Luboš Kropáček: Duchovní cesty islámu (recenze)

Islám je v současné době často diskutovaným tématem, především jako hrozba euroamerické civilizaci. Diskuse tohoto typu vedou obvykle ke zjednodušování, černobílému vidění a opomíjejí mnohé, co je s tímto nejmladším velkým abrahámovským náboženstvím spjato. Proto mne velice potěšilo, když jsem zjistil, že znovu vyšla jedna ze zásadních českých knih o islámu, jíž Kropáčkovy Duchovní cesty islámu bezpochyby jsou.

V žádném případě nechci, aby tato moje recenze vyzněla jako obhajoba neblahých fenoménů, které jsou s islámem spjaty a skutečně je nelze “odvysvětlit“ poukazem na mimonáboženské příčiny, jak se občas děje. Nicméně by bylo rovněž chybou pokládat islámskou kulturu za ryze barbarskou a upírat jí myšlenkové bohatství, což se bohužel často stává. Bylo by to stejné pochybení, jako poukazovat na barbarskost inkvizice a pomíjet přitom Sixtinskou kapli či vrcholná díla středověké scholastiky.

Jak naznačuje již název, nezaměřuje se Kropáčkova kniha na soudobou politickou podobu islámu, i když i té je tam věnován prostor, ale na islám jako náboženskou nauku, jako na soubor duchovních cest. Jedná se tedy o přehledovou publikaci religionistickou, nikoli politologickou. Seznámíme se zde proto se vznikem islámu v návaznosti na judaismus, křesťanství i předislámská arabská náboženství, shrnutím Koránu a jeho specifik, se sunnou (tradicí), která v sunnitském islámu tvoří vedle Koránu druhý věroučný základ tohoto náboženství, s věroukou samotnou, s povinnostmi muslima, s islámským právem, etikou i s velmi inspirativní islámskou mystikou. Kromě srozumitelného vyjasnění rozdílů mezi sunnitským a šíitským islámem se čtenář seznámí i s nejvýznamnějšími islámskými sektami. Pozornost je věnována i dějinám islámské civilizace, jejím reáliím, vztahu islámu a křesťanství a kniha stručně pojednává i o islámu ve dvacátém století, i když v tomto směru je vhodné doplnit informace například četbou knih dalšího význačného českého orientalisty Miloše Mendela.

Autor svůj text prokládá řadou citací Koránu, hadíthů (tradovaných Muhammadových výroků), islámských učenců, mystiků i básníků. Kniha tak jde do hloubky a navzdory svému nevelkému rozsahu (necelých 300 stran) vykresluje islám barvitě, komplexně a nezaujatě. Čtenář si tak může uvědomit, že islám, tak jako každý rozvinutý společenský a náboženský fenomén, nelze redukovat pouze na terorismus, stínání hlav a vraždění znásilněných dcer, jakkoli i tyto fenomény k islámu bohužel také patří.

Duchovní cesty islámu jsou knihou, která by měla být čtena, obávám se nicméně, že mnoho lidí dá přednost zjednodušenému, leč důkladně zvnitřněnému, obrazu “nepřítele“ a odmítnou cokoli, co by na tohoto nepřítele mohlo vrhnout byť i jen paprsek dobrého světla. Pakliže k těmto lidem nepatříte a problematika islámu vám není lhostejná, vřele vám Kropáčkovu knihu doporučuji. V současnosti je bezpochyby tou nejlepší přehledovou publikací o islámu na českém trhu.

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha : Vyšehrad, 2011. 292 stran. 277Kč.

November.cz

komentářů 50

Filed under Recenze

50 responses to “Luboš Kropáček: Duchovní cesty islámu (recenze)

 1. Allegor

  Kdysi jsem navštívi Kropáčkovu veřejnou přednášku a působil na mě jako nejlepší odborník na Islám, co jsem kdy slyšel.

 2. Islám je primitivní sekta, která se vyklubala z křesťanství. Má pouze jidinou cenu, a to že vítězí tam, kde degeneruje lidská kultura. Funguje jako virus, který dává jasně najevo, že lidská kultura onemocněla. Téměř před rokem jsem o tom něco napsalhttp://lucifer.bloguje.cz…lam.phpIslám nepřinesl nic jiného. Jistou dobu parazitoval na na kultuře a poznání kultur, kterých se zmocnil. Drtivá většina tehdejších filosofů a vědátorů pocházela odjinud a byla poislámštěna. Není v tom nic, z čeho by mohlo lidstvo čerpat nějaké poučení. Pouze to, že když se podobný parazit rozšíří, tak by mělo začít přemýšlet, kde udělalo chybu.

