Církevní „restituce“ nejsou spravedlivým odškodněním obětí

Vzhledem k tomu, že se nyní píše o jakémsi provolání osobností podporujících církevní „restituce“, nezbývá mi, než demonstrovat, a to na příkladu Svědků Jehovových, že se zde v žádném případě nejedná o formu spravedlivé kompenzace utrpení věřících za minulého režimu.

Věříme, že konečně dojde k částečnému vyrovnání křivd, které komunistický režim církvím a věřícím způsobil a které nejsou ostudně napraveny ani po více než dvaceti letech demokracie a svobody. Zmařené lidské životy, zničené rodiny a utrpení věřících nelze ničím nahradit. Ale lze konečně přijmout zákon, který jednou provždy vyřeší otázku, kdo na koho doplácí,“ stojí v provolání zhruba čtyř desítek osobností, mezi nimiž figurují například herečky Jiřina Jirásková, Dagmar Havlová, režisér Jiří Strach, spisovatel David Jan Novotný nebo výtvarník Adolf Born.

Předchozí odstavec je citací z Novinek a já si dovoluji podotknout, že se, co se signatářů daného prohlášení týče, opravdu nejedná o nějaký závratný soubor osobností českého kulturního a vědeckého života.

Podívejme se však, jak nesmyslná argumentace je zde použita. Autoři provolání nám sugerují, že tyto restituce, a to navíc jen zčásti, nějakým způsobem napravují utrpení konkrétních věřících. Docela by mě zajímalo, jak. Možná, že potomek perzekvovaného římskokatolického faráře… No dobře, tak jinak: Možná, že některým dosud žijícím obětem perzekucí, jakož i jejich příbuzným, udělá radost, že jejich církev dostane od státu peníze, s nimiž pak bude moci obchodovat na burze, a kromě toho, především v případě římských katolíků, i latifundie a nemovitosti. To nelze vyloučit. Nicméně v zásadě je problematické pokládat za nápravu utrpení konkrétních lidí to, že se převede majetek na spolek, jehož byli, nebo ještě jsou, členy.

Neboli: Ty peníze nedostanou lidé, kteří trpěli, ani jejich „zničené rodiny“, ale instituce, jejímiž členy byli. Nechť mi tedy prosím signatáři objasní, jak může instituce pociťovat utrpení.

Ale aby těch bizarností nebylo dost: To, že v žádném případě tyto restituce nesouvisí s jakýmkoli utrpením a pronásledováním, lze jednoznačně demonstrovat na příkladu Svědků Jehovových. Jejich církev byla za komunistického režimu zakázána (posléze existovala pololegálně) coby sekta. Majetek této náboženské společnosti byl zabaven, v padesátých letech byli „svědkové“ zatýkáni, pronásledováni a vězněni; vzhledem k tomu, že jim víra zakazovala jít na vojnu, byli také perzekvováni jako odpírači vojenské služby. Nelze popřít, že věta „Zmařené lidské životy, zničené rodiny a utrpení věřících nelze ničím nahradit.“ se na ně vztahuje plným právem. Přesto si z nabízeného koláče ani nezobnou. Proč? Protože nechtějí od státu úhradu platů duchovních a věcných nákladů pro svůj provoz! Poněkud bizarní, že? Církev, která žije jen ze svých vlastních zdrojů a ani v nejmenším nezatěžuje daňové poplatníky, nemá nárok na vrácení majetku a kompenzaci křivd!

To, co bylo řečeno o Svědcích Jehovových, platí ve všech bodech také o o Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů („mormonech“), i když v jejich případě asi nebyla perzekuce tak tvrdá (nebo je na toto téma k dispozici méně zdrojů). A jistě by se našly i další církve a náboženské společnosti, které při tomto handlu „utřely hubu“.

O tom, jak bizarní celá ta věc s „odškodněním“ je, vypovídá pragmatický postoj Církve adventistů sedmého dne, jež rovněž odmítala státní financování, ale v roce 2007 se o státní příspěvek přihlásila právě proto, aby se neodstřihla od možného finančního odškodnění za ukradený majetek.

