Poznámky k roku jedenáct

(předběžná koláž svatých textů)

Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Marek 13, 7-12

Abrahadabra; msta-mzda Ra Hoor Khuta.

Je tu poblíž domu rozdělení; existuje slovo neznámé. Kouzlo je zlomeno; vše není nic. Vari! Vytrvej! Cituj kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita!

Nejprve vězte, že jsem bůh války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrdě.

Vyberte si ostrov!

Opevněte jej!

Roztrušte kol válečné stroje!

Dám vám válečné stroje.

S nimi budete bušit do lidí; a žádný před vámi neobstojí.

Číhejte! Stáhněte se! Na ně! to je zákon válečného štěstí: taková bude má bohoslužba kol mého tajného dómu.

Liber AL vel Legis III:1-9

Mým číslem je 11, jakož všechna čísla těch, kteří patří k nám. Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá & zlatá je zřena vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mne milují.

Liber AL vel Legis I:60

(Abrahadabra má 11 písmen, je to Slovo magické expanze.)

Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí. A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času, avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

Daniel 7, 23-26

Já jsem válečný bůh čtyřicátých let: osmdesátá léta se přede mnou hrbí & jsou pokořena. Povedu vás k vítězství & radosti: v řeži budu sílit vaše rámě & vy budete s rozkoší zabíjet. Úspěch je tvůj důkaz; odvaha tvoje zbroj; vpřed, vpřed, síla má je s vámi; & pro nikoho se nevracejte!

Liber AL vel Legis III:46

Slibů se příliš dychtivě nechytejte; strachu nemějte kletby snést. Vy, právě vy neznáte význam toho všeho.

Liber AL vel Legis III:16

komentářů 6

Filed under Magie-mystika-víra

6 responses to “Poznámky k roku jedenáct

 1. Allegor

  Vážení přispěvatelé webu,Rozhodl jsem se řešit své problémy takovou ruskou ruletou s prášky, o jejichž účinnosti nic nevím. Tudíž si nejsem jist, přežiju-li dnešní noc. Kdybych se už neozval, tak zubatá v ruské ruletě vyhrála. Takže se tu všichni mějte fajn a diskutujte, hledejte pravdu o podstatě vesmíru:)

 2. Nu, v každém případě jsi nám to oznámil pod téměticky poměrně vhodným článkem 😉 Nuže, hodně štěstí! Já jsem kdysi takhle hrál ruskou ruletu s rulíkem, někdy o tom budu muset napsat. Pak dej vědět, jestli jsi to přežil – buď formou komentáře, nebo, v případě, že nikoli, nějakým efektním zjevením. Při té příležitosti by ses mohl zjevit i v Olomouci FIlipovi Tvrdému, ne snad, že bych si myslel, že by ho to přimělo přehodnotit jeho světonázor, ale i tak by si to zasloužil. Dobrou noc!

 3. Ruská ruleta s rulíkemZdravím! Bude mi potěšením uvítat popis této akce i na stránkách ENPSYRO! Hodně zdaru, Foxy.

 4. Allegor

  Tak, ruská ruleta s prášky dopadla tak, že jsem vyhrál, ani mi nebylo nějak extra zle:)Takže F.Tvrdý má smůlu.

 5. @QuickFox: No, abys nebyl zklamanej. Bude to ten nejpitomější tripreport všech dob :-)))@Allegor: Nu, jsem samozřejmě rád, že jsi ruskou ruletu vyhrál, ale tak mě napadlo, že bych vytvořil nějaký spolek, v němž se všichni zaváží (třeba rituálně, formou magické přísahy nebo tak něco), že v případě smrti aspoň jednou postraší Filipa Tvrdého :-)))

 6. Allegor

  Tak do toho bych šel:D:D