Poznámky k Breivikovi, rasismu a xenofobii

Častokrát se mi přihodilo, že někdo z mých “frendů“, známých (a občas i přátel) na Facebooku sdílel nějaké prvoplánově působivé nacionalistické video, jež obvykle sestávalo z ingrediencí jako slavná minulost, velké bitvy proti cizákům, smutná přítomnost, cizinci zabírající náš životní prostor a výzva k akci. Obrázky, hesla, vhodně vybraná monumentální hudba… Eklhaft! Jedno takové video, u něhož romantičtí nacionalisté bezpochyby slintali blahem, vytvořil i ten norský blonďatý psychopat Breivik. Myslím, že je na čase, abych jednoznačně a tentokrát bez jakýchkoli jinotajů a metafor, objasnil svůj pohled na tyto věci.

K Breivikovi

Nemá moc smysl, abych se obšírněji zaobíral Breivikem. Jeho čin je absolutně nepřijatelný a kdokoli, kdo se k němu jakýmkoli způsobem přihlásí (a jeden z mých “frendů“ tak skutečně učinil!), nebo jej jakýmkoli způsobem obhajuje, je zcela mimo rámec jakékoli diskuse (a já jsem ochoten diskutovat o spoustě kontroverzních věcí!) a z mé strany se dočká jen a pouze (psycho)hygienického opatření.

Myslím si dále, že je moc dobře, že Breivik působí tak charismaticky, protože se třeba aspoň někomu rozsvítí a uvědomí si, čeho jsou charismatičtí psychopati také schopni, a snad si na těch 93 mrtvých vzpomenou, až si zase otevřou nějaké to xenofobně-nacionalistické videjko na YouTube a bude jim najednou stydno je šířit… Ale asi jsem naivní…

Ještě ad Breivik a zednářství: Přesně jak jsem čekal, stačilo 24 hodin, aby se celé tragédie chopili hlasatelé konspiračních teorií a už se píše o tom, že Breivik byl zednáři a ilumináty naprogramován a bla bla bla. Zednářství pochopitelně přitahuje různé typy lidí a Breivikovi byla asi blízká romantická legenda o zednářích coby následovnících templářů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že základním étosem zednářství je osvícenský humanismus a rovnost náboženství, mezi zednáři najdeme stoupence mnoha různých vyznání včetně muslimů, a Breivikův čin lze jednoznačně považovat za zcela protikladný zednářskému ideálu podstatné jednoty lidstva. A ostatně i kdyby byli zednáři ďábelskou spikleneckou organizací usilující o světovládu, což nejsou, opravdu by byli tak hloupí, aby vyslali někoho, kdo se k nim otevřeně hlásí, aby spáchal tak odsouzeníhodný čin? Je také poněkud bizarní, že Breivik je vnímán nácky jako bílý hrdina a konspiračními teoretiky jako stoupenec “židozednářského“ sionismu…

Dosti však toho zmrda a přejděme k dalším tématům.

K rasismu

Nedávné výzkumy prokázali, že kromě černých Afričanů mají lidé v genech stopy po křížení s neandrtálci. Pokud tedy existuje nějaká “čistá rasa“, jsou to původní obyvatelé subsaharské Afriky! Jinak je samozřejmě nesmysl v intencích čistoty rasy vůbec přemýšlet, genetická podobnost lidských populací je tak ohromující, že veškeré rozdíly jsou v podstatě zanedbatelné. Včera jsem byl u babičky na obědě a přišla řeč na to, jakou bych si představoval ideální partnerku. Odvětil jsem, že je třeba, aby byla především chytrá, měla slušný všeobecný přehled a zajímala se o kulturu. A uměla česky, protože já si velice rád povídám a jinak než česky mi to moc nejde. A pak jsem dodal: Vlastně by to klidně mohla být i cizinka, pokud by uměla česky. Babička je poněkud xenofobní, takže to bylo takové mé popíchnutí. A pak jsem dodal: “A klidně by to mohla být třeba černoška nebo Asiatka, to je fuk.“

“No, ale Cikánka ne, že?“ odvážila se babička.