 3. á proposIslám je zvrácený už jenom v tom, jakým způsobem se chová k ženám. To je tak nebetyčná zvrácenost, že jakákoliv další debata na toto téma je naprostou ztrátou času ];-)

 4. L

  Presne v tomhle duchu jako Lucifer se nese veskere odsuzovani islamu…papouskovat co se vsude pise, to je lehky, precist si neco vic, to uz ne…

 5. vera

  Přesně tak. Lucifere, víte toho pramálo. Protože co je zvráceného na tom, že islámský muž se musí postarat o svou islámskou ženu v dobrém i zlém – on ji nemůže opustit kdykoliv se mu zamane, jako to dělává evropský muž. Pravda, islámská žena se musí chovat jako žena – ale za to dostává úctu a zájem, o jakém se nám evropským ženám jenom zdává. Excesy jsou všude- pokud vím, tak zákon proti domácímu násilí je v evropském právu, není-liž pravda…

 6. Viz poslední odstavec této recenze… Asi nemám, co bych dodal.

 7. Spiritualista

  Kritika islámu může být ostrá, a přece ne povrchní. Doporučuji si kromě Kropáčka přečíst: Ibn Warraq "Proč nejsem muslim". Je to i v češtině. Nekompromisní, leč fundovaná kritika. Pro vyváženost.

 8. Pavel

  Komentář pana Lucifera je krásným dodatkem článku, jako ukázka černobílého přemýšlení. Souhlasím však se vztahem mužů a žen, byť ten nesouvisí ani tolik s Islámem, jako s místní tradicí, jako ani zvyky a postavení žen ve středověké Evropě nebylo dílem Křesťanství. Mám s tím však bolestivé zkušenosti, když mě jedna muslimka tvrdě s nevýslovnou silou udeřila pěstí. Přesto nepovažuji tento bolestivý incident za důsledek negativní podstaty Islámu.

 9. Pavel

  Jinak velice děkuji za recenzi.

 10. vera

  A čímpak jste si to zasloužil, to by mě zajímalo… Tak nereagují ženy týrané a bezmocné, viďte:-) Myslím že islám není degenerací společnosti, jenom je jiný – tak jako je jiná rodová společnost, ze které vyšel. A jeho ekonomickou stabilitu můžeme i trochu závidět 😉

 11. Allegor

  No, všem ženám bych přál, aby si to nejdřív vyzkoušely, ono by to polovinu z nich rychle přestalo bavit. Přeci jen, když vás dámy někdo znásilní, tad vám budou psychologové poskytovat pomoc a chránit vás při nervovém zhroucení, v takovém Kurdistánu nebo na středním východě vám poskytnou pár šutráků do hlavy a hotovo. Ne, islámská společnost, a teď nemyslím islámskou mystiku, v pravdě není humanistická.

 12. Kdysi jsem viděl dokument o islámských teroristech ,kteří unesli dopravní letadlo francouzských aerolinek (rok a podrobnosti si nepamatuji). Když si únosci uvědomili ,že je na palubě letadla mezi cestujícími také spousta muslimů ,navrhli jim aby letadlo opustili. Jeden z muslimů ,starší muž ,se zvedl a promluvil za ostatní. Sdělil únoscům ,že všichni přítomní muslimové vystoupit odmítají a chtějí zůstat s ostatními cestujícími. A to jsou ty dvě tváře islámu ,na jedné straně fanatický terorista ,na straně druhé slušný člověk ,který je ochoten riskovat pro ostatní. Islám není ani čiré zlo ,ani čiré dobro. Všechno záleží na lidech. Totéž by se ale dalo říct i o křesťanství ,o pohanství atd.

 13. A. S. Pergill

  Vero, nemáte pravduIslámský muž se nemusí "postarat o ženu v dobrém i ve zlém". Stačí mu říci třikrát "zavrhuji tě" a nebo, pokud je "línej na hubu" říct "jsi třikrát zavržená" a konec, žena odchází jen s tím, co má na sobě (proto muslimky nosí pořád ty haldy šperků: pokud by je muž vykopl, je to to jediné, co jim zůstane na zajištění obživy).Totéž se týká i vysoce nerovnoprávného postavení ženy v jakémkoli soudním (islám v podstatě nerozlišuje trestní a občanské právo) sporu. A nemuslimové vůbec nejsou k případnému islámskému soudu připuštěni, jedná se "o nich bez nich". Jakákoli apologetika islámu jsou jen naivní bláboly, v rozporu s realitou, bohužel (nebo dokonce záměrná lživá propaganda). Je dobré si uvědomit, že někteří orientalisté, arabisté apod. přijali islám a nyní už nesmějí o něm psát pravdu, ale jen lži a polopravdy na jeho propagaci.Islamizaci Evropy je třeba zabránit za jakoukoli cenu, = i za cenu občanské války proti těm, kteří jí napomáhají, "ať už z blbosti, nebo za peníze". I sto milionů mrtvých v takové válce je dost přijatelná cena, protože případná islamizace Evropy by měla obětí o něco víc než dvojnásobek (hrubým odhadem).

 14. Allegor

  Postavení žen v Islámu skutečně není nikterak růžové (z právního hlediska). Samozřejmě, muž-muslim může být skvělý chlap, co se o svou manželku vždy postará, ale taky to může být pěkná krysa a nikdo mu nezabrání například v domácím násilí.Nesouhlasím s názorem, že proti Islámu je nutné vést válku. Válku je nutné vést proti narušení našich euroamerických hodnot osobní svobody.