A nyní mi prosím povězte, jak to tedy je s tím částečným vyrovnáním křivd, které komunistický režim církvím a věřícím způsobil? Zatímco některé církve dostanou miliardy a katolická dokonce mnoho desítek miliard, Svědkové Jehovovi nevysoudili ani dům v ceně šesti milionů, který jim kdysi patřil. Mluvit v této souvislosti o spravedlnosti je prostě pokrytecký hnus!

Pakliže se jedná o financování církví, jsem toho názoru, že by měly být, coby tradiční služba využívaná částí obyvatel, i nadále financovány státem, nicméně na základě objektivně zjištěného množství uživatelů těchto služeb, buď na základě sčítání lidu, nebo, lépe, na základě nezávislého průzkumu zjišťujícího průměrný počet lidí účastnících se bohoslužeb té které církve. Kromě toho nemám námitek ani proti státnímu financování údržby historických památek a dotování veřejně prospěšných a kulturních aktivit. Rozhodně by to bylo spravedlivější a z hlediska daňových poplatníků levnější, než současná situace. Uvědomme si, že takto budou mít některé církve, jež přišly o více majetku, možnost platit své duchovní lépe, než církve, jež – například proto, že se řídily Ježíšovým učením – žádným velkým majetkem nedisponovaly.

Církevní „restituce“ jsou především velkorysým darem nesmírně bohaté nejstarší globální korporaci na světě, přičemž pár drobků spadne pod stůl pro dalších šestnáct církví a církviček, které jsou dotovány státem, a to bez ohledu na to, jakou měrou jejich věřící v minulosti pro svou víru trpěli. Naopak se mi u mnoha z oněch 17 vyvolených církví a náboženských společnosti nepodařilo dohledat nějaké významnější informace o pronásledování za minulého režimu, i když samozřejmě všechny byly pod dohledem a perzekuci konkrétních věřících nelze vyloučit u žádné z nich.

Církevní „restituce“ tedy nejsou z hlediska křivd spáchaných na věřících spravedlivé, neboť neodškodňují lidské utrpení, k němuž v minulosti došlo; a i kdybychom nakrásně pokládali převod majetku na církev jako formu kompenzace osobního utrpení, stále by platilo, že budou odškodněni jen ti věřící, kteří se hlásí k jedné z „vyvolených“ církví.

Pakliže bychom v souvislosti s křivdami uvažovali jen o těch majetkových, pak by bylo nezbytné vyjasnit pochybnosti ohledně toho, o jaký majetek se jedná, jaký byl jeho právní status v době jeho „ukradení“ a další okolnosti. V aktuální podobě je zjevně nespravedlivý už proto, že diskriminuje církve, které nežádají finanční příspěvky ze státního rozpočtu.

Snaha protlačit zákon doslova stůj co stůj, bez sebemenšího ohledu na názor většiny občanů a bez ochoty participovat na jakékoli odborné i celospolečenské diskusi, která by vyústila v referendum, je z mého pohledu ze strany vlády (a Římskokatolické církve, jež to celé upekla a která je, namísto občanů, klientem této vlády) naprostou nehorázností. A je také politováníhodným pokrytectvím ze strany těch menších církví, které na tento handl přistoupily.

komentářů 54

Filed under Politika

54 responses to “Církevní „restituce“ nejsou spravedlivým odškodněním obětí

 1. Řekl bych, že u jehovistické sekty je to poměrně jasné, jelikož po provedené nechirurgické lobotomii zblblíci odevzdávají sektě „dobrovolně“ svoje majetky. Takovým dotacím stát sotva může sekundovat.

  • Á, pan konzervativní katolík je zpět, aby prezentoval to jediné zaručeně pravé křesťanství, které je navíc stále ještě třeba očistit od ohavností Druhého vatikánského koncilu!
   Neodevzdávalo se v církvi popsané ve Skutcích náhodou úplně všechno? Ach, jací zblblící! Ještě, že to pak jediná pravá církev napravila a ukázala, jak správně a chytře bohatnout 😀
   Jinak sorry, ale můj argument to nezpochybňuje ani omylem.

