Muslimové mají pravdu – naše civilizace JE zkažená

Stále znovu a znovu se v článcích a komentářích ohledně čehokoli, co se týká muslimů, dočítám ono otřepané „Oni se stejně nechtějí integrovat, protože věří, že naše civilizace je zkažená.“ Zamyslel se někdo někdy vážně nad tím, že by třeba mohli mít i pravdu?

Mohou mít pravdu přesto, že jejich vlastní civilizace je rovněž za zenitem či přinejmenším za jedním ze svých vrcholů? Mohou. Mohou ji mít právě proto! Možná se totiž navzájem zrcadlíme a celý ten spor připomíná onu iluzorní, donekonečna se táhnoucí chodbu, kterou vidáme, postavíme-li se mezi dvě protilehlá zrcadla. „Zrcadla“, o nichž nyní mluvím, jsou však navíc špinavá. Ano, milovníci hlubinné psychologie tipují správně – mám na mysli projekci stínu – a navíc dvojitou a zmnohonásobenou.

Jen je třeba zdůraznit, že ta „zkaženost“ naší civilizace ve skutečnosti nesouvisí s tím, jak se oblékají západní ženy a co při tom odhalují, ani žádné jiné naše kulturní zvyky a normy. To jsou jen zástupné symboly a právě zde navýsost platí „Čistému vše čisté.“ Tady však není čistá ani jedna strana.

Uvědomme si, oč tu vlastně běží: Máme zde dvě velké (a vnitřně dále diferencované) kultury – či, asi lépe, dva kulturní okruhy – a obě prožívají vážnou krizi své vlastní identity, což se projevuje mimo jiné tím, že je vytvářen „obraz nepřítele“, jenž se stává fantómem nesoucím všechny naše nepřiznané temné touhy, zvrácenosti, agresivní choutky apod. Pokud to hodně, ale to prosím zdůrazňuji!, hodně zjednoduším, pak se mi to jeví tak, že muslimové do nás projikují svou nepřiznanou a skrývanou chlípnost a my do nich zase svou skrývanou agresivitu.

Kulturní krize identity, tedy ztráta původního étosu, jenž lidem umožňoval pociťovat důstojnost a smysl své sociokulturní existence, může vyústit i v nevídané katastrofy. Co jiného byl třeba nacismus než důsledek německé krize identity a promítnutí stínu do Židů?

Je otázkou, jak velkou výhodu naší kultuře přináší skutečnost, že svou krizi identity ústy některých filosofů reflektuje. Jsme schopni díky této reflexi nabrat druhý dech, tedy civilizační étos, který by nám vrátil tak zoufale postrádané sebevědomí nahrazované v určitých kruzích velkohubými řečmi? Podobně se můžeme ptát samozřejmě i v případě islámského civilizačního okruhu, ale já bych se přidržel doporučení začít u zametání před vlastním prahem.

Nuže: Co kdybychom přestali nadávat na druhé a zamysleli se, proč vlastně muslimové tu naši úžasnou kulturu, nesenou stále vyprázdněnějšími slogany o svobodě a demokracii, odmítají, když ji prokazatelně v minulosti do značné míry přejímali? Není to náhodou proto, že aktuálně nabízíme tak strašný šunt, že může zaujmout nanejvýš ty nejprostší konzumeristy, ale ne někoho, kdo skutečně hledá vlastní identitu? Jak by dopadl hospodský, k němuž by nikdo nechodil, a on, místo aby se zamyslel, co dělá špatně, vykřikoval: „Je to jejich chyba, že chlastají u konkurence, já vím nejlíp, že nikdo netočí pivo tak dobře, jako já!“

Samozřejmě, že krizi naší identity reflektují rovněž silně konzervativní, často i klerofašisticky nebo neonacisticky laděné iniciativy všeho druhu a spolu s kritikou současné situace hovoří o „návratu k tradičním hodnotám“. Rád bych upozornil, že jejich požadavek je identický s požadavkem islámských fundamentalistů, proti nimž se obvykle výrazně vymezují. Jenže stejně, jako se nemůžeme vrátit na stromy, tak se nemůžeme vrátit k jakékoli (navíc zidealizované) minulé formě společenského uspořádání. Není k čemu se vracet, je třeba vycházet z toho, co je a jak to je. A to, co je, hovoříme-li o nějakém étosu či ideologii, je závislé na způsobu života lidí a na materiálních podmínkách tohoto života. Usilujeme-li jakoukoli společenskou změnu, usilujme především o takovou změnu podmínek společenské existence, která ji umožní.

Pokud je něco zkažené, znamená to, že to někdy v minulosti zkažené nebylo.  Ale tento proces nelze vzít zpět ani u jablka, ani u kultury. Ani těmi nejdrastičtějšími řezy původního stavu nedosáhneme, jen zmrzačení. Ke zkaženosti je třeba naopak přistoupit jako k alychmické putrefakci, umožnit, aby z rozkladu vyrostlo něco principiálně nového. Můžeme se vracet ke kořenům jako k určitým východiskům, ale zůstaneme-li u nich, znamená to, že jsme skáceli kmen a nyní sedíme na pařezu – a to je začátek konce!

Naše kultura má mnoho úžasných a obdivuhodných aspektů. Je zakořeněná v antice, židovství a křesťanství, má za sebou zkušenost renesance a osvícenství, byla vždy velmi kreativní v experimentech s uspořádáním společnosti, má za sebou civilizační impulsy v podobě francouzské a ruské revoluce (a říkejte si, co chcete, ale byly to, v obou případech, civilizační impulsy, bez nichž by naše kultura v současné podobě nemohla existovat), nese na bedrech množství strašlivých vin, s nimiž se musí vyrovnávat, ale také množství zázraků – vědeckých, technických, filosofických i uměleckých, jichž dosáhla. Bylo by sakra dobře, kdyby tato řeka nevyschla. Ale abychom takovému vyschnutí zabránili, potřebujeme získat nové a autentické sebevědomí. A to opravdu nezískáme tím, že budeme hledat vinu u druhých, budeme-li vést zbytečné polemiky o tom, jak jsou druzí špatní – hledejme cesty, jak my můžeme být dobří!

