Klub Praga-Haiti – Výzva k podpoře užitečného rozvojového projektu

Nedávno jsem při hledání informací o Haiti narazil na velmi zajímavý projekt, který rozhodně stojí za to podpořit, neboť jeho smyslem je konkrétní, efektivní a přímá pomoc trvalého rázu obyvatelům této těžce zkoušené země, která dala světu jeden z nejúžasnějších nábožensko-magických systémů všech dob – což je pochopitelně jeden z důvodů, proč, co se pomoci týče, z mnoha těžce zkoušených zemí preferuji právě Haiti 🙂 Oč se jedná (čtěte dál, na konci bude i krátká magická úvaha):

Realizátor projektu, občanské sdružení Fidcon, realizuje v severozápadní oblasti Haiti výstavbu studní coby zdrojů kvalitní pitné vody. Tím současně nabízí místním obyvatelům pracovní příležitosti a předává jim dovednosti a kompetence potřebné pro trvale udržitelný rozvoj. Více se dočtete na stránkách projektu. Celá záležitost ve mně vzbuzuje důvěru. Financování je transparentní, peníze jsou investovány dlouhodobě (nejsou tedy „projedeny“), výsledky jsou měřitelné. Jedna poctivá studna ražená do skály, hloubka kolem 60 metrů, vyjde na cca 130.000 Kč.

Zdá se, že tvůrci projektu jsou napojeni na Římskokatolickou církev, ale to mi v tomto případě nevadí, i když v případech jiných mám vůči této organizaci nemalé výhrady. ŘKC je na Haiti jednou z mála, ne-li (zvláště v častých obdobích politické nestability) jedinou fungující organizací s celostátní působností a navíc je tamní katolická církev (na rozdíl od 16% haitských protestantů) ochotna nechat na pokoji vúdúisty (ona by taky přišla o většinu věřících, kdyby je exkomunikovala…). Především však projekt nijak nesouvisí s indoktrinací, což je jedno z mých nejpodstatnějších kritérií.

Jak jsem již předeslal, Haiti je zemí, kde se původní jorubská víra spojila s ideami katolicismu, zednářství a spiritualismu a dala tak vzniknout myšlenkovému systému, který zrodil mimo jiné nauku Michaela Bertiauxe, díky níž je můj současný život naplněný bohatstvím, nadějí a dosud nevídanou perspektivou. Mám proto potřebu se Haiťanům odvděčit.

(Doufám, že svým čtenářům nemusím vysvětlovat, že vúdú není černá magie spočívající v propichování panenek a oživování mrtvol…)

Stal jsem se proto – historicky druhým 🙂 – členem Klubu přátel projektu Praga-Haiti, což konkrétně znamená, že pod přiděleným variabilním symbolem posílám měsíčně 84Kč, tedy 1008Kč ročně (lze platit i 250Kč čtvrtletně nebo 1000Kč ročně). Po roce dostanu potvrzení na odpis z daní (fyzická osoba musí darovat jedné organizaci nejméně 1000Kč, aby měla na odpis nárok). Kromě toho budu na účet projektu posílat 10% všech svých nepravidelných příjmů, tj. především honorářů. Výhodou členství v klubu je právě fakt, že vámi zaslané peníze budou identifikovatelné a nebude problém získat výše uvedené potvrzení. Pro lidi v projektu je členství naopak příslibem peněz, s nimiž mohou výhledově počítat. Věřím, že pro mnoho mých čtenářů není 84Kč měsíčně žádná závratná suma a že cifra u věty “Počet členů Klubu přátel“ brzy překoná první desítku. Až tam bude 130 členů, bude to znamenat jednu jistou studnu ročně. Pomoci můžete také tím, že si na své stránky či blog umístíte banner, který projekt Praga-Haiti podporuje.