“A proč by ne? To víš, že mohla! Pche! Barva kůže je to poslední, co by mě zajímalo, kdyby byla chytrá, milá, pohledná a kulturní.“ (Někdy si říkám, proč já to té babičce dělám, chuděře…)

A skutečně to tak je, nebyla to jen nějaká provokace. Já prostě odmítám posuzovat lidské bytosti na základě tak bezvýznamných kritérií, jako je barva kůže nebo tvar nosu. Mě zajímá, jaký ten který konkrétní člověk je. I kdyby se některé lidské populace skutečně lišily v průměrné výši IQ, jak tvrdí některé kontroverzní studie, nemá to vůbec žádnou souvislost s lidstvím příslušníků těchto populací, jež není žádným způsobem odlišné od lidství příslušníků jakékoli jiné populace Homo sapiens. Osobně si navíc myslím, že faktorů, které ovlivňují to, jací jsme – co se týče povahy, inteligence, emocionality, společenských dovedností atd., je tak obrovské množství – geny, prenatální vývoj (včetně toho, jaké má matka v této době zvyky, např. jestli kouří nebo pije alkohol atd.), složení potravy v dětství, přírodní vlivy, druh výchovy a kulturní vlivy… že redukovat vše na “krev“ je zcela absurdní. Tudíž je také absurdní postulovat myšlenku “rasové čistoty“. Tolik tedy můj postoj k rasismu.

Ke xenofobii

Obecná xenofobie, tedy odmítání jakýchkoli cizinců, je postoj, který je z hlediska dlouhodobého přežití evropské civilizace, vezmeme-li v potaz pokles porodnosti, dost možná přímo sebevražedný. Pokud vymíráme, musíme získat pracovní síly odjinud, ať se nám to líbí nebo ne. A to i kvalifikované pracovní síly. Nicméně, na rozdíl od rasismu, má xenofobie i jistý racionální základ, spočívající ve vědomí rizika kulturní nekompatibility. A skutečně soudím, že v Evropě potřebujeme mít do budoucna Evropany. Ovšem Evropany z kulturního a civilizačního hlediska, na barvě kůže, tvaru nosu atd. nesejde. Prvky původních kultur mohou být, a měly by být!, zachovány, pakliže budou s evropskou kulturou kompatibilní – v takovém případě je pokládám za jednoznačné obohacení a kreativní impuls. Idea, která se snaží v těchto intencích pracovat, a která je mi blízká, je transkulturalismus, který je někde mezi asimilacionismem a multikulturalismem – nositelé různých kultur, aby společnost fungovala, musejí sdílet stejné jádro v podobě základních civilizačních hodnot, a současně si ponechávají kulturní svébytnost v těch oblastech, které s tímto jádrem nejsou v rozporu.

A tím se dostáváme k islamofobii. Tvrdit, že obavy z islámu jsou pouhou fóbií, tedy iracionálním strachem, pokládám popření reality. Obavy z islámu iracionální nejsou. Na druhou stranu názor, že co muslim, to potenciální terorista, a že všichni muslimové jsou stejní, samozřejmě patří do stejné třídy výroků jako tvrzení, že “Všichni Cikáni kradou.“ nebo že “Všechny socky se vyhýbají práci.“ atd. Vyhradím-li pojem “islamofob“ pro ty, kteří paušálně a bez rozlišování vnímají všechny muslimy jako nepřátele, pak tvrdím, že islamofobie je jednoznačně škodlivá, protože jediné řešení, které nabízí, je v rozporu s kulturními hodnotami, jež chce chránit (jako je evropský koncept lidských práv) a tím staví evropskou kulturu na roveň kultuře militantních islamistů. A samozřejmě ať už je budoucnost soužití evropské a islámské civilizace nahlížena jakkoli, nemůže jakýmkoli způsobem ospravedlnit vraždu, nota bene vraždu nevinného člověka. Více než kdy jindy je třeba v této souvislosti připomenout Nietzscheho slova: “Kdo zápasí s nestvůrami, ať se má na pozoru, aby se přitom nestal nestvůrou. A hledíš-li dlouho do propasti, vhlédne pak propast i do tebe.“

