Kde jsou, kdepak jsou…

…všichni ti "dobří věřící"?

Stále znovu se setkávám s argumentem vycházejícím z osobní zkušenosti dotyčného s těmi či oněmi stoupenci toho kterého náboženství. V pořádku. Nepochybuji, že mezi věřícími jsou slušní lidé, je dokonce docela dobře možné, že je jich většina. Jenže jsou slušní způsobem, který se mi velmi protiví. Ačkoli k tomu často nejsou tlačeni hrozbou represe ze strany společnosti chovají se jako kdyby žili v totalitě. Vlastně v ní žijí. Ve své malé totalitě a pod dohledem neviditelného cenzora. Co mám na mysli? Je to prosté: Kde jsou všichni ti slušní a dobří muslimové protestující v ulicích měst proti islámskému fundamentalismu? Kde je veřejné a jednoznačné odmítnutí teroru, "ctí" motivovaného násilí na ženách a dalších projevech toho, čemu se říká "radikální islám"? Kde? Nebo jsem snad ty desetitisícové protesty přehlédl? A dále: Kde jsou jasná vyjádření ze strany "slušných katolíků" žádajících aby papež, který je důvodně podezřelý, že osobně kryl zločiny páchané na dětech, stanul před nezávislým soudem? Kde zaznívá volání "slušných katolíků" proti politice ohledně kondomů, jež prokazatelně zmnožuje utrpení v afrických zemích? Nic neslyším! Jsem snad hluchý?
A tak bych mohl pokračovat. Američtí protestanti by měli protestovat proti snahám "radikálů" změnit sekulární založení Spojených států, slušní hinduisté by měli protestovat proti barbarským zvykům jako je upalování vdov a tak dále. O ničem takovém nevím!
Takže, milí diskutéři volající po porozumění, nevím, jak vy, ale já nehodlám pardonovat nikoho, kdo ví o zlu, ale nevystoupí proti němu kvůli svému náboženství. Svým mlčením se totiž na tom zlu podílí jako nenápadný, ale bezpochyby vinný spolupachatel. Jsem ještě ochoten, coby důvod k mlčení, akceptovat strach z represe. Nejsme, a nemůžeme být, všichni stateční tváří v tvář totalitním režimům. Ale ukazuje se, že náboženští lidé vesměs mlčí i v zemích, kde jim žádné represe nehrozí.
Nepokládám za dobrého toho, kdo schvaluje zlo, a proto nevěřím v existenci masy "dobrých věřících", jsem nanejvýš ochoten připustit existenci hrstky donkichotských postav…
A jak jinak, než jako zlo, mám tedy označit nauku, která ty, kteří ji vyznávají, nutí buď zlo konat nebo mu mlčky přihlížet? A ano, ovšem, věřící "páchají" i nějaké to dobro, já vím. Jenže víte, ono se to má jako s tím podobenstvím o vínu a sračkách: Když nalijete sklenku vína do sudu sraček, výsledkem bude pořád sud sraček. A když nalijete sklenku sraček do sudu vína, hádejte co dostanete?
"Religion poisons everything…" (Hitchens)

komentářů 7

Filed under Úvahy z pozice ateismu

7 responses to “Kde jsou, kdepak jsou…

 1. Kojote, poslední Dobrý křesťan byl, pokud je mi známo, upálen roku 1321:)Jinak pominu polemiky o kondomech atd., kde by to bylo na delší debaty, porovnávání studií apod., tohle sem zkrátka nechci tahat. Vyjádřím se k tomu papeži:Já znám dost katolíků, kterým vadí, jak církev celkově ke všem těm skandálům staví, tzn. "všichni zlí zlého světa se proti nám spikli ve zlé konspiraci pod vedením Zlého". Pokud jde o papeže, tam se musím přiznat nevím, ono se katolíkům na tohle téma obvykle moc zpříma hovořit nechce a já zase nemám o tom všem tak detailní informace, abych mohl říct "papež kryl zneužívání, podívejte, je to jasný jak facka." Osobně vidím situaci, kdy oficiální úřady státu Vatikán nejsou schopny žádným způsobem odrazit nařčení směřující na hlavu státu, a namísto toho neustále žbleptají o spiknutích. V tomhle si musí udělat pořádek stát Vatikán a katolická církev, a upřímně řečeno, já nejsem mesiáš, abych se nějak trápil tím, co s tím dělají řadoví věřící. Nepřišel jsem spasit svět.K citátu: Jednoduché, prostinké, hloupoučké. Nevím, co dál k tomu říct.

 2. "ono se katolíkům na tohle téma obvykle moc zpříma hovořit nechce" – no, a o tom je právě tento článek. Až nějaký dobrý katolík zveřejní třeba na svém blogu něco ve smyslu: "STYDÍM SE ZA SVÉHO PAPEŽE A ZA CHOVÁNÍ SBORU KARDINÁLŮ", tak fakt smeknu. Dokonce si i kvůli tomu nasadím čepici, abych to mohl udělat doslova!

 3. Podívám se po nějakém takovém blogu:)Je fakt, že být katolíkem, byl bych naštvaný trochu v tom duchu, v jakém popisoval J.R.R. Tolkien svou osobní nenávist vůči Adolfu Hitlerovi: "Nenávidím toho malého tlustého ignoranta Adolfa Hitlera za to, že zničil, převrátil, pošlapal a navždy pošpinil vznešeného ducha Severu." (Míněno zneužití germénské mytologie nacisty). Zkrátka by mě štvalo, že mi někdo dělá ostudu.

 4. Machi

  Mě se líbí jedna myšlenka, kterou už bohužel nevím kdo vyslovil.Že ateisté mohou dobří nebo zlí, dobří dělají dobré skutky a zlí zlé. Ale jenom náboženství udělá s lidmi to, že dobrý člověk dělá zlé skutky.

 5. Když někdo dělá zlé skutky, asi to není dobrý člověk:)Především se ale lidé nedělí na dobré a špatné ani na ateisty a vyznavače náboženství, pokud tedy užíváme slova "náboženství" v tom hodně úzce vymezeném slova smyslu, který tady byl tak nějak zaveden, tzn. "slepá iracionální víra."

 6. strojmir

  Naprostý souhlas, ten závěrečný odstaveček vystihuje podstatu pokrytectví dokonale. Jen bych upozornil na to, že je nemálo spirituálně založených lidí, kteří právě i kvůli těmto věcem nejsou v žádné církvi a nehlásí se k žádnému náboženství. Je jich celkem málo, ale těch si cením, pokud jsou schopni dívat se zpříma a snažit se žít v pravdě. Hlavně v pravdě vůči sobě samým.

 7. Ano. Nemusím souhlasit s tím, jak někteří lidé, jenž se spiritualitě věnují sólově, vidí svět, ale v tomto směru si rozhodně zaslouží uznání. Přinejmenším pochopili jeden podstatný rys masových náboženství 😉