 15. Allegor

  Dodatek: Ať už je narušují islamisté, křesťané, komunisté, nacisté nebo třeba levicoví sekulární humanisté, kteří by rádi viděli společnost s diktovanou rovností, kde není žádných utlačovaných, ale hlavně ani žádných silných a schopných jedinců.

 16. vera

  Hm, hodnot. Které nespadly z nebe, ale vyvíjely se. I křesťané si prošli kamenováním zlotřilých žen:-). A myslím, že Římané se jich také obávali jako prvku, ohrožujícího stabilitu říše. Nemohli tušit, jaký rozkvět s nimi přijde. Ani my netušíme jaký bude další vývoj. Rozpad je bolestivý, ale asi nevyhnutelný. Na nás je, co si dokážeme zachovat, a čím se dokážeme z jiného světa obohatit – to nám dodá sílu přežít.

 17. Allegor

  To je kapitulantská řeč. V Evropě a severní Americe se díky míšení různých vlivů vyvinula jistá (byť neustále ohrožovaná) úcta k člověku jako k jednotlivci. Nebudu spekulovat, jestli za ni nejvíc může křesťanství, Ockhamův nominalismus, humanistický atropocentrismus nebo cokoliv jiného.Každopádně muslimská kultura stojí proti každému individualismu v přímé opozici, stejně jako proti němu stojí komunismus, nacismus nebo sekulární liberalismus pana Bělohradského. Proto je třeba nedovolit Islámu, aby se stal v Evropě dominantní silou. Klidně s ním můžeme vést dialog, proč ne. Ale jejich pořádky tady nechci. Ať si je žijí v Asii a v Africe. Místa tam snad mají dost.

 18. Darlena

  PostojArabové?To co jsem poznala já, nad tím rozum dokáže stát.I když v tomhle případě jde o city nebo spíš POCITY.V kostce bych řekla tohle:mám z nich pocit,že ačkoliv dobře vědí že jsou u nás,že se musejí přizpůsobit,vnitřně nás neberou s otevřenou náručí.Jejich přívětivost na oko je průhledná,protože jejich nedůvěřivost mluví za ně.Podle sebe soudim tebe?Nechtějí se bavit o postavení žen,nebo když už nemaj navybranou tak se baví s primitivní odpovědí "všichni nejsou stejní,já jsem jiný!" až po Líbyi.Dokud konverzace vedla stylem já a on a naše společné sympatie,kvetlo to jak nejvíc mohlo.Pokud jsem chtěla jít hlouběji,všeobecně,cejtila jsem že jim to vadí a podle toho taky ta konverzace jela.Velmi rychle dojela.Byla jsem otevřená a neškodná a vůbec se mi to nevrátilo.Takže jsem se nedozvěděla nic nového,jenom přitakávám k těm,kteří mluví o odlišné mentalitě.Tu oni skutečně mají.

 19. O odlišné mentalitě skutečně nemůže být sporu. Já se zde stavěl proti vyhrocené polarizaci, jejímž výsledkem je neschopnost vidět i to dobré. Což mi připomíná: Často se setkávám s tím, že vše pozitivní na islámu je interpretováno jako vliv jiných kultur, případně původní arabská kultura, a všechno zlé je připisováno islámu jako takovému. Vrcholem jsou pak paranoidní bláboly o tom, že islamologové jsou skrytými muslimy, kteří islám propagují (což ve skutečnosti znamená, že o něm nepíší se záští, ale objektivně).

 20. A. S. Pergill

  To VeraS křesťany přišlo půl tisíciletí "temných století", což je termín samotných křesťanských historiků. Jakýsi rozkvět nastal až poté, co byla v důsledku vystoupení T. Aquinského, vzata částečně na milost předkřesťanská kultura a věda.Je velmi pravděpodobné, že pokud by se některý z prvních římských císařů pochlapil, důsledně vykoupil všechny křesťanské otroky a nakrmil jimi lvy (90% zpráv o mučednictví prvních křesťanů jsou pozdější fabulace, římané k nim byli, bohužel ve skutečnosti velice tolerantní), tak bychom patrně už měli stálé základny na Měsíci a Marsu.

 21. A. S. Pergill

  Chtěl bych být poučeno reálném přínosu islámu.Vše, co se nám předkládá coby "islámská věda" jsou překlady předislámské a neislámské literatury, provedené několika desítkami učenců, rozptýlených zhruba ve třech stoletích a na celé ploše islámského světa (=naprostá většina z nich někoho z těch dalších nikdy nepotkala). Jen méně než deset z nich dokázalo mimo hrubý překlad provést něco víc (třeba porovnání hlásaných filosofických koncepcí s islámem, nebo dovedení série zpráv o zatměních do své současnosti z jiných zdrojů).Celý svět islámu vyprodukoval od Mohameda dodnes řádově méně vědců a umělců hodných toho jména, než renesanční Itálie (a pravděpodobně méně než některé městské státy na jejím území). Vyjma sporného sedla na velblouda v něm nevznikla jediná technická inovace.Tak kde je, sakra, nějaký objektivní přínos islámu? Mystické bláboly neberu, na ty stačí, když se mírně vycvičená opice zhulí nebo zhoubičkuje a mlátí prackami do klávesnice. Na to islám (nebo jakékoli jiné náboženství) zapotřebí není.