Závěrem slíbená magická úvaha: Existují teorie šířené především evangelikálními kazateli o tom, že Haiťané si za stav své země mohou sami tím, že za účelem získání samostatnosti na začátku 19. století uzavřeli smlouvu s ďáblem a jsou za to trestáni (není mi ovšem jasné, má-li je nyní trestat ďábel nebo Bůh…). Kupodivu na tom něco pravdy bude, i když to není ani zdaleka tak prostinké, jak si evangelikálové myslí, mezi tresty rozhodně nepatří přírodní katastrofy nýbrž jen pouze katastrofy politické. Haitský autor, sám zasvěcenec do mystérií vúdú, Milo Rigaud ve své knize Secrets of Voodoo zmiňuje, že Haiťané za účelem revoluce vytvořili speciální loa (bohy), ale pak nesplnili svou část úmluvy (Rigaud nespecifikuje, co to bylo), důsledkem čehož je politická nestabilita, protože se jednalo o trest loa zaměřených na politiku. Otázka je, co s tím. Jediné, co mne napadá, je celonárodní (nebo, lépe, většinonárodní) akce zaměřená na jejich usmíření. Což je ovšem těžké, trestají-li tito loa Haiťany právě prostřednictvím rozkolů. Nesplnit svou část magického paktu se holt nevyplácí – a to nejen na osobní, ale i na kolektivní rovině. Mějme to na paměti!

komentářů 33

Filed under Úvahy a postřehy

33 responses to “Klub Praga-Haiti – Výzva k podpoře užitečného rozvojového projektu

 1. Spiritualista

  Stav země jako zemětřesení apod. by se dalo vysvětlit i prostěji -e zákonem o přitažlivosti podobného: Nekonečné frustrace, negativní emoce atd. ovlivňují klima a nějak mohou přivolat i zemětřesení. Jinými slovy: Negativita v jednom směru vyvolává jiné negativa, byť jiného druhu.S těmi církevními organizacemi – myslím, že mají dobrý úmysl neslučovat humanitární pomoc s misijními aktivitami (totéž ADRA)

 2. No, já jsem přeci jen hodně skeptický ohledně možnosti, že by negativní emoce nějak ovlivňovaly deskovou tektoniku :-))) Ono to zemětřesení samo o sobě nebylo tak strašné, strašný byl stav budov (podobně silné zemětřesení by v Japonsku nezpůsobilo takovou tragédii). Což je důsledek bídy a nedostatku peněz na investice a to je důsledek politické nestability. Stejně tak stále silnější hurikány jistě nejsou výsledek negativních emocí ze strany Haiťnů ale (zřejmě) lidmi (dost možná) způsobenou změnou klimatu.Ne, já bych tu kletbu opravdu viděl jen v té politické oblasti. Nepřisuzujme lidem nereálné schopnosti.

 3. Libor

  Současný stav světa je odrazem vlivu převládajících idejí: idejí mysticismu, sebeobětování a kolektivismu Tyto ideje jsou v rozporu s lidským životem říká Ayn RandováLoa bych do toho skutečně netahal. Co se týká změny klimatu, myslím že jej lidé neovlivńují. Klima se prostě měnilo, mění a bude měnit ať se nám to líbí nebo ne. Haitský kněz nebo adept magie by spíš měl žádat entity o to aby ho naučili přizpůsobit se novým podmínkám…Co připustit že svět a příroda je prostě chaosem a ten řád který v ní vidíme tvoříme my sami. příroda ve skutečnosti žádný řád prostě nemá

 4. Spiritualista

  Myšlenky (a emoce) určitě mají potenciál měnit fyzický svět. Snadněji se to přijímá, pokud věříme, že svět má duchovní podstatu a hmota je jen exteriorizací nebo reflexí této prvotní duchovní příčiny. Proto se spousta lidí snaží myslet pozitivně – aby se to odrazilo v jejich životě. Proto se pořádají happeningy jako World Healing Day. Konkrétně tato akce byla podnícena objevem na Princeton University, že jakmile se velká část lidstva zaměřuje na děsivé události (např. 11.září 2001), počítače po celém světě tím bývají v měřitelné míře fyzicky ovlivněny.

 5. Libor

  myšlenky mají skutečně potenciál měnit fyzický svět, krásný příklad je Orwelovo 1984 které se začíná plnit do puntíku:-)…ale že by měly vliv na klima o tom pochybuju. Nevím jestli čtu dobře, ale skutečně si myslíš že pokud lidi myslí na 11 září ovlivní tím software počítače… hmmm tak to nevím co si o tom mám myslet (ty jo abych neuškodil svému počítači:-)…tyhle úvahy vycházejí z tvrzení že člověk má výsadní postavení v přírodě. Já si myslím že člověk nemá výsadní postavení v přírodě, není žádným výtvorem boha, prostě je pouhou součástí přírody. dějiny člověka jsou dějinami násilí a podmaňovaní. Kdyby člověka nebylo nic by se nestalo. Nechci odsuzovat happeningy typu World healing day, ale obávám se že osudu lidského druhu to pomůže pramálo, natož osudu planety:-)))Stejně tak nepomůžou Haiti nejrůznější sbírky, natož když se na nich podílí římskokatolická církev:-)

