Putna už nám konečně může být putna (glosa)

Tak je to za námi! Další pitomá kauza, která odpoutávala pozornost od skutečně důležitých věcí.

Miloš Zeman si otestoval hranice svého vlivu a udělal reklamu „katolické buzně“, studenti si zaprotestovali, patrně se změní zákon a prezident o kompetenci jmenovat profesory přijde (a neměl by je jmenovat ani ministr; jsem toho názoru, že by to měla být čistě záležitost akademické obce, respektive rektorů), Miloš Zeman se zbaví zbytečné práce – a nutno dodat, že rozumím jeho nechuti být „stroj na podpisy“, mě by to taky štvalo.

Nakonec si říkám, že to možná přeci jen bylo k něčemu dobré – souhlasím s eliminací monarchistických reliktů, jen v duchu kladu panu prezidentovi otázku: A bez toho tyjátru to fakt nešlo?

On totiž ten tyjátr skutečně nevede k uklidnění vášní vyvolaných předvolebním duelem Zemana se Schwarzenbergem. Zeman káže vodu a pije… slivovici: Hovoří o smíření, ale rozhodně se podle toho zatím nechová. Je fakt, že zde hrají roli i média, nicméně ten, kdo jim dodává munici, je sám Zeman.

Nicméně je třeba si uvědomit jednu podstatnou věc: Pořád lepší narcistický Zeman a jeho extempore, než poslušný stroj na podpisy, jím by Schwarzenberg bezesporu byl. Doufejme, že se pan prezident co nejdříve vyblbne a začne se chovat normálněji.

Reklamy

komentářů 17

Filed under Politika

17 responses to “Putna už nám konečně může být putna (glosa)

 1. sob

  kez by to bylo tak, jak pises v posledni vete. obavam se vsak, ze z alkoholismu a degenerativnich procesu, ktere ho provazeji, se vyblbnou neda.

 2. rule

  myslím že zde nejde o to zda chce nebo nechce být strojem na podpisy, to je součástí práce prezidenta. tedy osoby která reprezentuje stát a tedy zde reprezentuje uznání profesorům státem, nejde tedy o jeho osobní mocenskou reprezentaci Já Miloš Veliký milostivě ti udělím … ale Vám prof. xxx yyyy uděluje akamedická obec titul a stát to považuje za uznáníhodnou činnost kterou se podílíte tedy na rozvoji školství tedy také na rozovji státu … toto je podstatou proč nejvyšší školské uznání má předat nejvyšší reprezentant státu, jakožto uznání státu za práci pro stát

 3. Jardaqt

  Souhlasím s tím, že by profesory měl jmenovat rektor. Ovšem pouze a předpokladu, že v tomto případě bude titul profesor označovat pracovní pozici jmenovaného v rámci konkrétní university a ukončením smlouvy zanikne i titul. I když, jistou výhradu bych měl i v tomto případě. Mám pocit, že zřizovatel by do toho nějakým prostřednictvím mohl, a dokonce měl, zasahovat. Mám pocit, že ani v tomto případě se nějaké roli ministra v rozhodovacím procesu nelze vyhnout.
  Na druhou stranu nelze pominout fakt, že v našem koutku světa je díky jiným tradicím titul profesora vnímán poněkud odlišně od zemí, v nichž se vývoj ubíral jinými cestami. (A tím skutečně nemám na mysli politické poměry.) Žijeme v oblasti, kde je titul profesora považován za svého druhu vyznamenání, ocenění. A to nejen odborných kvalit, které samozřejmě jsou nutnou podmínkou, ale i kvalit zcela odlišných.
  Putna nám tedy zatím nemůže být putna. Čeká nás totiž docela těžký úkol. Najít a definovat zcela nový obsah jednoho, až do nedávna velmi ctěného titulu.

 4. oldwomen

  Taky bych zdráhala podepsat jmenovací dekret na profesora dojmologie. Myslím si, že řádným profesorem, s platností pro všechny fakulty příslušného oboru, by měl být jen opravdu výjimečný člověk – pedagog a badatel v jedné osobě. Chápu, že katedry se snaží, aby měly co nejvíc profesorů, protože univerzitou se školy mohou nazývat až od určitého počtu řádných profesorů v pedagogickém sboru, pod tento určený počet jsou to „jen“ vysoké školy. Jenže nemohu se zbavit pocitu, že jsme svědky pokračování devalvace úrovně českého (vysokého) školství.