   • Nikdy jsem neodešel, dostupné komunisty je třeba monitorovat. Jojo, II. VC je třeba revidovat, resp. odpískat, to dá rozum. Dopady už jsou horší, než zvládli valdenští a albigenští dohromady. Mnohem horší.
    Proč neodevzdat pravé Církvi všechno? A naopak-proč cokoliv odevzdávat falešné?
    Hele-nezlobte se na mě, ale to vaše „všechno všem ze společnýho“ už je zatraceně dlouho des modes, verstehen?
    Jasně, Váš argument to nezpochybňuje, protože je Váš-a Vy se přece nikdy nemýlíte 😀 Aristoteles by se od Vás mohl učit logice 😀

    • A jaký argument, prosím, zazněl zde? „Mám pravdu protože mám pravdu!“? Když lidé dávají peníze římským katolíkům, je to v pořádku, protože je to pravá církev, ale když je dávají Svědkům Jehovovým, jsou to zblblíci, protože je dávají nepravé církvi? Z vašeho pohledu možná, ale já se na tento problém dívám z pohledu sekulárního a vaše nevývratné a nedokazatelné přesvědčení o pravosti vaší víry mne nechává chladným.
     Upozornění: Pakliže se ve vašem příštím komentáři neobjeví argument, bude označen jako spam.

     • Přesně tak. No vidíte, že jste schopen chápat i v širších souvislostech.
      Sekulárního, jo? Po tom všem, co jste procestoval? To je velmi věrohodné. Kdy zas obrátíte plachtu? A kam?

      • Vždy jsem byl, jsem a předpokládám, že vždy i budu přesvědčený sekularista, a to bez ohledu na to, jakými proměnami projde má víra. To jen poněkud zmatení lidé, jako jste vy, kladou rovnítko mezi sekularismus a ateismus. Sekularismus je však ve skutečnosti přesvědčení o tom, že je správné oddělení církve či náboženství a státu. Ano, jsem přesvědčen, že náboženství nemá intervenovat do politiky, protože je to soukromá záležitost a neexistuje způsob, jak nezávisle určit, která víra je „pravá“.
       Tak to vidíte, snažil jste se mě nachytat a dělat ze mě blbce, ale nakonec jste tak dopadl sám. Ale tak už to s fanatiky prostě chodí. Zloba, nenávist a neúcta k druhému nakonec vždycky pozře sama sebe.

    • Medea

     vonrammstein: “ Proč neodevzdat pravé Církvi všechno? “

     „Pravá“ Cirkev – to myslíte ten lefebvristický spolok (založený tým exkomunikovaným biskupom čo post II VC pápežov označil za antikristov) alebo tam teraz zaraďujete aj tých druho-vatikánsko-koncilových „bludárov“ ? 😛

     • Ten pán už neodpoví, neb je zabanován. Beztak s ním nebyla kloudná diskuse, jen samé „Mám pravdu protože mám pravdu a ty se mýlíš, protože mám pravdu.“ 😉

  • nejhorší je,že lidé neinformování,nevzdělaní podlehají katolické sektě,která spolupracuje s politickými sektami a o Boha se vůbec nezajímají!!!!!!!!!

 2. Kojote, doporučuji tento zajímavý článek s vyčíslenou výší náhrad ve srovnání s nárokovaným majetkem (2004/5) – http://www.cirkevusti.cz/blog/hospodin-miluje-spravedlnost-pravo-z-33-5

  Jinak článek super, akorát bych to možná v posledním odstavci obrátil –
  „Snaha protlačit zákon doslova stůj co stůj, bez jakékoli odborné i celospolečenské diskuse, je z mého pohledu naprostou nehorázností ze strany církví, a politováníhodným pokrytectvím ze strany vlády, která na tento handl přistoupila.“ 🙂
  Mám totiž podezření, že tento zákon spíše upekla ŘKC s vládou než naopak (a nebo to bylo fifty fifty). Menší církve pak byly prostě uplaceny.

