Monthly Archives: Říjen 2011

Poznámky k aplikované etice 05: Argumentace proti trestu smrti

Dalším často diskutovaným etickým tématem je trest smrti, přičemž se nyní bude zabývat argumentací, s níž přichází americký filosof Hugo Adam Bedau v textu Capital Punishment and Social Defense. Na internetu jsem tentokrát neobjevil odkaz na tento článek, ale po pravdě řečeno se jedná o text tak nezáživný, zdlouhavý a úmorný, že jsem měl při četbě chuť autora zabít 😉 Myslím, že mé výpisky vcelku postačí.

Celý příspěvek

komentářů 21

Filed under Filosofie a religionistika

Glosa: Veliké vítězství libyjského lidu v boji proti ukrutnému diktátorovi…

Pravda a láska zase jednou zvítězila nad lží a nenávistí – humanitární bombardování přineslo své plody. Syrta padla, Kaddáfí, který zbaběle zůstal ve svém rodném městě a opovážil se bojovat až do konce, je podle všeho opravdu mrtev! Libyje slaví: Všimněte si prosím utěšeného vzhledu osvobozeného města a neskrývaného štěstí ve tvářích jeho konečně svobodných obyvatel, objímajících se s hrdinnými osvoboditeli, kteří ani na okamžik nepolevili v obětavém boji proti ztělesněnému zlu:

Celý příspěvek

komentářů 40

Filed under Politika

Poznámky k aplikované etice 04: Argumentace pro interrupce

Minule jsme se zabývali vymezením základních pojmů spojených s problematikou interrupcí a rozborem textu, který se k nim stavěl principiálně odmítavě. Dnes je na pořadu dne klasický text filosofky Judith Jarvis Thomsonové A Defense of Abortion z roku 1971. Po jeho shrnutí bude následovat shrnutí některých postřehů, jež zazněly na semináři, několik mých kritických poznámek a doporučení krásného dokumentárního snímku.

Celý příspěvek

komentářů 51

Filed under Filosofie a religionistika

Komunistou oficiálně

Od té doby, co se na stránkách tohoto weblogu i jinde věnuji kritice společenských poměrů, se objevovaly hlasy, že kritizovat umí každý, že jen kecám a nic nedělám. Nu, myslím si sice, že i kritika sama o sobě má svou hodnotu, ale v zásadě jsem sám cítil, že je třeba udělat něco víc, než jen kritizovat. Zahájil jsem proto jisté kroky, jejichž výsledkem je, že jsem se dnes v 17:11 stal oficiálně členem Komunistické strany Čech a Moravy.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunistou oficiálně

Filed under Politika

Něco je tady moc špatně…

Skončila přednáška z hermeneutiky. Rozjímaje o filosofii pozdního Berkeleyho, o níž jsem dosud neměl ani tušení a která mě velice zaujala, kráčel jsem ulicí Antonínskou, když v tom mne z mých abstraktních úvah vytrhla smutně vypadající stará, myslím, že tak osmdesátiletá, pěkně upravená dáma; respektive to byla nevyslovená prosba v jejích očích, co mě vytrhlo z myšlenek a přimělo mě zastavit se. Paní se mě s pokorou v hlase zeptala, zda bych jí nemohl dát nějaké peníze na léky…

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Něco je tady moc špatně…

Filed under Politika

Život jako dřina nevděčná a jako úděl

Do prdele, ten život je ale dřina únavná a nevděčná, běželo mi hlavou, když jsem dnes po poledni jel tramvají k babičce. Kdyby mi teď někdo řekl, že mám před sebou měsíc života, ulevilo by se mi. Už žádná dilemata, žádná existenciální úzkost tváří v tvář apelu naplnit svůj životní úděl. Jen bych pěkně uspořádal své věci, rozloučil se a s úlevným pocitem, že už to mám konečně z krku, umřel…

No vážně, bylo by to tak. Já vím, že mi to leckterý čtenář nebude věřit, bude to pokládat za pózu, rouhání se atp., ale já vím, že to tak je.

Celý příspěvek

komentářů 49

Filed under Magie-mystika-víra

Současné Japonsko – země ateistů či věřících?

V textech tzv. nových či angažovaných ateistů se současné Japonsko čas od času objevuje, po boku skandinávských zemí, jako vzor a jako ukázka toho, jak produktivní, úspěšná, moderní a zdravá je sekulární či dokonce přímo ateistická společnost, oproti nejrůznějším společnostem, v nichž panuje náboženské tmářství. Jenže je tomu opravdu tak? Je Japonsko opravdu zemí ateistů? Nebo se při interpretaci religiozity Japonců dopouštíme omylu, když přenášíme původem křesťanské představy spojené s myšlenkou exkluzivity a doktrinálního pojetí víry, do kultury, jež tyto věci vnímá úplně jinak?

Celý příspěvek

komentářů 19

Filed under Filosofie a religionistika

Poznámky k aplikované etice 03: Argumentace proti interrupcím

Text k dalšímu z ožehavých etických témat rozdělím na tři části. První část budou tvořit poznámky ze semináře, jenž byl věnován vymezení základních pojmů a koncepcí, následovat bude shrnutí článku Johna T. Noonana, Jr. An Almost Absolute Value in History a článek zakončím svými kritickými poznámkami.

Celý příspěvek

komentářů 15

Filed under Filosofie a religionistika

Musím přibrzdit

Přišlo to, co přijít muselo, ač jsem si to nepřipouštěl: Tak velký nával povinností a závazků, že přestávám stíhat a jsem z toho fakt vydřený. Možná se to projevuje i tím, že začínám být až příliš agresivní a vidět tunelově. Zřejmě nastal čas trochu přibrzdit a pozměnit některé své internetové zvyklosti a to bez ohledu na to, jak velká je má posedlost poznáním a touha po informacích.

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Co život dal... a vzal.

Slavoj Žižek: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška (recenze)

Abychom si to vyjasnili: Je úplně jedno, jestli jste levičáci nebo pravičáci, je fuk, sympatizujete-li s psychoanalýzou či nikoli, Slavoj Žižek, filosof, psychoanalytik a kulturní kritik, vás nenechá chladným. Je to totiž pan Filosof, který klade zajímavé a znepokojivé otázky, přičemž důvod ke znepokojení si konec konců v jeho díle nalezne každý. A samozřejmě! – je to také “nejnebezpečnější filosof Západu“ – což zní lákavě (už moc dlouho byla filosofie příliš krotká na to, aby byla nebezpečná).

Celý příspěvek

komentářů 30

Filed under Recenze