 6. @Spiritualista: Pokus se své tvrzení lépe doložit. Jinak skutečnost, že vystresovaní lidé mohou mít vliv na stav techniky, lze vysvětlit i bez duchovna. Já už jsem ve stresu párkrát techniku poškodil, špatné myšlenky vliv skutečně měly, ale prostřednictvím mého těla :-)@Libor: Názory Ti neberu. Já si myslím, že udělat něco pro druhé smysl má a že v zemi, kde je nedostatek pitné vody a pitná voda se nachází hluboko ve skále, vyvrtání studny lidem pomůže, ať už se na tom podílí kdokoli.

 7. Jo, právě to černobílé vidění a ideologismus mi přišly na satanismu hrozně omezující. Svoboda je v satanismu menší, než se zdá. Dávám nyní za pravdu těm, kteří mi říkali, že je to jen další -ismus, omezující škatulka.

 8. libor

  Satanismus je mnohem svobodnější než ti lidé říkají, stačí jen hledat a najdeš. Zkus se zamyslet nad tím jestli ta nesvoboda není v tobě. Před rokem jsi oslavně psal že jsi hrdý na členství v cs a na začátku roku tohoto pochybuješ o členství. Stejně tak nechápu jak se z pravicového libertariána může stát člověk uvažující středolevicově. Svědčí to o nekonzistenci tvého já, jinak si to vysvětlit neumím.Co spíše haiťany naučit to aby si tu vodu naučili hledat sami? Co je naučit používat moderní technologické postupy? Co je naučit uvažovat samostatně? Jak jsem již psal houngan by mohl žádat loa o získání dovedností jak s těmito technologiemi pracovat…každé kolektivní hnutí lásky a pomoci prostě vždycky skončí katastrofou a zabíjením. viz irák afghanistán… katolíci a další organizace budou sice haiťanům pomáhat (všechno za ně dělat, protože černoch prostě pracovat nebude), ale dokonale je i zpracovávat, takže se může hezky stát že jednoho krásného dne kultura haiťanů zanikne…Jinak jsem satanistou skoro dvacet let, hoo doo též praktikuji s velkým úspěchem též několik let a nijak se mi to nepere… je na každém jak se s tím vypořádá.

 9. Libore, kdyby sis nedělal názor předem a četl, co píšu, zjistil bys, že proškolování místních obyvatel probíhá, že cílem projektu je zaměstnávání zvyšování kompetencí místních obyvatel.Jak chceš jinak naučit lidi razit studny než že je nejprve zaměstnáš a ukážeš jim, jak se to dělá? Technologii je pochopitelně nutné dodat, protože tam není. Tohle není "rozdávání ryb", jak se mylně, stereotypně a pro tebe typicky zkratkovitě domníváš.Jo, a tvrdit, že katolíci mohou ohrozit kulturu Haiti je fakt směšné. 80% Haiťanů jsou katolíci. Většina z nich současně dělá vúdú. Katolicismus je integrální součástí tamní synkretistické kultury. Prober se…

 10. Attila

  Ak mám potrebu sa Haiťanom odvďačiť ako Kojot, urobím to, ak nie, tak to pochopiteľne robiť nebudem a ani mi ako satanistovi nebude prekážať, že tak robí niekto iný (8. Nestěžuj si na nic, co se tě netýká). Nechápem, v čom je tu obmedzujúci, ani prečo ho sem takto ťahať. Úplne zbytočné. Taktiež na tom nevidím nič pravicové ani ľavicové.

 11. Ještě krátce ad "černoch pracovat nebude" – no, to je fakt opovrženíhodný projev rasismu. Konkrétně na ten severozápad Haiti se žádná potravinová pomoc nedostává, konec konců tam to zemětřesení ani nedolehlo, takže co si sakra myslíš, že jedí? Nebude to náhodou to, co si sami vyprodukují? A lze produkovat potraviny bez práce? Ty seš fakt tak mimo, až to bolí.Co se satanismu a svobody týče, sám jsem na toto téma napsal hafo. Jenže jsem zjistil, že tomu tak není. Je omezující jako kdejaká jiná ideologie. Ty jsi důkazem.Co se "Já" týče: No, a to je právě to, proč už nejsem satanistou. Ego je blbost. Iluze. Člověk by si neměl budovat ze svého ega pevnost, protože pak není způsobilý reagovat pružně na impulsy zvenčí, jeho chování se stává stereotypním a předvídatelným, což je potenciálně nebezpečné. Své politické názory jsem změnil na základě recepce povolební politické reality.

