – podali prstíček a pak nevěděli, jak si vzít zpátky celou ruku. Nemám důvod jim nevěřit tím spíš že nějakou tu zkušenost mám a částěčně právě proto jsem kde jsem. Připadá mi jako dost blbý způsob jak testovat zda je kobra fakt jedovatá, dát se záměrně pokousat, ale je ještě blbější – jít do téhož a nemít nastudovány učinky, rizika a v lednici sérum. Stránky jsem navštívil, pravidla (12tero) zde uvedená jsou podnětná, a ani mi to nepřipadá moc ve stejném duchu jako text Satanské bible, je to takové poněkud méně samoúčelně konfrontační a více krotké a civilizované, docela věřím že tak jde fungovat, ale otázka je kam od toho dál a za jak dlouho…

 41. černá vewiurrka

  Břéťovi: jsi li křesťan, tak Tě moc zdraví katolický brácha, a nejsi- li, ať ti Pán žehná, tvůj přístup je natolik laskavý i moudrý že mně na těchto stránkách opravdu moc potěšil, tím více že jsem tu něco takového zcela nečekal. Každopádně – díky!

 42. Ave, Veverko. No, uvidíme, kam mne to zavede. Jak celou věc vnímám, jsem napsal v té své kosmogonii, takže jen stručně: Myslím, že Satan je nebezpečný jen pro toho, kdo se ho bojí a kdo jej chápe křesťansky. To není můj případ, já jej vnímám především jako velikého boha Pana…

 43. černá vewiurrka

  Mnoo…nemyslím že by kobra byla nebezpěčnější než je peoro že ji budeš vnímat jako užovku. Popravdě mne to napadlo na buddhistické přednášce, kde byli účastníci varováni že za "staré bohy" se mohou ve skutečnosti schovávat různé entity zcela jiné a mnohem mnohem nebezpečnější. Třebas něco co se tu vůbec ještě nikdy nedostalo ze své reality a rádo by to zde strčilo víc než jen dva prstíčky…připadá mi to rozumné i logické.

 44. simargl

  ?????????Ve jménu koho vraždili židé palestince, ve jménu koho vraždili křesťané židy, ve jménu koho vraždili muslimové křesťany? To jsou dějiny spásy boha Jahveho? Je tento bůh tolerantní? Toť opravdu otázka.

 45. Simargle, poukázal jsi na velmi důležitou skutečnost a je jen škoda, že tady už diskuse asi moc nepofrčí. Ano, pořád se tu diskutuje, jak je ten Satan nebezpečný a fuj egregor a kdesi cosi, ale kam se hrabe na Jahveho a Alláha. Napíšu o tom nějaký článek a třeba proběhne nějaká zajímavá diskuse.