 3. Lomikel

  vr: lobotomie neni vysadou jehovistu, kazdy kdo veri prijima urcity pohled na vec a jiny implicitne vylucuje. v tom je imho sila viry. To pak vede k uvaham, dobre k pivu, kdo je vetsi blbec…

  v kontexu webu me napadaji tyto otazky:

  1. (HooDoo) – pomahaji svati a Jezis ziskat (ukrast) Katolicke cirkvi majetek ? Jsou v procesu pritomne nadprirozene entity ? Pokud ano, delaji to ze sve vule nebo jsou k tomu vyzvany ritualy ? Kdo je provadi ?

  2. (Memento mori) – ocekvaji politici krome pozemskych uplatku i odpusteni hrichu (jiste to potrebuji, kdo ne) a _primou cestu_ do nebe ?

  3. (Vrteti .. Dukou) – pouziva vatikan poliky ODSs a TOPky nebo tito pouzivaji restituce jako spolehlive kryti megatunelu. Kde je ta hlava (na podnos) ?

  S pozdravem !

  • Omlouvám se za pozdní schválení komentáře, přehlédl jsem jej.
   K těm otázkám:
   1. Myslím, že ne. Ale nevylučuji existenci něčeho ve smyslu egregoru té organizace, který se na tom podílí.
   2. Nemám tušení, ale upřímně řečeno stačí i obyčejná zpověď, ne? 😉
   3. A co když obojí současně?

   • lomikel

    V pohode.

    1. no tohle je dost zajimave z vice hledisek.
    1.1 je tu skupina ktere dva tisice let pracuje s nehmotnymi entitami, ale magii oficialne zavrhuje ( krome par presne definovanych prosebnych ritualu). Osobne povazuji za jiste ze uvnitr katolicke cirkve budou skupiny ktere magicky pracuji, dokonce povazuji za pravdepodobne ze katolickou cirkev ridi – obzvlast prijemem li paradigma ze magie ma neco do sebe. IMHO takto funguji veskere vlivove agentury – kumuluji moc vsemi prostredky.

    A jak ne jen kazdy stasny hoodoonista jiz vi, vse co je pozadovano jsou penize, vedeni, zdravi, moc a sex :).

    Takze ve svete kde magie ( zjednodusuji a neresim co presne a jak ) funguje je evidentni ze je treba se magicky chranit a branit i pred „restitucemi“

    1.2 Je ve smysly vyse napsaneho pohledu zasadni rozdil mezi napr. hoodoo duchy, a svatimi a jezisem ? Neni rozdil jen v tom co ocekavame a jake ritualy provadime v jejich jmene . Jake ritualy provadi ve vatikanu ?

    Nejak tak citim a bylo mi to i potvrzeno mne naklonen0u entitou ( ani hoodo ani svaty nebo jezis, tedy pohled nezaujateho pozorovatele 🙂 ze bud „je/muze byt“ vse a nebo neni nic.

    2. no to nevim, nezkousel jsem :). Jak je patrne z bodu 1. koukam na to jinak. Dalsi zajimavy pohled je ze mnoho zaslouzilych cirekvnich cinovniku by se musel smazit v pekle v dusledku diskrepance nauka x ciny, to nedava smysl – v pohledu jak o nem uvazuji. Prece nebudu pracovat cely zivot na vlastnim zatraceni. Bud tomu neveri, nebo je nauka diferencovana.

    3. jo bude to takovy uzlik zajmu, ale porovnanim vahy te nasi ( ceske) smecky a te vatikanske hovori spise pro vatikan.

    • Rozvíjet spekulace o tom, jaká magie se dělá nebo nedělá v zákulisí ŘKC fakt nebudu. Mohl bych jich vymyslet tucet, ale skutečnost je prostá: Nevím.

