Životní cykly duchovních směrů (nástin eseje)

Navzdory tomu, že se duchovní směry – ať už jde o náboženství nebo o různé formy magie – prezentují jako by znamenaly "něco víc", lze na ně pohlížet z hlediska teorie managementu jako na produkty. Z manažerského úhlu pohledu lze poukázat na fakt, že, stejně jako jiné produkty, i v případě duchovních směrů lze hovořit o jejich životních cyklech, tedy o zavedení, růstu, zralosti a úpadku.

V rámci tohoto eseje nebudu jednotlivé duchovní směry hodnotit z etického hlediska; ponechám tedy stranou úvahy, jestli je morálně přijatelnější novopohanství či evangelikální křesťanství, hermetismus či chaosmagie, homeopatie či tachyonové léčení atd. Samozřejmě mám nějaký názor – a nepochybuji, že i čtenář nějaký má – ale ten zde bude ponechán stranou. Skutečnost, že si podrobně všímám jevů, o nichž se nedávno na tomto weblogu i jinde, diskutovalo, plyne z faktu, že se tyto jevy k analýze tohoto druhu přímo nabízejí. Současně přiznávám jistou provizornost tohoto textu – jedná se o pouhý "nástřel" něčeho, co by bylo možné zpracovat důkladněji, svědomitěji a systematičtěji.

Nejprve se podívejme, co říká teorie o životním cyklu produktů (někdy se v této souvislosti používá místo pojmu "produkt" slovo "výrobek", ale to není přesné – produkt je třeba i úrazové pojištění, ale "výrobek" implikuje jen něco hmotného). Bostonská poradenská skupina (BCG) vyvinula a popularizovala jeden z nejznámějších přístupů pro hodnocení obchodního portfolia – Matice BCG, která je tvořena vertikální a horizontální osou. Vertikální osa představuje roční tempo růstu trhu, na němž jednotlivé produkty operují, horizontální osa představuje relativní tržní podíl produktu vzhledem k největšímu konkurentovi. Matice se dělí do čtyř základních kvadrantů, které se nazývají Otazníky, Hvězdy, Dojné krávy a Bídní psi. Každý z nich představuje odlišný charakter podnikání.

  • Otazníky (období: zavedení) představují zpravidla produkty prodávané na trzích s vysokým tempem růstu. Podnik se snaží na tento trh s produktem buď teprve vstoupit, anebo má zatím relativně nízký tržní podíl. Zpravidla na trhu již operuje produkt s vedoucí pozicí. Aby bylo možné dostat se na vedoucí pozici na trhu, Otazník vyžaduje velké investice. Termín Otazník je zvolen proto, že firma musí dobře zvážit, zda má do tohoto podnikání vkládat peníze.
  • Hvězdy (období: růst) jsou úspěšné produkty s vedoucím postavením, operující na rychle rostoucím trhu. Toto postavení je většinou vykoupeno velkými investicemi pro udržení vedoucí role a zároveň možnosti čelit aktivitám konkurence.
  • Dojné krávy (období: zralost) jsou produkty s vedoucím postavením, avšak na trhu, který meziročně roste maximálně do 10%. Tyto produkty produkují pro podnik největší finanční hotovost, která se může dále využívat pro podporu Hvězd, Otazníků a psů.
  • Bídní psi (období: úpadek) jsou většinou produkty, které jsou na konci svého životního cyklu. Vykazují malý relativní tržní podíl na pomalu rostoucím trhu.

BCG Matice

 

Úspěšné produkty procházejí svým životním cyklem. Začínají jako Otazníky, poté se mění ve Hvězdy, následují Dojné krávy a končí jako Bídní psi. Tolik k základním principům životního cyklu produktu. Nyní doplním, co se k těmto čtyřem kategoriím pojí. Otazníky jsou zajímavé pro lidi, kteří milují novinky. Často bývají drahé a často jsou slepou uličkou. Typickým příkladem Otazníku, který se velice rychle stal Bídným psem, je technologie WAP. A kdo z nás si ještě vzpomene na kazety DAT umožňující digitální záznam zvuku? U nás jsou nyní na této pozici (ovšem s reálným potenciálem stát se Hvězdou) například čtečky elektronických knih. Hvězdy si kupují lidé, kteří dobře reagují na módní vlny. Jako příklad mě napadá iPhone. Dojné krávy si pořizují lidé konzervativnější. Je to reakce typu: "Už to mají všichni, tak já si to taky koupím." Běžné zboží libovolného druhu. Bídné psy si kupují lidé ve výprodejích a pak lidé, kteří zůstávají věrni nějaké překonané technologii. Příklad: Audiokazety, diskety, psací stroje…

 

zivotnicyklusproduktu

 

Samozřejmě že ne každý produkt projde celým tímto cyklem a pokud ano, ne podle stejného mustru. Některé rychle skončí jako neúspěšné Otazníky, jiné se stabilizují na úrovni Dojných krav, kde setrvávají po prakticky neomezenou dobu – zápalky, kancelářské sponky… Prostě něco, co se dokonale osvědčilo a patrně se nevyskytne nic lepšího, čím bychom to mohli nahradit. Ideální produkt.

