K pojmům „svoboda“ a „spravedlnost“

Když se člověk zamýšlí nad slovy, dříve či později narazí na skutečnost, že existují jisté nemateriální entity, které prokazatelně působí na hmotu a to tak, že přimějí lidské bytosti k často i velmi extrémním činům. Lidé jsou pro ně ochotni zemřít i zabíjet. Mluvím o pojmech jako je “svoboda“ či “spravedlnost“.

Rozhodně je možné říci, že v hmotném světě neexistují, alespoň na první pohled ne, hmotné entity, jež by byly denotáty těchto pojmů. Neboli: Spravedlnost není něco, čeho bychom se mohli dotknout.

Když začneme zjišťovat, co si pod těmito pojmy lidé vlastně představují. To, co obvykle pokládáme za svobodu respektive projev svobodné vůle, tedy naplňování těch či oněch tužeb, pokládal Kant za nesvobodu (a poměrně rozumně vysvětlil proč). Mluví-li o “spravedlnosti“ neoliberál, má na mysli něco zcela jiného, než je to, co má, hovoře o spravedlnosti, na mysli socialista či komunista. Znamená to, že existují různé svobody a různé spravedlnosti, případně že se v jejich případech jedná prostě o pouhé flatus vocis, nebo tyto pojmy, ať už jsou naplněny jakýmikoli představami, přeci jen mají něco společného, nějakou esenci, nějaký společný korelát?

Přemýšleje o tom, dospěl jsem k závěru, že takový korelát existuje a že jím je příslušná emoční a následná behaviorální odpověď, jež se dostavuje ve chvílích, kdy z pohledu subjektu dochází k omezení svobody nebo ke spáchání nespravedlnosti (na tom, jakým obsahem oba pojmy naplňuje, přitom nezáleží). Touto odpovědí je samozřejmě typické pobouření a snaha zjednat nápravu či na situaci alespoň upozornit. Takový korelát je měřitelný a jistě byl již neurovědci zkoumán (mrknu se na to později). Pak by ovšem ony pojmy nemusely odkazovat k něčemu imateriálnímu, jak se to na první pohled jeví.

(Tohle je jen taková poznámka k mým současným filosofujícím úvahám, přičemž je docela dobře možné, že se tímto problémem již někdo mnohem kompetentnější než já takto zabýval zabýval a já na to zatím nenarazil, berte prosím v potaz, že jsem jen filosofický nedouk.)

Reklamy

komentářů 26

Filed under Filosofie a religionistika

26 responses to “K pojmům „svoboda“ a „spravedlnost“

 1. Potíž s chemií v mozkuProblém s tímto přístupem je v tom, že zmizí-li objektivní konsenzus toho co je svoboda (či pokusy na něj přijít), tak se může stát, že se svoboda promění v tabletku, která navodí správný prožitek svobody a my si budeme spokojeně žít v orwelovské distopii a budeme sborově ve stejnokroji na buzerplace gulagu pět "my jsme svobodní!".

 2. @Troi: Zbytečně to komplikuješ! 😉 Na to nepotřebuješ tabletky, stačí si zopakovat hlášky uvědomělých pravicových svazáků. Ti to zvládají i bez tabletek.

 3. Vojta49

  Téma na disertaciSvoboda má i druhou stranu mince. Mohu-li se svobodně rozhodovat, musím být připraven nést za svá případná chybná rozhodnutí odpovědnost. A proto soudím, že existuje velmi mnoho lidí, kteří se svobody bojí. Až tak velmi, že dají přednost vrchnosti, která rozhodne za ně a přidělí jim jejich krajíc. Konkrétní příklad? Kibuc.

 4. Jan

  Tak tak, ba dokonce ne velmi mnoho lidí, ale většina. Konkrétním příkladem je evropská kolektivistická demokracie a to, že v politickém spektru neexistuje žádná pravice – pozor, podle reálných skutků, nikoli podle rétoriky. V Evropě existuje díky tomu pouze umírněná levice (typu stran křesťanskodemokratických či liberálních, u nás např. ODS) a levice krajní (sociálnědemokratické strany apod.) a extrémistická (zelení, piráti, komunisté, Die Linke apod.)Psychologicky by se dalo říci, že především díky školnímu a mediálnímu vymývání mozků od dětství a sociálnímu státu jen málé procento jedinců dosáhne vlastní individuace. Ostatní díky skvělé péči našeho milovaného státu zůstává mentálně na úrovni dětí.Důsledkem je, že většina populace očekává, že se o ně stát musí postarat. A nejen postarat, ale stát by měl dokonce zajistit i příjmovou rovnost. A bojí se nejen svobody, ale i skutečné, tvrdé práce, odpovědnosti etc.I proto v současnosti sledujeme rozpad současného socialistického systému.