 5. strojmir

  Vidím to trochu jinak. Pochopitelně jde o prkotinu, ale tato opět připomněla, že Zeman je stejně ješitný dědek, jako Klaus. On má patent i na to, aby rozhodoval jak se říká mýrnyx týrnyx i o tom, kdo má být profesor a kdo ne a to nikoliv ze závažných příčin, ale protože se mu něco nezdá. Kdyby byl charakter, řekl by jen: k profesuře tohoto muže mám výhrady, ale nebudu stát v cestě rozhodování akademiků.
  Co však teprve bude mazec, až Sociální demokraté vyhrají volby, což se dá předpokládat a Zeman začne tvrdě uplatňovat svůj velký vliv v této straně, který mezitím patrně ještě posílí. On nebude stát v klidu stranou, ale bude ,tak jak už naznačil svým dosavadním působením chtít prosazovat svoje představy a to stejně neomaleným způsobem, jako se bez uzardění zhostil posuzování zda zmíněný Putna má, či nemá být profesorem. Až bude protlačovat svojí vizi záchrany ekonomiky investováním do betonování a podobně. Málo se o tom píše, ale právě rozmáchlý a neuvážený stavební boom potopil Španělsko, které ještě nedávno hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. A vím o čem jsou investice po česku. Pokud nebude nastaven systém, který by efektivně začal bránit rozkrádání, půjde jen o další přelití peněz do kapes těch, co už jich mají dost. Jediná investice by měla smysl a to řádově mnohonásobně nižší, než si představuje Zeman na své hladové zdi typu kanál Labe Odra Dunaj, a to do vědy a do školství, ale zase ne nějakými dalšími tunely typu internet do škol Stáni Grosse a podobně, ale prostě vzít ty prachy a dát je akademii věd a dalším podobným institucím a rektorům a ředitelům škol, kde jsou nyní mnohem lépe nastavené kontrolní mechanismy, než u velkých státních zakázek a hlavně se pak neděje to, že se investuje hromadně do něčeho, co přitom potřebuje jenom část škol, jako tomu bylo zrovna u zmíněné akce.

 6. Antimon

  Myslím si, že Putna nám opravdu nemůže být putna. Titul profesora je především vyjádřením ocenění pedagogických schopností a kvalit. samozřejmě spolu s kvalitami odbornými. To že někdo někde dvacet roků učí neříká nic o tom, jaký je pedagog. To by měl oceňovat, spolu s vlastnostmi odbornými, akademický senát. Ten předkládá státu (prezidentovi) návrh „… my si myslíme, že tento by mohl být ….., neboť splňuje námi stanovená kritéria pro daný titul …..“. Stát (prezident) by pak měl posoudit, zda dotyčný splňuje i kritéria lidská a společenská. Profesor je titul společností oceňovaný a považovaný za vážený a tudíž by tomu mělo odpovídat chování dotyčného. Recesista, který navíc nechápe rozdíl mezi chození s transparentem „…buzna…“ a chozením se státní vlajkou, a ač se domáhá akademických, nepolitických svobod se politicky angažuje, není podle mně dobrý kandidát na profesora. Nechtěl bych, aby někdy mohl mít vliv, jako pedagog, na mé vnuky. Na moje děti už naštěstí nemůže.

  • Antimon 23. 5. 2013 10:29: „Akademický senát předkládá státu (prezidentovi) návrh … Stát (prezident) by pak měl posoudit, zda dotyčný splňuje i kritéria lidská a společenská.“
   …Nezlobte se, ale to se mi zdá velmi divné.
   (1) Proč si myslíte, že prezident (jednotlivec, možná s několika poradci) může lidská kritéria posoudit lépe, než akademický senát (tvořený většinou několika desítkami vzdělaných lidí)?
   (2) Co jsou to „společenská kritéria“ pro získání profesury? Lidská bych chápal. (Ta podle mě pan Putna splňuje, neboť se zastává menšin, proti nimž vystupují lidé z nacionalistické Národní strany nebo z ultrakonzervativního sdružení Akce D.O.S.T.) Ale jaká jsou kritéria společenská? Spočívají snad v povinném přejímání názorů a vzorců chování těch lidí, kteří sami v sobě vidí jediné správné reprezentanty společnosti?

   • Antimon

    Jestliže zákon vyžaduje jmenování prezidentem (= státem), tak k tomu je, či byl nějaký důvod. Podle mne je tím důvodem vážnost profesorského stavu. Nedokáži posoudit vědecký a odborný přínos pana Putny. Jsem vzdělán technicky, nikoliv humanitně a tudíž mi posouzení odbornosti literárního kritika činí potíže. Ale posouzení pana Putny je jednoznačné. Je to člověk na úrovni zastydlého puberťáka, který musí za všech okolností předvádět sebe a zase jen a jen sebe. To podle mne má do chování profesora (v mém pojetí) hodně daleko.

