Návrat z pouště

Hovoříme-li o satanismu, stále znovu se objevuje otázka: “Proč satanismus? Není to zavádějící?“ Ta otázka se objevuje v souvislosti s asociacemi jako je vraždění, mučení, zneužívání, slepá poslušnost autoritě… “Satanista“ je totiž původně hanlivé označení, jež křesťané používají, chtějí-li někoho zničit. Satan, ve smyslu starozákonního Azazela, po tisíce let sloužil oddaným služebníkům Boha jako nástroj umožňující jim zbavit se zodpovědnosti za jejich hanebné činy. Poté, co byl obviněn a proklet, byl vyhnán do pouště i s jejich hříchy…

Nastal čas návratu!

Nastal čas, kdy se prokletý kozel vrací z pouště a volá: “Jsem zde a vracím vám všechny vaše hanebnosti!“

Vraždění? Satan, nebo křižáci a conquistadoři vyhlazující celé populace ve jménu Ježíše Krista?

Mučení? Satan, nebo inkvizitoři týrající až k zešílení těla i duše nevinných žen?

Zneužívání? Satan, nebo kněží ukájející se na nevinných dětech?

Slepá poslušnost autoritě? Satan, nebo věřící v Boha ochotní pro svou víru popřít svou lidskost jen proto, že jim to někdo nakázal?

Satan-Azazel se vrací z pouště a skrze své stoupence vyvolává diskusi, v níž vrací všechny Jemu připisované hanebnosti těm, jimž po právu náleží – služebníkům “dobrého“ Boha v jakékoli z jeho podob.

Satan-Azazel se vrací z pouště a nastavuje zrcadlo těm, kteří nechtějí vidět. Strhává masku pokrytectví a svatouškovství a ukazuje věci takové, jaké jsou a jaké vždy byly. Satanista tím, že hrdě přijímá nálepku, jež “dobrým“ věřícím sloužila ke zbavení se zodpovědnosti, je ztělesněním Satana-Azazela, který se vrátil z předlouhého exilu v poušti.

Satanista svou vlastní existencí vášnivě a nesmiřitelně křičí do světa, že císař je nahý!

Podobnou problematikou se v symbické rovině zabývá rituál Kristus a Antikrist.

komentářů 6

Filed under Úvahy o satanismu

6 responses to “Návrat z pouště

  1. ocnibulva

    SouhlasI když nejsem satanista s tímto nezbývá než souhlasit.

  2. @ocnibulva: Díky za komentář. Ono to vlastně vzniklo na základě včerejšího rozhovoru s kamarádkou, kdy jsem si uvědomil, jakou sílu vyvolat tyto úvahy má slovo "satanista". Kdybych použil "sekulární humanista aplikující v životě realistickou evolučně chápanou morálku a naplňující své emoční potřeby efektními pseudonáboženskými rituály" fakt by to nemělo tu razanci! 😉

  3. Z dnešního pohledu to má něco do sebe, na druhou stranu, vyhánění kozla do pouště (pro Azázela, kterého mám opravdu rád, společně se Semjazou), byl prostě normální očistný rituál, jakých nebyla prosta snad nikdy žádná kultura, a křižácké výpravy něco, čeho se dopustila snad každá mocnost v dějinách, a prznění dětí něco, čeho se dopouští kde jaký vedoucí na skautském táboře. Chápu to tak nějak, že slovo "Satan" ("Lucifer" nebo i "Démon", prostě v tom smyslu) vyvolávají dnes všeobecné pobouření, a kladou otázku: Spočívá ta hanebnost spíše v jednom slově, nebo v hromadě činů? Odpoví se asi každý.P.S.: Vše nejlepší Kojotovi a Lucienne k výročí svatby!

  4. @allegor: Ale jistě – však ono se to netýká jen křesťanství. A ano, jde o otázku, v čem spočívá hanebnost.Díky za přání!PS: Napiš mi prosím mail, pošlu Ti mail na P.B., ať se domluvíte na případném slevněném lístku na další představení.

  5. A

    Najednou jsem znova zde, prominte:-)Pokud správný Satanismus má člověka odprostit od víry,a najít sebe sama, ne v násilí, ale poznání(to zapověděné Biblí), pak je Satanismus správný! Pokud se Satanismus spojuje s vírou, pak je jasné proč se dějí i krutosti, jako údajný cíl Satanistů(podle důkazů všech odpůrců pravdy), ale také i jako důkazů pro filozofy, že víra člověka vhání k propasti(proto krutosti ve jménu Boha)- je o tom celá lidská historie náboženství- Bůh si žádá oběti. Správný AZAZEL-Satan, LUCIFER je jen symbolem poznání, a nepožaduje oběti, ani víru. Myslím si, že nejdůležitější je ČISTOTA DUCHA, ČISTÁ HLAVA DOKÁŽE POJÍMAT VŠECHNY INFORMACE, A VŠECHNY FORMY PRAVDY,…a také NADVĚCNOST(nelpěnost)…Docela mě pobavil Papež,a ostatní věřící, kteří přirovnávají ATEISMUS k nacismu, hloupost, NACISMUS, KOMUNISMUS jsou založeny na VÍŘE(navíc jeden přítel Hitlera JEZUITA prý řekl, že za nacisme vidí novou podobu náboženství, lepší, než které proklamovala stará církev, všimněte si podobnosti mezi nacismem a křes´tanstvím- stejní nepřátelé). Azazelismus by neměl mít nepřátel, pouze nepřátelé svobody, přírody, vesmíru a čistého ducha…Ano jak už tady bylo řečeno, jako v politice, tak i v náboženství musí být nepřítel. Ale, co ve společnosti bez náboženství?Děkuji za pozornost