 22. Pavel

  To Vera: No, když jsem se ohradil kvůli jedné malichernosti, tak začla s dotyčnou muslimkou hádka, ve které jsem byl nezdvořilý, pak přišla rána a moje ohrazení vůči ráně asi dotyčná se zmíněnou odlišnou mentalitou brala jako nesouhlas a myslím že jsem dostal ještě jednu.To Darlena: Já poznal plno velmi sympatických Arabů, kteří se chovali velice rozumně. Popravdě se ke mě moc Čechů nechovalo tak dobře jako tito lidé. Měl jsem moc hodnou českou učitelku, dále mi prodejde na burze dal se slevou krabičku vrubounů, ale na druhou stranu mi v dětství Češi ukradli odstrkovací "motorku", lopatičku a párkrát i peníze. Kamarád ve škole byl muslim a vedli jsme spolu debaty, sice to nebyl Arab, ale mohu říct, že jsme byli rivalové a párkrát si ze mě zkoušel dělat srandu. Jinak se mi velmi líbí názory Arabů, kteří zde žijí, na zdejší politickou situaci. Neznám se s nějak velkou skupinou lidí příslušejících etnikům muslimských zemí, tak si nemohu dělat nějaké tabulky a říkat kolik procent je takových a kolik takových. Plno známých Arabů je fanoušky fotbalu, mnozí jsou dost proti Izraelské okupaci Palestiny, ale není to ryzí antisemitismus a Paštůni co znám, nevím jestli je to v rámci tohoto etnika obecné, vyprávěli něco v tom smyslu, že jsou potomky Židů, ale distancují se opět od těch Izraelských. Neberte mé zkušenosti jako něco reprezentujícího celé tyto národy. Jen se přátelím s lidmi, kteří jsou rozumní, se kterými se dá bavit a kteří mají podobné zájmy. Fotbal nemám rád, ale nemyslím, že všichni Arabové jsou fanoušky fotbalu a určitě mezi nimi existují i nepříjemní, neinteligentní a fanatičtí lidé.

 23. @A.S.Pergill: Jestli chceš poučit, přečti si recenzovanou knihu. Jestli se chceš hádat, trhni si nohou. Ohledně "co by kdyby" a křesťanství: To jsou jen takové kecy zajímavé tak akorát jako námět na SF román z paralelního světa. Lze namítnout, že antická civilizace se nezhroutila v důsledku křesťanství a že kdyby barbaři křesťanství nepřijali, tak bychom si o nějakém pokroku mohli tak akorát nechat zdát. Moderní kapitalismus, který umožnil rozvoj technologií nevídaným způsobem, zase například patrně nemohl vzniknout bez protestantismu (viz Weberova klasická analýza). Hm. Ne, fakt mě nebaví diskutovat s fanatiky, tedy ani s tebou. Je to ztráta času a mlácení prázdné slámy.

 24. Allegor

  Pergill tady fakt plácá hovadiny. Islám samozřejmě není náboženství, které bych chtěl v ČR mít jako dominantní. Zároveň to ale NENÍ nějaká ideologie zla. Oni mají zkrátka svůj svět, zejména co se týče pohledu na ženy a osobní svobody, já se s nimi klidně budu bavit, jen nechci, aby mi vládli. To je všechno. A směšovat islámskou mystiku s islámským terorismem? No, úsudek nechť si udělá každý sám.

 25. A.S.Pergill

  Allegore:V žádném, a to zdůrazňuji, že opravdu v žádném, islámském státě neexistuje náboženská svoboda. Ve všech je naprostá většina náboženství postavena mimo zákon a jejich vyznavači jsou zabíjeni na potkání a vyznavači těch "tolerovaných" jsou lidmi nižší kategorie, jejich postavení je zhruba srovnatelné s postavením Židů v nacistickém Německu. V některých oblastech se to zabíjení na potkání netýká turistů; resp. se automaticky předpokládá, že jsou křesťany, tedy vyznavači jednoho z "tolerovaných" náboženství. Obávám se ale, že turista, veřejně se hlásící k jinému než "tolerovanému" náboženství nebo k ateismu by měl problémy i tak.A pokud nechcete, aby nám muslimové zde vládli, pak zpytujte svědomí, zda nechcete opravdu, tj. zda jste ochoten netolerovat jejich vládu i za cenu mezietnické války (a pravděpodobně na život a na smrt, bez možnosti nějakého kompromisního míru). A pakliže nechcete vládu muslimů opravdu, i za tuto cenu, tak se na tuhle válku aktivně připravujte, alespoň psychicky (a učte se střílet), přinejmenším proto, že "chceš-li mír, připravuj válku".A pokud se týká toho směšování mystiky a terorismu: IMHO je důležité, že naprostá většina sebevražedných atentátníků věří, že odlétne rovnou do ráje (dokonce je to podle islámu jediný způsob, jak se s jistotou dostat do ráje rovnou, bez dočasného grilování v pekle). Takže ta mystika má k terorismu velice blízký a příčinný vztah.