 5. @Vojta49 a především @Jan: Děkuji za prakticky dokonalé ilustrační příklady k tomuto mému článku. Současně poslouží i jako ilustrační příklady článku, na němž pracuji. Co víc si přát než mít všechen potřebný materiál takto pěkně po ruce. Ještě jednou díky.

 6. Mirek

  korelátyMyslím, že spravedlnost je z jakékoliv definice vždy pojem sociální etiky, tj. vyjadřuje nějaký nárok na uznání druhých i z jejich vlastního hlediska – tj. že kdyby uvážili všechny okolnosti, nebyli by schopni navrhnout lepší uspořádání (přijatelnější zároveň pro ně i pro ostatní). Tj. když by např. pro někoho nehrálo dobro druhých žádnou roli v jeho vlastním dobru, tak svou pozici bude moci sám pokládat za spravedlivou jen tehdy, pokud bude považovat svou odlišnost od druhých za zdůvodnitelnou i z jejich pozice (i když si pořád může např. myslet, že by takové zdůvodnění nepochopili např. kvůli své nízké inteligenci). Nemůže zkrátka zdůvodnit, že jeho postoj je spravedlivý jen a pouze z toho, že je (pro něj) nejlepší. U svobody jde o to, vědět co chci a mít možnost to dělat. Což jsou dvě věci. Pokud by někdo měl možnost dělat cokoliv a přitom nevěděl, co chce, není vnitřně svobodný. Takže ke svobodě vedou dvě cesty a obvykle je nutné jít po obou zároveň: poznávat, co chci (samozřejmě včetně poznávání důsledků toho, co chci, jestli chci i tyto důsledky) a odstraňovat vnější překážky, které mi brání uskutečňovat, co chci. Pak je ještě třetí cesta, "budhisticky stoická": snažit se odstranit ty své tužby, kterým něco vnějšího brání v uskutečnění.

 7. Mirek

  dodatekO spravedlnosti jsem to asi nenapsal moc jasně, hlavně na začátku: myslel jsem "naše uznání druhými". Měl bych to asi ještě upřesnit: podle některých koncepcí stačí, aby takové uznání plynulo z nějaké nadosobní pozice, která nezahrnuje nutně dobro uznávajícího: například z větší intenzity bytí či bytí ve více úrovních – takhle třeba přemýšlejí lidé, kteří chtějí zdůvodnit preferenci lidského života před zvířecím i jinak než antropocentricky – tj. myslí si, že jde o něco, co by musela uznat i sama zvířata, pokud by jim byla na dobu toho pochopení propůjčena inteligence. Tenhle typ uvažování se docela často používá i v křesťanském myšlení. Podle mě je ale zdůvodnitelný jen v rámci řádu, který by zaručil jim příslušné a jimi vnímané maximální dobro bytostem na všech úrovních bytí (což by podle mne muselo zahrnout nesmrtelnost zvířat), nazření vyšší úrovně bytí jiné bytosti by k tomu nestačilo.

 8. Vojta49

  @ Jan: Díky za Vaše slova. Podepisuji je. Nechtěl jsem přehánět. Ale spolu s Vámi se kloním k názoru, že svobody se opravdu bojí VĚTŠINA LIDÍ. Bylo by nesmírně zajímavé zjistit, proč je tomu tak. Souhlasím, že medální tlak i školní výchova mají určitý vliv. Ale vždyť komunistická propaganda (např. v SSSR) vymývala lidem mozky daleko brutálněji. A po několik generací. A výsledek? Nic moc. Komunisty dnes v Rusku volí sotva 20% lidí. Já myslím, že z psychologického hlediska je za tento stav více odpovědná evoluce. Prostě dodnes disponujeme mozky, které se příliš neliší od mozků lidí z mladší doby kamenné. Většina nás není schopna porozumět současnému složitému světu.Rozevírají se nůžky mezi stagnujícími schopnostmi našich mozků a rostoucími nároky, na ně kladenými. Ovšem tuto svou NESCHOPNOST si nepřipouštíme. Hledáme viníky svých nezdarů všude jinde, jen ne v sobě. V přeceňování vlastních schopností jsme naprostými mistry. Jen pro zajímavost. Vyberte několik řidičů ze svého okolí. A zkuste se jich dotázat, jakými jsou řidiči. Většina dotázaných Vám bude tvrdit, že jsou mírně či více nadprůměrní. Ač je to statisticky vyloučeno. Tedy u dostatečně velkého vzorku. Soudím, že tento jev nemají na svědomí ani školy, ani média.