Závěr

Jsem člověk, kterému je úplně jedno, jaká barva kůže bude u Evropanů převládat za sto let, ale který by si přál, aby evropská kultura – třebas i proměněná, ale v základních rysech stejná – přetrvala i do 22. století. Ale i kdyby tomu tak nemělo být, je lepší, budou-li základní stavební kameny této kultury zničeny útokem zvenčí, než abychom je ve jménu obrany vůči tomuto útoku zničili sami a stali se tak nestvůrami. Vraždění nevinných je odsouzeníhodné bez ohledu na ideu, v jejímž jménu je pácháno.

komentářů 28

Filed under Úvahy a postřehy

28 responses to “Poznámky k Breivikovi, rasismu a xenofobii

 1. Poznámka:viz komentáře pod tímto článkem:http://zpravy.ihned.cz…-ted-zemruSmutno je mi z toho, takový bezmocný vztek nebo co…

 2. Tos napsal moc dobře, díky. Minulý týden jsem si četl Goulda, "Jak neměřit člověka", o všech těch kraniometriích, Gebineauovi a tak dále (včetně zneužívání IQ testů) a bylo mi z toho zle.Letos jsem zjistil, že mám předka buď z Kamerunu, nebo Eritreje / Etiopie (on sám to nevěděl), nedávného, 1696 – 1871, což je báječné; kdybych byl emerický WASP, asi bych teď "z černocha" dosti mřel.

 3. Jo, díky, no. Je mi z toho tak nějak na nic. Samozřejmě z toho masakru samotného. A taky z těch lidí, kteří se k tomu vyjadřují slovy "Neschvaluji to, ALE…" A jsem naštvaný, že si to lidi budou spojovat se zednáři. A vůbec. A neznáš nějakou svobodnou sympatickou česky mluvící černošku, která by stála o Kojota? ;-)Fakt, já prostě nemám slov. A přemýšlím, jestli to všechno (nejen ultranacionalisty, ale i neoliberály demontující sociální stát) evropský étos ustojí, nebo to všechno půjde někam do prdele…

 4. petr

  mě na tom zajímá to,že to je projev rostoucí agresivity uložené řekněme v nějaké kolektivní myslijako blesk sjede potom výboj agresivity do nějakého člověka a ten nemůže jinak,než jednat agresivněnikdo není imunní,jen někdo je náchylnější někdo méněprojevená agresivita má pak tendenci násobit se v dalších lidech(zabil někoho?je to zmrd,pojďme ho zabít taky)závěr:chci-li být imunní vůči agresivitě,měl bych ji na sobě zkoumat,dokud je ještě ve zkoumatelném stavu,jednat s ní,dokud se dáprotože až budu doběla rozžhavený honit nějaké zmrdy po městě,to už bude pozděkrásné časy@…………….

 5. SouhlasNaprosto a plně souhlasím. A k čistotě rasy:Nejchytřejší pejsci bývají voříšci. Jakmile je něco příliš čistokrevného, jsou s tím problémy. A platí to nejspíš pro veškerý život na této zemi.

 6. "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." ( http://en.wikiquote.org…mond_Tutu ) – Musíme doufat; neboli neposrat se.Tedy, kamarádek mám mnoho, ale takovou ne. Budu na to myslet, třeba nějakou potkám. – Já napočítal už aspoň 15 národností (ve své krvi).