     Ohledně toho, jestli jsou Ježíš a svatí na stejné úrovni jako duchové atd.: To je třeba rozčlenit. Tzv. „svaté“ pokládám za strukturně nejbližší předkům ve smyslu tradičních kultů předků. Rozhodně k nim mají nejblíže. V rámci vúdú jsou svatí a lwa na stejné úrovni, v podstatě stejný typ entit.
     Královna nebes („Panna Maria“) je jedna z významných podob Bohyně, to je celkem očividné, a je hodně „vysoko“. U JK je třeba rozlišovat jeho různé formy a způsoby výkladu. To by bylo na delší povídání a opravdu to přesahuje možnosti komentáře. V souvislosti s problematikou majetku je ovšem relevantnější učení novozákonního Ježíše, než ty či ony kristologické koncepce.

     • Lomikel

      Magie katolicke cirkve – pokus jste Vy (nic ve zlem:) hoodonista praktik a hoodooo paradigma se prolina s paradigamtem katolickym tak by bylo kur*** divne kdyby hlavy chytrejsi nez Vy a Ja neceho podobenho nevyuzivali systemove.

      Svati jako preroubovani predci a bozi, to je jasne.

      Pana Marie v KC je IMHO dodatecna vypujcka majici „odklonit“ fokus lidi od entity ktere nemohla byt kompletne satanizovana ( pardon). Otazka je jestli no nedopadlo krapet jinak nez bylo zamysleno :).

      No a opet jsem u toho ze bud katolicka cirkve dela to same so hoodooo nebo je to (jen) vlivova organizace nekde mezi transkontinetntalni politickou stranou a mafii.

      Abych to vratil zpet k darovani majektu, name to nic spolecneho s pravem, hospodarenim, charitou atd. ale je to jen zapas o moc a penize.

      Muj pohled je ze se me katolicka cirkev snazi obrat o mergle a svobodu (zuzenim sekularniho prostoru), a nejspise k tomu pouziva magii.

 4. Lomikel

  jde o penize takze zerty stranou,
  za chvilku nekdo poda TO za hanobeni.
  PR uz jede.

  http://www.novinky.cz/domaci/275515-duka-pritvrdil-kampan-cssd-proti-restitucim-je-jako-propaganda-treti-rise.html

  Při kritice ČSSD navíc zvolili těžký kalibr, když zmínili totalitní režimy. „Předvolební propaganda sociální demokracie tak útočí slovníkem obou někdejších totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty Třetí říše, narudo přetřenými gottwaldovskými ideology,“ stojí dále v textu.

 5. hans

  mnohomluvný a přitom nic neříkající článek, který svědčí o nízkém kulturním rozhledu a vnitřní malosti autora. rudě zabarvená ideologická argumentace postrádající jakékoliv logické vyústění. snůška nenávistného žvanění a účelového ohýbání faktů. doporučuju, aby autor změnil název článku na: Relativizace komunistické zlodějny. autor nechť si bez váhání podá přihlášku do ksčm;)

  • Jen pro upřesnění: Autor je členem KSČM.
   Ohledně zbytku: Váš komentář postrádá argument, tudíž není hoden mé odpovědi.

 6. Dodám, že „ostrouhat“ má rovněž Obec křesťanů – za minulého režimu byla v naší zemi rovněž rozpuštěna, a pokud je mi známo, daňové poplatníky od obnovy po převratu rovněž nestála ani pětník.

  Podobně bychom asi dopadli u buddhistů či hinduistů, a pokud vím, před válkou zde vyvíjeli nějakou.

  Zasvěcený rozbor církevních restitucí je možné najít zde: http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/cirkevni-restituce/index.html – mimochodem vůdčí osobnost odkazovaného webu, Václav Umlauf, je jezuitským knězem, takže podezírat jej z protikatolické zášti lze asi těžko. (A vůbec doporučuji občas si umlaufoviny.com přečíst.)

  Dalším zajímavým případem je neodškodnění spolku Umělecká beseda v Praze (http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bleck%C3%A1_beseda), jehož majetek rovněž nebyl vrácen. (Na to mimo jiné doplatil jeden můj známý, potomek jednoho z členů tohoto sdružení. Byt v domě, jenž kdysi spolku patřil. tak zůstal městským nájemním bytem, a když se s dotyčným člověkem rozvedla jeho žena, byt připadl jí, přestože to byli jeho předkové, kdo stavbu toho baráku financovali, a on se na nějakou dobu ocitl na pokraji bezdomovectví (ale už nějaké bydlení má).