 9. Jan

  Komunistická propagandabyla dosti primitivní a neúčinná. Dnešní kolektivistická školní výchova a propaganda a levicová agenda médií je daleko sofistikovanější, proto je také tak účinná.Velkou vinu za infantilizaci většiny populace nese i evropský sociální stát. Který rozvrátil nejen přímou úměru mezi prací a životní úrovní, ale i třeba mezigenerační vztahy. Vše naprosto cíleně, neboť infantilním loutkám se daleko snadněji vládne.Cíleně již desetiletí v lidech buduje iluzi, že neplatí, že pouze oni sami jsou zodpovědní za svůj život. A že všichni máme pouze práva, práva, práva – a žádné povinnosti.

 10. Medial

  @Vojta49: Já myslím, že za to může prostě lenost (i ta je nepochybně součástí naší evoluční výbavy). Je přece jednodušší, aby se o nás někdo staral, než abychom vynakládali síly, které prozatím můžeme ušetřit na jindy. Neschopnost pochopit život v dnešním složitém světě, jak říkáte, je nepochybně důvodem dalším. Společnost akcentující lenost směřuje z ekonomického hlediska k totálnímu zhroucení (komunistické režimy) nebo, pokud je nastavena pouze krajně levicově nikoliv extrémně (podle Janových slov), k dlouhým obdobím nefunkčnosti a prudkých výdajových škrtů (současná Evropská dluhová krize). Na úrovni jednotlivce už současní lidé chápou, že není možné pouze ležet a nepracovat, i když zrovna teď v lednici jídlo je. Na úrovni celospolečenské však vyřešení této rovnice vyžaduje vyšší intelektuální nároky, na které možnosti mnoha jedinců zkrátka nedosahují. Proto budou mnozí lidé i nadále slyšet na zjednodušující populistické levicové návody o životě v blahobytu pro všechny. Proto například v Řecku, které bankrotuje kvůli nedostatku liberalismu, může růst popularita komunistů, kteří chtějí liberalismus dále potlačovat. A ještě jedna optimistická spekulace. Když jsme začali o evoluci, předpokládám, že intelektuální schopnosti lidí se díky stále složitějším stimulům vylepšují a v budoucnu se proto možná naše odolnost vůči levicovému populismu zvýší také.

 11. svobodu a spravedlnost si předstauju jako přírodní zákon. přičemž se jedná jen o jediný zákon a to zákon pohybu všmi směry neboli využití potenciálu v rámci možnostímyslenka, teleso, každá věc se pohybuje všemy směry kterými je to možné. dobře je to vidět čerstvě pokáceném palouku. Všecky rostliny které tam mohou růst rostou a to tak dlouho dokud je to možné. přičemž je smaozřejmě těch rostlinek mraky, a ony čekaly na svoji příležitost dlouho v klidu a rovinuly se teprve až se rozvinout mohly. To je ta svoboda. A rozvinuly se tak jak to bylo možné. to je ta spravedlnost.Myslím že je to jednoduché. nesouvisí to s politickým systémem, a pokud ano tak okrajově. Každy z nás je rostlinka s potenciálem. Rozšiřujeme a rosteme tam kam je to možné. Dokud nezačneme hubit konkurenci a přijímáme to co zrovna je, tak jsme svobodní a spravedliví.Když začneme zneužívat své inteligence a síly a ubližovat jiným ve svůj prospěch (měníme rovnováhu sil) nebo naopak nevyužíváme náš potenciál jak můžeme, tak jsme nesvobodní a nespravedliví a vytváříme napětí – zákon akce reakce.