 26. Allegor

  Jestli je pro tebe mystika "odlétnout do ráje", pak jsi blb a nemá se s tebou ani elementární smysl bavit. Čau.

 27. A.S. Pergill

  A co je na vířev odletění do ráje po nějakém náboženském úkonu nemystického?

 28. A.S.Pergill

  Kojotekdyž se zeptáš fundamentalistického katolíka, nebo i pravoslavného, na protestanty, tak zjistíš, že je považuje za cosi blízkého pohanům. Ona ta protestantská morálka je skutečně mimokřesťanského původu a je výsledkem propašování evropských předkřesťanských tradic do křesťanské morálky. To, že jsou protestanti v jiných ohledech až teatrálně fundamentalističtí s tím může souviset (asi jako když Lenin kohosi charakterizoval, že "zakrývá pravou úchylku levou frází").Jinak je obecně známo, že římská ekonomika měla našlápnuto k manufakturám a osobně svobodným rolníkům. Bylo to vyvoláno krizí otrokářství = v podstatě vznikl nedostatek otroků a ti se navíc stále víc bouřili a v beznaději páchali sebevraždy (a navíc se ani dostatečně nemnožili). Křesťanství svým báchorečným tlacháním o posmrtné odměně za utrpení a absolutním zákazem sebevraždy masy otroků zpacifikovalo (včetně ochotnějšího rozmnožování) a otrockou práci opět slevnilo. Tím tenhle slibně započatý vývoj skončil.Křesťanství obecně a katolíci zvlášť potom opakovaně likvidovalo ostrůvky pozitivní deviace – inkvizice nejvíc řádila právě v zemích, kde se objevovaly první manufaktury a další prvky postfeudálních ekonomických vztahů (takže bylo nutno nejprve katolíky z těchto zemí vykopat a pak se v nich mohla dělat průmyslová revoluce).Jinak moje otázka byla míněna: Co konkrétního pozitivního islám (jako náboženství, jako kultura, jako civilizace) přinesl? Mystiku, jakoukoli, v této souvislosti neberu právě proto, že je to jen bezcenné žvanění o ničem. Chci něco o technologii, vědě, případně umění. Chtěl bych slyšet o nějakém islámském Aristotelovi, Leonardovi, Michelangelovi nebo třeba Galileovi nebo Wattovi.

 29. Pavel

  Co Omar Chajjám? Předpokládám že Ibn Sina jímž se evropská medicína řídila ještě donedávna by byl označen za vykradače starých pramenů apod.Taktéž oblast vojenství by asi byla přehlížena. Filosofie, mystika a okultismus, oblasti spíše subjektivního rázu, tak těch je též muslimský svět plný a přišel z nich, byť filosofii asi nebudete jako bezcenné žvanění o ničem brát, tedy nebudu dále hovořit v tomto směru. Abdulláh al-Hazred, Geber nebo Ibn Rušd by se cítili zahanbeni, ale co?Poezie je vlastně také forma žvanění a ještě zabarveného emocemi, tím padá Iráqí, Haféz a mnozí další, kteří vlastně také stejně používali slov, jimiž před nimi mluvili nemuslimové a vykrádají tedy dědictví prastaré kultury.

 30. Machi

  "Co konkrétního pozitivního islám (jako náboženství, jako kultura, jako civilizace) přinesl? Mystiku, jakoukoli, v této souvislosti neberu právě proto, že je to jen bezcenné žvanění o ničem. Chci něco o technologii, vědě, případně umění. Chtěl bych slyšet o nějakém islámském Aristotelovi, Leonardovi, Michelangelovi nebo třeba Galileovi nebo Wattovi."Třeba Al Chvarizmí nebo Ghazálí.A přinesl například algebru.

 31. Jenže to se točíme v kruhu. Jak správě poukázal Pavel a já před ním, A. S. Pergill na to vždy namítne, že to není přičinění islámu, ale vykrádáni, starší tradice atd. Cokoli dobrého přece s islámem nesouvisí. Já sice můžu namítnout, že nebýt islámu, zůstali by Arabové jen roztříštěnými kmeny a nikdy by nevznikla možnost tyto věci pěstovat, ale na to Pergill může namítnout, že jiná platforma by byla ještě lepší. Atd. Je to beznadějná diskuse. Stejně jako diskuse s kreacionistou. takže spíše pro ostatní: Islám sjednotil velké území a vytvořil platformu pro pěstování kultury, která by bez něj nevznikla, i když sama má často kořeny třeba ve zmíněné antice. Je jasné, že poznání a technická inovace nemůže být přímým produktem náboženství. Ale zde se bavíme o kultuře, nejen náboženství, a výše uvedení učenci, filosofové, básníci by bez této kultury neexistovali. To, že západní civilizace od renesance byla co se produkce géniů týče výrazně plodnější, samozřejmě nikdo nezpochybňuje.

 32. Machi

  Myslím, že informace tohoto typu se obvykle nepíší jen s cílem přesvědčit oponenta (což v případě některých skutečně ani není reálně možné), ale spíše pro "nezaujaté" čtenáře, kterým to může být ku prospěchu.

