Existuje “něco víc“? Výzva k dialogu…

Je atheismus jen další formou víry nebo je to pravdě nejpodobnější pohled na svět? Existuje "něco víc", "cosi", co dává našim životům smysl přesahující mezilidský a přírodní rámec? Svůj pohled na tuto problematiku jsem popsal například v esejích Blud či Vesmír a Bůh (pokud jste je nečetli, přečtěte si je).

Pominu nyní skutečnost, že věřím v existenci určitých formací v noosféře, jež vznikly zpětnovazebnou interakcí s lidskými bytostmi a které lze pojmenovat jako bohy. Zda je tato má víra správná či nikoli nehraje v problematice, o níž zde jde, roli. Tématem není existence duchovních bytostí či čehokoli podobného, není-li to považováno za věčné a absolutní. Tématem je Absolutno samo. Tedy Bůh s velkým B, Bůh věčný a nekonečný, Bůh přesahující život a smrt našeho vesmíru, a přitom je s lidmi v nějaké interakci a dodává lidským životům smysl. Může být chápán jako osobní či neosobní, jako bytost i jako princip řádu… Opravdu něco takového existuje nebo jde o pouhou projekcí nějakého ideálu?
Svůj postoj jsem vyjádřil jasně – tvrdím, že jediné, co je Absolutní, je nicota, smrt, rozklad všech existujících forem působením času. Položíme-li si filosofickou otázku, proč je spíše něco než nic, má odpověď zní, že z absolutního hlediska, tváří v tvář nicotě, nic není (je nic), protože vše, co je, pomine.
Dále: Věrný Epikúrovu odkazu věřím svým smyslům (ovšem v intencích kréda Důvěřuj ale prověřuj!) a pokládám to za praktické. Svůj pohled na svět pokládám za konzistentní a odpovídající zkušenosti. Za konzistentní pokládám i solipsismus, tedy přesvědčení, že existuji pouze já a celý svět je pouze výtvorem mé mysli. Tento postoj je občas užitečný jako metoda (interpretovat události jako by to byl můj sen, tedy symbolicky), ale jeho praktičnost je dosti omezená – myslím, že na to nakonec přišel i Ladislav Klíma. Berkeleyho svět, v němž existujeme jako duše, do nichž Bůh posílám vjemy a vytváří iluzi světa, je rovněž konzistentní, ale jeho praktické použití je nesrovnatelně nižší než pohled materialistický.
Víru v existenci Absolutního bytí pokládám, není-li součástí solipsismu či berkeleyismu, za nadbytečnou hypotézu, která slouží pouze k uchlácholení lidské hrůzy z prázdnoty.
Ale možná se mýlím. Když jsem o výše uvedených věcech psal, byly mi položeny místy velmi sofistikované námitky těch z Vás, kteří v pozitivně vymezené Absolutno věří. Nyní si dovolím celou věc otočit. Diskutujme o tom, ale nejprve Vy uveďte, jak si to vlastně představujete. Popište svou koncepci světa a dejte nyní mně prostor k tomu, abych s Vámi o ní hovořil. Takže tentokrát prosím nezačněte s tím, že se mě budete snažit přesvědčit že jsem to já, kdo je tady bloud – to už tady bylo mnohokrát. Místo toho přineste svou kůži na trh a napište, jak to vidíte Vy a sneste pro svá tvrzení nějaké argumenty. Těším se na Vaše příspěvky.

komentářů 122

Filed under Úvahy a postřehy

122 responses to “Existuje “něco víc“? Výzva k dialogu…

 1. Bicarbono, díky za příspěvek. Já si myslím, že je to celé záležitost schopností toho kterého člověka si něco představit. Pro mě například nekonečno představitelné je. Zatímco Bůh coby vševědoucí, všemohoucí, absolutní etnita představitelný není, protože jakékoli představy o něm vedou k paradoxům. Proto se také Komatsu zuby nehty drží té negativní theologie, i když nedokonale, když Bohu přisoudit alespoň jeden pozitivní atribut (lásku).Komatsu:http://www.zvedavec.org…a-gog.htmJá bych tomu věřil. Myslím, že Bush není pragmatik využívající náboženství, ale náboženský fanatik. Ale to už zabíháme. Faktem je, že zrůdností se dopouštěly jak nábožensky tak i sekulárně či ateisticky založení jednotlivci i celé státy. Souvisí to s lidskou přirozeností a ne s vírou či její absencí.No jo, v prdeli. Tak to se s tím budeme muset nějak vypořádat. A když se to podařilo mně a jsem schopen žít i s vědomím dočasné a relativní hodnoty (nejen) svého života, jistě se to povede i ostatním. Dříve či později.

