Category Archives: Liber AL – exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 51-56

51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.

Domnívám se, že by bylo možné zrekonstruovat tento palác skrze 777. Srovnej též popis Nebeského Jeruzaléma ve Zjevení Janově.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis I: 51-56

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 46-50

46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.

61 = Ajn, Nic

506 = Šór, ŠVR, Býk.

61 + 506 = 567 = Rašoní, RAŠVNJ = PRVNÍ, PRVOTNÍ

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis I: 46-50

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 39-45

39. The word of the Law is θέλημα.

Thelema = 93 – 3 x 31, LA-ŠT-AL (3+1+XX+XI+1+3)

Crowley v "On Formula of Lashtal" uvádí, že "jiný aeon může mít jiný způsob vyjádření 31."

Z toho mi vyplývá pro Osiridův aeon vcelku zřejmě RM, Slunce – Viselec. "LA-RM-AL"

Možné kombinace Atu dávající součet 31:

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 32-38

32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! Then the joys of my love will redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; by my sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all.

Tento verš se vztahuje k předchozímu a ukazuje "jak na to". Podstoupení ordálií je jistě obtížnější než usínání u televize či jiné žalostné radosti, ale jsme ujištěni, dokonce přísahou!, že to stojí za to.

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 23-31

23. But whoso availeth in this, let him be the chief of all!

Aleister Crowley píše, že "all" není myšleno jako nepřímé vyjádření pro "all men". Proto "nechť je hlavou všech" je snad trochu zavádějící, neboť se netýká "šéfování" lidem, které je třeba vnímat jako iluzi. Jde o ovládnutí vlastního universa. Přesto bych ale v tomto případě překlad neměnil, neboť od roku 1904 bylo naše poznání vnitřního universa značně obohaceno Freudem a zvláště pak Jungem a jeho následovníky; v paralelní linii pak Steinerem. Uvažujeme-li v těchto souvislostech, pak použití slova "chief" – náčelník, velitel či dokonce šéf; hlava všech – nepůsobí zase tak nepatřičně, zvláště proto, že naše vnitřní universum je zabydleno archetypy v podobě antropomorfních figur.

Ale i přes vše, co bylo řečeno výše, můžeme význam verše obrátit i navenek: Ten, kdo vládne sám sobě, má vliv i na okolí. K zamyšlení připomínám taoistický ideál "neviditelného vladaře", tedy vládce, který vládne nečiněním, aktivním nekonáním v souladu s TAO. Myšlenka obtížně pochopitelná pro ty, kdo si nedokáží představit, že by mohli věcem nejlépe prospět, kdyby je nechali být. Ale je pochopitelně stejně dobře možné i konat – ale bez chtivosti výsledku.

A neříkejte, že byste takového šéfa neposlouchali! Poslouchali. A s radostí…

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 12-22

12. Come forth, o children, under the stars, & take your fill of love!

"Vyjděte, ó děti, pod hvězdy, & naplňte se láskou."

Takto mi to připadá přesnější; proti formulaci "užijte si dosyta lásky" také nic nenamítám. Nejde o podstatnou záležitost. Trošku mi nesedí novější překlad "přistupte… ku hvězdám" – může být, ale starší překlad považuji za přesnější a držel bych se jej. Před "&" rozhodně patří čárka stejně jako v anglickém originálu.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře Liber AL vel Legis I: 1-11

Rozhodl jsem se, že nastal pravý čas začít zveřejňovat své komentáře Liber AL. Jde o texty určené takřka výhradně vážným zájemcům o studium thelémy…

Budu je sem vkládat vždy v sobotu, jež je dnem ke studiu dosti vhodným.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Liber AL - exegese