Duchovno, kvantovka, kabala a fotbal

Nedávno jsem se setkal s touto myšlenkovou konstrukcí: Bůh je jeden a nemá protiklad, foton nemá antičástici, Bůh je spojován se světlem, ergo: Náboženské nauky nějak předjímají závěry moderní fyziky. Nebo: Jméno komety Elenin začíná na „ELE“, což je zkratka pro „Extinction Level Event“, Elenin tudíž není kometa ale neutronová hvězda, která zničí Zemi, což nám vědci tají.

A tu o kabale a fotbalu znáte?

Ne? Nuže vězte, že kabalistický strom života má 22 cest propojujících 10 sefir; tyto cesty odpovídají 22 písmenům hebrejské abecedy a 22 tarotovým trumfům. Těmito cestami putuje duše směrem k Bohu nebo sestupuje božství k zemi. Ve fotbalu je 22 hráčů a jeden míč, míč lze chápat jako symbol duše zakoušející zkušenost s 22 cestami/trumfy. Současně známe také 22 Sétových tunelů odvrácené strany Stromu života, ty se při hře projevují ve chvíli, když hráč fauluje, nad vším ale bdí Boží auditor Metatron, symbolizovaný rozhodčím. Tak fotbal propojuje starobylou židovskou mystiku s konceptem božské hry – lílá – známém z prastaré východní moudrosti, jíž se účastní 24 emanací Višnua, což je 22 hráčů a 2 branky – a jsme doma! Když k tomu připočteme, že Mayové v rámci svých náboženských obřadů hráli míčové hry – a, jak známo, Mayové byli, co se duchovna týče, nějací machři! – musíme si položit otázku: Je to všechno jenom náhoda? Chcete mi tvrdit, že to všechno je jenom shoda okolností? Novodobý fotbal se rozvíjí na přelomu 18. a 19. století, přičemž na konci 18. století existovali a poté (jen oficiálně, jak jinak!) zanikli Weishauptovi Bavorští Ilumináti. Nuže? 😉

Takhle bych si mohl vymýšlet ještě dlouho, ale pro ilustraci skutečnosti, že najít povrchní souvislosti mezi nějakými dvěma jevy je fakt triviální, to myslím stačí. Nevyžaduje to žádné významnější myšlenkové úsilí, zvládne to kdejaký chytrák a povětšinou to má výpovědní hodnotu kávové sedliny. Ohledně obzvláště oblíbené kvantové mechaniky je situace obzvláště tristní, neboť stále znovu narážím na to, jak na základě populárních alegorií z knížek pro širokou veřejnost vznikají povídačky o souvislostech kvantovky s duchovními naukami, přičemž autorům těchto plytkostí nedochází, že jejich úvahy pracují jen s přiblíženími myšlenkových koncepcí fyziky těm, kdo nevládnou jejím skutečným jazykem – matematikou.

Nerozumím kvantové mechanice, nerozumím jí přesto, že jsem o ní četl nemálo populárně naučných knih. Je to stejné, jako nerozumím třeba takové konstrukci počítačů – mám nějakou rámcovou představu, oč se jedná, ale nedokázal bych počítač vyrobit a povětšinou ani opravit. Mít povšechnou znalost není totéž, co rozumět, a vyvozovat na základě povšechné znalosti nějaké hlubokomyslnosti je krajně pošetilé.

Duchovno se ostatně týká ducha, případně duše, týká se tedy úplně jiných věcí než fyzika, a fyziku k ničemu nepotřebuje (a fyzika k ničemu nepotřebuje duchovno, někteří fyzikové ano, ale fyzika jako disciplína ne). Je zcela v pořádku mluvit o duchovních zkušenostech a není třeba si při tom vylepšovat image pseudovědeckým žargonem. Proto prosím všechny, kdož k tomu mají sklon: Zkuste mluvit jen o tom, čemu rozumíte, a mluvte o tom v pojmech tomu vlastních. Všem, kteří si to vezmou k srdci, převelmi děkuji.

