Nedělám to pro sebe…

V pátek 8. června roku 1990 začaly první svobodné volby v polistopadovém Československu. A v ten den, na hodině ruštiny, řekl Josef Kolomazník, středoškolský profesor a bývalý ředitel Gymnázia Koněvova/Víděňská 47, něco, co se mi zarylo pod kůži.Řekl (samozřejmě to parafrázuji, nemám zapsanou přesnou citaci): „Vy tomu teď asi neporozumíte, ale já budu dnes volit levici. Ne kvůli sobě, ale kvůli vám.“

Samozřejmě jsme tomu nerozuměli. Pokládali jsme jej za „starou strukturu“, koneckonců byl ředitelem gymnázia od roku 1960 (a předtím voják) a skončil v divokých polistopadových dnech plných revolučního „očistného nadšení“, ale na tom, jak to řekl, bylo cosi tak opravdového, tak autentického, že to ve mně tehdy vyvolalo pocit jakési zvláštní úcty, i když jsem ani ve snu netušil, že jednou budu s úctou vzpomínat nejen na formu, ale i na obsah toho sdělení.

Ovšemže jsem se tím tehdy nenechal ovlivnit, konec konců mi bylo čerstvých patnáct, byl jsem nadšený ze všech těch změn a nebyl jsem schopen dohlédnout, kudy se naše společnost bude ubírat. Navíc jsem byl z domova „proškolený“ pravidelným poslechem Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, Václav Havel byl pro mě bůh, a všechno, všechno dýchalo svěžestí, jež byla možná poněkud šalebná, ale v těch chvílích také ryzí a opravdová – jako povětří po bouřce. To, že se v zákulisí připravuje (či dokonce již probíhá) výprodej národního majetku, že bývalí oportunističní funkcionáři nenáviděné KSČ mají již vyžehlené nové kabáty a jsou připraveni hrdinně bojovat za své právo nahrabat si stokrát víc, než za minulého režimu, že tolik obdivovaný Západ již zajišťuje, abychom mu nebyli nevítanou průmyslovou konkurencí ale naopak vítaným odbytištěm, na nic z toho jsem v té době ani na vteřinu nepomyslel a nutno dodat, že se tím ani necítím být vinen – byl jsem prostě příliš mladý a příliš snadno zblbnutelný. A nebyl jsem sám.

Anti-capitalism_color.jpg

Na co asi myslel Josef Kolomazník, když říkal svá slova? Řekl je mimochodem velmi civilně, prostě a nevojácky (byl svou vojáckou hřmotností proslulý, i když v době, kdy jsem jej zažil, již ne tak, jako v době, kdy učil Miroslava Donutila). Myslel na fronty na pracovních úřadech, bezdomovectví, vykořisťování, exekutorské gaunery, zloděje v bílých límečcích, omezování vydobytých práv, školné, pokles porodnosti? Možná ne na všechno, ale na leccos z toho, co je dnes „samozřejmostí“, asi ano. Věděl, že má smysl volit levici nejen kvůli sobě, ale i vzhledem k nastupující generaci. Věděl to, zatímco já jsem to neměl vědět ještě dalších cca 20 let.

Nicméně nebyl sám, kdo použil slova typu „dělat něco pro vnuky“. Použila je i nastupující pravice. Od devadesátých let až po „Přemlouvání báby“ apelovala na seniory, aby ji volili ne kvůli sobě, ale „kvůli těm mladým“. A mnoho seniorů ji skutečně volilo. Na staré lidi „dobro vnoučat“ skutečně celkem spolehlivě zabírá. A tak, ve své odpuštění hodné naivitě, i mnozí penzisté volili politiky, kteří neúnavně a svědomitě pracovalive svůj vlastní prospěch.

Nyní pak ti, kdo se dožili, bolestně vnímají trpkou skutečnost, že vnoučatům, nyní již dospělým či dospívajícím, zůstává vyrabovaná republika, omezení sociálních práv a nepříliš jasná perspektiva do budoucna. Není divu, že se dnes stále méně lidem chce zakládat rodiny a mít děti, mohou-li si jakž takž důstojný životní standard zajistit jen jako bezdětní. Ovšemže zde máme i zástup (všeho)schopných „mlamojů“ (mladých moderních jinochů), kteří žijí v nebezpečné iluzi, že budoucnost patří ostrým loktům a jedinou brzdou pokroku jsou nezaměstnaní a jiné „socky“ (zaměňují tak symptom nemoci za nemoc samotnou).

Stále více lidí však vidí, jak cynicky jsme byli obelháni. Pravice, v rámci úspor, zhasla světlo na konci tunelu, a nyní tvrdí, že tam nikdy nebylo, a že jediné, oč máme právo usilovat, je nechat si kálet na hlavu a věřit, že to je způsob, kterak dosáhnout toho, že v budoucnu bude jen o trochu hůř a tedy ne tak špatně, jako třeba v Řecku, přičemž pokud se dostaneme do řecké situace, patrně se bude pravice snažit občana přesvědčit, že pokud ji nebude volit, bude to u nás brzy vypadat jako v Somálsku.

Samozřejmě nejen pravice je vinna. Vina je i na straně levicových stran. V případě ČSSD proto, že podléhala korupci a nechala se zatáhnout do spousty špinavých kšeftů, a také proto, že místo jasné vize se snažila voliče získat nejrůznějšími úplatky. Proto také mnoho voličů podlehlo demagogicky skvěle namalované iluzi, že se vize nachází na pravé straně politického kolbiště a vložili svou důvěru do pravicových stran.