 12. Vojta49

  Díky za reakce všem@Jan: Infantilizace populace – skvostné téma na zajímavou diskuzi. Pojďme se pokusit nalézt "nejinfantilizovanější" lidskou skupinu v naší současné společnosti. Soudím, že jsou to Cikáni. Už několik století. Je-li je ovšem základní příčinou infantilizace populace sociální stát, čím zdůvodníme infantilní Cikány v 17. století?@Medial: Říkáte lenost. Dobře. Ta je ale vnějším projevem jednoho ze základních přírodních zákonů. Zákona ekonomie času. Takže lenost bude nejspíše v pořádku. Ovšem co jiný důležitý přírodní zákon? Kauzalita. Dle ní by měl mít právo rozhodovat o statcích, které svou prací vytvořil ten, kdo se o jejich získání zasloužil. Prostý následek jednoduché příčiny. Jak je to v realitě? Pokřivené socialistické myšlení ukládá POVINNOST dobývat statky jedněm, a PRÁVO jimi disponovat úplně jiným lidem. Říká se tomu přerozdělování, dotace, … A zde je ten zakopaný pes. Tedy alespoň dle mého soudu. Většinu problémů si lidstvo působí tím, že nezná a nebo vědomě nerespektuje základní přírodní zákony. Ještě maličkost k Vaší optimistické spekulaci. Já Váš optimismus bohužel nesdílím. Proč? Neznám žádný z evolučních mechanismů, který by byl schopen naše mozky vylepšit. Vylepšování organismů se vždy dělo jen přírodním, pohlavním, rodičovským nebo umělým výběrem. Který z nich vylepší lidský mozek?

 13. Medial

  @Vojta49: Ochotu žít z dotací jiných, kteří na mě musejí vydělávat, v tomto kontextu považuji také za projev lenosti, v tom se nelišíme, jde snad jen o terminologii. Na slibech pro líné právě stojí veškerá populistická levicová politika, která je ovšem dlouhodobě neudržitelná. Nejsem tedy žádným odborníkem na evoluci, vím snad jen tolik, že její podstatou je adaptace organismů na změny prostředí, ve kterém žijí. Je-li s přibývajícími technologiemi a institucemi život v naší společnosti intelektuálně stále náročnější, očekával bych, že se jako organismy této změně prostředí evolučně přizpůsobíme zvýšením naší intelektuální kapacity. Ovšem je to pouze velmi laický a možná nesprávný pohled na věc, za který nehodlám nijak bojovat.

 14. Jan

  ad evoluceCo se týče té evoluce, tak pro ni neplatí mýtus o pokroku. Evoluce nepostupuje vždy od jednoduššího ke složitějšímu, může být i silně regresivní.A hlavně funguje (pokud tedy funguje…) v daleko jiných časových měřítcích, než je jeden lidský život či několik generací. Tudíž je jako lék na populismus nepoužitelná. Člověk jako druh se za posledních několik tisíc let v podstatě nezměnil, staří Sumerové či Egypťané se od nás v zásadních věcech nijak nelišili.

 15. Jan

  "nejinfantilizovanější" lidská skupinaObávám se, že "nejinfantilizovanější" lidskou skupinou je levicový intelektuál. Např. typu autorů a diskutérů na webu deníku Referendum…Který často zcela odmítá realitu (takovou, jaká je) a i po 20. století plném diktatur a genocid (většinou osnovaných a prováděných jeho ideovými pobratimi) prosazuje svou utopii o lepší společnosti. Jakéhopak Stalina či Maa nám asi toto snění přinese tentokráte?

 16. Vojta49

  @Jan: Skupinka levicových intelektuálů je nevýznamná. Nedokáže žádným způsobem ovlivnit vývoj celé společnosti. Ani nikdy v historii si na nic podobného nevzpomínám. Všechny katastrofy vždy způsobil charismatický jedinec. Který stanovil cíl a cestu k jeho dosažení. K tomu se obklopil skupinkou výkonných a poslušných nohsledů. Ti mu pomohli přesvědčit masy o užitečnosti onoho cíle a správnosti postupu k jeho dosažení. Za nebezpečné považuji ony dosud mlčící a nevyužité masy. Rostoucí masy těch, kteří se bojí svobody. Těch stále přibývá. A oni velmi prahnou po jistotách. Které jim populističtí politici klidně naslibují. Jenže nemají z čeho jim ony "jistoty" zaplatit. Proč? No proto, že o práci těch mas trh ztratil zájem. Ony masy totiž nejsou ochotny (nebo schopny?) se něčemu novému (potřebnému) naučit. Ovšem soudí, že na spotřebu nových produktů i smyslových zážitků mají přirozené právo. Pociťují jako velkou křivdu, že společnost jejich potřeby nesytí dle jejich představ. I hledají viníka. Zatím tápou. Ovšem běda, až jim nějaký Keller či podobný "vědec" zjeví viníka. Jednouchá a srozumitelná lež v lidských hlavách vždy zvítězila nad složitou pravdou. Bohužel.