Reklamy

komentářů 17

Filed under Úvahy a postřehy

17 responses to “Duchovno, kvantovka, kabala a fotbal

 1. TS

  tento kvantový aktivista na to má taky svůj názor:)http://youtu.be/VrVz92jEJycPřiznávám, že jsem více na straně názoru Kojota, než na straně jeho…

 2. @TS: Shodou okolností jsem o něj před chvílí zakopnul taky. Je tohle jenom náhoda, nebo to ke mně takto promlouvá Bůh 😉 No, tenhle chlapík přinejmenším má formální vzdělání, jak jsem to tak stručně procházel, zdá se, že mu jde o redefinici metafyziky v pozadí vědy z materialistické na nějaký idealistický monismus. Otázka ani tak nezní, která verze (materialismus či idealismus) je "pravdivá", ale která je plodnější co se týče výstupů. Což je něco, co nejsem schopen řádně posoudit, ale pokládám za rozumnější zůstat konzervativní.

 3. TS

  Theo-logie včetně těch "vědeckých" mají dostředivou tendenci k unitaritě a sebeodkazující univerzalitě. Jak pošetilé. 🙂 Ani já nejsem schopen toho chlapíka soudit, skromně však podotýkám, že deriváty theocentrismů a androcentrismů mě nikdy moc nepřesvědčily o skutečném popisu fungování všeho. 🙂 Takže jsem spíš ten respektující stav trvale-částečného ne-poznání.

 4. Barča

  TS: Mohu se zeptat proč nevěříte, nebo se Vám nezdá universalita?Makrokosmos, mikrokosmos, ve všem shledáváme určitý řád.Dám příklad: Člověk, lidé jsou různí, různých národů. Zvenčí každý vypadáme úplně jinak. Pak pronikneme pod kůži a nalézáme stejné kosti, orgány, které se sice liší tvarem člověk od člověka. Když půjdeme ještě níže dojdeme pouze k 4 krevním skupinám. Šest miliard lidí a pouze 4 krevní skupiny.

 5. Barča

  Kojot: „Shodou okolností jsem o něj před chvílí zakopnul taky. Je tohle jenom náhoda, nebo to ke mně takto promlouvá Bůh ;-)“A nemohlo by to být způsobeno zákonem rezonance?

 6. Attila

  @ Barča: ad príklad z komentára 4: Vysvetlenie nájdete v evolučnej biológií. Možno to nebude také "spannend" ako nejaké univerzálie, mikro/makro-kozmos, ale zato sa to zhoduje s realitou 😉

 7. Co je "zákon rezonance"?

 8. Barča

  Kojot: Rezonance? http://www.quido.cz…149fyzika.htmTady je to hezky vysvětlené. A zkuste si to promítnout do společnosti, partnerství, apd.

 9. Barčo, chápu, jak to myslíte, ale pokud fyzikální zákon vezmete a analogicky přenesete jinam, pak už to není zákon, ale nanejvýš metafora. A co s tím mám jako vlastně dělat? Není jednodušší závěr, že šlo o náhodu, která vzbudila pozornost zdánlivou souvislostí? Proč přimýšlet něco, co není k vysvětlení nutné?

 10. Barča

  Attila: Děkuji za nasměrování. Evoluční teorie – máte na mysli jak se z jednoduchých organismů postupně stávaly organismy složité. Ale to se přece s mým komentářenm nějak v principu nevylučuje. Od jedné buńky v těle se dostáváme až mnohorůznosti forem napovrchu. Pokud se mýlím opravte mě, budu ráda.

 11. TS

  [2] popsal bych to jako "příznivost možné situace" Oba víme o tom, že Igor Chaun zásobuje YouTube svým archivem a tohle video tam dal celkem nedávno. Spíš mi to říká, jak se náš internetový prostor zúžil na "několik" zdrojů… Víme snad, kolik zajímavých podnětů vzniká denně v japonštině, maorštině, farsí, portugalštině, či norštině? Víme kulové 🙂 Jsem nad věcí a vidím, že by byla spíš náhoda, kdybychom to video minuli. 🙂[4] jednoduše nepřijímám, že člověk i se svými -logiemi je střed vesmíru 🙂 A taky vím, že antropický princip je jedním ze stavebních kamenů lidské civilizace. /lhostejno jak je funkční či argumentovatelný zpětnými referencemi/ Nepochybuju o tom, že makro-i mikro kosmos má svůj řád. Ale nepotřebuji k přijetí tohoto řádu výklad, stačí mi jen popis. 🙂 Když ho nepochopím, .. nevadí. Není to záminka k tomu, abych za tím hledal Boží ruku.