 7. No, tady už nejde o neutralitu, tady jde o skryté sympatie a to mě fakt děsí. Takový ten podtón ve smyslu "oni si to zasloužili". Už jen hlasy typu: "Koukněte na tu fotku, copak to je nějaká Norka?" Před čtrnácti dny jsem si v Levných knihách koupil komentované Goebbelsovy projevy, myslím, že bych si je měl co nejdřív přečíst, abych lépe porozuměl temným strunám v duších některých lidí, na které tento kníže propagandy tak umně brnkal… Někdy je třeba pohlédnout do propasti – a vydržet ten pohled, kterým ta propsast vhlédne do člověka…Jinak, ať to odlehčím, ty máš, Mirku, tolik známých, že bys vlastně jako dohazovač klidně fungovat mohl 😉 Zamysli se nad tím. Skvělá kariéra a dnes už bys ani kvůli tomu nemusel obcházet vesnice, stačilo by párovat lonely hearts na Facebooku 🙂

 8. oxymoron

  Obavam se, ze bude mit hodne skrytych sympatizantu i mezi temi , kteří se tvari jako tolerantni. A bude mit nejspíš i následovníky. Co me však zarazi je fakt, ze ikdyz ten strelec avizoval dopredu svůj umysl, tak patricne organy nereagovaly vcas. Jinak problemem není jak rikas barva kuze , ale „vetsinove“ chovani některých „ras“ (zamerne nepisu kultur). Je dost prikladu, kdy i od mala vychovavane dite nezapre vzorce chovani sve „rasy“. Nekde jsem cetl , ze z duvodu nizsi inteligence a neschopnosti zodpovedne pracovat se na africkem kontinente nikdo nehrne stavet vyrobni podniky. A jak sam vis, tak tyto informace jsou obecne prijimany jako snadno vstrebatelne pro populaci , která se citi ohrozena na svých jistotách a jina etnika bere jako konkurenci. Tady osveta asi prilis nepomuze. Jen dobra zkušenost muze presvedcit, ze jina „rasa“ není nebezpečí, lec i tak to bude spise o osobnosti nez o rasismu. Je to videt na detech ve skole, kdy kolektiv naprosto v pohode prijme dite jiné barvy pleti. Osobne mam zkušenost s detmi z Dubaje a s klidem mohu rict, ze v porovnani s ceskymi detmi stejného veku se zacaste projevuji jako osobnosti flexibilněji pouzivajici svoji inteligenci.

 9. Allegor

  Dokud budou představitelé států jako pštrosové strkat hlavy do písku a ignorovat reálné problémym spojené s imigrací, bude lidí Breivikova typu přibývat. A co hůř, budou získávat tiché sympatizanty. Dnes je už snad dost jasné, že bezbřehý multikulturalismus je nesmysl. Kultury vedle sebe sice mohou žít, ovšem za předpokladu, že respektují nějaký jednotný rámec, nejen právní, ale i obecně hodnotový. Není zkrátka možné, aby muslimové, kteří chtějí žít v Evropě, hrozili atentáty kvůli karikaturám Muhammada. Stejně jako není možné, aby afričané na pařížských předměstí žili svou kulturu tím způsobem, že budou ve velké míře krást a dělat nepořádek. Neříkám, že se tak chovají všichni muslimové nebo všichni afričané, ale procentuální zastoupení je u nich podstatně vyšší než o lidí, jejich rodiny dlouhodobě žily v Evropě. Dokud evropské státy neskončí s diskriminací, mezi níž patří i to, když dělají z někoho nesvéprávného chudáčka, který není schopen respektovat základní pravidla lidského soužití, budou se objevovat noví Breivikové.Mezi přední evropské (a ještě více americké, tedy zednářské) hodnoty, k nimž se západní civilizace bolestivě propracovala, patří rovnost všech osob před zákonem, bez ohledu na barvu kůže nebo náboženské přesvědčení.Uvědomit by si to měli skandinávci, kteří se ze svých imigrantů posadí na zadek, i Němci, jejichž policie buzeruje každého, kdo jen vzdáleně připomíná obyvatele blízkého východu.