 12. @Attila: Ano. Jinak bych ještě dodal, že mé tvrzení o omezujícím satanismu bylo asi trošku přestřelené. Jde o interakci ideologie a konkrétního člověka, takže jsem spíše měl napsat, že byl omezující pro mě. A může být omezující i pro jiné. Ale ne, že je omezující o sobě. Mnoho lidí nachází svobodu i ve vírách, které člověka velice spoutávají. Takže své tvrzení tímto změkčuji.

 13. libor

  Atilla já jsem reagoval na to že se tu kojot prezentoval jako satanista a libertarian a za rok je to úplně jinak o to mi šlo.Kojot: ty skutečně věříš tomu že to bude pro něco prospěšné? Já ne. Spíš se ptám komu to slouží (a to hlavně té organizaci nikoli haiťanům). jinak haiťané jsou myslím takoví katolíci asi jako češi byli komunisti(co jim jinýho zbejvá že?:-)Vůduista může být klidně i stoupencem islámu nebo Judaismu a koneckonců i satanismu… co se týká těch černochů není to rasismus, prostě to je jejich povaha mají to nastavené úplně jinak. V jedné mpovídce od Vagnera Lví píseň říká černoch jedné bílé ženě že bílí jsou na tom lépe protože se o svou existenci museli poprat. Afričan v teple nemusel dělat nic jen se zvedl ze země pro kokos který mu spadl na hlavu. Bílý člověk aby přežil v klimatických podmínkách které měl, se musel mnohem víc snažit. Takže o rasisimu tu není vůbec řeč.K té politice. Co jsi čekal? reformy prostě být musí, souhlasím s tebou (a s Okamurou) že nemohou být prováděny plošně, také jsem Okamuru kritizoval nesprávně. Tam kde je velká účast státu to bude stát vždycky za hovno. Jsem pokud možno pro minimální stát. Pak přichází ta svoboda která je ale provázaná s ekonomikou nejde to oddělit. na Haiti panovala vždy diktatura což má za následek katastrofickou ekonomickou situaci. Klasická ukázka toho jak kolektivismus devastuje vše okolo sebe včetně lesů. Protipól je Dominkánská republika, která prosperuje. Ono nelze jen uctívat loa a založit ruce do klína, chce to vyvinout samostatnou aktivituEgo je iluze a na to jsi přišel až teď?? Zkus se ale zamyslet nad tím jestli všeobecná klasifikace egoismu tak jak jí známe je správná.. není ten všeobímající altruismus spíš škodlivější víc než když si jde člověk sám za tím po čem touží? pokud si myslím že kvalitně vedený egoismus je o tom jít přes mrtvoly mýlíš se…

 14. libor

  Jinak se ale musím usmívat nad tou tvou přeměnou, tím co jsi napsal nyní jsi popřel to co jsi napsal v časech minulých, mít tě za manžela docela bych měl strach

 15. Osobně nevidím v té cestě od satanismu ,přes ateismus k woodoo a od pravice ke střední levici ,nic zas tak zvláštního. Sám jsem podobných přerodů prodělal už mnoho a myslím že je to normální vývoj. Lidský život je prostě jako mozaika ,která se skládá z mnoha různých zkušeností. To ,co se přežije odložíš a to co se osvědčilo zůstává. Věřím Kojote ,že v tobě stejně už nadosmrti kousek z toho satanisty ,ateisty i pravičáka zůstane ,je to prostě součást tvé zkušenosti. Jestliže dnes něco vidíš jinak ,než dříve ,není to proto ,že bys nepřemýšlel ,ale právě proto ,že přemýšlš a nespokojíš se s dogmaty.

