Category Archives: Terapie závislostí

Interakce antidepresiv a rekreačních drog

Užíváte antidepresiva a chcete si vzít nějakou rekreační drogu (včetně alkoholu)? V tom případě je následující text určen právě vám. Týká se to někoho z vašich blízkých? Pak jej také vezměte v potaz. Jste lékař a máte takové pacienty? I vám se to může hodit. Celý příspěvek

komentářů 7

Filed under Terapie závislostí, Zkušenosti s drogami

„Jehly pro feťáky zdarma?“ aneb Základní informace o harm reduction

Stále znovu se u neinformovaných lidí, a také u určitého typu konzervativních politiků, setkávám s kritikou tzv. „harm reduction“, tedy z našich daní placených projektů zaměřených na snížení nežádoucích dopadů užívání drog. Rád bych čtenáři ukázal, že skutečným klientem těchto opatření není drogově závislý, ale on sám, tedy řádný, nelegální drogy neužívající a daně platící občan. Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Úvahy a postřehy, Politika, Terapie závislostí

Narcismus „mužů vůle“ aneb Co jsem se naučil od alkoholiků

V letech 2005-2007 jsem téměř tři roky pracoval jako terapeut v doléčovacím centru pro osoby závislé na alkoholu. Naučilo mě to mnohému – jak ve vztahu k lidem, tak i k sobě. Jedna podstatná věc se týká toho, co lidé obvykle označují slovem „vůle“. Celý příspěvek

komentářů 41

Filed under Deprese a spol., Terapie závislostí

Jak jsem přestal kouřit

Po více než devíti měsících bez tabákového kouře si snad mohu dovolit podělit se o svou zkušenost s tím, jaké to bylo a co mi pomohlo. Třeba bude má zkušenost přínosná pro další lidi s diagnózou F17 (Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku).

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Terapie závislostí

Ohledně zákazu hospod po 18. hodině pro nezletilé

Zdá se, že se Jindřich Vobořil, dříve to šéf brněnských Podaných rukou, nyní Národní protidrogový koordinátor, rozhodl vzít problém alkoholu, zvláště pak v souvislosti s nezletilými, vážně, a na stole je nyní návrh, že by hospody byly po 18. hodině mládeži nepřístupné. Nu, co si o tom myslet?

Celý příspěvek

komentáře 4

Filed under Terapie závislostí

Vnucovat lidem drogy je nemorální

A nezákonné, dodá leckterý méně pozorný čtenář. Ale to není tak úplně pravda. Některé drogy můžete lidem vnucovat naprosto legálně, což nic nemění na tom, že je to nemorální. Ovšemže mám na mysli drogy legální, najmě alkohol a tabák.

Celý příspěvek

komentářů 39

Filed under Terapie závislostí

Jak zvládnout úzkost, strach a jiné emoce tělesně ukotveným prožíváním

Každý z nás je někdy zasažen či dokonce přemožen nějakým pocitem, ať již jde o úzkost, strach, vztek nebo (na druhé straně) třeba zamilovanost. Zatímco těch "pozitivních" si chceme užít, ty "negativní" příliš nevítáme. Snažíme se jich zbavit, bojovat s nimi či před nimi prchnout… všechno marné – jsme přemoženi a je nám zle. Mnohdy netušíme, že nejúčinnější pomoc se objeví tehdy, když přestaneme prchat či bojovat, když se zastavíme.

Celý příspěvek

komentářů 10

Filed under Terapie závislostí

Úspěch jako spouštěč recidivy

Existuje mnoho různých "spouštěčů" recidivy. Jedním z nich je – i když by to laika možná nenapadlo – úspěch…

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Terapie závislostí

Sen jako předzvěst recidivy

V rámci této minikazuistiky ukážu, jak může klientův sen naznačit blížící se problém. Pracovat se sny klientů je pro terapeuta vždy výzvou, zvláště pokud nemá v tomto směru absolvovaný výcvik. Nechávám klienty, aby mi vyprávěli své sny, i když mé možnosti práce s nimi nejsou takové, jak bych si sám přál. Někdy je ale poselství snu přímo průzračné.

Celý příspěvek

komentářů 11

Filed under Terapie závislostí

Jak na vůli

Častokrát jsem se setkal s případem, kdy člověk příliš tlačí na svou vlastní vůli. Tento tlak by se dal vyjádřit slovy: "Musíš za každou cenu!" Typické je, že takový člověk drží záměr, jehož chce dosáhnout, neustále ve svém vědomí. Problém je v tom, že takový přístup je nejen nesmírně vyčerpávající, ale i neefektivní.
Představte si sportovce, který má předvést nějaký výkon a myslí na to. Oštěpaře, který myslí na to, jak hodí oštěp, fotbalistu, který se dostane k míči a začne urputně přemýšlet, jak tuto šanci využít. Snad nikdo nepochybuje o tom, že takový sportovec by to nedotáhl ani k okresnímu přeboru.
Samozřejmě, že sportovec, který se chystá učinit špičkový výkon, musí mít vůli tak učinit. Ale nikoli vůli v té podobě, jak si ji někteří představují, tedy – nikoli jako vědomé "musíš!" Celá jeho bytost musí být v ten okamžik prodchnuta vůlí – nejen vědomí, ale i nevědomí a dokonce i jeho tělo. Samozřejmě, že i on musí usilovat vědomě – ale jen a pouze na tréninku…

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Terapie závislostí