 2. Mimochodem, Komatsu – a co nám vlastně hrozí, pokud Bůh není? Lidé si budou žít své životy a umírat, stejně tak národy, civilizace, lidstvo. Většina stejně bud věřit bludu o existenci Boha, ať už v jakékoli podobě. Pak to všechno zmizí a nebude nic. Kde bude smrt, nicota, nebudeme my. Nebude nikdo, kdo by se tím trápil. Tak co nám vlastně hrozí? Proč jsme v takovém případě vlastně v prdeli?

 3. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Komatsu a Kojote....prokousal sem se celou vaší diskuzí a jsu s teho zcela jelen, budu si to musit vytisknout a prostudovat v klidu, s podtrhávání, psaním poznámek a tak. Ale asi by mně dost bolela hlava kdybych furt přemýšlel tak složitě…a to si nemyslím že su primitiv, co teprve ten, chudák.

 4. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  ..zachytit ultrazvuky umimeme,..nicmene jisty muj kolega jiz leta bada nad tim jak vlastne pomoci nich netopyr napr VNIMA krrajinu, jde nam o predstavu co musi hodnotit, a to neumime, a umet nikdy nebudeme moci, tedy dokud nevytvorime pristroj jez nam umozni ultrazvuky vydavat, letet, prijimat je a orientovat se jimi.

 5. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Kojote....co u mně bude jinak než u Komatsu (příspěvek číslo 83)? Nepochopil jsem o čem mluvíš, můžeš mi to vysvětlit? Tvůj pocit mne zajímá mám s ním už svý zkušenosti a nemyslím že je to jen pitomost. No a když zvážím svou praxi, Komenský sice říká že "smrt křesťana je setkání s Kristem" ale kdoví zda třebas po mně nevyjede Orel (on je to stejnak i dle křesťanský mystiky symbol Krista)? Prvně když jsme se potkali tak to fakt nebylo nijak příjemné…ale je to vždy přínosné. Já nejsu explicitně proto hodnotit mystické a duchovní zážitky jakýmsi filtrem a co mi do něj nezapadá označit za fikci (ateisticky) či hříšnost (teisticky). Prostě tydle věci studuji stejnak jako zvířata, neb je to také přeci svým způsobem biologie ve smyslu vědy o životě, ba řek bych že skoro biologie ve své nejvyšší formě. Mimochodem, jeden z nej biologů o nichž vím neumí skoro psát ani číst, žil na sibiři, věřil v duchy tajgy a kecával s nima, a přitom věděl věci který ani mladí akademici neměli za možné a po letech se ukázalo že měl pravdu (chování rosomáků a podobně). byl to nebo nebyl biolog? Komatsu ujíždí na typické joginské lásce k diskuzím o ničem, v podstatě to není než kluzká panditská polemika kde není smyslem druhému něco dát ale ztrapnit jej a přetáhnout jeho žáky. Nijak za to nemůže, všim jsem si že lidé z těchto kruhů k ní prostě maj sklony, okoukali to asi od svýho guruovstva. Ty také ale argumentuješ na hraně. Tak jen dál, jsem zvědav jak se to zde eště vyvine…