…chci věřit, že to, čím procházíme, jsou porodní bolesti a ne předsmrtné křeče.

 

O této glose můžete diskutovat jak přímo pod ní,

tak i anonymně a bez přihlášení, ale jen slušně a k věci, ZDE.

Reklamy

komentářů 80

Filed under Úvahy a postřehy, Filosofie a religionistika, Politika

80 responses to “Muslimové mají pravdu – naše civilizace JE zkažená

 1. Jiří Barták

  OMG, to je ale snůška prázdných keců! 1) Islámská „kultura“ je zkažená sama o sobě a úplně od prvního dne. Ryba totiž páchne od hlavy a těžko můžete cokoliv rozumného vybudovat na ad absurdum vyšroubované adoraci vraha, lupiče a prznitele dětí. Islám pohřbil i to dobré, co v sobě arabské kmeny v raném středověku měly. 2) Naše kultura dokázala jako jediná zkombinovat osobní svobody a prosperitu. V dobrém poměru namixovala řeckou demokracii, křesťanské milosrdenství a osvícenský akcent na volnost jedince. Étos jsme většinově ztratili někdy koncem šedesátejch, kdy se naprosto absurdně pod vlivem jedné nedůležité porážky (Vietnam) mediální sférou jako jaderný výbuch přehnalo přesvědčení, že není horšího zločince než západního muže (přitom naoř. Čínani, Rusové nebo samozřejmě Arabové mají na svědomí minimálně srovnatelné, spíše ještě vyšší, hromady mrtvol).

  • Chvíli jsem přemýšlel, zda tento komentář schválit, ale nakonec jsem svolil, neboť je perfektní ilustrací toho, o čem v článku píši. Odpovídat na něj nebudu.

 2. Mirek

  Hm, ale máš dojem, že jsme hospodský, k němuž nikdo nechodí? Je to přece spíš tak, že jsme jako hospodský, do jehož hospody se cpou štamgasti a přitom nadávají, že je ta hospoda špatná (a přitom přišli z jiné hospody). A navíc ještě i v té staré hospodě pili pivo z té naší, co si tam trubkami dotáhli – a ti, co tam zůstali, ho pijí furt (největší počet přístupů na pornostránky je z Pákistánu, západní komerční filmy jsou tam ze satelitů, videokopií i netu velmi konzmovány).

  • Také se na to ovšem dá dívat tak, že ti štamgasti chodí do jediné hospody, kde je ještě pivo, protože hospodský o něj okradl všechny ostatní, ale chodí tam kvůli tomu pivu, ne kvůli tomu, aby poslouchali hospodského a jeho kázání.

   • Mirek

    Jo, ale to už budu muset trochu upřesnit metafory: „pivo“ jsou jednak hmotné a bezpečnostní poměry (řekněme u té emigrace), jednak i poměry kulturní (u toho piva z trubek). A ty to líčíš tak, jako by kázání hospodského nemělo žádný vliv na lepší kvalitu té jeho hospody a piva oproti druhé, ale to má (jestli pod „kázání“ zahrneme eicko-právní systém).

  • Já vnímám to „pivo“ jako servírovanou ideologii 😉
   Musíme si uvědomit, že radikalizující se evropští muslimové jsou často druhá a často i třetí generace původních usedlíků, za nimiž pak případně jezdí další příbuzní. Kdybychom jim nabídli hodnotnou kulturní identitu, nehledali by ji u radikálního islámu.

   • Mirek

    Jo, to je myslím aspoň zčásti pravda. Ale nezapomeň, že se radikalizují i venku.

    • No jo, ale ti, co se radikalizují venku, se k nám necpou, naopak jim vadí, že se my cpeme k nim 😉

     • Mirek

      To je a není pravda. Tam, kde mají výrazný, i když nevětšinový podíl (Nigérie, Filipíny), nebo dokonce většinový, se snaží zabrat ten smíšený prostor. Ale jinak ti v tom zase přiznávám část pravdy 🙂

      • Ale to už je zase úplně jiná oblast, takto tu diskusi rozšiřovat nemůžeme. Zůstaňme u vztahu naší a islámské kultury.

       • Martin Konvička

        No, těžko u něho „zůstat“, když hned první kometář k věci, ten od Jirky Bartáka, jste odmítl komentovat. Přitom tam ten problém shrnul. Pak ale není o čem diskutovat, když se nediskututje o podstatě.

   • Milan

    Naše kulturní identita ale dnes přece stojí mj. na respektu, popř. toleranci k jinému názoru. A toto těžko může soutěžit s jasnými odpověďmi, jež nabízí radikální islám (a další krajní pozice jiných náboženství či politických směrů). Frustrovaný člověk (a ta frustrace může být vyvolaná i uměle) dá spíš přednost extremistickému řešení než třeba zdlouhavému hledání konsenzu.

    • To není pravda. Jinak by se ty memy neujaly ani u nás. Ale je možné, že od určité míry frustrace skutečně převládne touha po jednoznačnosti. Nicméně kdo tu frustraci způsobil? Jistě ne nějaký imám ze Saúdské Arábie, ten pak jen přišel a nabídl odpovědi. Naše civilizace způsobila tu frustraci.

     • Milan

      Co není pravda?
      Frustraci může způsobit klidně to, že Evropa nesouhlasí se zničením Izraele.
      V našem civilizačním okruhu zkrátka smějí vznikat filmy jako Život Briana nebo Poslední pokušení Krista. Obdobná díla by samozřejmě vyvolala nesmírnou frustraci mnoha muslimů; takže ano, naše civilizace může působit frustraci, ale je otázka, zda tyto projevy otevřené společnosti postihovat. A zda bychom náhodou tímto neztratili velmi důležitý bod své identity.

      • Ne, to je, řekněme, „sekundární frustrace“, jež vznikla až poté, co došlo k radikalizaci. Pokud by tito lidé přijali naše hodnoty, tyhle věci by je nefrustrovaly.

