Monthly Archives: Červenec 2010

Gianluca Toro, Benjam Thomas: Drogy snění (recenze)

Drogy snění je další publikací vydanou nakladatelstvím Volvox Globator v edici Muchomůrky bílé, tentokrát zaměřenou na oneirogeny, látky, jež navozují sny či hypnagogické stavy.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Recenze

O statečné ještěrce

Včera večer jsem, poněkud zamyšlen, seděl u počítače, když tu jsem z vedlejšího pokoje a přes zavřené dveře zaslechl děsivý sykot. Co to sakra je? pomyslel jsem si, zvedl se a šel se podívat.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Zvířata

Pohanská federace, Dávný obyčej a Matera Opidum – Můj pohled na zastřešující pohanské organizace v České republice

Důvody, proč se v dnešní době lidé hlásí k víře v různé formy předkřesťanského polyteismu či případně k nějaké formě pohansky laděného pantheismu, by si zasloužily důkladnější religionistický rozbor, nicméně je faktem, že takoví lidé existují a není tedy překvapením, že se chtějí i nějak sdružovat. Zajímavé ovšem je, že – vzhledem k malému počtu takto zaměřených lidí – u nás existují hned tři organizace, jež si kladou za cíl (novo)pohany sdružovat. Podívejme se tedy, jakých nabídek může současný český (novo)pohan využít.

Celý příspěvek

komentářů 18

Filed under Úvahy a postřehy

Jochen Gartz: Šalvěj divotvorná (recenze)

Salvia divinorum – šalvěj divotvorná, kterou bych raději nazýval šalvějí věšteckou, protože divinace je věštění (nicméně už se ujalo "divotvorná", tak budiž) patří k psychotropně účinným rostlinám, které dosud nebyly zakázány a kolem nichž vznikají různé mýty, zvláště v důsledku pochybených článků neodborných či přímo bulvárních médií. Jochen Gartz se ve své útlé knize (66 stran) pokusil shrnout fakta o této tajemné rostlině.

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Recenze

Tajemná vzpomínka

Včera jsem si po delší době opět vybavil jednu zajímavou vzpomínku (možná pseudovzpomínku) z raného dětství, týkající se jednoho podivného fenoménu, a řekl jsem si, že by vlastně bylo fajn se o ni podělit, i když z ní pochopitelně nelze vyvozovat žádné reálné závěry, snad kromě skutečnosti, že může naznačovat cosi o mém empirickém založení.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemná vzpomínka

Filed under Co život dal... a vzal.

Nepleťte si evangelíky a evangelikály aneb Trocha osvěty

Pokládal jsem to za neuvěřitelné, ale setkal jsem se s člověkem, který – kvůli špatnému amatérskému překladu titulků k filmu Jesus Camp – pokládal evangelíky za evangelikály. Pak jsem si uvědomil, že víc lidí, kteří se neorientují, může podlehnout témuž omylu, a cítím akutní potřebu se evangelíků zastat.

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Co život dal... a vzal.

Postesknutí nad protikuřáckou hysterií

Včera jsem byl v hospodě se dvěma dobrými přáteli. Kouřili jsme (tabákové výrobky). Bylo to legální, bylo to fajn a nezdálo se, že by to někomu vadilo… V zemi, odkud tito dva přátelé přijeli, bychom už takto posedět nesměli. A pak jsem přišel domů a na Twitteru jsem objevil hlášky o tom, jak otroci, rozuměj otroci nikotinu, káží o svobodě a takové ty věci.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postesknutí nad protikuřáckou hysterií

Filed under Co život dal... a vzal.

Magie jako protiklad vědy

Stále ještě se setkáváme s matením pojmů, kdy se o magii, astrologii, výkladu tarotu a podobných disciplínách hovoří jako o vědě, a přitom nic nemůže být pravdě více vzdáleno. Lze to odpustit starým autorům, kteří slovo "věda" používali ve smyslu "vědění" či "nauka", nicméně v současnosti je slovo "věda", zvláště hovoříme-li o vědách empirických, definováno způsobem, který je zcela protikladný tomu, jak fungují a čím se zabývají magické disciplíny.
Magie, a budu-li dále hovořit o magii, budu mít na mysli i příbuzné disciplíny, jako je léčitelství či různé divinační techniky, je ve své podstatě konceptuální rámec jedinečného.

Celý příspěvek

komentářů 21

Filed under Magie-mystika-víra

Seznamte se: Sedmdesátinásobná mistryně rev. Iveta Andromeda Woodová

Jsou lidé, pro které jsou co se pomoci druhým týče, přijatelné pouze racionální a vědecky důkladně podložené metody. Jsou jiní, kteří věří v léčitelství, magii, astrologii, homeopatii a další podobné záležitosti. Někde mezi tím se, v jakési šedé zóně, se nacházejí psychoanalytici, hlubinní psychologové či organizátoři rodinných konstelací. Já jsem v podstatě velmi tolerantní člověk. Dospěl jsem k závěru, že lidský život sestává z větší části z iracionality a tudíž i iracionální formu pomoci vnímám jako přípustnou, pakliže ovšem neškodí (například doporučením přestat brát léky). Můj skeptický zápal však již vychladl a nemám valnou potřebu kritizovat ten či onen iracionální směr. Nicméně to, co jsem objevil na stránkách reverendky Ivety Woodové, a dále to, jak se projevovala v internetových diskusích a co na sebe, chtíc či nechtíc, práskla, je tak neuvěřitelné, že to prostě stojí za článek.

Celý příspěvek

komentářů 91

Filed under Úvahy a postřehy

Krátce k problematice vědeckého konsensu

Je vědecký konsensus ohledně nějakého problému vyjádřením pravdy, pravděblízkosti nebo jen něčím, co je možné odmítnout vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záležitost, která se během času mění a tudíž se na ní nemůžeme spolehnout? Do jaké míry je vědecký konsensus spolehlivý a jak by měla vypadat jeho kritika? A jakou roli hraje při přijímání těch či oněch koncepcí cit?

Celý příspěvek

komentářů 16

Filed under Filosofie a religionistika