 6. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Kojote....nějaký rozpuštění v nicotě mi neva, je to osudem všeho kolem a je to přirozené. Ostatně obsahuje li ta nicota vše jakápak nicota… Popravdě, kdyby jsem dostal na pár staletí přidělen nějaký ekosystém k dozoru či tak něco ( cos ve stylu řídícího ducha v jeho přirozený hierarchii, jak bylo řečeno kdysi v Genesis ostatně), věř že by mně to jistě naplnovalo více než jakýsi Nebeský Jeruzalém a podobně. Kdoví, zda to nakonec nebude právě v něčem podobném? Na duchovní cestě je přeci zajímavé právě to brát různá překvapení a stále bejt poučován a posouván jinam. Kdyby to vše jelo jen dle našich konceptů to by to za moc nestálo. Je li jaký Bůh tak jestli o něčem pochybuji tak pochybuji že je nudný. A myslím že má smysl pro humor, možná by bylo zajímavé napsat povídku kde lidé po smrti odcházej fakt do takového toho fundamentalisticky evangelikálního těžce nudného a šedivého nebe, a jinam se lze dostat jen tak že tam to církevnictví prokoukneš a překonáš. Zkrátka, katolické autority se celkem shodují že je dost možné že to co se děje zde je jen ta nejmenší část cesty k jiným věcem a že ty nejdůležitější věci co se tejče poznání, rozvoje a podobně se s náma prostě teprve stanou…připadá mi to dost optimistické (setkal jsem se s podobným pohledem u mahajánových a vadžrajánových buddhistů).

 7. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Komatsu…..k tomu trhání, mně už roztrhal při jedný vizi nějaký Orel. Nebylo to fakt nic moc a zkrátka pak už věci nejsou jak dříve, přežiješ li to se zdravým rozumem začnou se pomaloučku měnit a za pár let je už pak vše nenávratně jinak. Nemohu ti to doporučit prožít pokud to k tobě samo nepřišlo. Je to příliš nebezpečné, a nejvíc pro lidi lpějící na řádu, principech logice a konceptech. Ty Orel "sežere" a máš li jen ty sežere tě prostě celého. Nu a jak pak dopadneš nevím, ale cítil jsem že špatně. na druhou stranu by tě to dost posunulo. Asi jako číst o meditaci a polemizovat o ní a pak ji zažít na intenzivním měsíčním odosobnění. Haha nebo lépe, je to jak číst vo sexu a zažít sex. Číst o rvačce a zažít ji. Vidím že jsi prostě člověk co rád špekuluje a čte ale nevím zda i zažívá. Ale jestli jo, zkus do toho jít. Nějak cítím že nyní bys ještě moh skončit ale spíš blbě. Nebudeš mít totiž žádný opravný hod. No a uzavřu to – co už udělal Orel těžko zvládne nějakej Chronocosi či jinej. Kojot počítám ví o jakém druhu zkušenosti a síly mluvím. Píšu to zde záměrně, jakožto katolík, abys viděl že zkrátka také mám své věci jež by šlo označit za z hlediska představ nekřesťana jež má jakýsi model co víra je a co už ne prostě neortodoxní (ale mám v nich pokoj neb jsem je konzultoval s několika duchovními a jsou ok, pokud si na nich příliš neujíždím). Ono by se o nich ani nemělo moc mluvit a psát, ale říkám to zde jako příspěvek do diskuze, zkrátka jak vnímám ono Absolutno. Jako Tajemství a Neuchopiteno a Nepopsatelno a Záhadno ale i Přitažlivo, Přínosno, Zajímavo – tak nějak. Prostě ono samo o sobě je velikým rozporem svou současnou Cizotou a zároveň nejvyšší Blízkostí. Dá se zažít, zpracovat, objevovat, poznávat ale ne beze zbytku a už vůbec nejde uchopit, vyargumentovat, vypolemizovat, logicky dokázat. Podle mne třebas proto že Bůh je nejen osoba ale navíc má i smysl pro humor a mám dojem že nejraději si střílí z teologů a hned pak z filosofů..

 8. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  ad Komatsu"Celý křesťanský systém, tak jak je v současnosti postaven, je nesmysl" Kdyby toto řekl primitivní, neinformovaný hlupák, nedivil bych se. Ale člověk jež se pokládá za objektivního, jinému vyčítá neobjektivitu – a takto primitivně soudí systém cizí praxe, jež nezná a jen velký prd o něm ví? Komatsu, kam se hrabe tvá míra pýchy, sebeklamu a duchovní arogance na Kojotí..

