Smrt krásné spolujeskyně

Na webových stránkách Česká škola byl zveřejněn zajímavý polemický článek obhajující koncepci centrálně hodnocených slohových prací v rámci státních maturit. Nejsem, myslím, dostatečně kompetentní, abych k tomuto problému zaujal jednoznačné stanovisko, nicméně perličky z nepovedených slohovek mě velmi pobavily. Ze čtyř z nich jsem poskládal dadaistickou báseň, jež má do Tzary sice daleko, ale třeba i tak zaujme.

SMRT KRÁSNÉ SPOLUJESKYNĚ

Vstala jsem ráno z postele…

Nevelké ruce vždy drží ukazovátko,

které občas použijí i jako rákosku.

Její laskavá povaha si dokáže podmanit

srdce dětí.

…a vyšlápla jsem levou nohou z postele…

Paní učitelka má zdánlivě malá ústa,

ale má ji dost velkou na to,

aby na nás mohla křičet!

…a pak jsem se zvedla z postele…

Naše dílo je hotové.

Doporučuji na konec naaranžovat na talíř

a přítelkyni podávat

s džusem.

…ale to jsem neměla dělat!

komentářů 10

Filed under Poesie

10 responses to “Smrt krásné spolujeskyně

 1. zcr

  Ach, ty maturitní slohy, já bych to snad i tesal – a dvojzvrhle mě to baví, jednak tou vtipností, jednak jako svědectví o jakés autentické neotesané prostotě :-)(za sbásnění [sic] samozřejmě dík)

 2. martiXXX

  hmmmNevím jestli sloh by měl být maturitním předmětem…o co tady jde? o krásu? o účelnost? o přesnost? a kdo to změří? a jak?….tyhle věci jsou měřitelné podle mě jen v reálném životě…

 3. @zcr: Rádo se stalo@martiXXX: Tak toto je dobře objasněno a obhájeno v citovaném článku, není důvod to zde rozebírat znovu.

 4. Niniel

  Ach jo, proč zveřejňují ty hrozné, a ty skvělé si nechávají pro sebe? Chtěla bych se pokochat, a ne se vracet k úvahám nad tím, jestli by přecijen nebylo lepší některým lidem zabránit v reprodukci…

 5. Martixxxi, třeba proto, aby se člověk uměl vyjadřovat i se spolujeskyní ??

 6. Anonymní

  Velmi fajná básnička!

 7. Allegor

  Ten článek mi přijde jako hodně demagogický už z toho důvodu, že na začátku vytahuje některé z nejobludnějších zprznělin češtiny, které se v maturitních slohovkách objevily, a uvádí je jako podklady pro svá tvrzení. Kritika hodnocení slohovek se ale opírala o práce, které, ač byly po jazykové stránce korektní, neprošly. Autorův argument o jednoznačné posouditelnosti dodržení předepsaného útvaru/žánru zase poukazuje na to, že autor neví nic o literárních postupech, které umožnují například charakterizovat příběhem nebo popisovat v metaforách.Stejně tak úvahu je možné psát – už od dob Platóna – formou dialogu. A tak dále. Jedná se o prolnutí žánrů, která se v literatuře běžně používají. A slohová práce je především literární útvar. Argumenty toho typu, že při vyplňování formuláře v práci nebo při plnění zadaného úkolu se kreativita necení, pokládám za přímo nebezpečné. Ano, při plnění zadaného úkolu v práci se kreativita necení. Že jsou žáci schopni striktně plnit zadání úkolu mají ale prokázat v řadě jiných předmětů od matematiky po zeměpis. Zabíjet jakoukoliv kreativitu maturantů argumentem, že v práci se po nich stejně nebude vyžadovat, je krokem k výchově populace robotů, kteří bude sice schopni nést přidělené jařmo, na očích ale budou mít klapky jako tažní valaši. Určitě existují kruhy, které si takovou populaci přejí, já ji tady ale mít nechci. Protože mé výhrady proti hodnocení maturitních slohových prací byly právě tyto a do polemik ohledně technických náležitostí hodnotícího mechanismu se odmítám pouštět, pokládám tyto body článku za hodně manipulativní.

 8. @Allegor: na druhou stranu: Leckterý kreativní člověk v tvorbě záměrněporušuje některá pravdila žánru, ale něco takového si může dovolit ažpoté, co je bravurně zvládne.A na vysokých školách obvykle nechtějí po studentech v rámciseminárních prací apod. nějaké originální transžánrové kreace, alesolidní zpracování tématu. Neboli: Dodnes pokud mi někdo, ve školenebo v práci, dá jasné zadání, jak má to, co mám vytvořit, vypadat, doliterárních experimentů se nepouštím a odvedu co nejlépe řemeslo.Nemám přitom vůbec pocit, že by mě to nějak kreativně mrzačilo -prostoru pro volnou tvorbu a experimenty mám i tak dost…

 9. Matus

  V mene nás ostrieľaných WordPress-bloggerov ťa vítam na WordPressi 😀
  Amor Vacui vo WordPress layoute to rozhodne sekne.