     • Martin Konvička

      Kdo způsobil tu frustraci v 7. století, když islámská civilizace, běhe generací, zničila 2 sousední civilizace, byzantskou a perskou?
      Nechápete islám, zejm. jeho haram/halal dichotomii. Kdybyste ji chápal, došlo by vám, že v islámu je zakázané prakticky vše, co dělalo lidi v těch okolních civilizacích lidmi – od výtvarného umění přes tanec po krášlení žen. Ten systém je nastaven tak, aby byl v rozporu se vším normálně lidským, a aby ty třecí plochy generoval.

      • Zatímco křesťanská civilizace se chovala k civilizacím Nového světa s příkladnou křesťanskou láskou. Nezlobte se, ale v této rovině nemá ani cenu diskutovat. Příspěvek pouštím do diskuse pouze jako ukázku toho, jak někteří lidé naprosto nejsou schopni sebereflexe.

 3. S tím jablkem je to zajímavý příměr: jsme v situaci, kdy naše jablko začíná zahnívat, a my, místo toho, abychom z něj udělali štrůdl, hledáme způsoby, jak si zajistit více a větších shnilých jablek.

 4. Fanda

  Tak proč se slimáci tak vehementně snaží sežrat naše zahrádky? Odpovím si sám. Tam, kde se objeví islám, ani tráva neroste! (pokud se nekoupou v ropě…

 5. Samozřejmě, že celkem správná námitka je, že se k nám „cpou“ tj, není to tak že by tuhle kulturu nechtěli, jenže ji nesnesou. Je mnoho členů jiných kultur, které naopak do té naší chtějí a žijí v ní dobře. Tvrdit, že obě strany jsou (obrazně řečeno) stejně špatné, protože na sebe narážejí, je hodně zavádějící. Jiná věc je, že by muslimský problém nevznikl, kdyby naše kultura byla opravdu silná v kramflecích. Tam určitou krizi západu určitě vidím. U starších multikulturalistů by nebylo možné, aby se jim do jejich společenství cpala skupina s prohlášeními, jaké pravidelně dělá muslimská komunita (a které nemají daleko k Benderovu „Vyhladit lidstvo!“).
  Ale jak říkám, euroatlantická kultura určitě je nejen ve finanční krizi ale i v krizi kulturní identity.
  Pokusy o „návraty ke kořenům“ jsou opravdu stejně nebezpečné, v Euroatlantické civilizaci jako v muslimském kulturním okruhu. Myšlenka na které civilizace povstávají jsou totiž tytéž, na které umírají. Když z nich nebudeme schopní ustoupit a nahradit je, bude nás čekat pád, stejně jako ta starověká města o nichž už nikdo neví ani jak se jmenovala.

  • K tomu „cpaní se sem“: Musíme si uvědomit, že radikalizující se evropští muslimové jsou často druhá a často i třetí generace původních (neradikálních) usedlíků, za nimiž pak případně jezdí další příbuzní. Kdybychom jim nabídli hodnotnou kulturní identitu, nehledali by ji u radikálního islámu.

   • To není úplně pravda. Muláhové, kteří jim káží se v těch místech většinou nenarodili. Vypadá to, že postupují podobně jako třeba evropští neonacisté, kteří nemají vlastní kulturu a tak infiltrují už existující skupiny a změní je zevnitř.

    • A co by zmohl sebevýřečnější muláh, kdyby neměl ochotné posluchače? To je, oč tu běží – muláhové přišli s konkurenční nabídkou, ale první kulturní nabídka byla, z podstaty věci, naše – a nebyla přijata.

     • Co kdyby náckovští vůdci neměli svoje posluchače? A co kdyby se jim nabídlo něco jiného, vzali by to? Moc otázek…

      • Ve dvacátých letech po Hitlerovi ani pes neštěkl. Jeho vzestup v třicátých letech je mimo jiné důsledkem selhání německé (komunistické i nekomunistické) levice.

       • Jo, máš recht, jen jsem chtěl říct, že nemám odpověď na všechno, ale možná jsou naši neonáckové jen symbolikou hniloby naší vlastní společnosi a muslimští skoronáckové zase syndromem hniloby té jejich. Bylo by to přirozenější a vlastně by to nebylo ani úplně v rozporu s tou tvolí teorií.

        • To rozhodně ano – však píšu, že v tom vidím vzájemné zrcadlení svou kultur majících problém s identitou. Osobně si navíc myslím, že islámská kultura je na tom hůř, protože nemá takový manévrovací prostor jako naše kultura, ale měli bychom začít u sebe.

 6. Tomas

  Velmi zajímavá úvaha, hodně do hloubky. Naše civilizace je skutečně zkažená, je ovšem fascinující fascinace některých muslimů touto zkaženou civilizací a jejich příliv do západních zemí, jak ostatně zaznělo v komentářích předchozích. Výsledek je potom občas schizofrenní. Muslim využívá některé výdobytky zkažené civilizace proti které na druhou stranu brojí.

  „Nuže: Co kdybychom přestali nadávat na druhé a zamysleli se, proč vlastně muslimové tu naši úžasnou kulturu, nesenou stále vyprázdněnějšími slogany o svobodě a demokracii, odmítají, když ji prokazatelně v minulosti do značné míry přejímali? Není to náhodou proto, že aktuálně nabízíme tak strašný šunt, že může zaujmout nanejvýš ty nejprostší konzumeristy, ale ne někoho, kdo skutečně hledá vlastní identitu?“

  Ale nikdo je přece nenutí aby zde dál setrvávali. Dál nechápu proč nabízet hodnotnou kulturní identitu zrovna muslimům? Podle mě ten kdo chce najít a hledá, je schopen naleznout své hodnoty i v dnešním marasmu. Velký problém na obou stranách je v náboženských fanaticích, kteří rozpoutávají vášně. Znal jsem pár lidí z blízkého východu, v otázce víry byli velmi vlažní, adaptovali se zde, mají práci, rodinu. Našli si prostě své hodnoty…
  Do budoucna se obávám, že převáží fanatici, hlavně na straně evropských muslimů…