 33. Jen pro ostatní 😉 uvádím na pravou míru některá Pergillova tvrzení:1) "když se zeptáš fundamentalistického katolíka, nebo i pravoslavného, na protestanty, tak zjistíš, že je považuje za cosi blízkého pohanům. Ona ta protestantská morálka je skutečně mimokřesťanského původu a je výsledkem propašování evropských předkřesťanských tradic do křesťanské morálky." – ne, pohanům určitě ne, bude je pokládat za heretiky a úchylkáře, ne za pohany. Pravda je to naopak: Radikální protestanti označují za něco blízkého pohanům katolíky a pravoslavné pro jejich uctívání Marie a svatých. Co se týče "propašování evropských předkřesťanských tradic do křesťanské morálky" v protestantismu, tak to je opravdu velmi zdařilá pitomost. Ať se koukám jak se koukám, nemůžu ani v předkřesťanské antické, ani v předkřesťanské pohanské tradici nalézt cokoli, co by spojovalo víru ve spásu vyhrádně boží milostí a nikoli skutky, asketické rysy, střídmost co se týče života i jeho projevů atd. Fakt netuším, co má Pergill na mysli, ale už zde vypustil tolik hovadin, že to snad ani nemá smysl zjišťovat.—Srovnávání křesťanů a židů v islámských zemích s postavením Židů v nacistickém Německu je velmi přehnané dokonce i v případě teokracií. Státní vyhlazování a koncentrační tábory? Kde? Ale ano, leckde rovnoprávní nejsou. Co se týče jiných náboženství, které nepatří k "lidu Knihy": Indonésie, Spojené arabské emiráty (pracuje tam hodně hinduistů a nikdo je nevraždí), v muslimské Malajsii ovládají hospodářství Číňané, v Bangladéši je početná hinduistická menšina… Takže jak "žádný muslimský stát". kecy, kecy, kecy…Mohl bych vyvracet další a další bláboly, ale už tak mi to sežralo příliš mnoho času.

 34. Jo, a musím někomu, kdo má aspoň elementární vzdělání v oblasti náboženství vysvětlovat, že mystika není totéž co víra v něco, ale že jde o "označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat."? http://cs.wikipedia.org…i/MystikaPS: Já znám Pergilla osobně, dvě knížky jsme spolu v devadesátých letech napsali, ale dlouho jsem ho neviděl. Když teď čtu ty jeho vyšinuté komentáře, je mi opravdu líto, že takto zmagořil. Nebo byl takto posedlý vždy a já to jen nevěděl?

 35. A.S.Pergill

  Tak si ty učence shrňme:Ibn Rušd (Averroes) – patřil k "překladatelům", byť jako jeden z mála do svých spisů vnesl i originální myšlenky. Přestože měl na jedně straně duchovní hodnost, na druhé byl opakovaně pronásledován a minimálně dvakrát na poslední chvíli utekl před jistou smrtí (ostatně G. Bruno byl taky církevní osoba a bylo mu to platné, jak mrtvému zimník).Al Chvarizmí – opět jeden z mála těch učenců, kteří dokázali přidat k předislámským pramenům něco málo svého.Ghazálí – apologet islámu, minimum originálních myšlenek, spíše "islám v kostce".Omar Chajjám patří spíš do doznívající perské kultury (viz verše o víně) než k islámu.Ten Geber působil opravdu velice časně, v době, kdy původní kultura ještě tolik nezdegenerovala. Navíc není úplně jasné, které spisy jsou opravdu jeho.Takže opravdu těch jaksi významných postav je v tom islámu hrstka, jejich přínos velice často spočívá jen v tom, že se přes ně Evropa dostala k obsahu spisů, které jejich souvěrci systematicky likvidovali. Opravdu je to strašlivě málo na tak velký počet lidí a téměř jeden a půl tisíciletí, i kdybyste jich dohledali po encyklopediích v petitu desetkrát tolik (a i stokrát víc by bylo málo, a to už nemáte nejmenší šanci). Ukazuje to názorně, že je islám naprosto bezcenný.