Tento cyklus může mít také několik podob. Jednou z nich je tradiční pomalý vzestup, průchod fází Hvězd a Dojných krav a poté pomalý úpadek. Úpadku je ovšem možné v některých případech zabránit inovacemi, kdy z produktu v rané fázi Bídného psa uděláme opět Hvězdu (napadá mne například "facelift" u automobilů), což lze někdy dělat i opakovaně. V tom případě je životní cyklus jakousi vlnovkou znázorňující permanentně oddalovanou smrt. A pak jsou tu módní vlny. Z Otazníku se velmi rychle stane Hvězda, ale místo aby se z Hvězdy stala Dojná kráva, jde produkt rovnou do kytek, tedy mezi Bídné psy, po nichž ani pes neštěkne. Třeba Pokémoni. Nebo mnohé duchovní směry…

O tom, jaké problémy jsou spojené s životním cyklem různých forem magie a duchovních směrů, jsem už kdysi dávno hovořil s majitelem jednoho obchodu s magickou a esoterickou literaturou a různými dalšími produkty (amulety, energetické zářiče, kyvadla, tarotové a jiné karty atd.). Řekl mi, že se v devadesátých letech dobře trefil do módní vlny a dost na tom vydělal, ta však rychle opadla a je třeba dobře dávat pozor na to, co zrovna "frčí". Kniha či věc, která se nyní dobře prodává, může být za rok a třeba i dříve pasé. Konzumenti jsou v této oblasti dost přelétaví. Jinak řečeno: Komerční magie může být dobrý byznys, ale chce to štěstí a schopnost rychle se přeorientovávat. Některé oblasti jsou sice dlouhodobě víceméně stabilními Dojnými kravami (astrologie, výklad tarotu), ale člověk si nikdy nemůže být jistý. Nikdy také není jasné, z kterých Otazníků se stanou Hvězdy a ze kterých nikoli – a troufám si říci, že to není schopen předpovědět ani ten nejlepší věštec. V této souvislosti lze pokládat současnou inflaci různých druhů reiki na trhu s energetickým léčením za strategii snažící se předejít opadnutí zájmu o klasické reiki. Pokud už tradiční reiki není "in", objevuje se na trhu řada jiných, "faceliftovaných", reiki a dalších léčitelských systémů, aby si měli lidé toužící po něčem novém stále co kupovat. Přesto si myslím, že i tato strategie má své meze a dovoluji si předpovědět postupný úpadek zájmu o energetická léčení v reiki stylu.

Na druhou stranu jsou duchovní a magické směry, jež se vytrvale brání úpadku, případně takové, které se, jako Fénix, periodicky rodí z vlastního popela. Za extrémně úspěšný lze pokládat například římský katolicismus. Na pokles poptávky byl vždy dokázal celkem úspěšně reagovat, navzdory svému konzervativnímu ražení byl schopen inovací. V současné době by měl pud sebezáchovy vést katolicismus k další inovační vlně, je otázkou, zda k ní dojde či zda zesílí tendence k úpadku. Zajímavé v této souvislosti je, že přestože schizmatická (a dnes už možná i heretická – světí ženy na kněžky) Starokatolická církev, která nabízí věrouku a přístup mnohem kompatibilnější s dnešní realitou, nedokázala svého papeženského konkurenta vážněji ohrozit.

Příkladem periodicky se rodící nauky je astrologie – někdy je populární více, někdy méně (a troufám si říci, že na tuto oscilaci nemají osvětové aktivity scientistů prakticky žádný vliv), ale nikdy zcela nezanikne a po dlouhá období bývá velice úspěšnou Dojnou krávou. Podobně se už dlouho a úspěšně drží homeopatie a bylo by zajímavé sledovat křivku její obliby a souběžně například popularitu Bachových esencí a dalších analogií klasické homeopatie (čímž myslím léčení substancemi, které mají obsahovat jakéhosi v podstatě imateriálního (a z materialistického hlediska neúčinného) ducha účinné látky).

V této souvislosti je zajímavá aktivita občanského sdružení Matera Opidum. Jejich investice do vydávání časopisu pro novopohany a celkově komerční ladění sdružení naznačují, že se Matera Opidum, respektive rev. Iveta Andromeda Woodová, snaží nastartovat módní vlnu komerčního novopohanství. Nebo v ni přinejmenším doufá. To vypadá jako dosti riskantní podnik, protože praktikujících novopohanů je v České republice nanejvýš pár stovek a značná část těch, kteří se chtějí nějak organizovat, se již přiklonil buď k Pohanské federaci nebo k Dávnému obyčeji, které k projektu Ivety Woodové zastávají kritický postoj. Tuší paní Woodová blížící se módní vlnu, nebo má prostě jen velké oči? Osobně v nějaké vzedmutí novopohanství v České republice moc nevěřím, ale možná zde existuje dostatečně velká skupina dospívajících děvčat odchovaných časopisem Witch… Budoucnost, a nutno dodat, že budoucnost blízká, rozhodne. Obecně lze říci, že nelze předem vyloučit proměnu jakéhokoli Otazníku ve Hvězdu – a tedy ani módní vlnu novopohanství. Na druhou stranu lze s velkou mírou jistoty říci, že i kdyby se novopohanství do kurzu dostalo, šlo by (ve srovnání s etablovanými formami spirituality) jen o módní vlnu, která by během několika málo let odezněla. Není pravděpodobné, že někdo v této oblasti přijde s něčím, co by se stalo na desetiletí či dokonce staletí Dojnou krávou.

V tomto článku jsem se pokusil nalézt souvislost mezi životním cyklem produktů a životními cykly duchovních a komerčně-magických směrů. Posuzování duchovních směrů z hlediska BCG matice je poměrně snadné a věřím, že může naBídnout – vedle religionistického, scientisticky kritického, prožitkového atd. – další zajímavý úhel pohledu na duchovní směry.

1 komentář

Filed under Úvahy a postřehy

One response to “Životní cykly duchovních směrů (nástin eseje)

  1. Velmi trefné. Jako novopohan si připadám podobně jako milovníci starých vinylových gramodesek. V poslední době se jejich obliba vrací a znovu se prodávají ,těžko si ale představit ,že by se někdy opět staly převažující technologií. Vždycky tu ale zřejmě bude nevelká skupinka lidí ,kteří si budou na vinylu ulítávat. :-))