  • To je jako tvrdit, že pokud se obyvatelům Severního Irska nelíbí pod britskou nadvládou, tak ať emigrují do irské republiky. Mluvíme v větší části o lidech, kteří se zde narodili. Pokud bychom měli přistoupit k myšlence vysídlování „nevhodných obyvatel“, popřeli bychom přesně ty kulturní hodnoty, o něž se bojíme.
   Své kulturní hodnoty bychom samozřejmě měli nabízet především našim muslimům, ne nutně muslimům obecně. A proč? No proč asi? Aby se stali součástí kultury, v níž žijí, a nebyli jejím potenciálním ohrožením, to dá přece rozum!
   Fakt jako u blbejch…

   • Tomas

    Dík za vysvětlení, mám trochu pomalejší mozkovnu:-). Ale stejně mě to prostě zbytek mého rozumu nebere.

   • Jen upozorňuji na jednu napadnutelnou logickou chybu – že někdo žije na určitém místě ještě neznamená, že je součástí místní kultury.

    • To netvrdím. Přemítám nad tím, proč se její součástí nestal, když byl tak blízko. Uvědomme si, že rodiče byli většinou umírnění, jejich děti chodily do evropských škol…

 7. Milan

  Zkusme to jinak. Tvrdíte, že naše civilizace nyní zažívá krizi. Kdy podle vás byla na vrcholu (nebo na tom byla aspoň o dost lépe než dnes)? Ve 20. století se dvěma totalitními režimy a světovými válkami? Nebo v 19. století s probuzeným nacionalismem, kolonialismem a grunderským kapitalismem? A tak by šlo pokračovat dál a dál…

  • Význačnými vrcholy byly renesance a osvícenství, dále pak vznik národních států, dělnické a feministické hnutí a sociální státy po druhé světové válce (cca v letech 1950-1975). Je jasné, že každá ta doba měla své stinné stránky, to ostatně v článku zmiňuji. „Vrcholem“ rozhodně nemíním ideální společnost.

   • Milan

    No právě. Když si vezmete renesanci s oscícenstvím, tak narazíte na války a vraždění, opovrhování jinakostí v mnohem větším měřítku než nyní v „krizi“. A nakonec i taková architektura a umění jak v renesanci, tak v období osvícenství (klasicismus) se přes všechno mistrovství spíše vracela k známým antickým vzorům ( na rozdíl od svébytné gotiky či baroka). Národní státy těžko oddělit od brutality nacionalismu a šovinismu, která s nimi šla ruku v ruce (opět, žádné místo pro muslimy). Dělnická hnutí byla reakcí na nesnesitelné podmínky, feministické hnutí zase odpovědí na nerovnoprávnost (a mimochodem, zrovna s tímto by se muslimové zřejmě moc neidentifikovali…).

    • To je anachronismus. Nemůžeme poměřovat minulost na základě současných měřítek. Podstatné je, že na základě této minulosti současná měřítka vnikla.

     • Milan

      Když tvrdíte, že náš civilizační okruh je v krizi, pak chtě nechtě musíte poměřovat s historií. A když tvrdíte, že nedáváme prostor pro možnou identifikaci muslimů s naší společností, pak je přece normální se zeptat, kdy v dějinách měli takové šance jako dnes.
      A máte pravdu, že minulost ovlivňuje současnost – proto mi nepřijde jako skvělý milník historie uvádět např. vznik národních států, který doprovázela nenávist ke všemu cizímu, nebo uvádět jako inspirativní civilizační prvek VŘSR, neboť to byla na rozdíl od socialistického/dělnického hnutí daleko víc jeho perverze.

 8. K.

  Zajímavý příspěvek značně se vymykající obvyklé idneso-blogové rétorice, což velmi oceňuju. Jen mě trochu mrzí, že jste nebyl konkrétnější ohledně názoru na zkaženost naší kultury, tj. co Vy osobně považujete za rysy zkaženosti. Možná se to řeší v diskusi, zatím jsem ji nečetla.

  • Díky. Dobrá připomínka. Pro mě je problém v přepjatém a současně povrchním narcistním individualismu, konzumérství nad dlouhodobě únosné meze, politická apatie významné části obyvatel, závislost na cizí mocnosti a cynismus. Dnes se třeba posmíváme budovatelskému nadšení československých padesátých let, ale (navzdory všem neospravedlnitelným věcem, k nimž tehdy docházelo) to mělo étos, směr atd. Dnes vlastně jako kdybychom o nic významného neusilovali, neměli žádný cíl, netranscendovali rovinu běžného žití.
   A to je ten problém, asi podobný atmosféře pozdní Římské říše.

   • Luis

    Padesata leta s etosem ? Ten etos byl zalozen na okradeni mensi poloviny naroda (znarodneni) a doozebraceni ostatnich (menova reforma a kolektivizace) To se pak za cizi delal etos . Ale neverte propagande, jestli roztleskavaci nalakali na pozlatko par tisicovek nedovzdelancu, kteri nevedeli o co jde tak verte mi, ze tech co neutekli za hranice a na situaci pak jen skuhrali byla vetsina. To vubec nepocitam ty, co v etosu kopali uran nebo dostali umistenku do pohranici, nesmeli studovat a dosazene tituly si mohli kadrove strcit do ( i ) atd. Taky to budovani rychle skoncilo, kdyz vsechno prozrali a uz nebylo co znarodnit.

    • Prosím, nepleťte si znárodnění a privatizaci 😉 A jinak ano, padesátá léta s étosem, dovoluji si na tom trvat.

     • Milan

      Já doufám, že jen neznáte historii (soudím také dle článku o odsunu Němců, který byl naprosto chybný v základních faktech), jinak by vaše blahosklonnost k teroristickému režimu svědčila spíše o anetické osobnosti.

      • Přestaňte trollovat.