 10. [7] Ano, máš pravdu. – Mne zaráží už skoro deset let, na kolik antisemitismu narážím ("Tam nenakupuj, to je Žid", a podobné).K tomu druhému – znám mnoho lidí, kteří se seznámili přes internet."Soudce Ti se obrátil nakvašeně k Tao Kanovi: ‚Snad by bylo lepší, kdybych se vzdal místa okresního soudce a dal se na dráhu profesionálního dohazovače. Už jsem dal dohromady dva páry, ale toho nebezpečného blázna pořád ještě nemám.’"

 11. Posudzování partnerkyTedy já nevím. Barva kůže a nos to je fakt jedno. No ale na tvar prsou a zadku bych si potrpěl. Nebo když by ji bilo jednoduší a kratší přeskočit nežli obejít, to by mi také vadilo 😀

 12. @Matěj Korvín: Samozřejmě! Nejsem jen intelektuál, jsem taky chlap 🙂

 13. Anonymní

  smekámNo teda. Ty vole, to byla očistná lázeň. Bůh Ti žehnej*(*požehnání myslím vážně)

 14. Attila

  Ja som si to bláznivé video pozrel a neviem či je to náhoda, ale po prehratí tam naskočili tri reklamy: jedna na viagru, druhá na nejaký lubrikačný gél podporujúci erekciu a nakoniec tretia s podobnou témou… Ak si to pozrie nejaký impotentný nacionalista, nielenže bude slintať blahom, ako napísal Kojot, ale bude aj riadne nažhavený 😀

 15. lovell

  hlasatelé konspiračních teorií?A co řekne autor na tohle?http://www.frimurer.no…-og-omsorg (můžete si to dát googletranslatorem zhruba přeložit). Jsem zvědav, jak nám teď vysvětlí autor své pindy, že čin byl protikladný zed.ideálu apod. To ti smířliví a tolerantní zednáři celou dobu nevěděli, jakou mají mezi sebou „xenofobní“ zrůdu? To si své členy neprověřují? Ono se totiž to, co někdo oficiálně hlásá, od toho, co pak skutečně (neoficiálně) dělá, často hodně liší.

 16. @lovell: Mám-li to shrnout, tak říkají "jsme zděšeni, odsuzujeme to, je to v přímém rozporu s našimi ideály a vykopli jsme ho". V čem je problém? Jinak my nevíme, jak nahlas a jaké názory hlásal, když k nim vstupoval. Zednáři si prověřují kandidáty, ale protože nejsou světovládnou a vševědoucí celosvětovou konspirací, nelze očekávat, že odhalí každého suspektního psychopata, který by mezi ně rád vstoupil. Psychopati bývají velmi charismatičtí, přesvědčiví a jsou to dokonalí lháři. Nepochybuji o tom, že na ně Breivik mohl jako kandidát ke vstupu udělat dobrý dojem. Navíc v lóži je zakázáno probírat náboženská a politická témata, takže se tam nemohl jako politický radikál projevit.Je mi líto, ale s norskými zednáři soucítím, jejich vyjádření je pro mě dostatečné a nevidím zde ani náznak jakékoli konspirace atd.