 16. Libore, neodpověděl jsi mi na otázku, jak "líní černoši" získávají prostřednictvím zemědělství potraviny jinak než prací. To, co píšeš, je ubohý rasismus a nic jiného. Je zjevné, že máš mylné informace a zjevně nemáš snahu se dovzdělat, raději budeš dál lpět na svých předsudcích. Budiž. Věz ale, že já zde vítám inteligentní a inspirativní komentátory, kteří jsou ochotni vést skutečnou diskusi, nikoli dogmatiky, kteří mi sem chodí kázat "evangelium" – ať už jakékoli. Tvé komentáře jsou hloupé a zbytečné. Ve skutečnosti se mi to jeví tak, že máš mentalitu jehovisty – víš, co je pravda, diskuse je pro tebe jen záminka k prezentaci dogmat, nejsi přístupný argumentům a chováš se povýšenecky. A tak, jako nediskutuji s jehovisty, nebudu diskutovat ani s tebou. Založ si blog a zvěstuj si své věčné pravdy tam.Ad 14 – nepopřel, překonal. To je rozdíl. Vždy si z minulosti beru to, co je dobré a užitečné. To jen ty vidíš svět černo-bíle (zdá se dokonce, že doslova). Jo, a libertarián jsem pořád, libertarianismus se týká především důrazu na osobní svobodu. Můj posun se odehrál v ekonomické sféře, kdy jsem se od pravostředového liberalismu přesunul někam ke středu až levému středu.

 17. Spiritualista

  Kojote, pokusím se tedy své tvrzené rozvést. Promítáme do světa určité myšlenky, názory, víru atd. a ono se nám to vrací. Víra je totiž spíše než odrazem určité (objektivní) reality něčím, co tuto realitu konstituuje. Myšlenky totiž mají tu vlastnost, že přitahují myšlenky podobného druhu, přitahují lidi, kteří stejně myslí, a způsobují, že celý život se nám utváří tak, aby se zdál potvrzovat pravdivost toho, v co věříme. Naše vnější realita (typ lidí, kteří mě obklopují, mé auto, zaměstnání), je v podstatě jenom exteriorizací mého vnitřního já, kde víra funguje jako filtr, který propouští to, co se z mého obrovského vnitřního potenciálu zobrazí navenek v mém životě. Vnější realita je tak vlastně zrcadlem mého vnitřního stavu, proto, chci-li ji změnit, protože s ní nejsem spokojen, musím změnit svou víru. Různé knihy o pozitivním myšlení vypráví spoustu svědectví lidí, kteří si třeba představovali auto, a časem se jim přesně takové "zmaterializovalo" v jejich životě. Chci říct, že prvotní je idea věci, pak teprve její hmotná podoba. Nejprve existuje plán domu, pak se teprve dům postaví. Fyzický vesmír je kopií nějakého "duchovního" vesmíru. Nejprve dojde ke změně tam, pak se teprve zobrazí i zde – v materiální dimenzi. Podobně to může být s naší planetou. Její podstatou může být nějaká duše Země, která promítá navenek její fyzickou podobu – a to je ta Země, kterou známe. My jsme ale natolik fascinováni touto materií, že si neuvědomujeme, že je pouhou projekcí. A mylně se domníváme, že hmota je prvotní příčinouí a duchovno (včetně našich myšlenek) je odvozené, ale ono je to naopak. Když si to uvědomíme, přijde nám mnohem snadněji představitelné, že se naše myšlenky materializují a že myšlenkový konsenzus obrovského počtu lidí (nebo hromadná frustrace) může přivodit i obrovské změny navenek, včetně klimatu. Samozřejmě existuje i nepřímý vliv myšlenek na svět – např. když se společnost postaví na určité ideologii. Na světě jsme zřejmě také proto, abychom různé myšlenky zkoumali a prověřovali, – poznáváme je díky jejich materiálnímu zrcadlení. Neberu nikomu jeho materialistický pohled, pouze vám představuju jiný – spirituální.