       • Milan

        Cože???
        Obdivovat étos 50. let s výzvami k likvidaci režimu nepohodlných lidí opravdu neshledávám jako dospělý postoj. A v článku o odsunu jste se dopustil fatálních omylů. Shrnuto: Divoký odsun byl organizován státem (vláda, prezident, armáda) od června do října proti vůli Spojenců, vše pramenně spolehlivě doloženo. Co vám na tom šmankote přijde jako trollování?

        • Ano, pokládám. Tady jste skončil. Nehodlám se s vámi dále vybavovat.

         • Bohouš

          Tady se dostává banán za psaní pravdy? Étos 50. let znamenal nejen budování, ale i nenávist k třídnímu nepříteli (kdo nejde s námi, jde proti nám). A co co se ti nelíbilo na popsání odsunu? Vždyť má pravdu, přečti si edici pramenů, kde jsou přetištěný vládní rozhodnutí, armádní rozkazy, hlášení Benešovi atd.

          • Ne, tady se dostává banán za trollování. Jak jsem již napsal, nijak tuto skutečnost nepopírám. V padesátých letech se děly popisované věci, ale přesto měly étos. To není v rozporu.
           Odsun, na rozdíl od vyhnání, byl legitimní a legální, veškeré nezákonnosti a případné krutosti, jež s ním byly spojeny, odsuzuji, ale i to jsem už napsal tolikrát, že nevím, proč to znovu opakovat.

          • Bohouš

           Kojote počkej, ty jsi psal něco jinýho:
           “ Jednalo se o mezinárodně uznaný a zákonný akt…Jiná věc je takzvaný „divoký odsun“ a excesy při legálním odsunu. Ohledně toho prvního: Jednalo se o činy, jež neměly oporu v zákoně a nebyly vyvolány ani organizovány státem. Je zajisté správné vyslovit v této souvislosti politování nad krutým a mravně nepřijatelným počínáním některých tehdejších československých občanů, ale – jak správně podotkl Miloš Zeman – nejednalo se, na rozdíl od zločinů nacistů, o státní teror a nelze tudíž tyto věci srovnávat. Pokud jde o excesy při legálním odsunu, pak ani ty nebyly důsledkem instrukcí státní moci“
           A tady fakt píšeš hlouposti. Až do října probíhaly vyhánění/transporty protiprávně. A jdou na vrub vlády, Beneše a armády. Přečti si „Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí“ – český politici chtěli vyhánět děj se co děj, před Postupimí i po ní, i když to deklarace zakazovala, moc dobře věděli o krutostech. To Sověti se chovali líp!
           Každá doba má étos. Ale kde slouží teroru, není co obdivovat.

    • Myslím, že tohle zrovna byla trefa úplně mimo terč. Padesátá léta byla érou procesů a budování i v kapitalistickém světě. Šlo opravdu o budovatelské nadšení (tj etos) ne o ekonomickou zákonitost.

   • Milan

    Pardon, ale v tom případě byste mohl říct, že étos a směr měl i nacismus v Německu. Vždyť přece atributem stalinismu byl teror a prolhanost, režim byl zcela závislý na lotrovi, který je srovnatelný s Hitlerem; to nemůže vyvážit budovatelské úsilí zaslepených lidí, když statisíce jiných jsou perzekvováni.
    Ano, dnes nemáme žádnou Velkou Myšlenku. Ale není to tak lepší, když zkušenosti minulého století ukazují, že (pseudo)vědecké Velké Myšlenky stály i dvou totalit, jež si vyžádaly hekatomby mrtvých?

    • hans

     Bohužel odvrhnutí („totalitních“) Velkých Myšlenek nevedlo ke snížení rozsahu hekatomb, už jen proto, že stoupenci liberálních („netotalitních“) Velkých Myšlenek mají svědomí hekatomb výrazně více.

     Jestliže se hekatombám nedokážeme vyhnout, není lepší mít jako cíl směřování k lepší společnosti, ne?

     • Milan

      No, můžete relativizovat jak chcete, ale srovnávat demokratické státy (samozřejmě, že i ty mají na svědomí lecjaké zločiny) s Hitlerem, Stalinem, Maem, Pol Potem, je hodně mimo.
      Zrovna v Evropě právě můžeme pozorovat, že odvrhnutí Velkých Myšlenek (nacismu a po čase Chruščovem i stalinismu; plus redukce nacionalismu) vedlo k ne tak obvyklé době míru (a několik konfliktů na tom nic nemění).
      Samozřejmě že cílem musí být směřování k lepší společnosti. Ale tady právě velmi varují historické zkušenosti 20. století, že hledání a prosazování všeléku je cesta do pekel. A zatím nikdo nevymyslel nic lepšího než dělbu a kontrolu moci, právní stát…Myslím, že existuje dost úvah, které se zaobírají lepším fungováním tohoto (možnosti e-demokracie, ale i třeba prastará technika využívání losu).

      • Nikdo nemluví o všeléku. Z mé strany jde především o probuzení občanské společnosti.

       • Milan

        No mluvíte o zkaženosti civilizace a v plurálu o nutnosti návratu zoufale postrádaného sebevědomí. Toto bývají východiska pro radikální recepty extremistických spolků (opět: poučení z historie); jestliže se jen pokoušíte o probuzení občanské společnosti, tím lépe. Ale možná by k jejímu procitnutí sloužilo i to, kdybychom si přestali stavět vzdušné zámky o své minulosti…

        • Když si přečtete ten článek pozorně, zjistíte, že se úporně snažíte probourat do otevřených dveří, protože tuto záležitost jsem v textu ošetřil.

    • Měl. Jenže toho nejhoršího druhu – atavisticky regresivní.

