Několik poznámek k problematice “přirozeného“ porodu a současné kauzy Ivany Königsmarkové

V poslední době se opět rozpoutala debata ohledně tzv. “přirozeného porodu“ či porodu doma – především v souvislosti s žalobou na porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou, která možná nezvládla porod a dítě už bude zřejmě doživotně postižené. Cílem tohoto článku není podat nějaké definitivní řešení této problematiky, spíše celou záležitost doplnit několika komentáři.

1) Na Facebooku vznikla skupina, jež si klade za cíl vytvářet tlak na soudy, aby obžalovanou zprostily viny. To je prosím špatně a to ze dvou (vzájemně propojených) důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že to odporuje principu nezávislého soudnictví – soudy by v žádném případě neměly podléhat ani tlakům shora (například ze strany exekutivy), ale ani zdola (vox populi). Představte si, že byste se s někým soudili a rozhodnutí soudu by místo nezávislého přezkoumání fakt záviselo na tom, která ze stran bude mít na Facebooku více příznivců. Opravdu byste to chtěli? Druhou skutečností, na níž je v této souvislosti záhodno poukázat, je, že na tuto komplikovanou záležitost mají názor povětšinou lidé, kteří nejsou porodníci a dokonce ani lékaři. Mně by ani ve snu nenapadlo, že bych mohl – coby naprostý laik – mít hotový názor ohledně tak komplikované záležitosti. Já opravdu netuším, kdo je v této záležitosti v právu, a žasnu, kolika lidem je to “jasné“. Uznávám, že s objektivitou a nezávislostí soudů to nemusí být v reálu zase tak slavné, nicméně vytváření nátlakových skupin opravdu není vhodné řešení, jak se takového ideálu domoci (protože to ten ideál pohřbívá). Shrnuto: Jsem opravdu nesmírně šťasten, že o vině, nevině a případné výši trestu obžalovaných nerozhodují uživatelé sociálních sítí.

2) Hraní s se statistikami. Trochu jsem se rozhlížel a všiml jsem si, jak zastánci a odpůrci domácích porodů pracují s informacemi a statistikami. Předně: Vyskytla se jedna vážná komplikace, domácí porody jsou tudíž nebezpečné a je třeba proti nim bojovat. To se samozřejmě hloupost. Z toho nelze vyvozovat celkem nic. Protiargument, že v porodnicích dochází k početně více komplikacím (nebo dokonce: “Znám více rodiček, které měly komplikace v porodnici!“), je také nesmysl. Ovšemže – odehrává se tam totiž většina porodů, proto se tam také uděje většina komplikací. Argumentovat se dá ovšem i subtilněji. Statistiky jsou, zdá se, nejasné. Řekněme, že z nějaké statistiky vyplyne, že počet vážných komplikací je jak v případě (současných) domácích porodů, tak i porodů v porodnici, srovnatelný, nebo že je dokonce v porodnicích komplikací víc. Zní to jako argument pro domácí porody, ale má to veliký háček: Oprávněně předpokládám, že drtivá většina žen, u nichž je konstatováno riziko možných komplikací, se pro domácí porod nerozhodne. Půjdou tedy do porodnice. Doma budou rodit ženy, kde není významné riziko předpokládáno. Výsledkem je, že porodnice budou více zatíženy rizikovými rodičkami a pak logicky vykáží větší množství komplikací. Aby takové statistické srovnání mělo smysl, museli bychom srovnat procentní množství nepředpokládaných komplikací a jejich důsledků při porodech v porodnicích s procentním množstvím komplikací v případě domácích porodů. Je zjevné, že takovou statistiku opravdu není snadné získat. Proto pokládám argumentaci statistikami v tomto případě za problematickou, data lze interpretovat různě a celá věc by si zasloužila důkladný výzkum (možná takový existuje a já o něm nevím – pokud o něčem víte, zmiňte se prosím v komentářích).

