Monthly Archives: Leden 2010

Epikúros, materialistická věda a osvobození od strachu

Stále znovu se setkávám s tvrzením, že materialistická věda nedokáže dát člověku to, co mu dává náboženství, ať již hovoříme o klidu duše, mravních kvalitách, transcendentnu a podobných věcech. A já tvrdím, že to prostě není pravda. A že na to přišel už ve čtvrtém století před Kristem řecký helénistický filosof Epikúros.

Celý příspěvek

komentářů 133

Filed under Filosofie a religionistika

Z cestovního deníku…

Už jsem zde psal, že jsem kdysi býval křesťanem, pak jsem se zhlédl v Castanedovi, několik let setrval u thelémy a nyní se považuji za "nového ateistu" a pragmatického laveyánského satanistu. Vše, čím jsem byl, bylo spojeno s nějakými zážitky, objevy, studiem a praxí. Většinu z toho jsem opustil… A že toho harampádí bylo! Nelze si to neuvědomit, mám-li před očima knihovnu plnou okultních, kabalistických a astrologických pojednání…

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Co život dal... a vzal.

Proč jsme tady? aneb O příčině a účelu

Filip Tvrdý v polemickém článku na svém blogu nabídl jisté racionální a dobře podložené odpovědi na prastaré otázky ohledně toho, kde jsme se tu vzali, a sklidil u některých čtenářů posměch (objevila se i slova jako "vulgární a zjednodušený světonázor"). Chvíli jsem přemýšlel, v čem to vězí, že jeho odpovědi byly shledány primitivními, na rozdíl od odpovědí založených na postulování všemohoucího imaginárního kamaráda, který s námi má nějaký plán, a pak mi to došlo: Filip Tvrdý odpovídal kauzálně, nikoli teleologicky!

Celý příspěvek

komentářů 87

Filed under Úvahy z pozice ateismu

MASSIVE ERROR – Blog o filosofii, vědě a ateismu

V poslední době mi, co se článků týče, (doufám, že přechodně) došla inspirace a tak jistě oceníte, zvláště pokud máte rádi mé příspěvky z ateistického ranku (nebo se nad nimi rádi rozčilujete, což je vlastně totéž), můj tip na zajímavé čtení. Weblog MASSIVE ERROR Filipa Tvrdého je, dá-li se to tak říci, dawkinsovský, je psán čtivou a zamyšlení provokující formou, zabývá se problematikou kritiky náboženství, ale i dalšími filosofickými tématy, přičemž autor obvykle kriticky či případně souhlasně reflektuje problematiku převzatou z domácích i zahraničních médií. Přeji příjemné počtení.

Celý příspěvek

komentářů 17

Filed under Nové weblogy

Hoaxy a nová média

Patrně všichni jsme se setkali s různými řetězovými dopisy, ať už těmi, které nám slibují a vyhrožují, nebo těmi, jež sdělují nějakou "důležitou" informaci. Zaměřím se na ty druhé a to v souvislosti s Facebookem a Twitterem.

Celý příspěvek

komentářů 7

Filed under Úvahy a postřehy

Podvodné skupiny na Facebooku – v čem spočívá jejich nebezpečnost?

Začalo to skupinou, jež slibovala iPhony a změnila se v klub mladých přátel Paroubka, pokračovalo to podvodnou skupinou "Stalker Catcher", jež slibovala aplikaci, díky ní uživatel zjistí, kdo si prohlíží jeho profil. Po "Stalker Catcheru" se objevily desítky dalších podvodných skupin. K čemu to slouží? Co může zakladatel takové skupiny získat?

Celý příspěvek

komentářů 25

Filed under Úvahy a postřehy

Jádro interpretace?

Každé čtení v sobě obsahuje interpretaci, ale je také možné se interpretaci věnovat zcela záměrně, což je oblíbená činnost filosofů. Jak daleko lze v záměrné interpretaci textu dospět?

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Filosofie a religionistika

Klasifikace možných pohledů na náboženství

Když přemýšlím o problému náboženství, dospívám k závěru, že existují čtyři hlavní možné přístupy k němu a možná jeden doplňkový. Moje prozatímní klasifikace vypadá takto:

Celý příspěvek

komentářů 29

Filed under Úvahy a postřehy

Mýtus o Každém

Jednou ze základních vlastností mýtického hrdiny je skutečnost, že jeho zakládající činy, k nimž obvykle došlo v mýtickém "onom čase", jsou těmi, kdo v něj věří, opakovány, cyklicky aktualizovány a také jsou daným mýtem ospravedlňovány. V naší kultuře přežívá například aktualizace "poslední večeře Páně" opakovaná při eucharistii. Cílem tohoto článku je ukázat, že i když zdánlivě nevěříme vůbec žádným mýtům, všichni zcela automaticky neustále opakujeme činy mýtického hrdiny, jehož doprovázejí dvě další důležité archetypální entity, které spolu tvoří univerzální, byť obvykle neuvědomovanou, prapůvodní mýtickou trojici.
Než však začnu s výkladem, musím uvést, že původcem celé myšlenky nejsem já, nýbrž Ondřej Malý, který výskyt níže pojednávaného héróa v našem myšlení objevil jako první. Další myšlenky se vynořily v mých diskusí s Ondřejem Malým a posléze i v plodné debatě s dalšími přáteli: Ludmilou Havlíčkovou a Romanem Petrželkou.

Celý příspěvek

komentářů 14

Filed under Humor a recese

Jogurty

Kojot odchází na nákup.

Lucienne: "A nezapomeň koupit jogurty!"

Kojot: "Jasně."

Lucienne: "Bílé i barevné!"

Kojot: "Samozřejmě. Nejsem přece rasista!"

Celý příspěvek

komentářů 21

Filed under Humor a recese