Category Archives: Úvahy z pozice ateismu

Úvahy z doby, kdy jsem propagoval ateismus.

Důkladným promýšlením teologie k ateismu aneb Myšlenková cesta Otakara A. Fundy

Začetl jsem se do zajímavé knihy krátkých textů někdejšího protestantského teologa a současného ateistického filosofa Otakara A. Fundy Když se rákos chvěje nad hladinou, v níž se mimo jiné (klade mimochodem docela dobré otázky, čehož si vždy cením, jeho filosofování je celkově dosti rozumné, byť nikterak závratně originální) vyznává ze své cesty od existenciálně pojímané teologie propojené s fenomenologií a hermeneutikou, k ateismu a vědečtějším filosofickým tradicím (Popper, analytická filosofie, monismus, uznání objektivity vnějšího světa atd.).

Celý příspěvek

komentářů 23

Filed under Úvahy z pozice ateismu

K náboženským a magickým interpretacím světa

Kladu si otázku, proč jsou z hlediska empirické vědy iracionální myšlenkové systémy objasňující fungování světa tak rozšířené a ku vzteku všech racionálně uvažujících skeptiků tak rozšířené. Odpovědí je, že dávají odpovědi tam, kde věda odpověď poskytnout nemůže – například vysvětlují okultní fenomény a dávají smysl náhodným událostem. Zamyslím se nad tím a také nad možností, že konfrontační přístup možná není řešením…

Celý příspěvek

komentářů 40

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Legalizovat euthanasii? Rozhodně ano!

Moderní civilizovaná společnost by měla člověku poskytnout tolik práv, kolik je jen možné, aniž by jeho svoboda zasahovala do svobody jiných lidských bytostí. Právo dobrovolně ukončit život, jehož kvalita klesne pod úroveň snesitelnosti, k nim dle mého názoru neodmyslitelně patří. Ukáži, že argumenty proti euthanasii jsou založeny na předsudcích náboženského charakteru, jež je třeba v sekulární společnosti principiálně odmítnout.

Celý příspěvek

komentářů 59

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Ateismus jako cesta k bezprostřední numinózní zkušenosti

Mohlo by se zdát, že ateismus, zvláště pak ten, jejž jeho odpůrci označují jako "militantní", je založen především na kritice a odmítání náboženství. V následující úvaze hodlám ukázat, že tomu tak v žádném případě není a že ateismus lze chápat jako tu nejbezprostřednější cestu k setkání s posvátnem.

Celý příspěvek

komentářů 31

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Kde jsou, kdepak jsou…

…všichni ti "dobří věřící"?

Celý příspěvek

komentářů 7

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Christopher Hitchens o náboženství a katolické církvi

Právě mám rozečtenou Hitchensovu knihu God Is Not Great, jejíž recenze se zde v dohledné době objeví. Zatím nabídnu videochutnávku v podobě česky otitulkovaných videí na YouTube, jež rozhodně stojí za shlédnutí, protože Christopher Hitchens co říci a umí to říci…

Celý příspěvek

komentářů 31

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Druhý paradox všemohoucnosti

Paradox všemohoucnosti, jenž obvykle nabývá podobu otázky "Může Bůh stvořit kámen, který neuzvedne?" je všeobecně znám. Já jsem však již před nějakou dobou objevil jiný, dost možná zajímavější, paradox spojený s představou všemohoucí bytosti.

Celý příspěvek

komentářů 37

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Obava z islámu a úvahy nad tím, zda náboženství přeci jen neposkytuje kompetitivní výhodu

Nedávno jsem shlédl následující video na YouTube:

Celý příspěvek

komentářů 43

Filed under Úvahy z pozice ateismu

K motivaci “bojovných ateistů“

Objevuje se námitka, že pokud platí, že ateismus není náboženstvím tak jako nesbírání známek není koníčkem, proč se tedy ateisté tak často angažují v oblasti náboženství, zatímco nesběratelům známek jsou filatelisté lhostejní. Na tento argument existuje jednoduchá odpověď.

Celý příspěvek

komentářů 32

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Je ateismus “takynáboženství“

Není. To by mohlo stačit, ale vzhledem k tomu, že to někteří nechápou, pokládám za vhodné se na toto téma trošku rozepsat…

Celý příspěvek

komentářů 69

Filed under Úvahy z pozice ateismu