 17. strojmir

  Já Kojote zednářům příliš nevěřím. Ne že bych tedy je vinil z této prasečiny, původně jsem se domníval, že si na zednáře jen hraje, jako si hraje na velkého válečníka (!) a dokonce mučedníka. Ale je to uzavřená parta, která leckde má i velký vliv. Pravda, takových je hromada a ani se nemusí organizovat pod nějakým názvem, ale i tak, mě prostě tento styl elitářství nebo jak to vystihnout nesedí. Jinak ovšem s tím co jsi napsal naprosto souzním. Jak to říci, bohužel má stále mnoho lidí v hlavách nas…áno. Udajně měl Breivik při střelbě snad poslouchat hudbu z pána prstenů aby neslyšel nářek lidí. Ihned jsem si vzpomněl na nějakou debilní internetovou diskuzi, kterou jsem kdysi kdesi navštívil. Dva pitomci tam srovnávali pána prstenů se současností. Prý jak to do sebe zapadá. Tehdy byla ovšem aktuální válka v Iráku, pro ty dva pak neokons, kteří ji vyvolali byly ty poslední síly dobra, které se vzchopily proti Sauronovi. A samozřejmě v tomto epickém boji byl Irák s Afghanistanem teprve pouhá šarvátka. Bože můj, já se jich zapomněl zeptat, jestli Bush mladší byl spíše Pytlík nebo dokonce sám Gandalf uff. Samozřejmě pak co muslim to skřet, jak jinak. Zrovna jsem nedávno mluvil s jedním Syřanem u kterého příležitostně v Praze nakupuji, většinou čaj, fazole na váhu a tak podobně, žije tady už desetiletí a má malý obchůdek se zeleninou. Je to sympaťák a tak s ním vždy rád pohovořím, nedalo mě, abych se ho nezeptal také na to, co si myslí o dění v Sýrii, kromě jiného mě řekl, že pokud to tam dostane do rukou muslimské bratrstvo, vrátí se do osmnáctého století. Není to příliš pozitivní zpráva, ale také obsahuje zdělení, že tam zatím to osmnácté století přece jen není.

 18. Strojmire, k těm zednářům: Co znamená elitářství? Proč by se nemohla nějaká skupina lidí scházet a pěstovat nějakou formu spirituality přístupnou jen opravdu vážným zájemcům, kteří se nechají iniciovat? Co je na tom sakra tak podezřelého? Vždyť wiccani dělají némlich to samý! A všechny okltní řády atd atp. Já si fakt myslím, že kdyby byli zednáři tak světovládně mocní a bla bla, tak by například nekončili v koncentrácích, nerozppouštěli by se dobrovolně po nástupu režimů, které je zakázaly… Navíc dnes už na zednářích není tajného vůbec nic. Jediné, co se nedočteš, je individuální prožitek zednáře. A ohledně politiky a vlivu: Ano, mezi zednáři byli a zřejmě i jsou vlivní politici. Znamená to však, že jsou vlivní proto, že jsou zednáři? Strojmire, víš, jak já nesnáším pomluvy… A je vlastně jedno, jestli "ten podezřelý" je přistěhovalec, Žid, muslim, křesťan nebo třeba zednář…

 19. strojmir

  V závěru trochu přeháníš Kojote, napsal jsem jen, že jim příliš nevěřím a pokud jde o sekty, těm vlastně také ne, to neznamená, že bych je ale považoval za nepřátele nebo je předem diskvalifikoval jako jednotlivce, bez ohledu na to, jací skutečně jsou. Já prostě tento styl organizování do řádových spolků považuji za omezující a potenciálně zneužitelný spíše nežli užitečný a to i v případě spolků o nichž vím, že v nich působí mnozí dobří lidé.Samozřejmě mám celou dobu namysli uzavřené řády ne otevřené, přestože ani u nich většinou nemám valné mínění o užitku. Proto také nepovažuji srovnání zednářů s těmi muslimy, křesťany či židy za správné. Ale když už jsme u toho nedělám si iluze o blahu, které vytváří nejvyšší duchovenstvo křesťanstva, muslimů či židovstva a jejich činnost je přece jen zřetelnější nežli u vrcholných představitelů zednářství. Jsem ovšem ovlivněn i tím, co jsem si přečetl v korespondenci Josefa Váchala přátelům, který řadu zednářů své doby znal a také pro ně dělal na zakázku jakousi bibliofilii s jejich dějinami.Nevím jestli to bylo v knize Zapáliv si cigáro Operas nebo v knize Kus žvance a hrst tabáku.Váchal je nehodnotil příliš pozitivně. Ale třeba se mýlím a máš pravdu ty, ostatně u Váchala, přestože obdivuji jeho tvorbu mě také některé jím někdy vyslovené, či spíše napsané názory nesedí a některé přímo vadí. Neměl jsem to možná vířit, protože nemám dostatek informací. Ono také může většina zednářů být skutečně čestnými lidmi, jejichž zájem je především sebezdokonalování, jak tvrdí a pak mohou být party jako třeba slavná Italská P2.

