Category Archives: Překlady

Ahmet Kaya: Štěstí

Tuto báseň kurdského básníka a zpěváka jsme před lety překládali s mou tureckou kamarádkou Uzay Kiliç…

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ahmet Kaya: Štěstí

Filed under Překlady

Therion: To Mega Therion

Hudba: C. Johnsson
Text: T.Karlsson

Přebásnil: Jaroslav A. Polák

Celý příspěvek

komentářů 5

Filed under Překlady

Credo Gnostické a Katolické církve

Věřím v jednoho tajného a nevýslovného Pána, v jednu Hvězdu ve Společenství Hvězd, z jejíhož ohně jsme zplozeni a do něhož se navrátíme, v jediného Otce Života, Mystérium Mystérií, v Jeho jménu CHAOS, výsostného místodržícího Slunce nad Zemí, v jediný Vzduch, jenž vyživuje vše, co dýchá.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Překlady

Nejsvětější ze všech manter

Napsal: T Polyphilus (Dionysos Thriambos)

Z anglického originálu "The Holiest of All Mantras" přeložil: Kojot

 

"Nejsvětější ze všech manter", jak je popsána v druhé části Knihy 4, pochází z lícní stěny Stély zjevení (viz levou část obrázku).

Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Překlady

KŘIK SOKOLA – thelémské vzývání

Text: Aleister Crowley – Kniha lží

Zpracování do podoby rituálu: T Polyphilus (Dionysos Thriambos)

Z originálu "The Cry of The Hawk – A Thelemic Devotion" přeložil Kojot.

Následující rituál je adaptací druhé kapitoly Knihy lží. Ať již je proveden fyzicky nebo ve Světelném těle, má magickou sílu. Objasňuje formule L.V.X., N.O.X., 0=0 a Vertikální složku očarování (jednotlivá gesta (znamení), o nichž je tu řeč, jsou ilustrována a popsána v Thelémské encyklopedii; pozn. Kojot).

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Překlady

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 17

ΚΕΦΑΛΗ ΙΖ

LABUŤ

Existuje Labuť, jejímž jménem jest Extáze: přiletěla ze Severních Pouští; letěla denní oblohou; letěla nad rýžovými poli; zazelenaly se, když přilétala.

V celém Universu jen tato Labuť je nehybná: zdá se, že se pohybuje, tak jako Slunce se zdá být v pohybu; tak nedokonalý je náš pohled.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Překlady

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 15

ΚΕΦΑΛΗ ΙΕ

HLAVEŇ

 

Mocná a vztyčená je tato má Vůle, tato Pyramida ohně, jejíž vrchol se ztrácí v Nebi. Na ní jsem spálil tělo svých přání.

Mocný a vztyčený je tento Φαλλος mé Vůle. Jeho símě je Tamto, které jsem ve svém nitru přinesl z Věčnosti; a je to ztraceno v Těle Naší Paní Hvězd.

Já nejsem já; nejsem než dutá hůl, v níž jest dolů snášen Oheň z Nebe.

Mocná a úžasná je tato Slabost, toto Nebe, které mne vtáhlo do Její Dělohy, tato Klenba, jež Mne ukryla, jež Mne pohltila.

Toto je Noc, v níž jsem ztracen, Láska, skrze níž já již více nejsem já.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 15

Filed under Překlady

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 10

ΚΕΦΑΛΗ Ι

SUCHÁ STÉBLA

Propast Přeludů má Zákon Rozumu; však v Pravdě zde není pouta s Kratochvílemi Bohů.

Tento Rozum a Zákon je Poutem Veliké Lži.

Pravda! Pravda! Pravda! křičí Pán Propasti Přeludů.

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Překlady

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 13

ΚΕΦΑΛΗ ΙΓ

ŘEČ POUTNÍKOVA

Ó, ty, kdo ses vydal na Stezku, Fantom, jehož hledáš, je falešný. Až to objevíš, poznáš všechnu hořkost, tvé zuby se zakously do Sodomského Jablka.

Tak jsi byl vylákán na Stezku, jejíž hrůza by tě jinak zahnala daleko odtud.

Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 13

Filed under Překlady

Aleister Crowley: Kniha lží – kapitola 14

ΚΕΦΑΛΗ ΙΔ
SLUPKY CIBULE  
Svět je Vtip Obecného na úkor Částečného, pravil FRATER PERDURABO 
a rozesmál se. 
Ale ti učedníci, jenž seděli nejblíže, naříkali vidouce Všeobecné Utrpení.  
Ti vedle nich se smáli, vidouce Všeobecný Vtip. 

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Překlady