  • Vypadl mi konec jedné věty: …před rokem 1948 zde vyvíjeli nějakou činnost i muslimové – a hádejte, kolik toho zrestituují.

  • Děkuji za komentář. Ano, je to tak. Je to „spravedlnost“ jen pro někoho. Obec křesťanů jsem měl zmínit, také si zakládá na tom, že nechce nic od státu a navíc má velmi sympatické pojetí víry. 🙂

 7. martiXXX

  v otázce restitucí jsem rozpolcen..na jednu stranu nesnáším Kalouska a Nečase; na druhou stranu komunistická levice zatím v dějinách ukázala jen svoji byrokratickiu, zkostnatělou, neefektivní, antidemokratickou a antiliberální tvář,,,,v praxi

  • Ale tady přeci nejde o to, kdo je nám jak sympatický. Kdyby někdo, koho máš rád, tvrdil, že 1+1 jsou 3, akceptoval bys to, protože ho máš rád? 😉
   To, jakých chyb a nehorázností se v minulosti dopouštěla komunistcká levice přece nesouvisí s tím, jak se postavit k otázce takzvaných restitucí…
   Aha, jo, už zase myslím jako nezaujatý Kojot, který je jen málokdy ovlivněn předsudky. Takže ano: Chápu, máš předsudky, potřebuješ se rozhodnout na základě sympatií a antipatií, nikoli na základě faktů. Spousta lidí to tak dělá. Je to tvé právo, ale prosím, netahej mi to sem do diskusí, mám z toho pak špatný spaní.

   • lomikel

    nejde o sympatie, nejde ani o spravedlnost – co to je ?
    IMHO jde o ujasneni si co je v zajmu daneho cloveka, pokud na to ma zaludek (ciste psycho-fyziologicky, zadna etika) a pristup k statnim penezum – TAK JE JEHO ZAJEM KRAST JAK TO JEN NEJVICE JDE.

    Pokud pristup ke statnim penezum nema, nebo nema ten zaaludek, nebo to nepotrebuje – PAK JE V JEHO ZAJMU SE BRNIT ROZKRADANI MAJETKU A DESTRUKCI INSTITUCI KTERE MU, NEBO JEHO BLIZNIM, POMOCI ZIT A DUSTOJEN ZEMRIT.

    Jeste je treba zohladnit casove hledisko, kratkodobi a dlouhodoby zajem, kdo si nakrade malo, muze dopadnout jako ten co nekrad, bude taky vytunelovan a prodan fondum. Ono i to kradeni, nema li prejit v puste prepadavani se zbrani v ruce predpoklada zachovani urcite urovne verejne sektoru. Bez ekonomickeho zakladu zadny verejny sektor neni.

    Docela me pobavi kdyz si lide vezmou za svuj zajem resit zda ma kaloukse krivou hubu nebo jestli komuniste pred 20 lety byly opravdu takove kurvy. To se to pak propagandistum pracuje.

 8. martiXXX

  Well 🙂

  Fakta mi v otázce církevních restitucí nehrají. Je to tlačeno dvěma stranami ODS a TOP 09, tedy jejich představiteli..je možné, že za tím jsou jejich finanční zájmy; je možné, že za tím jsou jejich sympatie….oboje dvoje ovšem není korektní podle práva.

  Ale pokud se to zablokuje ve druhém čtení nebo to ČSSD zruší, tak by v ekonomickém zájmu mělo dojít ke konzensu. Majetek, o kterém se neví komu patří, může mít tendenci k zanedbávání a zmenšování a na to doplácí celá společnost. A myslím, že v souvislosti s antipatiemi mezi stranami může dojít k tomu, že ten majetek nakonec zchátrá definitivně a nikdo z něj prospěch mít nebude.. Už se to řeší 23 let bez rozumného závěru.