 18. Libor

  Škoda že jsi nepochopil o co jde… nevadí… nejsem rasista to vůbec ne…mysli si co chceš:-)jen jsem chtěl napsat to co si myslím… tento projekt jakožto všechny projekty které tzv. pomáhají skrze nejrůznější příspěvkové organizace, neslouží lidem kteří pomoc potřebují.. to je vše

 19. Miky, vidíš to, přemýšleli jsme teď oba na stejné téma. Viz nejnovější článek.Spiritualisto: No vidíš, a já mám spíš pocit, že naše já je je výsledkem interiorizace vnější reality 🙂 Ale jo, jde to chápat tak, jak to píšeš, pokud to bude úhel pohledu a ne dogma. Má to určitou deskriptivní sílu. Podstatné je nepřekračovat hranice, kde se z možného stává krajně nepravděpodobné. Třeba ty knihy o pozitivním myšlení a auto: Jistě nebudeš tvrdit, že se vlivem pozitivního myšlení či nějaké magie zmíněné auto jen tak samo od sebe zmaterializovalo zčista jasna v garáži. No, a to je to samé jako v případě deskové tektoniky. Tak, jako je krajně neprvděpodobné, že si někdo vyčaruje auto ze vzduchu, pokládám za nepravděpodobné, že by ovlivnil deskovou tektoniku (i když film "Dotek Medůzy" patří k mým kultovním). O tom, zda je prvotní hmota nebo duch, nic nevím. Neumím to posoudit. O tom, že se změny v duchovní rovině odrážejí na rovině fyzické jsem se přesvědčil na vlastní kůži, takže na tom asi něco bude. Nicméně to pro mne není důvod akceptovat to či ono mystické vysvětlení jako dogma, jako Pravdu. Zjevné je, že hmota klade duchu značný odpor (auta se v garážích pozitivně myslícím lidem nezhmotňují) a nic nenasvědčuje o tom, že by lidé byli schopni skrze ducha působit zemětřesení. Nevylučuji nic, ale zůstávám skeptický.

 20. Libore, žádám tě, abys uvedl nějaký pádný argument pro své tvrzení "tento projekt jakožto všechny projekty které tzv. pomáhají skrze nejrůznější příspěvkové organizace, neslouží lidem kteří pomoc potřebují." Tedy jak je možné, že vyvrtaná studna s čistou vodou (o tom, jak je důližitá, stačí vzít v potaz aktuální epidemii cholery) + nové pracovní zkušenosti místních obyvatel "neslouží lidem kteří pomoc potřebují". Jen poznamenávám, že dotyčná organizace užívá na režijní náklady 7% vybraných peněz, zbytek jde na přímou pomoc. Pokud mi srozumitelně nevysvětlíš, jak to, že studna + práce pro místní lidi + zkušenosti místních lidí těmto lidem nepomáhají, tak už mi sem prosím komentovat nechoď, neboť jsi jen prachbídný troll a jako takový nebudeš krmen, nýbrž zabanován.

 21. libor

  Stačí se podívat na projekty na tzv. pomoc Africe. Ubývá tam chudých? Ubývá tam nemocných? Nikoli. Toto je krásná myšlenka ale neuspěje stejně jako ty ostatní. A klidně mě zabanuj…Vidím že jsi napsal článek o ideologiích. To tvé opuštění ideologie spíš mluví vnitřní nevyzrálosti. Trochu mi připomínáš mou dnešní debatu s mým šestnáctiletým synem, který mi řekl že touží po ideálním státu. Já mu na to odpověděl že takový není a nebude…Spiritualisto, ty knihy o pozitivním myšlení jsou sice krásná věc, ale takhle to v univerzu nefunguje. Mou klientku která tuto cestu praktikovala to nezachránilo od vyhřeznutí bederní ploténky, takže ani změna klimatu by asi nenastala. Trochu mi to taky připomíná soudruhy kteří chtěli poručit větru dešti:-)))No nic už nebudu psát

 22. Ne, Libore, už opravdu nepiš. Nejsi schopen porozumět ani tomu, co je argument, nejsi schopen doložit svá tvrzení jinak, než vágně, a na takový trolly tu nejsem zvědavej. Já chápu, že je lákavé prezentovat své myšlenky na zavedeném blogu, který má spoustu čtenářů, než si založité médium vlastní a čtenáře si získat, ale já parazity prostě nemusím. Toleroval jsem tě jen ze známosti a s tím je nyní konec.

 23. A. S. Pergill

  Nechci ti brát nadšeníNicméně zaplatí-li člověk měsíčně 84 Kč, tak zaplatí za rok 12 x příslušné poplatky, které budou +- stejné, jako kdyby to poslal v jednom balíku peněz. Složenka dělá 22 Kč za poslání částky od 1 Kč do 5000 Kč, takže rozdíl je 11 x 22 Kč. Poplatky za bankovní převod mohou vycházet líp, ale princip zůstává stejný.

