Frater V∴D∴ (Ralph Tegtmeier): Praktická sigilická magie (recenze)

Na sklonku minulého roku spatřilo světlo světa dlouho očekávané české vydání “malé velké knihy“ Ralpha Tegtmeiera Praktická sigilická magie. Často se stává, že hodně očekávaný počin tato očekávání posléze zklame – toto však naštěstí není ten případ.

Frater V∴D∴ (Ubique Daemon ∴ Ubique Deus ∴, Démon ve všem, Bůh ve všem), vlastním jménem Ralph Tegtmeier (1. 11. 1952), patří k nejvýznamnějším současným evropským mágům, spolupodílel se s Peterem J. Carrollem na chaosmagické revoluci v soudobém magickém myšlení, byl členem řádu Thanaterótových iluminátů (IOT), s nimiž se ovšem nerozešel úplně v dobrém, je členem řádu Fraternitas Saturni a především propagátorem pragmatické magie. Navíc se velmi dobře orientuje ve filosofii i přírodních vědách, výsledkem čehož je dosti střízlivý postoj k věcem magickým, jak soudím z obsáhlého (třináctistránkového) rozhovoru, který s ním vedla Šárka Sedláková a který obohacuje tuto prakticky zaměřenou monografii o filosofický rámec, v němž se například z první ruky dozvídáme, jak je to s magickými modely a metamodelem, dále pak o úskalích spojených s postmoderní filosofií, o konceptu pragmatické či “ledové“ magie a mimo jiné také nějaké drby o Peteru J. Carrollovi a o tom, jak to doopravdy bylo s legendární “ice war“.

Následuje vlastní pojednání o sigilické magii. Sigilická magie patří k nejúčinnějším a nejekonomičtějším magickým disciplínám vůbec. Do značné míry rezignuje na komplikované rituály, nevyžaduje skoro žádné rekvizity, není závislá na světonázoru a dogmatech a díky své jednoduchosti je snadno a rychle osvojitelná. Pokud se magii věnujete, možná si myslíte, že o sigilech víte všechno, to však rozhodně nemusí být pravda. Jedná se sice o principiálně velmi jednoduchou magickou techniku, ale i pravidla šachu jsou v podstatě jednoduchá, přesto však jen málokdo umí třebas i jen standardní zahájení, o koncovkách ani nemluvě. Není proto od věci poučit se od zkušeného praktika a svou práci zdokonalit. V knize se samozřejmě dočtete o základech slovní i obrazové sigilické techniky a o mantrické metodě, ale také o různých modifikacích těchto metod, o tom, jak je aplikovat, jakými způsoby sigilum “odpálit“, jakých chyb se vyvarovat a mnoho dalšího. Kromě toho se čtenář seznámí se dvěma různými způsoby, jak vytvořit spareovskou “abecedu přání“ a jak s ní pracovat, dále pak o úskalích i přínosech práce s “atavistickou nostalgií“, o tvoření sigil na základě planetárních čtverců a konečně i s úvahami o tom, jak to vlastně funguje, které jsou ovšem dle mého názoru nejslabší částí knihy – přinejmenším na mě příliš věrohodně nepůsobily. Ale to je detail, protože důležité je, že to funguje. Na knize je sympatické především to, že není “ukecaná“ – jde k jádru věci, tj. k magické praxi, a od svého prvního vydání v osmdesátých letech v podstatě nezastarala.

Komu Praktickou sigilickou magii doporučit? Pro čtenáře zabývajícího se snad jakoukoli formou soudobé magie je to bezpochyby povinná četba. Popsané techniky může stejně dobře použít chaosmág, thelémita, hermetik, městský šaman či třeba novopohan – a vlastně kdokoli, kdo má dostatečně otevřenou mysl na to, aby této technice dal šanci. Jak říká autor: “Experimentujte, experimentujte, experimentujte! Důkazem pudingu je jeho poživatelnost a žádná teorie nepředčí ani o píď praktickou zkušenost…“