 7. jvf

  No ještě že si Zeman nepřečetl Knihu Kraft, to by byla teprve jízda…

  • Jardaqt

   (1) Profesory neposuzuje akademický senát, ale menší, v případě UK pětičlenná, komise. Proč si myslíte, že by prezident (možná s několika poradci), nemohl věnovat pozornost jiným aspektům, a zohlednit je, nežli tato komise. Navíc, a možná si to neuvědomujete, jste právě napsal, že prezident (a jeho poradci) nejsou vzdělaní lidé. Jak jste k tomuto pozoruhodnému závěru dospěl?
   (2) Společenská a lidská hlediska. Víte, zastávat se menšin, je sice kladem, ovšem je nutno zohlednit i formu. Zastávat se menšin lze mnoha způsoby. Lze pokládat otázky ve veřejné diskusi, lze pokládat bomby ve veřejných prostorech. Lze argumentovat ad hominem, stejně jako ad rem. V mnoha případech je lépe se menšin raději nezastávat, protože zvolená forma poškozuje jek ubohé menšiny, tak i samotného zastánce. Nemluvě o tom, že mnoha zastáncům menšin před většinou jde většinou o sebe sama, nikoli o menšiny.A navíc: Příslušník KKK má zapalovat kříže kdesi v Alabamě, anarchista auta kdekoli, kde zrovna zasedá G7, a vysokoškolský pedagog má zapalovat své posluchače. Některé věci opravdu není radno míchat. I když ten koktejl může ze začátku chutnat dobře, střízlivění nemusí být příjemné.

   • jvf

    Možná to není ani tak věc vzdělání jako spíš toho, zda by neměl mít prezident důležitější věci na práci než kádrování uchazečů o profesuru. A osobně si myslím, že ideál akademika jako bytosti zcela apolitické je právě důvodem současného úpadku jak vysokých škol, tak politiky.

    • Jardaqt

     Nikoli. Skutečně nemám ideál akademika, jako bytosti apolitické. Pouze si myslím, že je jistý významový rozdíl mezi občanskou angažovaností a občanskou iniciativou. A protože tento rozdíl vnímám, inklinuji spíše k lidem, kteří se svými oponenty jednají, zatímco ty z lidí, kteří na své oponenty pokřikují urážky, jsem ochoten řadit ke společenské spodině. I když jsou řazeni k elitě.

   • (1) Možná si to neuvědomujete, ale nenapsal jsem, že prezident či jeho poradci nejsou vzdělaní lidé. Pozastavil jsem se nad tvrzením, že po výběru adepta na profesorský titul akademickým senátem (jenž je tvořen většinou desítkami vzdělaných lidí) by měl ještě „stát“ reprezentovaný prezidentem posuzovat kritéria lidská a „společenská“.
    U současného prezidenta jsem na základě jeho mediálních výstupů kolem jmenování velvyslanců a profesorů dospěl k závěru, že je pravděpodobně vzdělaný a mstivý. Ale nemám dostatečné množství informací a proto uznávám, že se mohu mýlit.
    (2) Souhlasím s Vámi, že forma zastávání se menšin, při níž dochází k zapalování aut či k jinému násilí, není přijatelná. Domníváte se, že prezidentem ostrakizovaný vysokoškolský pedagog zapaluje automobily či že se k tomu chystá?

    • Jardaqt

     (1) Četl jsem a pochopil. Jen jsem Vás upozornil na podprahovou informaci, kterou Vaše sdělení obsahuje.
     (2) V tomto případě jsem nehodnotil formy, které různé skupiny volí ke svému zviditelnění, ale poukázal jsem na fakt, že určité skupiny volí formy, které jsou pro mne osobně nepřijatelné. A pokusil jsem se tímto způsobem vyjádřit, že M. Putna – díky tomu, co jsem od něho kdy četl na stránkách různých periodik – podle mého názoru blíže právě těmto formám, nežli věcné argumentaci. Ale také nemám dostatek informací, a je možné že se pletu.

 8. jvf

  M. C. Putna je mi vrcholně nesympatický jako samolibý pokrytec, který si pořád hraje na disidenta a přitom usiluje o všemožné prebendy. Vadí mi, jakým způsobem vytuneloval revue Souvislosti, vadí mi sklon k demagogii v jeho textech, vadí mi hysterická podpora Schwarzenberga v prezidentských volbách, vadí mi, jak nepokorně se staví ke skutečnosti, že jím provozované sexuální praktiky jeho církev zakazuje. Ale to všechno nebrání tomu, aby se stal profesorem, pokud splnil odborné požadavky (což nejspíš splnil, rozhodně jsou u nás profesoři, ža kterými je vidět daleko méně práce). Mrzí mě, že Zeman, který si sám libuje v jadrných výrazech, se naráz filistrovsky pohoršuje, že člověk, užívající na veřejnosti slova „buzna“, není hoden být profesorem. Zřejmě tím nadbíhá lidové představě, že pan profesor je moudrý a noblesní nadčlověk, který nekleje, nesouloží a zřejmě ani nechodí na záchod.

 9. hank

  Jestli je pravda z tohoto

  http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/

  jen desetina, tak to má naše vysoké školství definitivně spočítané a putna-neputna, mohou se postavit na hlavu všichni, stejně už to nikdy dohromady nedají…