3) Osobní, nikoli nutně objektivní, pohled na problematiku domácích porodů. Mám problém uvažovat o domácích porodech jako o “přirozených“. Osobně za přirozené pokládám takové chování, které vede k minimalizaci rizik. Napadá mne v této záležitosti stejná otázka, jako v případě odpíračů očkování (ostatně si myslím, že se množiny stoupenců domácích porodů a odpíračů očkování do značné míry překrývají): Kdo to zaplatí? Principem pojištění, a zdravotní pojištění je pojištění, je pokrýt takové škody, jejichž vzniku nemohl postižený zabránit. Pojištěnec (v komerčním pojištění) se zavazuje k tomu, že učiní vše, co je v jeho silách, aby škodné události předešel. Řekněme, že se žena rozhodne rodit doma, nastanou komplikace, je volána sanitka, zdržení komplikace zhorší a celkový výdaj za následnou péči je výrazně, třeba i řádově, vyšší, než by byl v případě, kdy by byli lékaři okamžitě k dispozici. Je fér, aby tyto extra náklady, jimž bylo možné předejít, platila zdravotní pojišťovna? Totéž platí v případě, že někdo odepře očkování a poté onemocní nemocí, jíž by mohl očkováním předejít. Osobně chápu, že domácí porod bezpochyby má svá pozitiva, ale je otázkou, zda tato pozitiva vyváží možnou ztrátu. Jednoznačně lze říci, že kdyby všechny porody probíhaly doma a bez přítomnosti lékaře, ztráty na životech a zdraví by byly markantní. Stačí se podívat do minulosti. Otázkou je, zda je riziko přijatelné v případě, že rodička je zdravá a na základě lékařských vyšetření se zdá, že nehrozí komplikace. To opravdu nedokážu posoudit. Nicméně si myslím, že například domácí porod v zapadlé vísce uprostřed sněhové kalamity se i při výskytu (z hlediska porodu v porodnici) banálních komplikací může změnit ve skutečný horor. Což mi připomíná: Čekali jste někdy na sanitku? To byste žasli, jak stresující to je! A konečně: Co když soud prokáže, že v případě, že by porod probíhal v porodnici, k fatálním následkům by nedošlo. Jste-li příznivci porodů doma, jak se k takové informaci postavíte? Kdo je vinen? Porodní asistentka – nejspíš opravdu dělala vše, co bylo v jejích silách. Matka, která se pro tento druh porodu rozhodla? Nikdo? Je to prostě osud? Karma?

4) Závěrem chci říci, že ač jsem spíše odpůrcem “přirozených“ porodů; chápu ale, že taková poptávka existuje a nelze ji jen tak smést ze stolu, což mimo jiné znamená, že porodnice by měly uvažovat o více “user friendly“ přístupu. Ovšem vzhledem ke škrtům ve zdravotnictví a možnému odchodu lékařů do zahraničí, se asi v nejbližší době výraznějších změn nedočkáme. Lékaři budou nadále pracovat přes čas, budou i nadále vyčerpaní a frustrovaní, a nebudou mít mnohdy sílu dělat víc než to, co musejí – a co už tak s obtížemi stíhají…

5) Pozn.: Uvítám věcnou, tj. především neemotivní, argumentaci. Uvědomuji si, že se nejedná o minci o jedné straně. Neberu však argumenty typu “jedné mé známé se stalo…“ (nanejvýš jako ilustrační příklad lépe doloženého tvrzení). Děkuji za pochopení.

Reklamy

komentářů 26

Filed under Úvahy a postřehy

26 responses to “Několik poznámek k problematice “přirozeného“ porodu a současné kauzy Ivany Königsmarkové

 1. dalimil

  Jsem pro podporu domácích porodů, pokud je těhotenství bez komplikací a žena se na to psychicky cítí, nevidím v tom problém. Nevím proč by nemohla po dobu porodu stát před domem sanitka a jistit celou akci. Ušetřené peníze, spokojenost rodiček, to si myslím za to stojíDomácí porod rozhodně není pro každého a neznamená to konec klasických porodnic.Je jasné, že porodníci se cítí ohroženi a nepřipouštějí žádnou debatu, ale se změnami k lepšímu by měli začít sami u sebe a personálu porodnic…

 2. Doporučuji se podívat na včerejší téma Hyde parku České televize http://www.ceskatelevize.cz…214/. Myslím, že to bylo hezky rozebráno.