 9. Luis

  No doufam, ze se ctenarum nesnazite prodat NWO jako reseni. To je totiz cil toho snazeni ,kam nas vmanevrovat, vcetne tech vasich dvou revoluci jako soucasti (fuj, ze se nestydite je takto podat)
  Pisete ze potrebujeme ziskat nove a autenticke sebevedomi. Kde jste na takovou kravinu prisel a co si pod tim vubec predstavujete ?
  Jestli neco potrebujeme a to rychle, tak udelani poradku v konspiracnich teoriich a zverejneni naprosto vseho co se pred nami zatajuje . A skoncit s ruznymi tajnymi bratrstvimi .To pak budete koukat co se zacne dit. Nove objevy lezici v suplicich, ktere vyresi energetickou krizi,
  pravda o UFO ktera zasadne prekope vsechna svetova nabozenstvi , historicke udalosti v pravem svetle diky kterym si pak na Zemi muzeme vyrikat resty a to vsechno nam naprosto automaticky ukaze cestu (anebo taky desivou pravdu, co vlastne tato planeta ve vesmiru je).
  Bez tohoto to nepujde , jen se budeme po spirale dostavat do vetsiho prusvihu , az to zase jako obvykle skonci nejakym maltuzianskym zakrokem.
  Jinak docela zajimave filozoficky napsano, takto podanou tu o Pernikove chaloupce jsem jeste neslysel. Ale jak se rika, kdo si hraje, nezlobi, pokud si nehraje se sestkama.

  • Víte, já jsem členem iluminátského řádu Ewige blumenkraft a jedním z papežů diskordiánského řádu POEE, tudíž si patrně nebudeme rozumět, pokud je jedná o to, co je autentické sebevědomí naší civilizace. Nicméně děkuji za příspěvek.

   • Luis

    ??? http://www.poee.org/society/popes.htm
    tim papezem tam prece muze byt kdokoliv. Nepouzivam mikrosoft, takze jsem nezistil o co jde ale podle jmen papezu tam registrovanych tusim ze to bude velmi vazene spolecenstvi. A o tom prvnim spolecenstvi jsem se v prispevku na konci neprimo zninil.
    Mate bezesporu velmi vysokou inteligenci a z nejakeho duvodu s ni lehkovazne plytvate. I velmi slozite veci maji casto velmi jednoducha reseni , spocivajici na zvladnuti nejake zanedbatelne priciny v minulosti.
    To plati o tomto svete a v subjektivni rovine i o vasem zivote. Jak jsem psal, kdo si hraje nezlobi ale neni radno si zahravat se sestkami.
    Dekuji za zverejneni predeslych prispevku, myslel jsem si ze je smaznete.

    • Samozřejmě, že tím papežem může být kdokoli! Takže i já. 😉
     Nevím, co bych s tou inteligencí dělal, kdybych s ní neplýtval. Asi bych zešílel. 🙂

     • Jo, ještě proč nejsem na to seznamu: Už nefunguje tak mailová adresa pro přidávání.
      Kdyby fungovala, byl bych tam uveden jako:
      Pope Young Man Coyote the Trickster
      aka Kojot aka Frater „Wish To be Gipsy“ Kojotos from Spařigorod
      😉

 10. Vašek

  Pokud chceme pochopit smysl pojmů kultura a civilizace, pak je musíme postavit s něčím do relace.
  Pojem kultura ve vztahu ke společností popisuje pouze kulturu hmotnou – tedy v podstatě mrtvou. Kultura ve vztahu k jednotlivé lidské bytosti popisuje její vztah k tomu, co ji přesahuje – vztah k předkům, k tomu co se dá nazvat duchem doby nebo národa, ke stvořiteli apod., odtud je taky slovo kult. Je to tedy živý a aktivní vztah člověka k nehmotným předmětům jeho víry.
  Civilizace je soubor hmotných statků, tradice, nařízení a pravidel v určité společnosti. Civilizace (stát, národ) vychází z kulturních podnětů jednotlivců. Pokud se nám zdá, že je tomu tak i obráceně, tak o kultuře vycházející z podnětů civilizačních už neříkáme kultura, ale nekulturnost.
  Mluvit tedy o rozpadu kultury není relevantní. Pokud budeme mluvit o jednotlivcích, pak je na místě mluvit růstu nekulturnosti. Pokud chceme poukázat na nedostatky sociálně politické, pak je to z důvodu, že taková společnost nereflektuje kulturní podněty v dostatečné míře.
  Muslimy a ostatní civilizace založené na jiných kulturách zajímá naše civilizace z jediného důvodu. Chtějí parazitovat na našich hmotných civilizačních výdobytcích. Aby toho dosáhli, vytvářejí tlak na jednotlivce aby opustili svou původní kulturu (víru). To se jim daří mimo jiné díky tomu, že mají k dispozici peníze, sdělovací prostředky a své členy nebo placené stoupence v politických a státních funkcích.
  A pokud podstatu problému nepochopíme, bude hůř.
  Poor children!

 11. pavel

  Byl jsem se juknout do světa blogu, abych zjistil proč tu je, k čemu je dobrý a zdalje dobrý pro někoho, jako jsem já. Na tvůj text, Kojote, jsem byl přímo naveden a tak jsem ho prošel.
  Naše kultura nemá krizi identity. Ona se jen vyvíjí. Vyvíjí se v časové lince. Čím víc času uteče od začátku člověka, tím je linka delší. Nic víc. Na cestě časem je fackována kulturami jinými, ale i ona jim své vrací. Čím dál budou světové kultury v čase, tím dál budou jejich kořeny, tedy identita bude vzdálenější. S tím se nedá hnout. A ač se člověk snaží jak chce, vše spěje k rovnovážnému stavu. Kultury se budou více a více prolínat. To je prostě nevynutelné.
  Nejsem prorok, na světě nebudu věčně, ale možná nebudu tak daleko od pravdy, když si troufnu tvrdit, že i můj praprapraprapravnuk si v budoucnosti s chutí pustí na nějaké bůhvíjaké technologii třeba Igora Stravinského, Smetanu, Gershwina a jiné. A až doposlouchá poslední tóny Yesterday od Beatles, sedne k nějakému stroji a bude psát o krizi jeho světa.
  Pavel

  • Takový fukuyamovský pohled na věc. Nesdílím jej ale. Jistě – kultury obvykle nezanikají beze stopy, i po Římské říši něco zůstalo, ale přesto má smysl v těchto intencích přemýšlet.