 36. A.S. Pergill

  OdpověďProtestantismus: Fenomén "odložené spotřeby", "člověče, pomoz si sám a pánbu ti pomůže". To jsou věci, které (nebo velmi podobné) se dají najít např. v Marcovi Aureliovi a dalších pozdních antických filosofech (a dají se najít i v přdkřesťanských tradicích evropských národů, ti filosofové si to nevymysleli). "Spása na základě boží milosti" a podobné bláboly jsou opravdu jen bláboly.K tomu srovnání: Např. v Íránu za éry Chomejního nastal percentuálně větší úbytek židovské populace, než v Německu za Hitlera (byť to v absolutních číslech bylo méně lidí a většina byla vyhnána, ne zabita).V té Malajsii (a okolních zemích) se už dávno na Číňany pořádají regulérní pogromy, asi jako v Německu na Židy po nástupu Hitlera. Mezi hinduisty a muslimy jsou nejen v Bangladéši, ale i v dalších zemích permanentní konflikty se spoustami mrtvých. Totéž se týká i Indonésie (mj. konflikt muslimů a nemuslimů byl i v pozadí občanské války na Timoru a je i v pozadí atentátů na Bali). Podobné konflikty běží všude na etnické hranici islámu, která je označována za "krvavou".V těch Spojených arabských emirátech žijí nemuslimové v postavení otroků, běžně jsou fyzicky týráni a jsou i zabíjeni. Nedávno běžel v USA soud, kdy se obyvatelé nějakého takového státu spletli a svého otroka zavraždili na půdě USA (a dost se divili, že je za to popotahují).Je třeba se o islámu informovat nejen z učebnic religionistiky (mnohdy psaných lidmi s islámem sympatizujícími), ale i ze zpráv o událostech, které jsou nám buď zcela zatajovány, nebo podávány velice zlehčujícím tónem.Naštěstí máme internet, kde jsme schopni dohledat spoustu necenzurovaných informací o skutečné podstatě islámu. Doporučují např. stránky http://www.faithfreedom.org/, které poskytují asi nejkompletnější přehled, nebo jejich skromnější ale česky psanou odnož http://pravdaoislamu.cz/; aktuální zpravodajství se dá najít např. na http://www.eurabia.cz/.Lze tam najít (hlavně na prvních dvou) i velmi obsáhlé a do hloubky jdoucí materiály.Počítadlo smrtelných teroristických islámských útoků (od 11. 9. 01) je tč. na čísle 17041, a to tam spadají opravdu jen teroristické útoky a jen dobře zdokumentované (např. systematické vybíjení nemuslimu v Africe, které činí za tu dobu desítky milionů lidí, sem nespadá).Islám prostě představuje zlo, v mnoha ohledech horší a nebezpečnější než byl nacismus (o fašismu ani nemluvě). Jakákoli snaha o vytváření jeho pozitivního obrazu je využívána zručnými propagandisty s jediným cílem: Doblbnout lidi, aby nekladli islamizaci odpor, dokud by měl reálnou šanci na úspěch.

 37. Pavel

  To A.S.Pergill: Velice děkuji, po přečtení vašich komentářů si připadám mnohem vzdělanější, než jsem si myslel. Pokud jste svůj dotaz na přínosné muslimy myslel vážně, pak poněkud nechápu váš lehce demagogický přístup, který naopak připomíná snahu shazovat islámskou kulturu a nikoliv stanout tváří v tvář skutečnosti, byť jsem rád že jste s výhradami uznal alespoň nějaký přínos, byť jen z té hrstky co jsem jmenoval. Nechtěl jsem zde podávat seznam, který by byl velmi dlouhý.Klidně bych mohl říci, že mnoho tzv. evropských učenců okopírovalo ty muslimské, například astronomové. V Perské poezii je víno běžným motivem, nevím proč jste je specializoval jen na Chajjáma a dával je jako důkaz toho, že tato významná postava nepatří k těm "zlým". A co současní umělci třeba z toho Iránu? Sice díky rozmachu evropské civilizace, kolonizacím a dalším událostem muslimský svět v novověku zažívá úpadek, ale stejně existují a jsou dobří. Z vědců třeba Jim Al-Khalili, Abdel Tawfik, Loftali Zadech a další. Postav a přínosu není málo, jen nepovažuji za snadné vše a všechny jmenovat. Psát sáhodlouhé seznamy je časově náročné a ačkoliv mám rád absurditu, tak oželím dejme tomu tvrzení že keramika z muslimských zemí není jejich dílem, protože hlína i její vypalování zde bylo dříve.

 38. Allegor

  Pavle, tohle nemá cenu. On má ty svoje fašounské webíky, kde se píše pravda, zatímco všichni akademici z celého světa tvoří promyšlené muslimské spiknutí. Tak ať si v tom žije dál.

 39. Už mám těch stereotypních nenávistných výlevů akorát dost. Takže, Honzo, máš dvě možnosti: Buď na tomto weblogu od této chvíle už nebudeš "diskutovat" (ve skutečnosti nediskutuješ, ale deklamuješ) na téma islám, nebo zde už nebudeš diskutovat vůbec. Vyber si.

 40. A.S.Pergill

  Ano, tak to holt je:"Buď na tomto weblogu od této chvíle už nebudeš "diskutovat" (ve skutečnosti nediskutuješ, ale deklamuješ) na téma islám, nebo zde už nebudeš diskutovat vůbec."Takže my tady vykládáme lži a nesmysly, převzaté od propagandistů islamofašismu, a když nás někdo upozorní na to, že jsou to nesmysly, a uvede konkrétní zdroje, kde se to dá dohledat a ověřit, tak ho zabanujeme.Pokud diskuse s lidmi infikovanými islámem není možná ani na takovémto fóru, tak se opravdu nedivme, pokud se to skutečně vyhrotí někam do politického boje, eventuálně občanské války.A nediv se ani tomu, drahý Kojote, že lidé začínají mít s islámu strach, mj. právě pro nemožnost nějaké kultivované a produktivní diskuse s jeho stoupenci.

 41. Machi

  Zde je někdo infikován islámem? Většina diskutujících má evidentně velice rezervovaný postoj k islámu (snad s výjimkou uživatelů podepsaných jako Vera a L).