 17. Medial

  @Jan: Ale ovšem, že evoluční změny jsem nepředpokládal už do příštího volebního období 🙂 Když jsem s tím začal, šlo spíše o nadsázku.S tím levicovým intelektuálem ale máte recht. Je to zvláštní paradox. Člověk, který formálně vykazuje nadprůměrné iq a přitom mu unikají naprosto zjevné souvislosti asi opravdu jakýmsi infantilismem a naivitou trpět musí. Koukám ale, že jsme se poněkud vzdálili od tématu původního Kojotova článku.

 18. Hlodoun

  Jan: Ano, taky jsem ho prostudoval. Hezký příklad vymytého mozku asociála. Zajímavý exemplář řekl bych téměř typického českého maloměstského pravičáka, Keller by měl radost jej analyzovat. Otázka zda to již není v podstatě u těchto lidí spíš než politické přesvědčení zkrátka psychiatrická diagnoza – já myslím že hranici normální sociability našeho druhu už překročili natolik že jsou zcela seriozne řečeno prostě společensky nebezpeční.

 19. Hlodoun

  Chahá ten Keller je koukám pro fašouny hezká osina v prdeli:-))) Tak to vám dám dobrý tip na OTPOR, hoši, tam na něj můžete nadávat s dalšími sobě podobnými nadlidmi.

 20. doktor

  jen pozdravíma…slova od Jana "Velkou vinu za infantilizaci většiny populace nese i evropský sociální stát. Který rozvrátil nejen přímou úměru mezi prací a životní úrovní, ale i třeba mezigenerační vztahy. Vše naprosto cíleně, neboť infantilním loutkám se daleko snadněji vládne. Cíleně již desetiletí v lidech buduje iluzi, že neplatí, že pouze oni sami jsou zodpovědní za svůj život. A že všichni máme pouze práva, práva, práva – a žádné povinnosti."NElze než podepsat, bohužel se s tím setkávám dnes a denně, kdy lidi ode mě čekají zpovědníka / po likvidaci zpovědníků a důvěry v ně bolševikem/chůvu, sociální služku, pomocníka pro všechno a …….a pak už jen syndrom vyhořeníJene máte velkou pravdu, díky .

 21. doktor

  nefunkční rodinydcera která si odjede do lázní a starost o 95 letého umírajícího OTCE hodí na doktora, přičemž dobře ví že má před sebou několik týdnů života…..rodina která si babku nevezme z LDN do JEJÍHO domu, ač babka prosí a prosí….lidi, kteří nepřestanou chlastat a kouřit, ale mají "právo na nejdražší nejmodernější léky, na lázně…."Bolševik tento národ zdecimoval, polámal mu páteř, naučil jej na "práva" a ne na odpovědnost.A moderní neomarxistická evropská vládnoucí levice to jaxi dorazí a celé dohubí…..

 22. Jen připomínám, že se budu vyjadřovat pouze k příspěvkům, které se týkají tématu mého článku.

 23. 22. k tematu jsem se vyjádřila v komentáři 11.

 24. Ratko, tématem tohoto článku není hledání pojmového obsahu výrazů "svoboda" a "spravedlnost", nýbrž úvaha nad tím, co je to, co všechny možné, a někdy i protikladné, pojmové obsahy těchto pojmů spojuje, a můj návrh, že se může jednat o emocionální a behaviorální odpověď. Tudíž tvé komentáře o tom, co považuješ za svobodu a spravedlnost, jsou sice zajímavé jako ilustrační příklad mého tvrzení o rozmanitosti náplní těch pojmů, ale k tématu článku se nevztahuje.

 25. jo takhle. díky za upozornění. teď chápu pobouření komentátorů nahoře. vůbecmi nedošlo že se to vztahuje k svobode a spravedlnosti. jakože to pobouření nad nespravedlonstí a nesvobodou.ale stejně mi to přijde divné, že lidé všdí co je pobuřuje tj. kdy je to nespravedlivé a nesvobodné ale mají problém s detekcí spravedlivého a svobodného v obecném měřítku tj. ze strany včech zůčastněnýchnikoliv pouze profitujícího vítěze.jinak to co jsem psala podle mě souvisí s tím co píšeě alespon v tom smyslu, že spravedlíve a svobodné je každé řešení (varianta), která je v daném okamihu možná

 26. Hlodoun

  doktore: Neiinfantilizovanější kultura světa jsou američané a tam prokazatelně není zrovna "sociální stát". Silně si tedy protiřečíš. Vymývání palic je spíše specifikem pravicových vlád, jak nyní můžeme hezky vidět na hrdinech naší vládní sebranky – všiml sis toho již v přítmí své ordinace, nebo ne? Lze to hezky studovat i na partě lidožrouta Bushe, kdybys s tím měl problém.