Category Archives: Opuštěné myšlenky

To, k čemu se nyní už více či méně nehlásím.

Co život dal a vzal v roce 2010

Letí to, letí, a já prožil (nikoli jen přežil, což je skvělé!) další rok a když se tak na něj zpětně dívám, byly to zajímavé časy. Ještě, že nejsem Číňan!

Celý příspěvek

komentářů 13

Filed under Co život dal... a vzal., Opuštěné myšlenky

David Beth: Voudon Gnosis (recenze)

Poté, co jsem se na základě vlastní zkušenosti přesvědčil o tom, jak báječně fungují Duchové šťastného húdú, zcela logicky jsem se začal zajímat i o další – hlubší – aspekty “gnostického voudon“ a s ním spojené filosofie i praxe.

Celý příspěvek

komentářů 5

Filed under Opuštěné myšlenky, Recenze

Mít se na koho obrátit

Představte si, že byste měli kupříkladu problém s nevychovaným sousedem a podali byste na něj stížnost generálnímu tajemníkovi OSN. Absurdní představa, viďte? A přesto se dennodenně lidé obracejí se svými problémy na Boha

Celý příspěvek

komentářů 5

Filed under Magie-mystika-víra, Opuštěné myšlenky

Slovanský rituál

Od doby, kdy jsem se před lety začal věnovat „slovanské magii“ v intencích stejnojmenné knihy Jozefa Kariky, uplynulo již několik let. Během té doby u mě (a rovněž u mé ženy, i když jinak) došlo k postupné transformaci původních postupů a rituálního počínání. Výsledkem je rituál, jenž provozuji denně a který, starším „energetickým“ jazykem řečeno, slouží k „nabíjení“ egregorů slovanských božstev i jako způsob, jak dosáhnout magického účinku, tedy realizace nějakého konkrétního přání.

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Magie-mystika-víra, Opuštěné myšlenky

Satanismus a šťastné hoodoo – jde to dohromady?

Jeden z mých čtenářů se na mne obrátil s případným dotazem, jak se stavím coby satanista k tomu, že sloužím – konkrétně duchům šťastného hoodoo. Jak to tedy s nezávislostí satanisty a služebným postojem kněze hoodoo je? Odpověď je nasnadě. Je to byznys.

Celý příspěvek

komentáře 3

Filed under Úvahy o satanismu, Opuštěné myšlenky

Návrat z pouště

Hovoříme-li o satanismu, stále znovu se objevuje otázka: “Proč satanismus? Není to zavádějící?“ Ta otázka se objevuje v souvislosti s asociacemi jako je vraždění, mučení, zneužívání, slepá poslušnost autoritě… “Satanista“ je totiž původně hanlivé označení, jež křesťané používají, chtějí-li někoho zničit. Satan, ve smyslu starozákonního Azazela, po tisíce let sloužil oddaným služebníkům Boha jako nástroj umožňující jim zbavit se zodpovědnosti za jejich hanebné činy. Poté, co byl obviněn a proklet, byl vyhnán do pouště i s jejich hříchy…

Nastal čas návratu!

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Úvahy o satanismu

Kristus a Antikrist (satanská ceremonie a rituál)

Už dlouho jsem měl v hlavě námět na rituál pracující s motivem Antikrista, včera nad ránem konečně nabyl jasných obrysů a dnes byl sepsán. Věřím, že zaujme nejen satanisty, řekl bych, že je to pěkná dramatická miniatura…

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Úvahy o satanismu

Důkladným promýšlením teologie k ateismu aneb Myšlenková cesta Otakara A. Fundy

Začetl jsem se do zajímavé knihy krátkých textů někdejšího protestantského teologa a současného ateistického filosofa Otakara A. Fundy Když se rákos chvěje nad hladinou, v níž se mimo jiné (klade mimochodem docela dobré otázky, čehož si vždy cením, jeho filosofování je celkově dosti rozumné, byť nikterak závratně originální) vyznává ze své cesty od existenciálně pojímané teologie propojené s fenomenologií a hermeneutikou, k ateismu a vědečtějším filosofickým tradicím (Popper, analytická filosofie, monismus, uznání objektivity vnějšího světa atd.).

Celý příspěvek

komentářů 23

Filed under Úvahy z pozice ateismu

(Post?)moderní polyteismus Diane Very – tvrdě polyteistické pojetí bohů

Následující text Diane Very je opět překladem části pojednání o teologii Církve Azazelovy a nabízí zajímavý pohled na pojetí bohů v intencích moderního polyteismu (mimochodem dosti odlišný od laveyánského pojetí).

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Úvahy o satanismu

(Post?)moderní polyteismus Diane Very („spirituální epistemologie“)

Rozhodl jsem se s vámi podělit o další text americké teistické satanistky Diane Very. Formálně jsem jej zařadil do rubriky "Satanismus", ale stejně tak dobře by mohl být i v rubrice "Magie", protože by tento krátký text mohl být inspirující i pro chaosmágy. A kdybych tu měl rubriku pro novopohany, patřil by článek i tam, protože i pro ně může být vítanou inspirací. Jedná se o část pojednání shrnující teologii Církve Azazelovy a zaujala mne především její interpretace bohů (v brzké době přeložím i další zajímavou část týkající se polyteismu). Věřím, že zaujme i vás.

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Úvahy o satanismu