 9. Ano, Wiewi, u Tebe cítím skutečný náhled pro tyto věci. Jsi ochoten přijmout to, co přijde a nevnášet do toho své koncepty. To se mi moc líbí. Ještě se nad tím, co píšeš, zamyslím a třeba něco připíšu.

 10. komatsu

  ad Kojot: co nám "hrozí"? O tom tady celou dobu píšu skrze to, co z faktu Nicoty vyplývá :)ad Wewiurka:křesťanství je záležitost komplikovaná, možná není příliš od věci trochu zmírnit a vykázat do oblastnï nesmyslů "jen" křesťanskou eschatologii a soterologii, tj. zásvětí, smrt, vzkříšení etc. a nauku o jakési spáse skrze spásnou oběť. Dle mého soudu nikdo nebyl spasen ani vyznáním Ježíše ústy, ani svátostmi ani členstvím v církvi; jsou to věci naprosto podružné, byť mohou samozřejmě hrát svou roli. Provizorně prozatím považuji za kruciální událost první staletí formování ortodoxie proti gnostikům, kde se motýlím efektem a politikařením z původní zvěsti stalo něco imho úplně odlišného od původního poselství. To, co má z křesťanství skutečnou hodnotu, je jeho mystika a gnostické větve, které od druhé poloviny devatenáctého století zažily poměrně zajímavý rozkvět.Ale neměj mě za antikrista, tyhle časy mám snad už konečně díkybohu za sebou, dnes už je to dokonce tak, že kdykoliv přijedu do cizího města, to, co mě okamžitě zajímá ze všeho nejvíc, jsou křesťanské kostely, z nějakého důvodu se tam cítím jako doma 🙂

 11. Jasně, Komatsu, nic by nemělo smysl a vše by bylo iluzí. Ale proč je to vlastně hrozba? Lidé stejně budou fungovat v módu "jako by" – tedy buď věřit, že nějaký absolutní smysl existuje nebo prostě participovat na společenské smlouvě a nacházet význam v relativních věcech. Jaký je rozdíl mezi tím, že lidé jako druh přijdou, pobudou a zmizí ze scény a tím, že lidé jako druh přijdou, pobudou a zmizí ze scény a bude to mít nějaký absolutní smysl? Myslím – jaký bude rozdíl pro nás, pro teď a tady žijící lidi? Co nám hrozí? Podle mě nic. Budeme žít a umírat jako jsme to dělali vždycky a nejzazší metafyzická skutečnost může být jakákoli…

 12. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Komatsu....v pohodě, podle mně je Antikristovi nejblíž tak Bush, a i to jen částečně. Apokalypsa navíc naznačuje že to bude žid žijící mimo Izrael. Ale sám tušíš jak ošemetné je cokoli vyvozovat z prorockých nikoli učitelských textů (to je jako u buddhistů Kálačakra a další podobný věci..). Mno ono ani není řečeno že bysme nad tím měli špekulovat (mnoho evangelikálů a letničních na tom rádo vyloženě ujíždí). Psáno je že nám to bylo dáno "abychom věděli až ten čas přijde". Jak říkal jistý katolický klasik, "my nemůžeme ovlivnit jaké počasí budou mít ti co přijdou po nás, můžeme jen dobře odvést svůj díl práce". Můj osobní egregor Krista jak tomu Kojot říká bude zajisté na špekulátory tvého typu a satnisty Kojotova typu laskavý, přátelský a shovívavý nekonečně více než na George Bushe, Tomáse Torquemadu či Simona Montforta. Nepochybuji že bude též shovívavější k mnoha muslimům, buddhistům a podobným, a jen těžko poplácá po zádech katolíka Hitlera a svého málem kněze Džugašviliho. Nemyslím že se dívá do dotazníku ze sčítání lidu na to co jset kdo uvedli v kolonce "náboženství", ani kam chodíte do kostela a jak často. Ostatně podle mne – katolíka – je např. asi největší český mystik J. A. Komenský. Doporučuji jeho Cestu světla. No a představ si toho pána sami protestanti pronásledovali za "hovory lásky" s polskými katolíky, a katolíci zase za "kacířství a sektářství". Psáno je že kdo jde za Pravdou zkrátka pronásledován bude. A nemá cenu to řešit, je to stejně jako že voda teče z kopca dolů. V podstatě to akorát pomáhá tříbícímu procesu, ne? A kde je pronásledování vnější slabé, tam se zase zákonitě více objevují překážky vnitřní. Není třebas jít za Pravdou a Absolutnem hnedka, pro začátek, proč nezkusit jen prostě být slušný, užitečný a pro druhé přínosný člověk?

