Krátce o důvěryhodnosti zdrojů

V knihách se píše o lecčems a rozhodně neplatí, stejně jako to neplatí o novinách, časopisech a internetu, že co je psáno, to je dáno.

Ne, opravdu na mě neudělá dojem sebezajímavější zpráva v jakékoli knize (časopisu, novinách, na internetu), pokud není podložena nějakým seriózním zdrojem, například studií publikovanou v recenzovaném odborném časopisu. Dokonce ani skutečnost, že autor disponuje akademickým titulem pro mě neznamená mnoho – akademickým titulem disponuje kde kdo a opravdu to neznamená, že každý, kdo má titul, je vědec. A už vůbec to neznamená, že je to dobrý vědec.
V kvalitní odborné či populárněvědné knize naleznete množství odkazů na odborné studie dokládající autorova tvrzení (především, pokud jde o tvrzení závažná či dokonce převratná). Takové knize důvěřuji. Nebo jí můžu nedůvěřovat, pokud se domnívám, že ty či ony studie jsou sporné. V každém případě je to věc, o níž lze vést solidní diskusi.
A pak jsou knihy, které obsahují spoustu senzačních informací, ale ty nejsou nijak doloženy. Autor to prostě tvrdí a říká věci ve smyslu "Zjistilo se, že…" Takovým knihám nevěřím (a takové knihy mohou být pouze předmětem víry či nevíry, nikoli však důvěry).
Ještě je nutno zmínit, že existují knihy, které se tváří, jako by spadaly do první kategorie, uvádějí tedy odkazy, avšak na dosti obskurní zdroje. Nepochybuji, že při takovém podezření je možné se obrátit na odborníka na danou oblast a zjistit, jak moc je možné brát odkazovaná periodika vážně.
Shrnuto: Ne vše, co je psáno, je dáno, a jsou šprochy, na nichž není ani zbla pravdy…

komentáře 2

Filed under Úvahy a postřehy

2 responses to “Krátce o důvěryhodnosti zdrojů

  1. A:S.Pergill

    Climategate jasně ukázala,co už se více-méně dlouho tušilo, že totiž ty "solidní vědecké časopisy" mohou být spravovány mafiánskými strukturami, které jednoduše články určitého typu, ohrožující něčí komerční zájmy, jednoduše neopublikují, i kdyby fakta v nich byla mnohonásobně prověřená a ověřitelná.Obávám se, že kdyby někdo hodil na web majly třeba onkologů, tak by to vypadalo naprosto stejně, jako ten balík majlů z Východoanglické univerzity.Konec konců, Tvé zkušenosti se Sisyfy, popsané před nějakým časem na tomto blogu, dávají tomuto mému názoru také za pravdu.

  2. No, co se "climategate" týče, je to rozhodně průšvih, nicméně opačný extrém ("Žádný problém s klimatem nemáme, teď je to dokázané!") je taky průšvih. V některých případech může být pravda to, co uvádíš, ale ne vše se ve vědě točí kolem komerčních zájmů a to, oč mi zde šlo, byl poukaz na různou záhadologickou a podobnou literaturu, která něco tvrdí a odvolává se na obskurní, pokud vůbec nějaké, zdroje. V tomto smyslu si myslím, že konsensus vědců má větší výpovědní hodnotu než výrok nějakého senzacechtivce, byť se pochopitelně může stát, že konsensus vědecké věřejnosti může být mylný.