Monthly Archives: Srpen 2009

Ježíšové a Ježíšek

Bez ohledu na to, zda existuje či neexistuje Bůh, bohové existují. Možná jen v naší (kolektivní) imaginaci, možná jako egregory, nebo nějak jinak. Důležité je, že existují v magickém paradigmatu a to především ve chvíli, kdy po nich něco chceme…

Celý příspěvek

komentářů 5

Filed under Magie-mystika-víra

Familiár

Před nedávnem jsem tak o sobě přemýšlel a řekl jsem si: "Co jsi to za čaroděje a zaprodance Ďáblova, když nemáš svého familiára?!" Bylo jasné, že tento zásadní nedostatek je třeba co nejdříve napravit!

Celý příspěvek

komentářů 14

Filed under Co život dal... a vzal.

Balíček tabáku

ubývající tabák
má tvar písmene cé

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Balíček tabáku

Filed under Poesie

Pomáhat a škodit

"Pomáhat i škodit je třeba dle míry; překročí-li jak pomáhající tak škodící hranice své nebo hranice dané intersubjektivním konsensem, dopouští se hybris, zpupnosti, a bude nevyhnutelně sám sebou nebo okolnostmi ku vlastnímu prospěchu potrestán."

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Povídky a příběhy

Sen (nejen) o bezhlavém dítěti

Včera jsem v noci málo spal a tak jsem si dal odpoledne šlofíka a zdál se mi velmi podivný sen, z něhož si pamatuji jen část a pak už jen útržky. Přesto rozhodně stojí za zmínku.

Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Sny

Dar víry

Věřící říkávají, že víra je dar, rozumějme dar boží. Religionisté označují náboženskost za "antropologickou konstantu", čímž chtějí říci, že je to jev všelidský a univerzálně rozšířený. Z religionistického pohledu to vypadá, jako by bylo ve skutečnosti vzácné zmíněný dar nemít nežli jím disponovat. Jenže z pohledu věřícího můžete být náboženští sebevíc, ale pokud nemáte ten správný dar, tedy dar té jeho víry, máte smůlu a podléháte bludnému učení. Ateisté žádný dar nemají. Nebo ano? Jak to s tím "darem víry" vlastně je?

Celý příspěvek

komentářů 85

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Rozprodávám sbírku jazykových učebnic a slovníků

Z mnoha různých důvodů potřebuji peníze, většinu na věci nutné (je až neuvěřitelné, kolik institucí si žádá mé peníze), něco také na věci chtěné, a tak jsem se po dlouhém váhání rozhodl prodat na Aukru svou sbírku jazykových učebnic a slovníků, o níž jsem minulý rok psal ve svém článku o mně a o jazycích.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Co život dal... a vzal.

Definice LHP

Stezka levé ruky je

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Humor a recese

Existuje “něco víc“? Výzva k dialogu…

Je atheismus jen další formou víry nebo je to pravdě nejpodobnější pohled na svět? Existuje "něco víc", "cosi", co dává našim životům smysl přesahující mezilidský a přírodní rámec? Svůj pohled na tuto problematiku jsem popsal například v esejích Blud či Vesmír a Bůh (pokud jste je nečetli, přečtěte si je).

Celý příspěvek

komentářů 122

Filed under Úvahy a postřehy

Moderovaná diskuse aneb Jednou to přijít muselo…

Někteří z Vás již patrně zaregistrovali, že jsem v komentářích na tomto weblogu spustil moderovanou diskusi. Jednou to prostě přijít muselo…

Celý příspěvek

komentářů 20

Filed under Co život dal... a vzal.