Definice LHP

Stezka levé ruky je

alternativní masturbace.

komentáře 2

Filed under Humor a recese

2 responses to “Definice LHP

  1. … a nebo taky:1. Tradiční – tento termín zněl původně levá cesta „…Tato slova v sobě neobsahují žádnou morální konotaci, vyjadřují prostě, že při kulminačním obřadu s konkrétním sexuálním spojením se partnerka nachází nalevo od muže, zatímco při rituálním obřadu bez spojení sedí žena po jeho pravici.“ (André van Lysebeth). Pojem levá ruka vznikl jako pejorativní, aby proti sobě postavil LHP a RHP (pro hinduisty jedinou přijatelnou tantru). Přičemž poukazuje na nevhodnost pomocí nečisté levé ruky.2. Rozdělení podle technik – krev, znectění, sex joga, smrt X meditace, slovo, oslava… toto rozdělení jsem zařadil hlavně pro vymezení některých skupin, které praktikují techniky opaku (ať již vědomě, nebo nevědomě- La Vey – satanská mše, kdy pro uctění entity LHP charakteru je užito technik RHP za účelem jejich znectění, nebo různé „sluníčkové“ skupiny praktikující jógu jako JDŽ apod.).3. rozdělení podle cílů – pokud jsou cíle krátkodobé, použití záporných emocí, silných fluid (kosti, krev, sperma…). Zde vzniká problematika sebeovládání, spojení magika s fluidem apod. dle mého názoru je technika výrazně silnější než bez použití prvků LHP.– pokud jsou cíle konečné/fatální (pochopení řádu světa, poznání boha a podobné) tento způsob je dosti neobvyklý.– rozdílné cíle- nejobvyklejší současné chápání této tématiky. LHP jde o oddělení od boha / přírody za účelem sebezbožnění, zatímco RHP je sjednocení s bohem / spojení s přírodou za účelem následování božího příkazu / vůle. Zde není důvod porovnávat, jelikož jde o individuální volbu co komu vyhovuje.4/ Rozdíl mezi mužskou a ženskou polovinou, lunární X Solární magie. Dodáno díky Fr. Eirixionovu z Pentatheonu, podle mne také velmi zajímavý pohled zařazuji.Na závěr bych rád poznamenal, že dnešní LHP řády praktikují oba dva postupy. Neprobranou otázkou stále je, zda je to účinné, nebo zda striktně oddělit tyto dva protiklady a praktikovat pouze jeden z nich.

  2. Díky za skutečnou definici LHP, i když myslím, že i ta moje má něco do sebe 😉