Co se KSČM týče, její vinou je z mého pohledu především chronická neschopnost zbavit se vlastní omšelosti a těžkopádnosti, i když je možné, že nyní, kdy se stále více dostává do módy „socíkovský retro styl“, může mít její „omšelost“ i své kouzlo.

V každém případě musí zapracovat na politickém marketingu – KSČM odvádí solidní kus práce pro lidi na všech úrovních zastupitelských úřadů, podílí se na řadě projektů zaměřených na hledání nových řešení současných problémů (například na Spojenectví práce a solidarity), dobře odvádí i svou opoziční roli, angažuje se ve sběru podpisů pod peticemi (nyní především proti tzv. církevním restitucím), její představitelé vydávají podnětné knihy atd., přesto se však jeví jako dosti „neakční subjekt“ a pokládám za nutné na tom pracovat. Mediální obraz KSČM zde samozřejmě také hraje roli – viz reportáže z VIII. sjezdu KSČM v Liberci, o němž velká média vpravdě „vyčerpávajícím“ způsobem referovala ve stylu „Bylo tam nepěkné prostředí a Ransdorf zaspal volbu předsedy.“, ale o to víc by se měla KSČM snažit tento mediální obraz co nejaktivněji měnit.

Velký levičák Karel Čapek ve svém, pravičáky poněkud absurdně často citovaném, levicovém vyznání „Proč nejsem komunistou“ kritizuje komunisty 20. let minulého století především za to, že jsou ve svém dogmatismu izolovaní a že neusilují o nápravu lidského neštěstí tady a teď, ale v nějaké utopické budoucnosti. Myslím, že ve dvacátých letech dvacátého století bych to napsal stejně, Čapek je mi svým způsobem myšlení vůbec velmi blízký, ale dnes to již zjevně není aktuální.

KSČM je naopak kritizována (především ze strany „oldschoolových“ hardcore radikálů představovaných Štěpánovou KSČ a stalinistickým mládežnickým uskupením SMKČ (tj. Svaz mladých komunistů Československa známý též pod přezdívkou „Filip je zrádce.“ případně „Za všechno může zrádce Chruščov!“); jednou za čas je třeba připomenout, že tyto dva subjekty nepatří pod KSČM) za svou ochotu spolupracovat a tady a teď usilovat o dobro lidí (ultralevicové subjekty to vnímají jako „kolaboraci s buržoasním režimem“). Na ochotu KSČM podílet se na správě věcí veřejných však s varovně vztyčeným prstem nepoukazují jen stalinisté, na toto téma, byť samozřejmě z jiného úhlu pohledu, vycházejí varovné články i ve velkých médiích, tentokrát v podobě výroků typu „Bacha, lidi, KSČM chce uzavírat krajské koalice, už se ani nestydí říkat si o moc! Totalita se blíží!“.

Co se týče dalších aktuálních levicových subjektů v politické hře, pak jen s rozpaky sleduji SPOZ a LEV21, obě pod záštitou bývalých předsedů ČSSD. Myslím, že by oba tyto subjekty měly zvážit, zvláště před parlamentními volbami, své reálné možnosti, a v případě, že by bylo pravděpodobné, že odčerpají levici hlasy jako posledně Zemanovci, měly by se tyto strany svého angažmá raději vzdát ve prospěch levice jako takové. Tím chci říci, že principiálně odsuzuji větší pestrost na levicové scéně, vítám ji, ale jen v případě, že jejich působení nenatropí víc škody než užitku.

Formující se Nová antikapitalistická levice se zdá být ambiciózním a poctivě míněným projektem, vůči KSČM se vymezuje především zacílením na mladou generaci a jsem zvědav, kam toto uskupení dospěje. V každém případě je velmi akční, komunikativní a dokáže zaujmout, myslím, že komunisté by měli věnovat NAL pozornost a lecčemu se od nich v tomto směru přiučit.

To, co levice v současné době potřebuje především, je vize. Nová a aktuální situaci odpovídající vize řešení společenských rozporů. Ani sociálně-demokratická cesta sociáně-tržního hospodářství, ani komunistický marxismus(-leninismus) už nejsou dle mého názoru v jejich původní podobě aktuální a nosné (což neznamená, že by měl být en bloc zavrženy!).

Zdá se, jako by se dnešní společnost vracela zpět před tyto dvě dějinné koncepce. Sociálně-tržní kapitalismus ekonomicky porazil socialismus východního bloku, aby se vzápětí začal postupně zbavovat svých sociálních aspektů, které ve stále globalizovnějším světě již přestaly zvyšovat konkurenceschopnost. Je proto třeba hledat, a nacházet!, nové cesty, jak zabránit dalšímu zotročení prostých lidí, jak zajistit důstojný život všem, tedy nikoli jen těm privilegovaným.

Myslím, že hledání této nové vize vyžaduje jak teoretické úvahy, tak i podílení se na řešení aktuálních problémů, a řekl bych, že obojímu se, tu s větším, tu s menším úspěchem, česká levice věnuje. Aby tomu tak mohlo být i nadále, potřebuje však – navzdory vší své nedokonalosti – podporu občanů, o něž jde v této věci především.