Kniha je, jak je u nakladatelství Vodnář dobrým zvykem, kvalitně provedena (několik sazečských nepřesností jí velkoryse odpouštím), je vytištěna na dobrém papíře, obálka se vydařila a ilustrace Rudolfa Schimery jsou báječné a skvěle doplňují obsah knihy. Myslím, že Schimerův výtvarný vývoj vede jednoznačně správným směrem – z některých jeho předchozích prací jsem byl občas poněkud v rozpacích, ale tentokrát jsem byl jen upřímně nadšený. U některých knih se mi stává, že si říkám: Jen zabírá místo, kdybych ji měl v elektronické podobě, bylo by to praktičtější. Toto není ten případ – Praktická sigilická magie je kniha, kterou budete mít rádi vytištěnou.

Poznámka jazyková: Vydavatelé knihy se rozhodli změnit zaužívaný, leč gramaticky chybný, výraz “sigilární“ na česky správné slovo “sigilický“. Stejně tak není správně “archetypální“, nýbrž “archetypický“. Mají mé uznání. Měnit zaužívané zvyklosti vyžaduje kus odvahy. A já přidám svůj návrh na opravu jiného zaužívaného pojmu, jímž je překlad názvu řádu IOT – “Illuminates of Thanateros“ jako “Ilumináti z Thanateru“. “Thanateros“ vznikl spojením jmen “Thanathos“ (“Smrt“) a “Eros“ (“Láska“). Je zjevné, že Thanateros není místo, tak jako Thanatos a Eros nejsou místy, ale bytostmi. Spojka “of“ zde tudíž neznamená “z“, ale druhý pád. IOT jsou dle mého názoru jednoznačně “Thanaterótovi Ilumináti“. Pokud se mýlím a Thanateros je místo, dejte mi prosím vědět.

Frater V∴D∴ (Ralph Tegtmeier). Praktická sigilická magie. Praha : Vodnář, 2010. 107 stran. Cena od 152 Kč.

komentářů 26

Filed under Recenze

26 responses to “Frater V∴D∴ (Ralph Tegtmeier): Praktická sigilická magie (recenze)

 1. Catalessi

  Díky za chválu, po čase jsem zaskočila a vidím právem.Ad. Ilumináti z Thanateru, mně se to takto líbí víc, "z" se nepoužívá jenom jako místopisná spojka, ale cítím to jako složení Z NĚČEHO, Osvícení Erótem i Thanatem, a využívá to právě tu místopisnou majestátnost spojky "von" (možná za to mohou mé germánské geny:-), ale hlavně jsem se dívala, jak překládají civilizovanější země a tady máš ty Němce. http://de.wikipedia.org…hanateros ). Nechám si ještě Tvou variantu projít hlavou, inovátore… jak jinak :-).

 2. @Cat.: Rádo se stalo, ta kniha si chválu zaslouží. Pokud by "z" mělo být ve smyslu "složení z", pak by to muselo být "Ilumináti z Thanateróta", nikoli "Thanateru". Navíc je zjevné, že u takové složeniny utvořené ze dvou jmen je opravdu třeba slovo skloňovat podle druhého jména. Ale klidně to prober i s nějakým jazykovým profíkem, já jsem přeci jen amatér a spoléhám hlavně na jazykový cit.

 3. Catalessi

  Vždyť Ti to píšu o těch Němcích a úzu překládání IOT do jiných jazyků, což jsi zcela v komentáři pominul – jazykový odborník je kapacita, o tom žádná :-))), ještě však máme zadán posudek, který snad již co nevidět bude – je to tak jak jsem říkala, sigilickou magii si pan profesor obhájí :-).

 4. Cat., já to nepominul, já to přeci jako možnost uznal! 🙂 Jen v tom případě nemůže být "z ThanaterU" ale "z ThanaterÓTA", protože "Erós"->ě. pád "Eróta" a nikoli "Eru" a protože když máš takovou složeninu, je třeba ji skloňovat podle její druhé složky, musíš respektovat obě jména.