 12. ABC

  Mám rád takovéto provokativní články. Současný kapitalismus je založen na čem? Na chamtivosti, která se skrývá pod krásnými slovy seberealizace, šetření a svoboda podnikání.

 13. hank

  Uff, tohle je ale husté téma. A diskuse pod ním na iDnesu taky. Ale tam se nehodlám registrovat.

  Já si myslím, že všechna tři „náboženství knihy“ (judaismus, křesťanství, islám – pořadí beru historicko-chronologicky, nikoli podle své sympatie, de iure jsem od církve odpadlý římský katolík a v šupleti mám na to dokonce papír o právním zrušení mého křtu, de facto jsem agnostik, nikoli ateista) si především naprosto nemají co vyčítat. Ve všech jejich svatých knihách najdeme orgie nesnášenlivosti a krvavé agresivity vůči „těm druhým“, a nemylme se, „ti druzí“ nejsou jinověrci ani bezvěrci, tyto nálepky jsou jen zástěrky mnohem starších emocí vůči „ne-lidem“ ze sousedních kmenů, které Nám berou půdu, vodu, dobytek, ženy… nebo by aspoň mohly a proto je My, jediní nositelé práva nazývat se Lidmi, musíme vyhlazovat jaksi preventivně. Obecně lidské morální zásady (Desatero) znají všechny, avšak aplikovat je na ty ne-lidi není nutno, někdy je to dokonce nežádoucí. BTW, ta morální pravidla musíme posuzovat i z toho hlediska, že všechny tři jejich pojednávané skupiny vznikly v prostředí kočovnických prvobytně psopolných kmenů v určitých přírodních podmínkách.

  V určitém stupni vývoje jednotlivých kultur postavených na věroukách knihy však vždy došlo a dochází stále k tomu, že se najde někdo, kdo víry, resp. vnitřní potřeby lidských bytostí něčemu věřit, zneužívá ve prospěch budování a posilování své moci. Historicky lze snadno ověřit, že v tomto ohledu si všechny tři věrouky naprosto nemají co vyčítat. V čase se mění jen jejich vztahy, vzájemný poměr sil států, kde zrovna mají ideologicky i politicky navrch, schopnost vládců mocensky jich zneužívat. To, čemu se dnes říká islámský terorismus, není nic jiného než zneužívání víry pro něčí mocenské zájmy. Je tedy nutno nikoli studovat súry koránu, na které se někdo odvolává při zdůvodňování agrese proti špinavým křesťanským psům, ale mocenské zájmy a jejich nositele, kteří těchto nástrojů využívají. Kdyby neměli tento nástroj, zřejmě by si našli a využívali by něco jiného.

  Já teď shodou okolností dělám práci exportního obchodníka (vyvážím české stroje vyvinuté a vyrobené ve firmě českého vlastníka!) a moje teritorium zahrnuje i Blízký a Střední Východ. Znám Turky, Egypťany, Íránce, Kuvajťany a Saúdy. Jsou to většinou stejně jako já vzděláním a praxí technici, někteří studovali a pracovali v západní Evropě. Při diskusích (i politických) naše (ne)víra vůbec nehrála roli. Byl jsem v Turecku, Egyptě, Emirátech, Saúdské Arábii. Viděl jsem nemravné bohatství i zoufalou bídu, ale také snahu ty nejhorší excesy řešit. Viděl jsem dynamicky rostoucí Turecko, kterému už můžeme v ekonomice leccos závidět, viděl jsem, že Saúdská Arábie rozvíjí řadu průmyslových oborů, nejen těžbu ropy, a výrobní firmy řízené místními šéfy a indickými inženýry jsou často technicky i organizačně na vysoké západoevropské úrovni. Koupil jsem si učebnici arabštiny pro začátečníky vydanou v Saúdské Arábii. Začíná nikoli nějakou súrou koránu, ale Článkem 1. Všeobecné deklarace lidských práv OSN: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Myslím, že to je typické. Kdyby chtěli dělat muslimskou propagandu, jistě by pro ni takovou příležitost jako je výuka jazyka využili. A obyčejní muslimové některé drastické morální zvyklosti neberou zas tak vážně. (Zvlášť když vycestují do Evropy. Chutná jim pivo i slivovice, Alláh je vysoko a z Moravy do Mekky daleko. 🙂 ) Pravda, v takové Saúdské Arábii, kde není jiné právo než šaríja, to mají těžké, ale i tam postupně povoluje ta snaha lézt lidem do soukromí, roste vzdělání žen a tvrdím, že je jen otázka času, kdy se ta země probudí.

  Nepovažuji se za bůhvíjakého znalce, ale ve srovnání s některými diskutéry na iDnesu tohonjsitě o arbském prostředí vím víc. takže každému poradim, aby si napřed nejlépe vlastním zkoumáním zjistil, jak se věci mají, a pak mluvil/psal.

  Tož tak.

  zdraví
  hank

  • hank

   Sorry, oprava překlepů: … toho jistě o arabském prostředí vím víc.

  • Díky za komentář. Ano, také si myslím, že zvláště křesťané by měli, co se ve jménu náboženství páchaných ukrutností týče, raději pokorně mlčet. 😉
   Je třeba postupně měnit svět a tak se budou měnit i náboženství, případně nakonec zaniknou a lidé pak budou mít paradoxně k Bohu mnohem blíž a to i když v něj nebudou věřit.

 14. Krestanstvi a islam jsou si mnohem bliz, nez by se na zaklade dnesni propagandy zdalo. Spolu s Judaismem a Zoroastrismem je to ta sama vetev.

  Samozrejme ze muslimove nejsou blbi a vedi na co utoci a ano, maji pravdu. Na sve odpadle bratry da se rict. Postmoderni postkrestanska kultura nema co nabidnout. Rozchazim se s tim, ze by to mela byt „identita“, i kdyz kolem toho se to prave cele toci. My jakozto potomci krestanstvi jsme proste identitu zrusili, ale nevyrovnali se s tim, vydesili jsme se a chcem ji zpatky. Ale uz to jaksi nejde. Iluze byla prohlednuta. Verim tomu, ze evropska kultura je napred (pred Islamem i primitivnim krestanstvim Jizni Ameriky napriklad kde ziju), ale nez si to uvedomi, nez se v zapadni kulture zacne fakt makat na nejaky spiritualite bez identity a s hodne rozvolnenym bohem, tak to holt potrva.