 20. Jo, jasně, to beru. Prostě jen v aktuálním kontextu mám potřebu zastat se zednářů, bez ohledu na to, že se mezi nimi, stejně jako všude, najdou i prevíti, protože jsou v tom dle mého názoru nevinně a oproti představám některých konspiračních teoretiků jsou až příliš zranitelný terč lidské nenávisti…

 21. Jo, dobrý (článek). Mě by nenapadlo, když se stalo to s Breivikem, že někdo to snad bude schvalovat! Vůbec. Achjo. Nechápu. Míchání Evropanů s příchozími do Evropy – promíchávání i soužití vedle sebe: je nevyhnutelnost. Když to řekl profesor Pavlík na první přednášce demografie v prváku, kde jsem byla, překvapilo mě to. Bylo mi dvacet a bylo to v roce 1995,ne tak dlouho po pádu železné opony. Představuju si, že současní dvacetiletí už to vidí jako nepřekvapující fakt. A co napadá mě: zas je tu "klamání současností." Někdy nevidíme, že doba, v níž žijeme, byť je dnes hodně tekutá a rychle se měnící, je jen malý úsek dějin. Míchání lidí v Evropě i jinde ve světě není noc nového. Ale víc se cítíme jako národy, víc jsme se tak vymezili posledních 250 let (nebo kolik?) a už si nevzpomínáme, že švýcarské gardy ve Vatikánu a švédští žoldnéři kdovíkde jinde v Evropě, Palestinci a Římani, Féničani a jánevímkdo vedle sebe žili třeba v jednom městě a bylo to běžné. Protonárody – jak je zpětně (hoho!) nazýváme, protože jsme přivykli myslet v kategoriích národů – se taky mísily, bojovaly spolu nebo nebojovaly, podrobovaly se nebo ne, sousedily, prolnuly se nebo neprolnuly, odtáhly nebo přitáhly zase jinam… a z toho pak vzešly národy. Co jsou Češi? Proč je to národ? Svým bydlištěm spíš než nějakou "rasou" – protože se tu mísí několi různých slovanských kmenů, do toho pár Keltů, nemálo Němců, do toho jednotliví přistěhovalci, nájezdníci znásilnivší domácí ženy, židi…

 22. Liško, lidi věří spoustě v podstatě nesmyslných věcí a už to tak asi i zůstane. Myslím, že by chytří lidé měli pracovat na tom, abych fanatiků, kteří věří nebezpečným nesmyslům, statisticky aspoň nepřibývalo. Ať už osvětovým působením, výchovou vlastních dětí nebo jakkoli jinak. Někdy to může působit jako sisyfovská práce, ale věřím, nebo alespoň doufám, že to má smysl.

 23. Matus

  egil asprem napisal komentar na svojom blogu ohladom breivika a jeho vztahu k okultizmu:http://heterodoxology.com…ore-830Asprem je nor a doktorand ezotericizmu na uni v amsterdame, cize akurat kvalifikovany na tuto temu…

 24. Allegor

  Asprem to napsal dobře. Breivik se aspoň chvíli hlásil k lecčemu, co v sobě zahrnovalo odpor i Islámu. Nebyl to žádný projev "zlého esoterismu", ale obyčejného náckovství.