 5. Nojo, to je fakt, s tím skloňováním. A skoňováním 🙂 Tohle je tedy dost pokleslý případ, ale původně jsem četla Tři mušketýry (i po 20 a ještě po 10 letech) ve starém vydání ještě z 19.století (stránky se už občas lámaly) a tam byla Aramis skloňován Aramida, Aramidovi, Aramide! Kdežto v pozdějších zpracováních mu říkají Aramisi. A Athosi – nikoli Athe. Co si o tom myslíte?

 6. Archetypální a archetypický… to nedokážu odhadnout, jestli sena to zvykne rychle, nebo těžko.

 7. Catalessi

  Liška: Mno, nevím, zda pokleslý, ve sborníku Ixaxaaru jsme byli první, kdo psal Ilumináti z Thanateru, vlastně jsme s tím přišli v devadesátkách, kdy to tady ještě nikdo neznal a nikomu to nevadilo. Měli jsme to zažito víceméně jako komunita. Pokud zprostředkovávám tyto knihy, většinou myslím na tuto komunitu, kde mám kořeny, proto tak jaksi automaticky předpokládám, že to lidé vezmou, jako já v podobných případech beru práci lidí, kteří jsou ochotni tomu svůj čas věnovat.Archetypální=archetypický, tím jsem si zcela jista, ačkoliv i kolem tohoto se vytbořil mýtus, že se jedná o dvě odlišné věci, lidé jsou zkrátka úžasní.

 8. Catalessi

  Kojot: Janečkové, která dělala korektury Junga a rovněž i jazykové poradenství v mojí edici, to nevadilo – je to redukce, jedná-li se o složení 2 slov (novotvar), která nestojí samostatně, je tedy možné se od úzu odklonit (novotvar přeci!) a redukovat slabiky za účelem snazší výslovnosti. Ad. jazyková citlivost, je to věcí dojmu a o dojmech lze zejména na internetu diskutovat až do flamu, víš sám. Ale každopádně opakuji, díky za Tvůj názor a recenzi, tak nějak jsem si to představovala.

 9. @Liška: Jaké je správnější skloňování jmen Aramis a Athos fakt netuším, obojí mi připadá jako možné.@Catalessi: No jo, ale není to vlastně totéž, jako ta záležitost se selovem "sigilární"? To bylo také takto uvedeno do podvědomí 😉 Mně prostě připadá "z Thanateru" jako zavádějící, sugeruje to nějaké místo nikoli entitu. A já vnímám Thanateróta jako (symbolickou) entitu. A otázka: Věděla paní Janečková, že Thanateros je symbolická entita a ne místo? Toť totiž otázka.

 10. Catalessi

  Paní J. to věděla a ví:-), za chybu to nikdy nepovažovala v žádné ze 3 knih – narozdíl od sigilární, kde prskala už hned u Carrolla. Já mám takové kritérium, že mám-li se rozhodnout ze dvou variant, vyberu snáze vyslovitelnější a umožňující lepší artikulaci – ve stresu se totiž blbě vyslovuje, viz deklamační magie :-). BTW jsem se třeba ještě mezi publikujícími a vydavateli setkala s kritériem vnitřního rytmu, pěkná byla perlička, že Sét s dlouhým é je "jako když pes sé*e" 🙂 a následná aplikace občanské neposlušnosti přepisovat krátce, proti pravidlům. Ale to už jsme zas u těch dojmů.

 11. No, navrhuji to převést na odbornou úroveň. Napsal jsem Philu Hineovi toto:—Dear Phil,I’m concerned with a problem of the correct translation of "Illuminati of Thanateros" to Czech. Since the nineties we are using translation "Ilumináti z Thanateru" which implies that "Thanateros" is something like a place. Czech conjunction "z" should mean "from (some place)" or "formed from", "fabricated of". I thing, that this translation is wrong. So my question is: Is "Thanateros" (symbolic) entity and "of" means something like "Illuminates that belong to Thanateros" or "Illuminates that avow to Thanateros"? or is "Thanateros" something like a place from which Illuminates are or a "material" from which they are formed?Thanks a lot,Jaroslav —Až mi odpoví, obrátím se na Ústav pro jazyk český. Pak k tomuto problému napíši zvláštní článek.