Make_Capitalism_History_Rostock_1.jpg

Pravice měla dost času předvést seniorům, kteří ji v 90. letech volili (včetně mé babičky), že to s tím lepším příštím jejich vnoučat myslí vážně. Nepředvedla to, což znamená, že buď lhala, nebo byla neschopná. Ani v jednom z obou případů si nezaslouží další důvěru a měla by co nejdřív skončit v propadlišti dějin.

Chce-li někdo volit tak, aby se jeho děti a vnuci měli lépe, nechť začne tím, že naše stokrát zprofanované pravicové populisty, kteří ve skutečnosti nabízejí socialismus pro procento nejbohatších, obejde širokým obloukem a dá svou důvěru těm, jimž záleží i na těch neprivilegovaných.

Pozn.: Termíny „pravice“ a „kapitalismus“ zde byly užity v pragmatickém smyslu jako označení současných společenských jevů, tedy nikoli ve smyslu anarchokapitalistických či libertariánských utopických představ. 

komentářů 45

Filed under Politika

45 responses to “Nedělám to pro sebe…

 1. JaroMyr

  Kapitalismu nikdy nedojde dech, ale bude mu čím dál tím víc smrdět z huby.

  • To je ta horší varianta…

  • Souhlasím. Jediným způsobem jak se může (a pokusí) udržet kapitalismus na špici, bude znehodnocení lidského života jako takového a jeho převod na peníze/surovinu a jeho začlenění do trhů. Tedy oficiální návrat otroctví.

 2. ABC

  Přesně tak. Žil jsem v komunismu, strašně mě frustroval nedostatek informací, nemožnost výběru a nemožnost volného cestování. Byl jsem zarytým pravičákem, klausistou. No zjistil jsem, že v tom socialismu byly i dobré věci – stát nenechal lidi padnout na úplné dno, prakticky bezplatné bydlení a služby s tím spojené , bezplatné zdravotnictví, ochrana práce, zajištěné důchody.

  Spíše jsem nyní taky na levici. Podle mě je jediná cesta dál pokusit se nějak sloučit výhody socialismu s efektivním trhem a liberalismem.

  • ABC

   A ještě poznámka -. problémem je i ekonomická globalizace. Útočí na zaměstnanost. Ale vyhovuje nadnárodním společnostem..

   • Medial

    Globalizace je prirozenym dusledkem technologickeho pokroku. Zajistuje nam nizsi ceny, dostupnost mnoha veci, globalni pracovni a komercni moznosti a v neposledni rade tez vyssi bezpecnost (staty ekonomicky izolovane budou ochotnejsi rozpoutat mezi sebou nasilny konflikt). Faktem je, ze vlivem globalizace dochazi k presunu pracovnich mist ze zemi bohatych do zemi chudych. Napriklad mistem pro zakladani call center bylo drive Skotsko, dnes je to Indie. Vyrobnimu prumyslu se dnes dari vice v Cine, nez v Evrope nebo USA. Staty tretiho sveta jsou v tomto ohledu jednoznacnymi “winners”, staty bohate vsak nemuseji nutne ztratit. Sance spociva v orientaci jejich ekonomik na produkci vyrobku a sluzeb s vyssi pridanou hodnotou (nanotechnologie atd.). Podstatne je si uvedomit, ze pracovnich mist neni v ekonomie omezene a fixni mnozstvi (teto skutecnosti vetsinou komuniste nerozumi).

    • ABC

     Nevěřím tomu, že chudší země nemohou vyrábět výrobky se stejnou přidanou hodnotou jako bohaté.. To o lepších technologiích jako nano technologie mi připadá jako bezobsažný blábol; dříve se takto mluvilo o službách; nefunguje to;, myslím, že tyhle věci o přidané hodnotě a jakémsi lepším vzdělání bohatých zemí nefungují. Považuju to za kecy, protože to nefunguje.

 3. aleš007

  kapitalismus je nerovnoměrně rozdělené bohatství,
  socialismus je rovnoměrně rozdělená chudoba.

 4. ing jiří Zedníček

  Příspěvek je napsán velmi realisticky.Mohu potvrdit,že v roce 1990 jsem byl také poněkud zmatený,ovšem v okamžiku,kdy jsem viděl jak se veškerá politika zvrhla na jeden problém a to řešení majetků.,mnohé podivné restituce,návrat bývalých šlechticů(zejména dnešního ministra zahraničí,prapodivnou to figurku na politické scéně,nedostudovaného lesníka ,který zřejmě byl kousnut mouchou tce.tse,proto ta spavá nemoc)bylo mi jasné,že je to zase špatný krok pro celý národ.Později se objevily zastavárny,nevěstince,likvidace všeho ,co bylo doté doby docela produktivní,nezaměstnanost atd.bylo mi jasné,že novým pánům(stejně jako Havlovi,který sbíral pocta jednu podruhé ,restituoval prapodivné majetke po strýci kolaborantovi,podobně jeho kancléř)nešlo o nic jiného,než se na úkor národa obohatit, už nebylo co řešit.Tudíž Váš profesor byl velmi moudrý pán a viděl,že všechno začne znovu,snad lépe ne ž dosud.Jenže jak to udělat,když už nám nic nepatří(dokonce i ta naše námořní flotila a zlatý poklad je ta tam,zásluhou arogantního zloděje průpisek),všechno vlastní cizina dokonce za chvíli budou mít všechno ,včetně lesů a půdy.