 24. @A. S. Pergill: Ach můj bože! Ještě, že to teď vím! Tak to ne! Tak to já tedy nebudu chodit měsíc co měsíc na poštu! 😀 Samozřejmě, že používám trvalý příkaz zřízený přes internet banking, to dá rozum. A mám to zadarmo. (Respektive v rámci celkového poplatku za vedení účtu, ale cenu mi to nezvýší)Nicméně díky za upozornění, pro ty, kdo ještě žijí v polovině devadesátých let doplňuji: Je možné to zaplatit jednorázově nebo třeba čtvrtletně a v případě, že člověk platí složenkou, je opravdu rozumější poslat celou částku naráz.

 25. K "líným barevným": přímá zkušenost z Vanuatu – lhát, aby se vyhýbali práci, a nepracovat, to naučili tamní domorodce až běloši, kteří jim zničili život kolonizací.K setkáváním lidí (a charitě, superstar a pod.):http://www.youtube.com…Q75i2VKMl4 a http://www.youtube.com…zBVBwU-5jc od Tvé oblíbené zpěvačky, Kojote.

 26. strojmir

  Kojote, projekt je patrně dobrý. A teď k té úvaze. Zajímalo by mě, když Haiťané vymysleli tak dokonalý systém, proč nejsou dávno Švýcarskem Karibiku? Že by neuměli vlastní systém využívat a dělali chyby, za které je Loa neustále trestají, jako v případě politické nestability jak jsi uvedl v diskuzi? Nebo? Vím, že odpověď není jednoduchá, ale přece jsi nad tím přemýšlet musel.

 27. Miradre

  NesmyslyTo jsou ale hloupé satanistické žvásty a debilní spekulace. Kojoti mají bohužel malý mozek, a tak to řeknu polopaticky: Negři postavili chýše, chatrře a nestabilní stavby a ty jim pěkně spadly na hlavu. Degenerovaná zvířata s průměrným IQ 70 se na nic víc nezmůžou a tak si to plně zasloužili. Na NZ a v Chile byla zemětřesení o větší magnitudě a ztráty na životech byly minimální. Užij si dobrý pocit z čestvě vyhozených peněz, situace se tam zlepší jedině až je někdo konečně vyhubí.

 28. warhammer

  Pro Kojot:Hm,vidím že ses moc nezměnil. Soudě dle tvé kratičké dishuze s Liborem. Pořád vyjíždíš kvůli každé píčovině.Jinak pravda je taková že pomoc pár haiťanům ti neuškodí, ani nepomůže (max. psychicky)a to jediné je opravdu důležité. Já osobně na ně přispívat nebudu, neboť pár studní navíc oněm haitským primitivům IQ nezvýší, vládu nezpevní, nevybuduje turistický ruch a moderní průmyslové zázemí, neboť tohle všechno zvládnou jedině celé týmy špičkově vybavených expertů což je finančně nákladnější než milion studní.Co budou mít s pár studnami, když je tam jánevímkolik lidí negramotných a tudíž primitivních a tudíž – jelikož jsme v jednadvacátém století – odsouzených k ponížení? Nehledě na to, že nikdo a nic nemůže zaručit bezpečnost těchto studen neboť kontaminace je vždy možná a něco mi říká, že jedna studna za 130 000 bude jen a pouze dvanáctimetrová díra v zemi a jinak ani hovno na víc. V boji s cholerou to pomoci sice může, ale ani nemusí a pokud je římskokatolická církev pořád římskokatolickou církví, stejně jejich populaci vygumuje AIDS.A i kdyby tento projekt zachránil aspoň ubohých pár tisíc lidských životů, tak co s něma bude? Budou žít v ponížení a chudobě, oblbováni, prodáváni a tyranizováni neboť Haiti se na úroveň Dominikánské republiky nedostane dřív než za 50 let. A to budou ty tisíce lidských životů stejně v tahu.Ach, jak jsem rád že žiji v moderní evropské informační humanosekulární říši. Zde je krásně vidět, že jen a pouze vědění vede k opravdu bohatému životu, že jen vědění je tím bohem, kterého lidstvo opravdu potřebuje. A vědění je Luciferův dar!!!