 3. @Cody: No, já bych dal přednost nějakým studiím a metaanalýzám, ale budiž, jestli mi to připojení dovolí, podívám se na ten pořad…@dalimil: Takové vágní blabla, které nijak nereflektuje tento článek. Zbytečné.

 4. StudieThe actual data on which these estimates were based demonstrate that meta-analysis can be developed into an art that suits whatever purpose its authors hope to achieve. Combining studies of home versus hospital, without differentiating what is inside them, where they are, and what is around them, is akin to producing a fruit salad with potatoes, pineapples, and celery(z abstraktu jedné metastudie :-))nějaké studie co jsem našel ti posílám mailem 🙂

 5. a ještě jeden citátAny woman who surfs the Internet is likely to findsplendid stories on what a marvelous experience it is togive birth at home, to give birth with dolphins, or to givebirth in the Baltic Sea. Celebrities, who are sometimesmore celebrated than cerebrated, can be relied on to contributeto the marvel of such stories. So, client demand iswhat is alleged to drive home birth for high-risk births,including twins, breech, postterm, and so forth, all ofwhich are well outside the Dutch home birth criteria(6,39). It is similar to the argument that client demand iswhat drives cesarean section rates (48). How much truthis in these arguments, though?(Keirse 2010)

 6. Díky za ukázky; na studie se podívám rád, je otázkou, co z nich dokážu vyčíst. Uvidíme.

 7. Můj skromný názor praktika zní, že u nás to není ani o těch celebritách a romantických snech, ale o přístupu personálu. Např. když už se najede na alternativní metody, tak pokud možno dogmaticky a kolektivisticky. Nechceš skákat na gumovém balónu, chceš si postaru lehnout a myslet si na své věci, meditovat po svým, koncentrovat se apod? NEEXISTUJE! Ty zkrátka na tom zasraným balónu skákat budeš, ein, zwei, drei!Aspoň tak jsem to zažila já, měla jsem připravenu a nacvičenu meditaci s imaginací barevných světel, natrénovanou na psychowalkmanu, jenže oni furt otravovali s balonem a musela jsem si na něj i přes silné točení hlavy na chvilku sednout, i když mi bylo mnohem líp bez něho. Byla jsem zkrátka jen další flák do masomlýnku. No a o tom, že nějak záhadně nevycházely porce na poporodním a některé kojící maminky byly hlady až do té doby, než jim povolili návštěvy (které donesly zásoby), o tom už ani slovo. Ale možná se to už za těch 10 let změnilo.

 8. Catalessi, tohle já v žádném případě nezpochybňuji. Nedostatek empatie a individuálního přístupu je Achillova pata celého našeho zdravotnictví. Na druhou stranu – poté, co jsem měl možnost nahlédnout, jak vypadá práce lékařů a jak jsou často vydření, tak se ani tolik nedivím, že na nějaké naslouchání potřebám už nemají dost vnitřních sil, o času ani nemluve. Prostě to chce adekvátní platy, adekvátní počty lékařů a s tím spojenou redukci přesčasů na minimum, investice do kurzů komunikačních dovedností pro lékaře… V současné době to ovšem na změnu v těchto intencích nevypadá, spíše naopak, bohužel… :-/

 9. Však já taky neříkám, že zpochybňuješ, Kojote, to jenom ty citace o delfínkách v éngliš mne dílem pobavily a dílem ve mně zanechaly trochu dotčený pocit. Vcelku by mne zajímalo, jestli ty studie napsal někdo, koho se porody bytostně týkají, nebo někdo kdo mluví z rámce zkušeností zprostředkovaných.Nedávno jsem si sama zašila vlascem ránu na nepříliš viditelném místě dvěma stehy, podle příručky pro SASíky, právě proto, že jsem nechtěla čekat někde u doktora, a že jsem si chtěla zkusit, jestli to dokážu. Že to bude lepší taky nečekám, ale na druhou stranu jsem daleka nějakého apokalyptického narativu. Prostě začínám shromažďovat potřebné techniky a dovednosti, k odborníkům chci chodit minimálně a pouze v těch nejoprávněnějších případech.

