Kurt Schubert: Židovské náboženství v proměnách věků (recenze)

Duchovní cesty islámu nejsou jediným klasickým dílem, z něhož čerpají studenti religionistiky, které se dočkalo reedice. Dalším z nich je kvalitní Schubertova monografie Židovské náboženství v proměnách věků s podtitulem Zdroje – teologie – filosofie – mystika. Stejně jako Kropáčkova kniha o islámu si i Schubertovo pojednání o judaismu zaslouží pozornost nejen studentů religionistiky či teologie, ale i široké veřejnosti.

Judaismus je bezesporu pozoruhodným náboženským fenoménem už proto, že tvoří jednu z nejstarších nepřetržitých tradic na světě a je nejstarší nepřetržitou náboženskou tradicí na světě vázanou na jedno konkrétní, úzce vymezené, etnikum a zároveň schopnou udržet si kontinuitu navzdory diaspoře. Spolu s antikou je židovství nejdůležitějším kořenem evropské civilizace, z jejíž strany byl ale v dějinách také často vystaven nelítostné persekuci. Hlubší znalost židovského náboženství by proto měla být samozřejmou součástí znalostní výbavy vzdělaného Evropana.

Chce-li se přiměřeně všeobecně vzdělaný čtenář s judaismem seznámit či své znalosti prohloubit, je Schubertova kniha dobrou volbou, neboť je odborně na výši a přitom nevyžaduje předchozí specializované vzdělání. Nicméně i tento zdroj informací je třeba doplnit informacemi z dalších zdrojů, neboť se zaměřuje především na myšlenkový vývoj judaismu a méně na židovskou náboženskou praxi. Pomíjí také židovské dějiny dvacátého století, sionismus, holocaust a jeho vliv na náboženské myšlení Židů a nezabývá se současnou náboženskou situací. Je to dílo religionistické a nikoli historické či politologické. Tomu odpovídají i jednotlivé kapitoly zabývající se mimo jiné pojetím Boha v judaismu a vznikem monoteismu, pojetím člověka a hříchu, učením o andělech a démonech, magií v judaismu, mesianismem a různými očekáváními spjatými s očekáváním mesiáše, proměnami představ o posmrtném životě, židovskou zbožností, etikou a rabínskou talmudickou filosofií, náboženským uměním, středověkou židovskou náboženskou filosofií a konečně také kabalou a židovským mysticismem. To vše samozřejmě v souvislosti s mimožidovskými inspiračními zdroji, neboť jakkoli je judaismus poměrně uzavřený, jeho hranice nejsou neprostupné a vždy existoval v dějinném kontextu. Jak je patrné z výše uvedeného, kniha je strukturována tématicky, nikoli chronologicky, příslušné dějinné momenty a souvislosti jsou probírány v rámci jednotlivých kapitol. Je vhodné se proto seznámit s i dějinami Židů, pakliže se čtenář v této problematice neorientuje, doporučil bych před četbou této knihy prostudovat toto téma například na české Wikipedii, kde je velmi solidně zpracované, případně sáhnout po některé z publikací, z nichž wikipedisté čerpali.

Čtenář, zvláště pak ovlivněný povrchními a zjednodušenými názory na židovství a Starý zákon má tak možnost uvědomit si, s jak velkým myšlenkovým bohatstvím je judaismus spjat, že se v průběhu dějin vyvíjel a reflektoval měnící se realitu a nelze jej v žádném případě považovat za nějaký zakonzervovaný starověký relikt.

SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha : Vyšehrad, 2010. 286 stran. 297Kč.

Internetové knihkupectví November.cz

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kurt Schubert: Židovské náboženství v proměnách věků (recenze)

Filed under Recenze

Komentáře nejsou povoleny.