  Btw. ty vykriky jaci jsou muslimove prasata jsou priserny. Asi je dobre nechat to zaznit a utipnout no. „Znam“ jen jednoho marocana, co pro me maka po netu a je to ortodoxni muslim, nicmene je v pohode (az na to, ze je linej a prokrastinujici jako kazdej clovek na netu). Fakt se chytte za prdel… to co predvadite je Hilsneriada jako vysita. Neskutecny jak lidi, co propadaji naivni antimuslimsky propagande budou prave o muslimech rikat, jaky jsou nekulturni prasata. Neskutecny, ale klasicky. To muslimove jsou tady ty umirneni. Jak by na vas pusobilo video na YT, ktery by byl mix Breivika, Fritzla, ty matky do podrezala svy 4 deti a streamu z Luniku IX. Kam se hrabe kamenovani arabskejch cizoloznic. Probudte se kristepane.

  • Děkuji za inspirativní komentář. Identita jako ideologická iluze… Budu o tom přemýšlet. V každém případě je dobré věnovat se tomu pojmu samotnému hlouběji.

   • No, pro to premysleni nahodim smer, ze kteryho to vyslo me:
    Co analyzuje na zapade dnesniho boha, nebo spis vyrovnavani se s nim, jeho neexistenci atd? Neni to uz knez, ale psychoanalytik (ok nejsou prachy, takze ten je jen pro prachatou elitu, ale nevadi… nekde to tu ve vzduchu lta). Co dela psychoanalyza? Analyzuje myty a snazi se z nich neco dat dohromady (pod cim dal tencim plastikem leceni individualni duse). K tomu, ze identita je „iluze“, dosla prave ona. Ve skutecnosti dosla k tomu, ze identita je symbol – ani iluze, ani realita… iluzi je trvani na tom, ze identita je realita. Prave tohle postmoderni trvani na realnosti identity je nejaka nase zapadni kontrarevoluce. Je strasne zajimavy, ze momentalne je jaksi prekotne nahrazovani kontra-kontrarevoluci, prijimanim neceho mnohem vzdalenejsiho nez je islam, a tim je buddhismus, kterej aspon v nasi zapadni nackovsky interpretaci jde opravdu egu a identite po krku. Pripomina to hru na „kdyz to teda nedostanu, tak to uplne znicim a prave tim to aspon trochu dostanu“, coz je mimochodem psychoanalytickej vyklad sebevrazdy, ktera skrz zniceni zivota si zivot prisvoji a zaroven je to princip precvaknuti schizofreniku, kteri pote co neuhaji svoje prave self se ho rozhodnou znicit.

    O cem ze to placam? Vsechny trendy weby (stavajici se mainstreamem) o osobnim rozvoji nyni osciluji v tom, jak vymazat svoji identitu ve jmenu toho, aby se nase identita posilila. Takze jo, je to problem identity, dost podobnej tomu problemu jako buh. Neni to ale rozhodne problem, ze bychom ji meli nejak malo (nebo hodne). Je problem, ze ji stavime do nejakyho stredobodu… ok lidsky ego se tam bude vzdycky stavet, vzdycky se kolem sebe bude obtacet, ale nas problem je, ze jsme zapomneli, ze to toceni se kolem ega a prohlasovani, ze to je ok, je proste hrich (tipuju ze v desateru by se tohle dalo zahrnout pod pohanstvi).

    Sam si to vykladam tak, ze jsme takovi Fullmetal alchymisti, neco jako starsi brachove islamu, kterej vidi, jak jsme to kardinalne podelali a ze jim nezbyva nez nasledovat, tak proto nas tak brutalne resi (my nezustavame pozadu). Nemaji kam uhnout pred nasi propagandou, ekonomicky a tim padem i mytologicky (mytologie je takova DNA kultury) ovlada tenhle svet ne nejakej Zid v pozadi, ale prave my. Muslimum se hrouti identita proste pozdeji (diky za tenhle clanek, teprv tady mi docvaklo proc muslimove vyvadeji jako student VS na tripu), vidi, ze nas to sezralo i s chlupama, pardon s bohem, ale tu identitu budou muset ztratit taky.

    Kdybych si mel vsadit jak povede dalsi hranice nekdy ve vzdaleny budoucnosti v bipolarnim svete, tak to bude vychodni asie vs. post -krestani, -muslimove, -zidi neboli to vsechno je monoteistickej svet, kterej sesadi(l) boha z oblacku a nahradil ho vlastnim superegem, z cehoz plyne, ze nejak budem ta „individualistictejsi“ nebo spis decentralizovanejsi kultura. Az se teda vratime nohama na zem a prizname, ze novym Ifounem a trvanim na schizodinosti se to nezaridi. Proste budem muset prijmout tu symbolicnost identity, ktera zacne nikoliv tou zprofanovanou vetou vsech bloggeru: „Vy jste/oni jsou stado a ja jsem/my jsme individualita“, nybrz „Dneska rano jsme se probudil, zjistil jsem, ze jsem ovce a porad jeste ziju. Co s tim dal?“.

 15. Magdala

  Můj lehce zainteresovaný pohled je ten, že náboženství a kultura jsou jen způsoby, jakým se ten který člověk reprezentuje. Pokud by nepříslušel k Islámu ale k jinému náboženství, našel by si v něm jeho aspekty, které by nějak podobně vyjadřovaly podstatu jeho osobnosti. A třeba by se nám jeho projevy líbily či nelíbily stejně, jako je tomu nyní. Jinak řečeno, náboženství jsou pouze nástroji, jimiž vyjadřujeme svou podstatu. Dobrou nebo zlou.