 10. dalimil

  tak děkuju za reakci, to si zase příště rozmyslim, než sem něco napíšu… 🙂

 11. @Catalessi: Vidím, že se aktivně připravuješ na pád civilizace! 😉 @Dalimil: Ano, rozmysli. Někdy je fakt lepší nenapsat nic než napsat něco, co v dané souvislosti nepřináší nic jiného 😉

 12. dalimil

  se obávám, že v tomto nelze přidat nic nového, oba tábory jsou rozděleny a zakopány ve svých pozicích.stejně jako ohledně potratů, biopotravin, EU a Paroubka… 🙂

 13. @Dalimil: No, a to je právě to, co zde nechci rozvíjet. Proto jsem žádal pokud možno o fakta a studie, nikoli o názory. Ty jsou opravdu každému jasné.

 14. dalimil

  Fakta a studie zajímají jenom ty, kteří je vytváří. Každá strana si vytváří svoje.Lid chce emoce, tak tomu nebraň… 🙂

 15. -

  Předvším jde o přístroje, ty stojí hromadu peněz a nejaká soukromá sestra si je prostě nemůže dovolit. Pak jde o kvalifikaci, porodní asistentky nemohou suplovat doktora. Zdravotní sestru zavřít, tyto porody v současné situaci zakázat.

 16. Misa

  Doporucuji strankyhttp://porodniplan.cz/ – je tam zajimavy dokument k zamysleni a dale články psycholožky která se zabývá porodnictvím a zdá se mi dosti příčetná http://www.klinickapsycholozka.cz

 17. Míšo, podíval jsem se tam a nijak to neřeší moji otázku. Já uznávám, že psychologicky komfortnější je z důvodů, jež jsou na odkazovaných stránkách uvedeny, rodit doma. Otázka zní, zda průměrná výhra, jíž je lepší pocit v domácím prostředí, a která nastane v případě zdravých rodiček ve většině případů, převáží riziko velké prohry, která by v případě porodu v nemocnici zase tak velká být nemusela. Já nepochybuji o tom, a už se mi to nechce pořád dokola opakovat, že porodnice nejsou ideální a nepochybuji o přednostech domácího porodu, ale nějakou dobu jsem pracoval jako pojišťovák a vím něco o oceňování rizik… Představ si, že bys onemocněla a byly Ti nabídnuty dvě léčby. Jedna z nich by byla nepříjemná a byla ba tam šance 1:1000, že zemřeš. Druhá by byla rychlá a bezbolestná, ale šance, že nepřežiješ by byla 1:100. Jak bys volila?@anonym (15): No, zase další plácnutí do vody jen z druhé strany. Viz první část mého článku. Osobně jsem přesvědčen, že porodní asistentka udělala vše, co bylo v jejích silách, pokládám za nepravděpodobné, že by tomu tak nebylo. Kdo je vlastně vinen? Ona? Matka, která se svobodně rozhodla, že takové riziko podstoupí? Nevidím to zase tak jednoznačně…

 18. Slušelo by se říct, že zda má být asistentka potrestána závisí zejména na tom, zda porušila zákon. To je do značné míry nezávislá otázka od toho, zda domácí porody jsou dobře (ať už to "dobře" znamená cokoli). Ne úplně nezávislá – zákon může být jasně nespravedlivý, a pak je třeba se mu postavit – ale obecně je vhodné, pokud rozsudky odpovídají zákonu.Takže s bodem 1) tohoto článku naprostý souhlas. Soudní lobbování je špatně.Ad 2) taky souhlas. Ono se to týká studií obecně a lékařských zvláště, se statistikou se dají dělat velká zvěrstva, a většina se jich děje nevědomě. Bohužel to v jisté míře platí i pro seriózní studie.Bod 3) je politická otázka, kde je ve sporu právo matky na rozhodnutí o okolnostech porodu, právo dítěte na bezpečný porod a náklady. Ty náklady se dají řešit třeba tak, že se rizikovější volba zpoplatní, ale první dvě věci tam stále budou, a podobné konflikty nejsou specifické jenom pro porody. (Mají mít rodiče právo jít se svými dětmi lyžovat, když lyžování má nezanedbatelné zdravotní riziko? Apod.)