  • Díky za příspěvek. Ono se objevilo i mnoho plodného, nutno říci, oživila se lidská kreativita a ocenil jsem nárůst služeb poskytovaných malými a středními podnikateli. Na výrazně větší svobodu slova si taky nestěžuji. Ale je třeba odmítnout tvrzení, že ty negativní věci byly nějakým nutným zlem, bez něhož by to nešlo.

   • Medial

    A nejen to. Pokud jde o dopravni infrastrukturu, od 90 let bylo postaveno vetsi mnozstvi dalnic nez za 40 let komunismu. Byly revitalizovany paterni zeleznicni koridory a nadrazi, diky vstupu konkurence ta trh je dnes cestovni konfort nesrovnatelny s komunismem. Metro v Praze expanduje nebyvalou rychlosti. Temer kazde mesto ma dnes obchodni centrum, kde lze poridit vse behem pul hodinky. Provozy tezkeho prumyslu jsou dnes mnohem ekologictejsi nez drive. Zijeme v mene zamorene zemi nez tomu bylo v dobach nedavnych (at uz jde o vzduch nebo kvalitu vody). Diky zahranicnim investicim jsou dnes pracovni podminky naseho delnictva srovnatelne s temi nejvyspelejsimi zememi, stejne tak jako podminky prace v novych, klimatizovanych administrativnich komplexech. Kazdy treti clovek ma dnes vysokou skolu. Kvalita a vyber potravin a spotrebniho zbozi je temer nevycerpatelny stejne jako moznosti traveni volneho casu. Delka zivota a zdravi cele populace se zvysuje. Navzdory celosvetovemu ekonomickemu utlumu u nas neni nezamestnanost zase tak vysoka, pracovni urady nabizeji mnozstvi rekvalifikacnich kurzu. Existuji naopak obory, pro ktere temer neni mozne sehnat kvalifikovane odborniky, jde o to vybrat si pro sve vzdelani spravny smer. Korupce a zpronevery se nekdy deji. Je nutne proti nim za pomoci legislativy razantne bojovat a nepanikarit, nedivocit a neblaznit.

    • Nelze popřít, že máš velice nadprůměrný propagandistický talent. Možná bys jej měl zúročit v TOP09 nebo v ODS. (to nebyl argument)
     Argument: To, že ve spoustě ohledů došlo v posledních třiadvaceti letech ke zlepšení, nikdo nepopírá. Ale běž to vysvětlovat nezaměstnaným padesátníkům na Prostějovsku, kteří celý život pracovali v OP a teď jsou… postradatelní. Tím chci říci: Ta mince má dvě strany. Tebe fascinuje líc a, zdá se, že existenci rubu téměř odmítáš, já si všímám spíše toho rubu, ale existenci líce nepopírám. Osobně si myslím, že to nejlepší naší zemi přinesli drobní a střední podnikatelé, nikoli nadnárodní korporace, že obchoďák v každém městě je sice určitá výhoda, ale spousta lidí by ji vyměnilo za práci a dostupné bydlení atp.
     Pakliže jsi, a to zřejmě jsi, tak silně přesvědčen o tom, že je všechno v pořádku a nastoupená cesta je správná, je to tvé nezadatelné právo.

     • Medial

      Kojote, díky, to je pravda. Začal jsem (i díky tobě) sledovat dění na levicové scéně a přestal vnímat radikální komunisty jako neschopná a zamindrákovaná budižkničemu, ale jako lidi, kteří potřebují pomoc. Říkám si, kolik ukřivděnosti musí člověk musí člověk cítit, aby se s takovou nadějí těšil na jakousi válku (Hlodoun níže), kolik frustrace musí člověk prožít, aby si začal myslet, že za většinou problémů stojí chamtiví bankéři. Jak velkou bolestí musí být zaslepený, aby nazval ČR spálenou zemí.

      Navrhuji jít na to jinak. Život není lehký, ale pro aktivním přístupem se můžeme nepřízni osudu do značné míry vyhnout. Máte malý příjem? Zvyšte si svoji kvalifikaci, lépe se uplatníte! Není ve vašem regionu práce? Na koně a hurá tam, kde práce je (a ona vždycky někde je)! Trápí vás dluhy? Rozšiřte své finanční vzdělání a nezadlužujte se kvůli provozním záležitostem! Nenechte se zlomit a nepropadejte apatii, která vás uhoupá do utopických snů o komunistickém blahobytu. Bojujte! Život je výzva. A když přijdou první úspěchy, budete mít sami ze sebe lepší pocit, než kdyby vás musel vést životem za ručičku státní úředník, cestou, kterou si nepřejete, věřte mi.

      Dokážete téměř vše, když přestanete sami sebe vnímat, jako oběť systému. Znám dost lidí, kteří se už ve 30 letech zajistili na důchod. Přestaňte snít, ztěžovat si a šťourat se ve svých ranách. Nechte se inspirovat…

      To je vše, co jsem chtěl říct. Dál už k tomu nic.