  • martiXXX

   A já nevěřím k tomu, že ke konzensu dojde. Církevní restituce se pro politické strany staly politicko-ekonomickým nástrojem a to nemá s právem nic společného. Podle práva by se mělo řešení najít. Na tom ale podle mě nemá zájem ani pravice ani levice. Samozřejmě deklarují nějaký postoj ale z politického hlediska dojde nakonec v realitě k přestřelení. Levicoví ani pravicoví voliči nemají rádi církve. A levicoví voliči ještě méně než pravicoví. Pravicoví by to ještě zkousli. Ale levicoví myslím ne. Přiznávám, je to jen můj hrubý nekvalifikovaný odhad na základě diskusí pod články v tzv. levicových a pravicových periodikách. Církve jsou často považováni za zločinecké organizace.

  • Lomikel

   otazka IMHO stoji jinak, kdo bude prijemce vynosu z rozkradeneho majetku ? kdo se napakuje na te zlodejine. komu cirkev proda cast tohoto „daru“. jak bude ekonimicka sila prevedeneho majetku pusobit na vas zivot, pokud jste empaticky jak bude pusobit na ruzne socialni vrstvi a pokud nejste globalista jak bude pusobit na Cesky stat.

   • martiXXX

    O tom ale píšu, že za tím mohou být ekonomické zájmy. Je to tlačeno představiteli ODS a TOP 09, kteří tam mohou vidět příležitost k obohacení. A jejich voliči to (dle mého názoru) spíše zkousnou než voliči levice. Jenže majetek bez majitele chátrá. Už se to řeší 23 let. A vzhledem k politickému boji politických stran to vidím v realitě na „neverending story“.

 9. Máte samozřejmě pravdu, Kojote, ale vykládejte to kmotrům a prelátům. Ovšem jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré a tomto případě se alespoň názorně ukáže, co jsou církve a tzv. demokratická pravice zač.

 10. Jasně, proč teď 22 let po roce 89, že?? Protože má pravice naprostou převahu. Aneb ruka ruku myje: Jak ty nám, tak my vám a nakonec se budeme mít dobře všichni.

 11. Ladislav

  Zdá se mi, že zcela zapomínáte na újmu způsobenou právnickým osobám.Práva nenáleží jen lidem, ale osobám obecně. A pokud byla způsobena majetková újma právnické osobě, např. římskokatolické církvi, měla by být odčiněna. Přičemž to, že jiným právnickým osobám nebyla újmu mnohdy odčiněna, neznamená, že církve musí být zapomenuty.

  • Já na to nezpomínám, nicméně reaguji na to „provolání osobností“, kde se mluví o utrpení. Nezlobte se, ale já opravdu nevěřím, že právnická osoba může cítit utrpení. Jinak viz též poslední odstavec – i kdybychom to nebrali jako odškodnění způsobeného utrpení (a ukázal jsem, že tím církevní „restituce“ nejsou), není to spravedlivé a transparentní ani jako majetkové vyrovnání s právnickými osobami.

 12. Lomikel

  v odkazu link na onlyne zaslano vaseho stanoviska zas-tu-pytlum, tem se to nelibi 🙂

  http://www.hzpd.cz/kampan-hzpd-proti-cirkevnim-restitucim-ma-u-lidi-obrovsky-ohlas/

  Občanky a občané,
  také považujete schválený zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi za nespravedlivý a nemravný ?
  Ještě není nic ztraceno, ještě můžeme vše změnit.
  Vyplňte své Identifikační údaje (jméno, e-mailovou adresu a obec, kde bydlíte) a klikněte na tlačítko ODESLAT.
  Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde žádost o potvrzení. Po kliknutí na text: „Výzvu potvrďte zde“ bude Vaším jménem dopis odeslán všem poslancům a senátorům vládní koalice.

 13. martiXXX

  primitivní článek..ve výběru na idnes.cz; to je to, čeho se bojím; levice nevrátí nic..a ne po právu…..alespoň část..tady jde o politiku a o nesnášenlivost čechů proti církvím

  http://jiricumpelik.blog.idnes.cz/c/282900/Papezsky-zastupce-arcibiskup-Duka-to-trochu-popletl.html

 14. martiXXX

  Tím myslím ten článek v odkazu

  • martiXXX

   a ta vysoká karma…..kojote ti lidé považují vše duchovní za přežitek..nejen církve

   • Já si opravdu netroufám dospívat k závěrům tohoto druhu. Je to poněkud absurdní říkat cokoli o lidech, o nichž vím jen to, že klikli na „Líbí se mi“ pod nějakým článkem. Nerozumím, jak může někdo takto usuzovat.