 19. StudieJsou vědecké studie dobré, průměrné, špatné, velmi špatné, zaplacené jednou nebo druhou stranou, atd. Než házet veškerý výzkum do jednoho pytle, je fajn si nějaké ty studie opravdu přečíst, a posoudit jejich kvalitu, případně rovnou jim oponovat a provést metodologický či jiný oponentský posudek :)Osobně si na celém VŠ studiu cením nejvíc právě možnosti mít přístup odkudkoli přes univerzitní VPN k tisícům časopisů a statisícům odborných článků ze všech oborů lidské činnosti. Ta fyzická výuka je taky fajn, ale je prostě jen jednooborově zaměřená — ty databáze jsou naopak zdrojem ohromného množství dat z první ruky ke všemu co mě zajímá. Supr věc.

 20. @bilah9am: Díky za komentář. Ano, třetí část článku vyjadřuje mé osobní pocity z celé problematiky a co mě k tomu napadalo a není tak závažná a nepokládám ji za definitivní. Ten příměr s lyžováním je dobrý!

 21. Catalessi

  Brozkeff: já uvedla, že ta studie je v rozporu s mou vlastní zkušeností, nic víc nic míň. Několik let jsem pracovala v čajovnách, poznala lidi s alternativním přístupem, delfíny ani baltický oceán nechtěl nikdo, spíše se všichni obávali odcizeného zážitku, jako jsem měla já.Pokud se bavíme o českých podmínkách, jsou americké studie občas těžko aplikovatelné. Neříkám, že je člověk nemá číst, ale pořád to je a bude teorie, která vlastní zkušenost nenahradí. Ostaně pokud muž ženu poučuje o porodech, většina z nich si tak trochu cynicky myslí: "hmmm, ty rodit nebudeš, tak si povídej…"

 22. Ivana Filipovičová

  StatistikyZahraniční statistiky porovnávající porody doma a v porodnici samozřejmě srovnávají v obou skupinách pouze nízkorizikové rodičky, takže to potom je vypovídající. Pěkně metodicky zpracovaná je např. tato — http://www.cmaj.ca…cmaj.081869v1, veřejně je bohužel dostupný jen abstrakt, ale plnou verzi vlastním 🙂

 23. Ivana Filipovičová

  StatistikyOprava — dobré statistiky, samozřejmě ne všechny :))

 24. Oby

  Ahoj, tohle asi není to,po čem toužíš. Jen další diskuse na stejné téma: http://christabel.bloguje.cz….php

 25. Ad. bod 3 – Kdo to zaplatí? Principem pojištění, a zdravotní pojištění je pojištění, je pokrýt takové škody, jejichž vzniku nemohl postižený zabránit. Pojištěnec (v komerčním pojištění) se zavazuje k tomu, že učiní vše, co je v jeho silách, aby škodné události předešel.Naše zdravotní pojištění zcela běžně kryje i škody, které si dotyční, často s plným vědomím, způsobili sami – rakovinu plic u kuřáků, infarkty u lidí s nadváhou a cholesterolem vysoko nad normální hladinou, úrazy lidí, kteří se nechovají bezpečně a zbytečně riskují. Proč měřit jiným metrem ženám, které chtěji rodit doma?

 26. To je rozumný argument. I když osobně bych nebyl proti, kdyby si lidé chovající se rizikově (včetně mě – kuřáka) museli k povinnému pojištění něco připlácet.