      • ABC

       Bože to je propagandistický blábol na štíru s realitou…… Jak si zvýšit kvalifikaci? Kam jít? Jsou obory; všude chtějí v tom oboru vzdělání a praxi; jinak člověk nemá šanci snad kromě absolventů, kteří jsou na začátku …jinak vysokoškoláka nevezmou na hůře kvalifikovanou práci; nemá na ní praxi nebo vyučení; zvýšit si kvalifikaci; to jjako myslíte kurs práce s počítačem či kadeřnický kurs; jste úplně mimo…..:-)))

      • Mám takový pocit, že kdyby lidé rozšířily své finanční vzdělání, jisté úspěšné nebankovní úvěrové společnosti by rázem zkrachovaly… 😉

      • Poznáte dosť ľudí, ktorí sa už v 30 zaistili na dôchodok? Ja poznám tiež pár takých. Dokázali to činnosťou, za ktorú by vlastne mali sediet (Nechte se inspirovat..)

       Teraz vážne. Keby ste to zobrali realistickejšie, vnímali trochu aj existenciu toho “rubu” o ktorom Kojot píše, priznali že systém, ktorého sa zastávate, má také nedostatky aké má, ALE neexistuje voči nemu iná alternatíva, ktorá by dokázala napr. ekonomicky fungovať – takto by som Vám to zobral a uznal, že máte racionálne dôvody zasávať ho.

       Namiesto si ho idealizujete a píšete fantasmagórie o tom, ako sa dá proaktívnym prístupom vyhnúť nepriazni osudu atď. Pôsobí to ešte komickejšie ako lavicové utopické sny. Je to ako obstrekovanie hovna deodorantom. V kapitalizme to proste raz tak chodí že nie je ani zďaleka ideálny – nespravodlivosť a neistota k tomu patria – lepšie to nebude. Každý má iné štartovacie podmienky a často nepomôže ani tá proaktivita atď. Hovorím si, koľko neistoty musí v sebe človek mať, aby tieto fakty prehliadal a podliehal takým naivným mýtom, ktoré navyše ani nie sú potrebné, ak sa chce zastávať kapitalizmu či liberalizmu – išlo by to totiž aj racionálnejšie (viz druhý odstavec).

       • Medial

        @Attila&ABC: Chapu, ze kultura a prostredi, ze ktereho vychazite, vam neumoznuje vnimat muj emotivni „apel“ jako nic jineho, nez naivni blabol ci deliricke zvaneni. Ja jsem naopak nikdy nedokazal porozumet vasi argumentacni pozici a pocitum zahorklosti, ktere levicove smyslejici lide casto prozivaji (a to nepochazim z jakkoliv „privilegovane“ vrstvy), uprimne se o to vsak pokousim. Jsem docela slusny korporatni fluktuant, chodil jsem take do plno ruznych skol a kurzu a verte mi, ze uspesni lide, ktere jsem kdy potkal, na pilirich nacrtnutych vyse svuj zivot opravdu stavi, prestoze vam to prijde naivni. A jsou uspesni, aniz by byli jakkoliv privilegovani, amoralni, agresivni nebo meli nejake strasne ostre lokty a sli pres mrtvoly. Uspech je do znacne miry „question of mindset“, to vam potvrdi i psychologove.

 5. oxymoron

  Jak muze clovek, který zil cely život v jednom systemu varovat před systémem druhym? Vzdyt prvnich 20 let socialismu byl taky pekny binec. Nehlede na to, ze dnesni hospodarsky/politicky stav mají na svedomi lide, kteří v komunismu vyrustali a dospivali a tudiz mají svůj zaklad prave v tomto obdobi. Takze pockejme dalsich 20 let a potom muzem prohlasit nejaky systém za neuspokojivy. Je to jen o lidech co si do novych systemu prinesou z tech starych. Vzdyt sam na sobe vidis (přes mlhu casu která odfiltrovala mnoho detailnich vzpomínek a hlavne evokuje dětské doby, kdy bylo vse jiste a někdo se o me staral), ze jsi starym systémem ovlivneny. Není to o zlem a skaradem systemu , je to o tom, ze lidi ve vedoucich pozicich jsou stále ještě vyhladoveli , úzkostní a mají predikci hromadit majetky a finance proste proto, ze ted mohou. Jsou to sinusoidy rustu a propadu , kterých se společnost nevyvaruje neboť kolektivni pamet nikdy samotneho jedince nepouci natolik aby zmenil sve pudove chovani. Komuniste uz svoji sanci za minule stoleti dostali nespoctukrat a jasne to ukazalo, ze myslenka komunismu není kompatibilni se stavajici lidskou prirozenosti a vedla k vnitrnimu rozvratu. Proto nekritizujme systém , ale zalozme generaci lidi , kteří nebudou zit single jen proto, ze jim to prinasi vice penez na hracky a bezstarostny život neboť manželství a rodina nikdy jedince financne neobohati a bylo tomu tak ze všech zrizeni. Je to hlavne o sobeckosti jedince kolem 20-30 let a ta je dnes velmi vyrazna :)))

  • To jsou jen takové plky. Mrkni se na USA, ty tam žádných let komunismu neměly. A nehledě na to: Kdybych vyrůstal za protektorátu a pak varoval před stalinismem, platilo by také „Jak muze clovek, který zil cely život v jednom systemu varovat před systémem druhym?“ Ale hlavně: Nikdo zde nehovoří k návratu k modelu, který zde byl před rokem 1989, takže to, co píšeš, je prostě straw man.

  • vavil

   No,o sobeckosti to jistě je, ale proč ten věkový výsek? Ale máte pravdu, že myšlenka komunismu je hezká a neuskutečnitelná.