 12. Catalessi

  To se mi líbí! :-)Máš to pěkně naplánované, ještě schází, že na závěr bude kontaktována Policie České republiky a viníci budou zastřeleni… :-))

 13. Bezpochyby. U zdi. Jménem ThanatERÓTA! 😀

 14. Včera jsem jel tramvají z Arbesáku k Andělu. Přeslechl jsem hovor dvou krásných holek: "Často chodím na blog ke Kojotovi. Píše skvělý recenze". Musel jsem Ti to napsat.

 15. @D.n.: No to mě samozřejmě velice těší! 🙂 Díky za zprávu.

 16. Já bych se s dovolením přidal ke Kojotovi, a skloňoval to podle Eróta, to první mi znělo (protože jsem neznal kontext) jako Osadníci z…Tuhle jsem si ověřoval skloňování, když jsem psal zvolání, v článku http://cs.wikipedia.org…s_z_Rhodu

 17. warhammer

  Pro Kojot:Jo, no, když jsem poprvé četl Liber Null a Psychonaut, také mě přišel divný rozpor mezi Carollovým tvrzení o Thanatových/Érotových Iluminátech a samotným překladem Ilumináti z Thanateru.Ale je to jen taková zajímavá podružnost.

 18. Catalessi

  Takže můj poslední komentář k tématu: skloňování jmen institucí – Thanateros – hrad, Thanateru – hradu.Tolik páteční telefonát s Ústavem pro jazyk český.

 19. Catalessi, jsem si téměř úplně jist, že Thanateros není instituce, ale entita. Nicméně počkám, jestli mi odpovídí Phil Hine. Předpokládám, že jeho vysvětlení, co je pojmem "Thanateros" myšleno, bude validní. Můžeš ostatně můj zde zveřejněný dotaz přeposlat i Tegtmeierovi. Až bude jasno, co měli IOT pojmem "Thanateros" na mysli, bude mít smysl obrátit se na ÚJČ.

 20. Catalessi, jsem si téměř úplně jist, že Thanateros není instituce, ale entita. Nicméně počkám, jestli mi odpovídí Phil Hine. Předpokládám, že jeho vysvětlení, co je pojmem "Thanateros" myšleno, bude validní. Můžeš ostatně můj zde zveřejněný dotaz přeposlat i Tegtmeierovi. Až bude jasno, co měli IOT pojmem "Thanateros" na mysli, bude mít smysl obrátit se na ÚJČ.

 21. Vysvětlí mi někdo, proč se každý, kdo chce dělat cosi magického, musí pojmenovat jako Frater…něco?:) Jinak vždy když slyším o těch všech řádech, vzpomenu si na Eca a "duchovní rytířstvo", a ne snad, že by mi to jakkoliv vadilo. Jen jsem asi založený jinak.

 22. Allegore, ne každý, kdo chce dělat magii, ale ten, kdo chce dát najevo, že je členem nějakého více či méně obskurního (někdy možná i fiktivního) "bratrstva", čili magického řádu či spolku. Případně se cítí být spřízněn s nějakým společenstvem. Konec konců i křesťané se někdy oslovují "bratře" a "sestro" i když nejsou členy řádu. Takže nejde primárně o magii, ale o příslušnost k něčemu.Frater U.D. je členem Fraternitas Saturni a byl členem IOT. Ke kterému řádu z těch dvou to jméno náleží sice nevím, ale předpokládám, že je použil v obou případech.

 23. Já to chápu, zaráží mě ta obřadná latina. Ale pro mě za mě:)

 24. Obřadná latina zní hezky. Zvláště, když si za "frater" nebo "soror" dáš nějaké latinské jméno. A navíc české "bratr" či "sestra" evokují křesťanská společenství. No, a hlavně je to taková milá tradice a je to pompézní, což dělá mágům dobře :-)))

 25. Právě v tom jsou mágové, hermetici a vůbec "okultisté" zajmavou sortou lidí: Všechna ta obřadnost, pompa, okázalost, určitá uzavřenost, představují svět sám pro sebe, hru s vlastními pravidly.

 26. @Allegor: http://www.kojot.name…n-eseje.php 😉