 13. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Komatsu....jinak ti doporuším knihy francouzského jezuity Enomyi Lasalla, je to krom toho že je člen tohoto řádu i ordinovaný zenový mistr, a je to znát. Dělá se mnoho společných akcí a výměnných pobytů s buddhisty, hlavně školy soto. Hodně v tom figurují františkáni a jezuité, myslím i karmelitáni. Z protestantů lidé kolem ekumenické komunity Taizé. Z buddhistů doporučím věci od Tchich Nan Hahna, vietnamský zen, také si s našinci sedne dosti. Mimo jiné, z velkých náboženství mají katolíci fakt dnes nejblíže k buddhistům. Přečti si o tom např. papežská vyjádření a možná budeš překvapen jak…

 14. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Kojote....nymyslil sem to tak že se v tobě vyznám líp něž ty, to se omlouvám, ale tak že myslím že jsi ještě některé věci nezažil podle toho jak je komentuješ, nebo zažil li tak neuchopil. Pokud jsi čet Temnou noc tak doporučuji Komenského Labyrint světa a ráj srdce, a pokud ti to nepřipadne nudné tak Hrad víry Terezie z Avily a pokud vyloženě nehledíš na nějaký ten na prvý dojem těžký a temný text tak Tomáše Kempenského Následování Krista. Klasiku – Augustinovo Vyznání jsi jistě již čet A cokoli od Enomyii Lasalla či otce Rogera z Taizé, doporučuji i Nimralův list od Tolkiena. Pro představu o aktuální praxi pak doporučuji i nějaké katecheze Sv. Otce, najdeš je na stránkách http://svetlo.farnost.com/

 15. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Komatsu..…tvrdil li nějaký křesťan žes spasen "vyznáním Ježíše ústy, svátostmi či členstvím v církvi" je KACÍŘ! Spasen můžeš být pouze Bohem! Drobný terminologický posun a výsledná nepřesnost je absolutní. Jak píšeš "jsou to věci naprosto podružné,křesťanství je záležitost komplikovaná, možná není příliš od věci trochu zmírnit a vykázat do oblastnï nesmyslů "jen" křesťanskou eschatologii a soterologii, tj. zásvětí, smrt, vzkříšení etc. a nauku o jakési spáse skrze spásnou oběť." No a jakou s těmi věcmi máš osobní zkušenost? A berš jako bernou katolicko, ortodoxní, luteránskou, kalvínskou či jakou eschatologii a soterologii? A pakli katolickou tedy dle stylu století 5., 15. či snad dnešního? Zajímavé jak si neuvědumuješ že oběd bez polívky a oběda už není oběd ale přesnídávka. Křesťanství bez soterologie (nauky o spáse) je pasvil, nikoli křesťanství. Je to prázdný žvást dobrý tak pro intouše z New Age. Nebude ti fungovat asi stejně jako karate z něhož vyhážeš veškeré techniky uderů. A bez eschatologie je to systém nikam nesměřující, vrcholem Eschatologie je Kosmický kristus, a mystická Svatba Beránkova (Kojot by ti možná napsal jak to bral Mistr Teillhard – jež vypadá to bude jednou blahoslaveným a časem snad i svatým). Třebas pro mne to jsou tak důležité věci že si ani ve snu neumíš předtavit jak, ale něco asi odpovídající 8mi dílné vznešené stezce. Pokud máš pocit že buddhismus bez 8mi dílné stezky je ještě buddhismus, tak není. S těmi dvěmi "nesmysly" jsi sekl tak mimo že kdybys tušil jak padl bys sám se sebe na zadek. Buddhista by měl umět (byť bývalý) především jasně, logicky myslit, reálně usuzovat, nestranně hodnotit! Děkuji doteď mému bývalému Učiteli že mně to ukázal a dokázal to na sobě jasně manifestovat v mnoha situacích. A to už vůbec nemluvím o části teologie po jejímž uvedení hafo nekřesťanů začne řvát vztekem, ateisté hysterčit a těm méně rozumným odděleným bratřím vztekem stríkat pěna z úst, a to marialogii. Věř že je stejně podstatná jako to co jsem výše uvedl. Jak nad tím tak uvažuji z čeho však soudíš (třebas děsivé články portálu Grano salis), tak si uvědomuji jak špatný příklad i informace hodně z nás dává. říkám si pak – kéž Pán pomůže všem, jejichž pohled zastírá nesvornost, pokrytectví a neláska křesťanů – a nás ať osvobodí od pýchy a nevědomosti. Kdoví jaký je tom můj podíl,myslím že by se jistě našel – z časů kdy jsem se cítil že mám zcela a naprosto zásadně jasno.