 29. @warhammer: Je vážně úžasné sledovat, kolik toho lidé nakecají jen aby sami sobě zdůvodnili, proč nepomoci… No tak si najdi projekt, který ti připadne smysluplný a přispěj na něj, máš-li potřebu pomáhat, ale tento konkrétní projekt ti nelíbí. Pokud chceš podporovat vzdělání, dobrá je třeba ta sluneční škola v Nepálu na kterou taky přispívám (http://www.suryaschool.org/).Mimochdem, když už jsi to načal: Kam hodláš své vzdělávání nasměrovat? Už jsi pohnul s tou angličtinou?

 30. Jo, a průměrná hloubka vrtu je 60 metrů, razí se to do skály. Takže nic, co bys za pár korun vykopal na zahradě.

 31. warhammer

  Pro Kojot:No já sice teď nemám nijak OK finanční situaci, takže jedinou dobročinnou věc, kterou v podlední době dělám, je rozdávání drobáků bezdomovcům, ale říkal jsem si že v budoucnu budu podporovat spíše lokální (tedy asi Jesenické) popř. globální (to už nevím jaké) projekty ochrany přírody.Jinak jsem v novinách četl rozhovor s jedním z těch lidí okolo akce Praga-Haiti a ten tam mluvil o znásilňování žen v prozatimních táborech a neochotě tamních úřadů ke zefektivnění "bělošské" pomoci atd. a celkově si myslím, že by se tam spíš mělo nejprve dostat víc vojclů aby se to tam hodilo do klidu a aby byly snáze zorganizovány karanténní akce na zvládnutí té epidemie. A teď musím spěchat takže bych si dovolil dopsat tento koment později.

 32. warhammer

  Pro Kojot:Ti vojáci budou potřeba při střežení pomocných táborů, skladů potravin atd. protože se tam začíná také moc rabovat a to nikomu už vůbec nepomáhá. Navíc musí někdo hlídat běžence, aby se z karibské oblasti nestalo jedno velké peklo cholery. Oni tam sice už pomocné síly jsou, ale zjevně málo jinak by se tam neděly ty hnusárny v takové míře v jaké se tam dějí. K těm studnám – je sice pravda že jsem řiposraný kretén když jsem si myslel že ty studny budou jen dvanáctimetrové, ale to nic neměnní na tom, že až na venkovské oblasti jsou osamělé studny k ničemu – nikde totiž není nějaký centrální čisticí a dezinfekční bod, studny nejsou propojeny tudíž přijde-li jedna o vodu, tak tu vodu prostě mít nebude a navíc půjdou snadno kontaminovat. Lepší je podle mě gigantická investice do celkové rekonstrukce celostátní vodovodní sítě, pokud tam pojem vodovodní síť znají, jako že asi jo ale beztak z pohádek pro zbohatlíky. Toto by haitskou populaci opravdu spasilo pokud by tedy nepřišlo další mega zemětřesení. I když pravdu máš v tom, že několik studní je pořád lepší než žádná studna a ta cholera musí být zlikvidována co nejdřív, protože to, co Haiti nejen spasí, ale aji posune o level výš, je turistický ruch (a k tomu je zapotřebí hodně developerů, byznysmanů, obchodníků a samotných turistů, přičemž tito lidé se na Haiti dostanou jen když tam bude klídek, což tam zatím teda není).PS: Na angličtinu jsem se zatím vykašlal, ale možná pojedu v blízkém budoucnu na roční brigádu na Nový Zéland tak tam by se popřípadě o nějakém pokroku vpřed dalo i uvažovat:)

 33. @Warhammer: No vidíš, to já třeba pokládám rozdávání drobáků bezdomovcům jako jeden z nejbezúčelnějších způsobů pomoci. Povětšinou jsou to alkoholici a prochlastají to. Ale občas udělám něco jiného: U Billy, kam chodím nakupovat, bývá takový žebrák, a já mu vždycky, když tam je, koupím tři rohlíky a kus sýra nebo paštiku 🙂 Ano, podporovat naše životní prostředí je fajn záměr.Co se studní týče, oni je kopou v odlehlých oblastech, kde jinak lidi musí chodit nevím kolik kilometrů k řece. Takže to fakt smysl má. Jistě, velká investice do haitské infrastruktury by byla super, ale to je mimo současné možnosti. A je lepší dělat menší věci než nedělat nic. Jo, ta cholera už je na ústupu, ale pochopitelně ne díky studním.S angličtinou držím pěsti. Záměr s brigádou na Novém Zélandě je výborný, znám lidi, co tam takto byli, a velice si to chválili.