 6. štúrovec

  Svetu, EÚ, Česku, Morave, a aj Slovensku dnes vladne, kapitalizmus zlateho telata.
  Svet sa vzdy vyvija, to len politruci vsetkych moznych ideologii si myslia, ze ked sa presadi ta ich ideologia vo svete, ze nastava konec historie. Raz padne vsetko. Tak ako padla moc otrokarstva, feudalizmu, monarchizmu, katolicizmu, komunizmu, nacizmu, socializmu, fasizmu(hoci vsetky tie ideologie prezivaju v roznych odtienoch)tak raz padne aj kapitalizmus a demokracia, alebo skor demokratura. Viera sucasnych politrukov v nesmrtelnost nasho rezimu je sice pekna, ale to je tak vsetko, co im ostava. Bohuzial, kym sucasny rezim zakape, zoberie zo sebou velmi vela nevinnych ludi. 😦
  O dnesnom kapitalizme: http://www.youtube.com/watch?v=6R3JR5411L0

 7. Hlodoun

  Myslím že se netřeba vzrušovat, usácké Říši zla – štítu kapitalismu – už hoří v řiti koudel v řiti všude na světě, a čím později se začne účtovat, tím definitivněji a krvavěji bude možno se se všemi kolaboranty a zločinci vypořádat. Neviděl bych to nijak černě, naopak je to velmi nadějné, protože zločinecký a prolhaný systém Říše zla se opravdu sype rok od roku rychleji než kdokoli čekal – geometrickou řadou.
  Idealista se snaží reformovat nereformovatelné a rozčiluje se nad volbami – realista se učí střelbě a taktice.

  • Pořád se snažím doufat, že se to obejde bez krveprolití. Možná proto, že mám bolavá záda, nejistou ruku a nikdy jsem nestřílel. A také proto, že když dojde na násilí, výsledek je nevyzpytatelný a zcela jistě přitom zařvou i nevinní lidé.
   Nicméně možná máš pravdu – možná už byla překročena nějaká neviditelná, ale fatální mez, kdy je ještě možné něco zvrátit.

  • Já věřím, že to jde bez krveprolití. Myslím, že cesta z aktuální bordelu ke světlejším zítřkům vede i skrze postupné reformy. Nerevoluční, ale dostatečně agresivní. A nemyslím to teoreticky – mám v šuplíku přes desítku takových.

   Hlavní problém vidím v prosaditelnosti. Imho celý výsledek rozhodně okamžik mezi zhroucením demokracie a pádem kapitalismu. Bude to jen o tom, kdo se zrovna a náhodou dostane k moci. Mluvím o náhodě, protože si myslím, že tohle období bude trvat nejdéle pár týdnů. Před tím to nepůjdu, kvůli snaze udržet zdání demokracie a po tom už taky ne, protože bude moc velký chaos na aplikaci agresivnějších reforem.

   Takže moje otázka zní: kdo bude diktátor? Bude hospodařit nebo plenit?

 8. ajeno

  To máte poněkud těžké . Pravice selhala a jde pošetile v pokleslé honbě za ziském , ačkoliv každý ví, že si do věčných lovišť nevezme ani sous .
  Na druhé straně, přejedený 150 kg Škromach je asi stejně důvěryhdný , jako panna v nevěstinci , hlavně svými slovními útoky na tzv. osvč. Asi mu svědčí sociální kantina v parlamentě za dumpingové ceny. Kdyby se měl svými hloupými kecy v terénu živit, dávno by vychrtnul. ale co , takhle se tím obžerstvím dříve oddělá a bude od jeho mouder pokoj . to je nejlepší způsob řešení.
  Detto i Sobotka, který předstíraje, že bydlí papírově na Moravě, pobírá cosi jako odlučné asi 69 000 čistá ruka a z toho financuje své sociální luxusní obydlí a ještě se hloupě chlubí, že v tom nevidí problém.
  Co se týče Špidly, tak ten svého času prosazoval dovézt asi 200 000 lidí z Afriky (je málo natality , dovodil) .Kdyby se jeho nesmyslu uposlechlo, tak podobně, jako již stávajícím cizincům, tak i těmto by se platila letenka do domovské země a ještě 500 Eu, když odejdou dobrovolně, navíc asi 860 000 skutečně nezaměstnaných by bylo tímto rozhojněno ..
  Takže s takovýmito myšlenkami to dopadne zle.
  Takže také kreatury .-Navíc se titi salonní levičáci netají tím , že chtějí euro , to je skvělé, v této fázi, kdy emisní banka na eura tiskne nekryté bankovky .
  Takže, jak jsme říkali na vojně , s námi to waršavská smlouva nevyhraje, tak ani s těmito levicovými šašky v tomto složení, je to stejná morálně opotřebená část obyvatelstva , jako pravice v politice .
  Takže to dopadne velmi zle ,
  Spíš si myslím, že to je konečné stadium lidského vývoje , asi jako jehovisté říkají, že žijeme v závěrečéím systému věcí.
  Možná se bude historie opakovat a zase vyvstanou podobní snílci, co budou chtít zavést všeobecný koletivismus a snít o tom, jak zasednou u stolů , kde kdys hodovali páni , jako v jakémsi románu Mano negra z 19. stl. který jsem objevil v knihovně po svých předcích ve Španělsku.Docela jsem se nasmál .
  Také se tam psalo, že tehdejší četnictvo(v tom románu) nemělo důmyslných náčelníků , to docela sedí na současné politiky a partaje , nemají důmyslné náčelníky , jen ksindl a okolo sebe rovněž .
  Takže nevím ,také bych si přál, aby lidi přestali poštile hromadit věci a chtít stáel více, když je jisté, že do věčných lovišť nevezmou nic a každý má jen svůj čas. Tak nač škodit druhým .
  Bohatě by stačilo se řídit tím , co říkají Tuaregové( tedy ne dnešní) .
  Pomohu vždycky, a když nemohu pomoci ,tak alespoň neuškodím .A dále vzdalte své domovy a přibližte svá srdce. To by stačilo