 16. Wiewi, díky za doporučené čtení, třeba se k němu někdy dostanu, ale teď jsem zaměřený jinak. Mám před sebou dost restů z oblasti moderní a postmoderní magie a také chci zvládnout Bytí a čas od Heideggera a Bytí a nicotu od Sartra. Křesťanská mystika je velmi zajímavá, o tom nemůže být sporu, ale stále vězí svými kořeny v paktu s krvelačným JHVH a s ním já nechci mít nic společného…

 17. Czarna (wielka wiesmirna) wiewiorka

  Nijak mne tím nepohoršuješ....psáno je přeci že "bázeň před Bohem je počátkem moudrosti" Jednou snad též jak já zjistíš že se bojíš jen své projekce 3:o)))=

 18. Wiewi, já se toho pouštního démona nebojím! Jen se od něj držím dál jako od každého jiného psychopata. 😉

 19. černá vewiurrka

  Jasně....také jsem již slyšel teorii že Mojžíš převzal kult boha pouště, váky a ohně od Madianců. No ale křesťanství je o moc více o Kristu, o tom o čem mluvíš bylo podle mně tak židovství před 2000 lety, prostě typické etnické náboženství.

 20. Jasně, Wiewi, ale JHVH je Kristův tatík, není-liž pravda 😉 A když si přečteš Apokalypsu, tak jistě uznáš, že tak daleko od stromu tohle jablko nepadlo, ať se evangeliích tváří sebevíc mírumilovně. Mám na toto téma napsaný článek, ještě mi na něm něco chybí, až bude doladěný, tak jej zveřejním.

 21. komatsu

  ad Kojot:to pochopitelně platí pro náš přirozený svět. Co když ale tento přirozený svět je iluzí? Už víme díky vědě, že to, co se nám přirozeně ukazje, není tak, jak se na první pohled zdá, nicméně většina objevů vědy se nás nikterak zásadně-existenciálně netýká. Zato Nicota ano, týká se bezprostředně každého z nás. Nejem si jist, nakolik onu Nicotu doopravdy chápeš. Není to "něco" abstraktního, jako spíše něco velmi konkrétního, co se člověka dostýká. Bezprostřednější výraz by mohl být propast a jak pravil Nietzsche – Když se dostatečně dlouho díváš do propasti, zjistíš, že i propast se dívá do tebe. Zkus Nicotou magicky pracovat. Je to velmi zajímavá "praxe", ale rozhodně je nedoporučeníhodné se do oné propasti vydat bez záchranného lana.Pokud ale uznáváš jen onen každodenní přirozený svět, pak je v podstatě jedno, jaká je prava, protože v takovém modu je pravda irelevantní. Lhostejno, zda je kdo katolík, buddhista nebo thelemita.

 22. Já s Nicotou pracuju. Ano, u přirozeného světa je to lhostejné, co jsem. Ale protože tím, že budu ateista, mi – jak jsem ukázal – vůbec nic nehrozí a ba dokonce mohu jenom získat, tak proč jím nebýt?