Poslední hvězda

Jedna stará a dosti nelítostná báseň napsaná spolu s člověkem, který tehdy zveřejňoval své verše pod pseudonymem Legolas Telcontar

Poslední hvězda

Poslední hvězda
nad hvozdem plane
stříbrný plamen
v temnotě vstal
tak sama záříš
pro oči slepé
jak tato země
jsi zbytečná.


(1997)

1 komentář

Filed under Poesie

One response to “Poslední hvězda

  1. Michal

    Ne každé zlato třpytívá se,ne každý, kdo bloudí, je ztracený.Stáří, když silné je, neohýbá se,mráz nespálí hluboké kořeny.Z popela oheň znovu vzplane,ze stínu světlo vzejde náhle;až zkují ostří polámané,nekorunovaný zase bude králem.