  • „Pesimismus rozumu, optimismus vůle.“ Gramsci.
   Já v článku nikde neříkám nic o nutnosti pokroku, o němž píši. Naopak upozorňuji, že regres je vždy snazší a rychlejší. Vpravdě nesdílím naivní komunistickou představu o dějinné nutnosti. V době, kdy jsme schopni sami sebe vyhladit, by taková víra byla obzvláště naivní. Říkám jen, že pokrok není nemožný, nic víc, nic méně.

 9. Břetislav

  Dobrý text, Kojote, zraješ jak víno 🙂 Když jsi se stal komunistou, řekl jsem si, že počkám tak cca 10 let a teprve pak k tomu něco řeknu …

 10. Hlodoun

  Já bohužel, po mnoha letech zkoumání dějin našeho druhu naopak věřím, že to bez krve prostě nejen nikdy nešlo, ale ani nejde, a do budoucna tedy logicky také nepůjde. Ke stejné odpovědi mne vede poznání psychické výbavy Homo sapiens. A dvojí zkřížený důkaz bývá bohužel docela spolehlivý. Může se nám to líbit či nemusí, ale taková je realita.
  Ostatně, jednoznačným důkazem by byla jakákoli revoluční změna k níž došlo nenásilně. První sociální revoluce proběhla již ve starém Egyptě, příliš se o ní nedochovalo, ale podle těch několika pramenů byla dosti krvavá a násilná. A můžeme pokračovat, přes Heliopolity, Spartaka, Albigenské, Husity, revoluce anglické, nizozemské, americké, mexické i francouzské až po obě ruské. Jak pravil klasik „Stro svobody musí být zaléván krví vlastenců“. A ostaně i můj oblíbený autor Mika Waltari dochází ke stejnému poznání – a to byl současník dvou revolucí. Jak pravil jeho čistič ryb Meti:“ Nezvítězíme, dokud se nenaučíme zabíjet lépe než oni“.
  Může se nám to nelíbit, ale to je tak vše co s tím naděláme. Ještě smutnější je pak zákonitý vývoj pokud revoluce vyhraje – klasický je onen Dantonův výrok „Revoluce požírá své děti“. Ano, a jinak tomu nikdy nebylo a nikdy ani nebude. Budovat nový stát nelze se stejnými lidmi s nimiž lze vyhrát revoluci – a to stejně jako nelze vyhrát revoluci s lidmi s nimiž by šlo budovat jakýkoliv stát.
  Osobně by mne celkem zajímalo, jak moderní levicové myšlení řeší tyto dva praktické paradoxy.

  • Souhlasím s tebou v tom, že lidi co jsou schopní zvítězit v revoluci nebudou ideální do budování státu. Ale nesouhlasím s tebou, že společnost nemůže dělat kroky kupředu bez (velkého) krveprolití. Příklady „pokojných“ sociálních revolucí zmínil už Kojot ve článku (ženská u voleb, zvířata nejsou stroje, …)

  • Ono to není tak jednoznačné. Často je třeba nějakého přelomového aktu, ale ten může být i jen celkem symbolický. Sufražetky nevybojovaly ženám politická práva útokem na bodáky. Martin Luther King nevyzýval k násilí atd. Ze starších dějin doporučuji anglickou „Slavnou revoluci“, ta se taky obešla bez střelby. Asi jde o to, nakolik velký je odpor „staré struktury“.
   Obecně mám pocit, že řekněme dialektické schéma revoluce je „teze“ – převrat, často násilný, k něčemu progresivnímu, k čemu ale ještě úplně nenazrál čas (Francouzská revoluce, v Anglii Cromwell), následuje „antiteze“ jako například Napoleonův Thermidor či anglická restaurace království, to prožíváme my tady dnes, a pak nějaká „syntéza“, která není tak radikální, jako „teze“, ale je promyšlenější, stabilnější a vyspělejší, a její nastolení už není spojeno s velkým celospolečenským výbuchem. Ale je to jen pomocná představa, v historické zákony, jež by platily s nutností zákonů přírodních, nevěřím. Přesto v dějinách určité pravidelnosti nacházíme.

   • Hlodoun

    Ženské u voleb – to přece má jen málo společné se změnou celého systému. A při anglické revoluci se vraždilo až až – a celá ta věc dokonce skončila (opět podle zákonitostí revoluce) opravdu krvavou diktaturou, kdy is nebyli jisti životem ani Cromwellovi nejbližší spolupracovníci…
    Co se týče Kinga, k násilí nevyzval – a právě proto nakonec zákonitě neuspěl. Na rozdíl od Lincolna.

