Monthly Archives: Červenec 2009

Pocit po dočtení knihy

Také míváte ten pocit bolestného napětí poté, co dočtete knihu?

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Co život dal... a vzal.

Kojotova dlouhá a trnitá cesta k satanismu

Jak jsem se stal satanistou? Leckdo jiný by snad napsal, že se seznámil se satanskou filosofií, jak ji prezentuje Satanská bible, a našel se v ní. To však není můj případ. Jsem bytost příliš komplikovaná na to, aby hned přijala přímou cestu. Abych porozuměl, musel jsem nejdřív dlouho bloudit v nesčetných duchovních labyrintech…

Celý příspěvek

komentářů 83

Filed under Co život dal... a vzal.

Kontroverzní téma

Jedna z věcí, které se člověku mohou vybavit ve spojitosti se satanismem, je černá mše. A tato představa skutečně není úplně od věci – černá mše coby parodie na katolický obřad je dobrým symbolem útoku zkostnatělá tabu, je účinnou blasfémií v prostředí, kde je katolicismus ještě brán vážně… Jenže k čemu je vlastně taková blasfémie v prostředí, kde hrají roli jiné prostředky sociální kontroly než ty náboženské?

Celý příspěvek

komentářů 30

Filed under Úvahy o satanismu

Skutečnost pravá a skutečnost přijatelná aneb O teoretickém a praktickém rozumu

Starořecký filosof Parmenidés (kolem 540 – 470 př.n.l.), autor i dnes ohromujících ontologických myšlenek ústících do předpokladu neměnného celistvého jsoucna, je prvním filosofem, který definoval kritéria jak rozumového, tak i empirického zkoumání. V následujícím textu se seznámíme se základními principy jeho filosofie s důrazem na rozdělení poznání na pravé a přijatelné, neboť se tím vyjasní mnoho různých nejasností, jež se objevují ve filosoficky laděných diskusích, zvláště jsou-li provozovány nefilosofy.
(Věřím, že moje úvaha může být inspirující i pro nefilosofy, jež tímto ponoukám k další četbě...

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Filosofie a religionistika

O kulturní podmíněnosti “samozřejmých“ věcí

V současné době studuji problematiku antického Řecka a hluboce se zamýšlím na jinakostí jedné z kultur, o níž se říká, že stála u kolébky naší civilizace. Uvědomuji si, jak často to, co nám připadá jako samozřejmé, všelidsky platné či dokonce jako vrozené a biologicky dané, je ve skutečnosti kulturně podmíněným jevem.

Celý příspěvek

komentářů 22

Filed under Úvahy a postřehy

Studium jako víra

Anton Szandor LaVey tvrdí, že to, co pro náboženského člověka znamená víra, představuje pro satanistu studium. Co se za tímto imperativem skrývá?

Celý příspěvek

komentářů 13

Filed under Úvahy o satanismu

Kojot zápecní

Dnes mi jeden kamarád napsal, že by se mnou potřeboval jít na pivo a já si uvědomil, že se mi nijak zvlášť nechce. Rozumějte – není to proto, že nestojím o setkání právě s tímto člověkem, jde o to, že nijak zvlášť nestojím o žádné setkání. Byly doby, kdy tomu bývalo jinak…

Celý příspěvek

komentářů 27

Filed under Co život dal... a vzal.

Moje první stařecká skvrna

Před nedávnem jsem si prohlížel svou levou ruku a zjistil jsem, že na ní mám svou úplně první stařeckou skvrnu!

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Co život dal... a vzal.

Myšlenkový experiment

Zúčastníte se?

Celý příspěvek

komentářů 52

Filed under Úvahy a postřehy

Pocit nadřazenosti jako hřích?

V předchozím článku jsem se zabýval problematikou nerovnosti mezi lidmi a diskuse, jež následovala, mne inspirovala k mnohým zamyšlením. Především jen dva diskutující otevřeně připustili, že jsou lepší než jiní lidé. Ostatní se buď vykrucovali nebo se mnou vedli filosofické či psychologické diskuse, což jsem uvítal, neboť to bylo zajímavé a inspirující. Po celou dobu mi tam však v pozadí stála myšlenka, že pocit vlastní nadřazenosti je většinou diskutující tak či onak vnímán jako hříšný, či přinejmenším nevhodný…

Celý příspěvek

komentářů 39

Filed under Úvahy a postřehy