Wolos: Perspektivy slovanské magie

Nedávno jsem dostal od jednoho svého čtenáře zajímavý mail, který s jeho svolením nyní zveřejňuji. Provedl jsem na něm jen kosmetické úpravy (aby text oslovoval čtenáře a ne konkrétně mě atp.) a vymyslel název, obsahově jsem nic neměnil. Osobně musím říci, že autorovo konspirativní vidění světa (naznačující mimo jiné, že Lady Gaga pracuje pro Vatikán) je na můj vkus příliš divoké, nicméně nad mnohými myšlenkami jsem si kvalitně zakontemploval. Text doporučuji především novopohanům a zájemcům o magii.

Perspektivy slovanské magie
Napsal: Wolos

Co se týče slovanské magie, je dobré si ujasnit, o co by mělo jít. To, co do toho tématu vnesl Jozef Karika, totiž afiliaci k thelémě (viz také řád Zorya-Veles, který v podstatě podléhá thelémským božstvům díky vazbám na proud 93) – tudy, v podmanění cizím systémem, podle mě cesta nevede.

Shrňme si fakta: Slované reflektovali ve svém náboženství přírodní jevy, plodnost, a lásku. Tečka. Toliko tehdejší svět.


– agromagie
– přírodní/ živlová magie
– milostná magie
– "černá" magie (kletba, uhranutí…)

Dnešní svět: sféra měst, technologie, ropovody, elektrické sítě, magnetické vlaky, letadla, metro, banky, těžký průmysl…

Venkov byl vytlačen na okraj, centrum dění se odehrává ve městech… ALE- lidem ve městech NĚCO chybí… příroda (dovolené u moře, na chalupě, zahrádkaření, jogging v blízkém lesíku…), metafyzický zážitek (inklinace k drogám, alkoholu, diskotékám ap. tomu nasvědčuje)

Co s tím …

– 1) Nová božstva reflektující nové jevy (příp. rozšíření pole působnosti pro některá stávající: Perun – elektrotechnika, Veles – metro…), pružné přizpůsobení se novým skutečnostem.
– 2) Synkreze s jiným systémem? (např. thelema pro města, jazyčnictví pro venkov?; obroda volchovského typu slovanské magie – šamanismus, do jisté míry příbuzný se sibiřským?)
– 3) Využití poznatků urban šamanismu (nasměrování slovanského rodnověří do těchto kolejí?)
– 4) Další výzkum toho, co vlastně slovanský světonázor a jím viděný svět znamenal… Mám doma knihu, jejíž autor (Cyril Hromník) tvrdí, že Sloveni = Sol- Véni, uctívači vlasatého boha (v tamilských jazycích), tedy indického drávidského Śivy (původně nikoliv indoevropského, ale posléze po sloučení s védským Rudrou se stal tím, jak ho známe dnes)… což by nás vrhlo do úplně jiných dimenzí (a bylo by odkud čerpat, śivaistických tradic a metod je celá řada, nejpřitažlivější pro mě asi kašmírský šivaismus, různé příbuzné tantrické kulty, … jen tomu dát správnou slovanskou formu, a ještě dostatečně reflektující současnost… protože pokud by tomu tak nebylo, je to hra s minulostí, na skanzen, a úpadek…

Tím se dostáváme k zásadní otázce: magie invokační (původní slovanští žrecové), či evokační (volchvové, plus moderní karikovský přístup?)

To celé jsou pro mne zásadní body. Vyjasnit si, o co vlastně jde. A hledat cíle.

Existuje ještě jedna cesta, kterou se dalo křesťanství a podobné systémy. Pohlcení VŠECH rozkladuodolných náboženských prvků do jediného systému. Spojit naprosto všechny místní (pro nás lépe asi spíše předkřesťanské) víry do jediného smysluplného celku (Germáni, Slované, Keltové, Indové, Íránci…) . K tomu je ale zas potřeba znát společné kořeny. A ty jsou v indoevropeistice.