 42. Takže to shrňme: Pergill o sobě vlastně říká, že je plný nenávisti a pokládá se za bezcenného. Pokud je totiž někdo takto zarputile posedlý nenávistí, musí tam být nějaká projekce. Ve skutečnosti předvádí mentalitu fundamentalistického muslima, kterému právě řekli, že někdo spálil Korán. Nevidím vůbec žádný rozdíl – černobílé vidění, fanatismus, hlásání násilí… Nevidím žádný důvod, proč bych měl prostor na tomto blogu propůjčovat lidem posedlým nenávistí k šíření jejich propagandy, která nemá s kultivovanou a produktivní diskusí nic společného. A. S. Pergill na tomto blogu tímto končí.

 43. Allegor

  Mám tedy k Islámu taky dost rezervovaný postoj, ale co tady Pergill předváděl, to už je hodně za hranicí projevu inteligentního člověka.

 44. Bretislav

  Kropáček je machr 🙂Kropáček je machr 🙂

 45. Anonymní

  [41]Machi, neukazuje se prstem, to je nevychované;-) Jo,přiznávám, opravdu nemám rezervovaný vztah k islámu a muslimům. Nemůžu. Nechci. Nejsem vědec. Rezervovanost je vlastně svým způsobem štítivost – koukat na něco za sklem je v pořádku, ale co když tam to sklo nebude – co se stane s rezervovaností? Mně se to stalo – ten jiný svět se mě dotknul osobně. Pak se už nemůžeš odtáhnout. Musíš hledat klady a zápory obou světů. Něco si zamiluješ, něco odmítneš, bráníš svůj svět a hledáš jak je propojit. Prostě se snažím porozumět. Třeba i tomu, proč jsou muslimské ženy v podstatě spokojenější než ženy evropské :-).

 46. Allegor

  Nesnáším hodnocení podle toho, kdo je "spokojený". Nejspokojenější by byl člověk napojený na přístroje, které mu dodávají do těla příslušné obluzující látky, a udržovaný tak ve sladkém pasivním snění. Nebo člověk bláznivě zamilovaný, což je podobné.

 47. vera

  Zamilovala jsem si jejich čaj a vztah k času, jen tak na okraj :-). Dobře, tak tedy "spokojenější". Pak mi tedy řekněte, z čeho vzešel v Evropě boj žen za rovnoprávnost, za ochranu mateřství, hlasovací právo a tak. Z něčeho co tu nebylo, žejo, a z pocitu nespokojenosti, které to chybějící probouzelo. Je tu nějaký přesnější vědecký termín? 🙂 Chci říct, že muslimské ženy tuto naši snahu o osamostatnění se nechápou, nevidí důvod proč se tvářit, že muž není pro ženu důležitý. A není to náboženským jedem. Prostě nemůžeme pochopit vzájemné postavení a vztahy a síly v jejich rodině, dokud jsme jen rezervovaní a jen si o nich čteme.

 48. vera

  Ale chtěla jsem jen trochu nabourat slovo rezerovanost. Vono je takový nemastný neslaný, významově dost naprd, asi stejně jako "spokojený" 🙂

 49. Allegor

  Taky nemůžeme pochopit spokojeného člověka na pervitinu, dokud si o něm jenom čteme. Lidé v KLDR jsou také většinou spokojení s tím, jak je velký vůdce vede. Nehledě na to, že s tou spokojeností to tak nebude tak žhavé: Z vlastní zkušenosti vím, jak se jedna muslimka, co studovala u nás, třásla z návratu do Jemenu, kde si bude muset vzít muže, co z ní učiní de facto svoji otrokyni. A nejvíc spokojeností určitě září muslimka bombardovaná kameny.

 50. Pravdu máte svým způsobem oba, jednak proto, že islámský svět není monolitický, takže postavení ženy se v různých zemích poněkud liší. Je zjevné, že oproti západní ženě má muslimská žena omezenější svobodu co se týče možnosti volby vlastního osudu. Je obvykle pod vládou otce a pak přechází pod vládu manžela. Na druhou stranu to spoustě z nich připadá přirozené (a příjemné) a bylo by hloupé si na základě exscesů myslet, že co muslimský manžel, to tyran. Většinou to tak jistě není. Problém je, že v případech, kdy to tak je, má muslimská žena narozdíl od evropské jen mizivou právní ochranu – pokud v zemi platí šariía (pokud ne, je to jistě lepší – ne ve všech muslimských zemích platí šaría). Představa komplet zahalené muslimské ženy, která pomalu nesmí bez manžela ven ani na krok, je fakt zjednodušená. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že v rámci nám známějšího židovství také neposuzujeme všechny praktikující judaisty podle zvyků ortodoxních židů. Myslím, že tato diskuse by se měla opírat více o fakta a méně o dojmy. Tedy ani "myslimky, které znám, jsou spokojené" ani podle zveřejněných případů otřesně týraných muslimek. Nevím ale, jestli existuje nějaká opravdu solidní a objektivní analýza postavení žen v jednotlivých muslimských zemích. Ono dělat tam sociologický výzkum je asi těžší než u nás, zvláště co se mapování spokojenosti týče…