 15. martiXXX

  Nevím, vidím vysokou karmu.. a pro mě jako duchovního člověka je článek primitivní a urážející…….koneckonců i vůči komunistům….

  • To opravdu není důvod k jakýmkoli pokusům o psychodiagnostiku těch, kteří klikli na karmu. Aneb, jak říká Ježíš, nesuďte, abyste nebyli souzeni a všímejte si raději trámů ve vlastních očích. Ukvapené a nedostatečně podložené soudy obvykle jsou všechno jiné, jen ne postoj hodný duchovního člověka 😛

   • martiXXX

    Dobře, já tedy nebudu soudit. V tom článku jsou duchovní lidé označni za zaostalé protože věří v jakési vyšší síly, které byly vědou vyvráceny. Církve a komunisté jsou postaveni na stejnou úroveň a označeni za zločince, kteří by měli být zakázáni. Vysoká karma svědčí o vysoké míře souhlasu čtenářů. Bez předsudků, možná mají pravdu.

    • martiXXX

     Neboli, souhlasím s článkem v hodnocení komunistů; co se týče hodnocení církví tak částečně a co se týče duchovna jako prý blábolu tak ne; ale možná se mýlím a ve všech třech bodech bych měl na 100% souhlasit…snažím se mít otevřenou mysl…u posledních dvou bodů může sehrát svou roli můj bias z dětství (katolická výchova).

     • Já s tím článkem taky nesouhlasím a pokládám jej za jednostranný. Ale sám někdy také „dám karmu“ článku, s nímž třeba nesouhlasím ve všech bodech. Neobhajuji článek, jen říkám, že opravdu nelze na základě jednoho kliknutí dělat jakoukoli „psychodiagnostiku“ jinak zcela neznámého člověka.

   • Jiřina Hanibalová

    Ježíš taky řekl: Spíš projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království božího

 16. strojmir

  Tady je petice proti této restituci,pánové už takto dostali mail od 17 000 lidí
  http://www.hzpd.cz/vyzva-poslancum-a-senatorum

  • Ubohý článek. Argumentace typu „Straw man“ („hastroš“, neboli „zkarikuji oponenta a pak mu to natřu“). Ve skutečnosti se diskuse vede úplně jinak. Třeba takto: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13730-krestane-proti-zakonu-o-cirkevnim-majetku (a tohle je opravdu zajímavý článek!). Prosím, už mi to tady netapetuj takovými ptákovinami. Ujasni si svůj názor, pokud možno na základě vlastního vyhodnocení argumentace obou stram a nikoli na základě emocí, a pak jej zde můžeš představit a můžeme se o tom pobavit. Takovéto výkřiky do tmy jsou opravdu otravné.

 17. martiXXX

  Řeknu to na rovinu..vaše agresivní postoje mi připadají stejné jako u postojů pana Tvrdého-…prosím vymažte mě z diskusí…jen jsem dal odkaz na článek, který se mě líbil..děsivé zklamaní ve Vás….politické ambice přehluší vše..styděl bych se dávat příspěvky sem,,, už jste zakázal diskuse na idnes.cz; pokračujete v nejlepších tradicích komunistických diktátorů; zákazy a perzekuce..komunismus je nereformovatelný..aktuálně mi to ukázal Váš přístup..diskuse ano..ale musíte se mnou souhlasit…….prosím o výmaz—..

  • Mám opravdu důležitější věci na práci než promazávat diskuse, nota bene, když mi ten, kdo o to žádá, nadává.

  • Lomikel

   to jste me dost pobavil :)))))

   vzdycky me dost zajima u diskuteru vaseho typu, delate to z presvedceni nebo pro penize ?