Toto není jenom hra jednotlivců, jak je na moderní magické scéně v módě… ale hra celých populací a jejich jednotlivých generací v čase. Soudobí mágové pracují přes média s miliardami duší… Kde jsme my? Oslovit dvacet a dělat ramena, jak jsme dobří?
Pusťte si klipy od Lady Gaga – na YouTube – "Alejandro" a "Bad Romance" (ten chlapík, co jí dával dohromady kompozici, je absolvent university s vazbami na Vatikán).
Malé tajemství: Gaga je překlopením jména Agag, a Alejandro je jeho křestní jméno- chlapík, co ji asi sponzoruje – jeho vazby opět směřují do Říma)…
Žádný symbol (v chování, postojích, kostýmech ap.) tam není náhodný. Melodie je chytlavá, vpíjí se do podvědomí, pouští si ji miliony lidí. Memetická infekce.
TO JE MAGIE. Proti nim může celá soudobá magická scéna blednout závistí. Magická batolata, která se sotva učí chodit. Egoistická individua, které napadlo oživit jeden z rozměrů své duše pro zištné záměry… a přitom nevidící, kterak davy lidí cvičí skuteční mistři svého řemesla – ve hře je psychologie, sociologie (sociální inženýrství, sociální sítě reflektující chování skupin – a my jim dobrovolně poskytujeme data), mediální finty, a mnoho dalšího… a tyto poznatky si mezi sebou předávají celé generace. V rámci církevních řádů a institucí. Tam žijí ti tiší specialisté na manipulaci. Tam dřímá MOC. A plebs jim to žere i s navijákem.

Co potom můžeme postavit do pole my? Dřevěný idol proti televizi vysílající 24 hodin? Zaříkání ó Velesi, proti miliónům pobrukování Roma Maa, Roma Maa? Magický meč proti nejnovější verzi kulometu? Stádo posvátných krav, proti stádu konzumní společnosti?

Obávám se, že je třeba radikálně změnit tok současného "slovanského" myšlení. Dát mu nový rozměr. Schopný překonat výše uvedené. Centralizovat všechny poznatky, vykládat svět.
Změnit chápání času (stále máme křesťanský – gregoriánský, a biblický sedmidenní týden) a prostoru (karteziánský 3D systém ignorující vícerozměrné skutečnosti). To je úhelný kámen změny. Otočit se ke hvězdám, nebeským tělesům, jejichž dráhy nelze zmanipulovat. A odtud vykládat svět PO SVÉM, a LÉPE než ti, kteří nás dočasně zatlačili.

Jak to udělat? Řešení může být "jednoduché". Podívejte se alespoň na chvíli na věc mýma očima. Kudy tečou finance, kudy teče politická moc, kam lidé a za ČÍM jdou? Proč to nejsme MY? Proč to není náš (Všeho)MIR? (odvozený mimochodem z védského Mitry)


Dal jsem více otazníků, než odpovědí. Ale jsem přesvědčen o tom, že to podstatné jsem napsal. Doufám jen, že mě pochopíte.

Toto není na jeden vyčerpávající text. Máme-li stát za to, je ve hře namáhavá cesta. Ochota učit se i od svých nepřátel. Aktualizace, reflexe nejnovějších poznatků. Svatý dub, kolem kterého se otáčí veškerý okolní svět. Neotřesitelná osa světa, proti které Řím, Jeruzalém i Dračí trůn v Pekingu blednou kdesi v pozadí. Být o krok napřed, ne tři pozadu. Být tím, co lidé hledají. Naplnit tím svoje božstva – nechť jsou zosobněním toho, co lidé hledají. A pak uvidíte ten tanec.

Reklamy

komentářů 52

Filed under Magie-mystika-víra

52 responses to “Wolos: Perspektivy slovanské magie

  1. Ach jo, já sem jednou po dlouhý době mrknu, a ona se tu přehnala taková debata:)Já se připojuji s tím, že jsem naprosto spokojen s tím, jaké magické elity ve skutečnosti manipulují tímto světem. Nejpopulárnější hra – fotbal – je dokonale promyšlenou propagací chaos gnosticismu, neboť se hraje v jedenácti hráčích, dvě družstva proti sobě, nohy jsou likvidovány tak, jako kauzální kosmos, a nakonec stejně země, totiž mičuda, prolne nexiony, totiž zapadne do brány.Takže, když k tomu připočtu všechno rockovou a metalovou muziku s jejím satanským poselstvím, nemám důvod si stěžovat:)Mějte se všichni krásně.

  2. Humorista

    Wolesi, už mě přece znáš, mám návrh, zhudebni tu tvou báseň o "škvařeníů, tak že se budou škvařit všichni, nazvi ji Bad Romance a určitě potřeš i Lady Gaga. Rady paní Catalessi nedbej, mohl by ses omylem zamagovat do koukolu polního !