 25. oxymoron

  dovolim si zverejnit tri uryvky z cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Putování etc: l.p. 16081)Při tom se může y to řjcy/ že každá země swé domácý Cykány/ totiž sskůdce zemské má/ kteřjž znj přes gednu aneb dwě kraginy dále newycházegj/ ale někdy od gednoho krage do druhého se tau-lagj.2)A před několika sty lety/ že sau pro náboženstwj Křestianské, aneb raděgi kacýřské, z swých města wesnic wyhnáni byli/ tak že odtud do Palestyny, Syrye, Azye Thracye/ a pak až do nassjch zemj se dostali/ a wsseligakými zlý-mi obmysli se žiwj. Item / že z njch gesstě někteřj w swých sý-dlech podnes zůstáwagjce za Křestiany se wyhlassugj/ Ale wssak žádných Biskupůw a Spráwcůw swých nemagj/ než bezewsse-ho swědomj, gako ginj Arabowé, žiwi gsau/ w pustinách w té straně k zemi Cýsaře Mauřenjnského. Tolikéž Cranzius Saxon: lib: 11. cap: 2 w těchto slowjch ge wy-pisuge. Léta (prý) Páně 1417 neyprwé byli widjni při Mo-ři Německém Lidé černj suchého těla, nečistj a zloděgj/ zwlásstě ženy gich k tomu gsau neybystřegssj/ Tataři tehdáž wůbec nazwanj. Ten Lid gakž z skussenj znáti gest/ pocházý z tuláků a wssu-dybylůw/ nikdéž wlasti na zemi nemagjcých/ kteřjžto po ce-stách se plodj: Žiwot wedau zahálčiwý/ wyžiwenj swého w zloděgstwj a čarach aneb kauzlých wyhledáwagjce: z gedné země do druhé putugj/ a zas w několika letech se k swým nenawracu-gj: přigjmagj po cestách muže ženy y pacholata do spolku swé-ho/ gen kdekoli a gakéhokoli gazyku mohau: neywjce pak nebo-hým s. 271 Sedlákům/ když doma pro djla polnj negsau, krádežj ssko-dj. Já s Autorem tim poslednjm se srownáwám/3)(O Cykánjch) Naposledy doložjm o Cykánjch/ kteréžto Ržekowé Attingan, Wlassi Zingari gmenugj: Ti ačkoli u nás prawj/ že gsau z Egy-pta s. 270 ňakého/ a po swětě že putowati musegj/ proto, že Krysta Pá-na s Marigi Pannau utjkagjcýho před Herodesem, přigjti k sobě na hospodu nechtěli: wssak poznal gsem to/ že tam w Egy-ptě rowně tak neznámj cyzozemcy, tulácy, hadači, lotři a čaro-děgnjcy gsau, gako u nás:z toho vyplyva ze nevrazivost vuci romum ma koreny v daleke minulosti a nejspis je podlozena nedobrou zkusenosti s timto etnikem

 26. oxymoron:To je zajímavý. Mě tedy přiznávám nejvíc zaujalo – dětinsky – slovo wssu-dybylowé. Všudybylové jako synonymum pro potulné lidi, to je vtipný a připomíná mi to taky Brouka Pytlíka. Tolik dětská vsuvka.

 27. nueve

  kojote, znas milgramuv experiment?troufnes si odhadnout, jak bys reagoval?…

 28. @nueve: Znám. To je strašně těžká otázka. Právě proto, že znám, takže protože znám, nepřistoupil bych na to. A samozřejmě je těžké říci, jak bych reagoval, kdybych neznal. Myslím, že dnes, ve svých šestatřiceti a po všem, čím jsem si prošel, bych se nenechal zmanipulovat k tomu, abych někomu ubližoval. Čím dál víc tyto věci reflektuju, snažím si všímat, kdy se třeba chovám bezohledně a pokud někomu ublížím, neracionalizuju to (ve smyslu "zasloužil si to"), ale přemýšlím o tom víc eticky. Ale třeba před deseti lety, možná i méně, fakt nevím, by mě takto dostali. Já jsem totiž v zásadě celkem snadno manipulovatelný člověk a mám tendenci podléhat autoritě. Taky jsem sice dost inteligentní při řešení analytických problémů, ale mám poměrně dlouhé vedení, nejsem moc pohotový. Takže dřív bych asi ty šoky uštědřoval, ale chci věřit, že bych se včas "probral". Doufám…Tak nějak. Může být?Jinak pro ostatní: O tomto a mnoha dalších věcech týkajících se zla se dozvíte zde:http://www.ted.com…y_of_evil.html