Category Archives: Knihomolův koutek

Tristan Tzara: Píseň dada

Po dlouhé době otevírám rubriku Knihomolův koutek, rád bych se totiž podělil o báseň Tristana Tzary odhalující dosud netušená mystéria, zjevující hluboké pravdy… nebo tak něco. Dokonce i praktické instrukce pro pokročilé zasvěcence!

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Knihomolův koutek

Slncový kôň – pohádka

Dnes se opět vracím k rubrice Knihomolův koutek a nabízím k přečtení prostonárodní slovenskou pohádku Slncový kôň. Vyšla v roce 1933 ve stejnojmenném výboru nákladem L. Mazáče. Ostatní pohádky ve sbírce nejsou nijak zvlášť pozoruhodné, ale pohádka titulní je přímo nabitá symbolikou, která potěší duši každého jungiána.
(Z technických důvodů (rozbitý scanner) jsem pohádku doslova ofotil fotoaparátem. Aby se dala šíst, doporučuji zvětšit si v nastavení velikost stránky tak, jak vám to bude vyhovovat.)

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slncový kôň – pohádka

Filed under Knihomolův koutek

Stránka z knihy…

Před lety, myslím, že čtyřmi, mne bratr upozornil na skutečnost, že v jednom domě se nacházejí nějaké knihy, jež mají být vyhozeny. Hned jsem tam zamířil a jal se je zachraňovat. Jednalo se o pozůstalost po dr. Josefu Staňkovi, předsedovi Moravského kola spisovatelů, ale tento příběh si nechám na jindy; dnes chci psát o jedné ze stovek knih, které jsem tehdy zachránil…

Celý příspěvek

komentářů 8

Filed under Knihomolův koutek

Návod na výrobu zlata

Dnes se dozvíme, jak poměrně snadno vyrobit zlato. Mimo jiné… 😉
Text byl přepsán z 20. čísla armádního časopisu Zápisník, ročník 1968 (rubrika Podvodníci na poli vědy) a je zajímavým příběhem o podvodníkovi, který v první polovině dvacátého století přesvědčil hodně bohatých lidí, že umí přeměnit olovo ve zlato:

Celý příspěvek

komentářů 7

Filed under Knihomolův koutek

Automat, který udělá první šluk…

Po dlouhé době se vracím ke Knihomolovu koutku, tedy ke komentovaným textům, které jsem, povětšinou náhodně, objevil u sebe doma a které pokládám za zajímavé i dnes.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Automat, který udělá první šluk…

Filed under Knihomolův koutek

Camille Flammarion: Čas

Když píšu tato slova, v oka-mžicích procesu psaní těchto slov, zhruba sedm minut po deváté večer 29. června roku 2003 e. v., v mém TEĎ a vaší minulosti je mi smutno a melancholicky. Učte se uvědomovat si oka-mžiky. Stejně jako pan Flammarion v textu, jenž následuje, nenaleznete řešení. TEĎ vám bude uplývat a stávat se PŘEDTÍM a pak DÁVNEM. Nezabráníte tomu, ale možná vám to pomůže v duchovním růstu. Vlastně je to stará zenová technika…

Mám doma dvě krásné Flammarionovy knihy o astronomii, o planetách a jejich možných obyvatelích… Lákají k přečtení, neumím však francouzsky. Naučím se francouzsky a přečtu je nebo dokonce přeložím? Možnost. Vol, Jaroslave, čas nečeká…! Kolik mám času? Lze MÍT čas?

Flammarionovo teď při psaní úvahy ve zdech kláštera, je naším kdysi a přesto je aktuální, i když se změnil pohled na čas a prostor, do hry vstoupila teorie relativity, kvantová mechanika, teorie superstrun… To všechno je důležité a činí některé Flammarionovy úvahy naivními. V základu se ale tolik nezměnilo. Stále pro nás zůstává tím nejdůležitějším NÁŠ ČAS, čas našeho života, kontinuita vzpomínek, ale i dějin, kultury… a ovšem i zvraty v kontinuu, ztráty paměti – osobní i dějinné. A déjà-vu…

Je devět hodin, sedmnáct minut a nějaké drobné a pořád je mi smutno a melancholicky…

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Camille Flammarion: Čas

Filed under Knihomolův koutek

Rudolf Steiner: Duše ve světě duševním po smrti

Jak jste se dočetli posledně, revue Proč žijeme? se nesestávala pouze ze spiritistických drbů a reportáží o poskakujících stolcích či strašidelných domech. V tomto a v některých dalších kapitolách "Knihomola" se setkáte s několika zajímavými texty, které mají svoji hloubku a hodnotu i nyní, na počátku třetího tisíciletí. Dnes tedy slíbená Steinerova stať. Doufám, žealespoň některé z vás její délka neodradí – a ani archaický překlad, který jsem nijak neupravoval. Steiner je klasik. Neznamená to, že má pravdu, tu mít nemusí. Ale klasik to je jako hrom! 😉

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Knihomolův koutek

Perličky z Revue pro studium věd psychických (1909)

Jak jsem posledně slíbil, počastuji vás, milí čtenářové, něčím jednodušším, než je tápání v archetypálních obrazech Otokara Březiny. Na počátku dvacátého století se i v našich zemích zabydlel spiritismus. Následující úryvky jsou z čísel čtvrtého ročníku (rok 1909) časopisu PROČ ŽIJEME – Revue pro studium věd psychických. Tento plátek mne upoutal ponejvíce tím, jak rozkošným způsobem se v něm mísí překlady tak úctyhodných klasiků, jako je Steiner či Flammarion, s naivními zprávičkami o duchách strašících, hovořících a jiných.

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Knihomolův koutek

Otokar Březina: Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně

Zabýváme-li se lidskou duší, například v podobě studia psychologie, nebo pokud se věnujeme magii, esoterici, divinaci… neustále pracujeme se symboly. Můžeme nad nimi bádat a můžeme je na sebe nechat působit. Obojí je důležité. Proto je třeba kromě literatury odborné studovat také literaturu, jež k nám promlouvá řečí symbolů, ať již jde o pohádky, mýty či poesii…

Dosti však výkladu, začtěme se… Slova nás povedou.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Knihomolův koutek

Židovská národní poesie

Úvahu o fenoménu židovské anekdoty jsem převzal opět z prvního čísla "Almanachu pro poesii a život" z roku 1930, který jej převzal z "Vest Pocket Revue" vydané téhož roku.
Začíná hospodářská krise a pan Adolf Hitler pomalu přestává být neškodným politickým šaškem…

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Knihomolův koutek