 12. Allegor

  Tady zase dochází k nějakému zmatení pojmů. Předně, ani věda nemůže s jistotou tvrdit, že se její poznatky shodují s realitou, jelikož funguje podle pravidel stanových konsenzem na základě předchozích zkušeností. Ergo, něco je vícekrát experimentálně potvrzeno, pročež se to považuje za platné (když to zjednoduším). Věda také určité myslitelné činitele z explanací vylučuje, protože je nikdy nikdo nezaregistroval ani nezměřil. Tedy do důsledku vzato nevíme, jestli zrovna dneska nekutálí zemi vesmírem neviditelná Boží ruku, jakkoliv je to krajně nepravděpodobné. V otázce evoluční teorie (jakkoliv ji považuji za jednoznačně platnou)je navíc i ten experiment značně problematický. Zadruhé, i věda prochází vývojem, její poznatky jsou (měly by být) neustále kriticky reflektovány a teorie upravovány tak, aby odpovídaly nejnovějších experimentům a výsledků bádání. Ani z tohoto pohledu nelze říct nic o tom, jestli určitá teorie koresponduje nebo nekoresponduje s realitou. Ve skutečnosti věda neříká vůbec nic "objektivního" nebo "jistého" o realitě. Například možnost přenousu člověka v prostoru, aniž by uplynul nějaký čas, věda vylučuje a proto hledá jiná vysvětlení pro fenomén tzv. bilokace (že šlo o omyl, halucinaci, vyložený výmysl…), pokud tu ale je člověk, který se umí přemisťovat (ačkoliv je to poměrně nepravděpodobné), jsme namydlení. Zatřetí, otázka vůbec nepolemizovala s evoluční teorií. A termíny jako "univerzálie" bych navrhoval používat v jejich běžně uznávaném významu, ne ad hoc.

 13. Samozřejmě, že to není náhoda. Kabalu i pravidla fotbalu konstruovali lidé a lidský mozek prostě funguje nějakým způsobem. Jsme zkrátka determinováni anatomií a biochemií našich mozků.

 14. Barča

  TRibun – ano, souhlasím s Vámi. Dám příklad: Stavíme silnice, silniční spojky, městské obchvaty, rozšiřujeme silnice, stavíme nadúrovňové mosty.kardiologie – inplantujeme koronární stenty, tím rozšiřujeme koronární cévy, našíváme bypasse ( přemostění) tím vznikají kolaterální oběhy. Ten myšlenkový princip je podobný jako u toho stavění silnic.

 15. Barča

  Ad 14: Tímto způsobem lze dojít až k soběpodobnosti, a odtud už není tak daleko k fraktálové geometrii.

 16. Jestli to nebude spíš tím, že kde je nějaká podobnost problémů k řešení, jsou i řešení určitým způsobem podobná. Jinak probůh k té kabale a fotbalu: Tam žádná spřízněnost opravdu není. Hráčů by mohlo být stejně tak dobře dvacet nabo dvacet čtyři atd. a vždy by bylo možné zkonstrovat nějaké neexistující souvislosti! Součet čísel všech běžných linek jezdících do Brněnských Bohunic je 466, což je gematrický součet hebrejských písmen jména bohyně NUIT. BUHU-NICE. "Nice" je anglicky "krásný", Nuit je krásná bohyně, princip prostoru, je tohle jenom náhoda? 😉

 17. Barča

  Kojot: „Jestli to nebude spíš tím, že kde je nějaká podobnost problémů k řešení, jsou i řešení určitým způsobem podobná.“Však ano, tak to vyhodnotil náš mozek. Tribun to vyjádřil myslím velmi přesně.