    • Však já nemluvím nutně o změně celého systému, respektive o rychlé změně. Ostatně některé revoluce mohou trvat i celá staletí, třeba neolitická 😉
     Ohledně té Anglie: Vždyť jo, zo Cromwella ano, ale já psal o Slavné revoluci – http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%A1_revoluce

     • Hlodoun

      To je vážně zajímavé, ale toto:“ Pro katolíky to znamenalo katastrofu – bylo jim na více než sto let odebráno právo volit do parlamentu nebo se stát jeho poslancem. Rovněž se nemohli stát armádními důstojníky a panovník nesměl být katolíkem nebo se oženit s katoličkou; toto ustanovení platí dodnes.“ vypadá docela silně jako totalita, skoro bych řekl protestantská náboženská diktatura?
      No a co jsem koukal na sufražetky, bitek s policií a rozbíjení výkladů podnikly dost a dost. K těm strojům – přece zde bylo dokonce hnutí dělníků rozbíjejících stroje, ne?
      A ani ty rasové nepokoje v Říši zla za M.L.Kinga nebyly zrovna nekrvavé..
      Náš druh zvítězil v evoluční soutěži s dalšími druhy rodu Homo spoustou věcí, z nichž nejdůležitější bylo patrně sociální uspořádání, vysoká adaptabilita a řeč, ale jedna z nich byla patrně i skupinová agresivita vůči druhům podobným…a další jev by šel popsat jako jakýsi „kulturní imperialismus“…prostě měl kulturu která se virulentně šířila, a sám cizí kultury nepřejímal. Existují lokality obývané nenadrtálci kteří užívali nejstarší cromagnonskou industrii – ale naopak se to patrně nikde nedělo.

      • Netvrdím, že nebyly nepokoje, ale nebyly kolem toho potoky krve. Často je třeba nějaký ten bod zlomu spojený s nějakým mumrajem, ale ne vždy to musí být „plnotučná“ revoluce.

       Jinak nevím, jestli se britská královská rodina cítí být zákazem sňatků s katolíky diskriminovaná či nikoli, napiš královně 🙂 Je otázkou, zda britští katolíci vnímají fakt, že se nemohou přiženit či přivdat do královské rodiny jako diskriminaci, ale asi to není právě palčivé téma 😉

       • Hlodoun

        Otázka tedy patrně zní takto: Může se třída (struktura, režim, vrstva společnosti), která násílím drží moc, této moc vzdát bez toho aby vůči ní bylo použito násilí?

        • Může a zcela jednoduše. Udržet pořádek stojí dost energie a koordinace. Stačí když se vládnoucí vsrtva rozdělí a začně politikařit mezi sebou a oslabí se tak. Pak nezvládne na koncentrovaný tlak reagovat efektivně a může být přetlačena i bez násilí. Něco podobného popisoval Štrougal ve svých pamětech (btw velice zajímavé čtení o sametové revoluci při pohledu z druhé strany)

         • Hlodoun

          Mohl by být tedy dobrý příklad nenásilné revoluce Gándhího způsob získání nezávislosti pro Indii, třebas?

 11. Hlodoun

  ajeno: To by ses hochu divil, co vše by s tebou podobnými klauny mohla Varšavská smlouva vyhrát, kdyby se za vás postavila ruská vojenská policie a trest za neuposlechnutí rozkazu by byla okamžitá kulka mezi světla na místě. Nepodceńoval bych tolik možnosti obou stran v té době…

 12. Hlodoun

  Kojot: můj pocit z toho je že se zatím pohybujeme těsně po té mezi – její překročení bude až Říše zla napadne Čínu č Rusko, popřípadě Izrael na padne Irán, protože pak zákonitě dojde na první použití jaderných zbraní. A právě zde nastane ta chvíle kdy definitivně nebude cesty zpět. Pokud toto začne kvůli Izraeli, nu, dovedu si dobře v Evropě představit poté, co na ni dopadne spad takovou vlnu protižidovských pogromů, že holocaust bude proti tomu selankou.
  A až třebas nějaký chytrolín vymyslí systém, který spojí sociální akcenty marxismu s vírou islámu, bude to i definitivní konec toho prohnilého Ussáckého kolosu, který se v křečích a smnohým kopáním odebere tam, kde je Říše Asyrská, Imperium Romanum, Říše nejkatoličtějšího Veličenstva, Britské Impérium, Tisíciletý Reich, a všechny další podobná svinstva. V zásadě jen to jen otázka času a statistické pravděpodobnosti. Zastavit ten proces naprosto nelze, pouze více či méně urychlit či zpomalit.
  Nu a jistě je zde i možnost že nás do t doby poctí návštěvou jiný druh, a že dopadneme jako Inkové či daleko spíše – vzhledem k Ussácké agresivitě a nenávisti vůči nim která již dnes umí spojit nejrůznější etnika i politická přesvědčení – jako Aztékové. Po Incích přeci jen zůstala alespoň ta kečuánština, kdežto ani všichni démoni by Tlascalana nedonutili mluvit v nahuatlu…takže se zavřela voda a planeta se točí dál bez jedné agresívní,krvelačné, zdegenerované pakáže – nic víc a nic méně.

 13. Hlodoun

  Každopádně je to podnětná diskuse, a pokud zde jde vložit třebas i nějaké odkazy na současnou literaturu která se těmito tématy zabývá, budu rád.
  Jsem přece jen nesociologem, a toto je v zásadě sociologická problematika.